Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 20:1-18

Avraam la Gherar

1De acolo, Avraam a călătorit spre ținutul Neghev1 Vezi nota de la 12:9. și s‑a așezat între Kadeș și Șur. El a locuit ca străin în Gherar. 2Avraam spunea despre Sara, soția lui: „Este sora mea.“ Regele Abimelek din Gherar a trimis după Sara și a luat‑o.

3Dar Dumnezeu a venit la Abimelek noaptea într‑un vis și i‑a zis:

– Iată, vei muri din cauza femeii pe care ai luat‑o, căci este măritată cu altcineva.

4Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelek a zis:

– Stăpâne, vei ucide Tu un neam drept? 5Nu mi‑a zis el: „Ea este sora mea“? Și ea însăși a zis: „El este fratele meu.“ Am făcut acest lucru în curăție de inimă și cu mâini nevinovate.

6Atunci Dumnezeu i‑a zis în vis:

– Da, știu că ai făcut acest lucru în curăție de inimă, dar te‑am oprit să păcătuiești împotriva Mea. De aceea nu te‑am lăsat să te atingi de ea. 7Acum, dă‑i bărbatului soția înapoi! Întrucât este profet, el se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar, dacă nu i‑o dai înapoi, să știi că vei muri sigur, tu și toți ai tăi.

8Abimelek s‑a sculat dis‑de‑dimineață, i‑a chemat pe toți slujitorii săi, iar când a spus toate aceste cuvinte în auzul lor, bărbații s‑au temut foarte tare.

9Atunci Abimelek l‑a chemat pe Avraam și i‑a zis:

– Ce ne‑ai făcut? Cu ce am păcătuit împotriva ta ca să aduci un păcat atât de mare asupra mea și asupra regatului meu? Ai făcut față de mine lucruri care n‑ar fi trebuit făcute.

10Abimelek l‑a întrebat pe Avraam:

– Ce urmăreai când ai făcut acest lucru?

11Avraam a răspuns:

– Mi‑am zis: „Sigur nu este teamă de Dumnezeu în locul acesta și mă vor ucide din cauza soției mele.“ 12De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fiica tatălui meu, dar nu și fiica mamei mele, și a devenit soția mea. 13Când Dumnezeu m‑a făcut să părăsesc casa tatălui meu, i‑am zis Sarei: „Aceasta este favoarea pe care să mi‑o faci: în orice loc în care vom ajunge să spui despre mine: «El este fratele meu»“.

14Atunci Abimelek a luat oi și vite, robi și roabe, i le‑a dat lui Avraam și i‑a dat‑o înapoi și pe Sara, soția lui. 15Abimelek i‑a zis: „Iată, țara mea este înaintea ta! Locuiește unde‑ți place!15 Lit.: Locuiește unde este bine în ochii tăi!16Iar Sarei i‑a zis: „Iată, i‑am dat fratelui tău o mie de arginți. Iată, aceștia sunt o despăgubire16 Lit.: o învelitoare a ochilor. pentru toți cei care sunt cu tine. Înaintea tuturor ești dezvinovățită.“ 17Atunci Avraam s‑a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i‑a vindecat pe Abimelek, pe soția lui, precum și pe roabele lui, așa încât au putut avea copii. 18Căci Domnul închisese pântecele tuturor femeilor de la curtea lui Abimelek din cauza Sarei, soția lui Avraam.

New International Reader’s Version

Genesis 20:1-18

Abraham and Abimelek

1Abraham moved south into the Negev Desert. He lived between Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar. 2There Abraham said about his wife Sarah, “She’s my sister.” Then Abimelek, the king of Gerar, sent for Sarah and took her.

3So God appeared to Abimelek in a dream one night. He said to him, “You are as good as dead because of the woman you have taken. She is already married.”

4But Abimelek hadn’t gone near her. So he said, “Lord, will you destroy a nation that hasn’t done anything wrong? 5Didn’t Abraham say to me, ‘She’s my sister’? And didn’t she also say, ‘He’s my brother’? I had no idea I was doing anything wrong.”

6Then God spoke to him in the dream. He said, “Yes, I know you had no idea you were doing anything wrong. So I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. 7Now return the man’s wife to him. He is a prophet. So he will pray for you, and you will live. But what if you do not return her? Then you can be sure that you and all your people will die.”

8Early the next morning Abimelek sent for all his officials. When he told them everything that had happened, they were really afraid. 9Then Abimelek called Abraham in. Abimelek said, “What have you done to us? Have I done something wrong to you? Why have you brought so much guilt on me and my kingdom? You have done things to me that should never be done.” 10Abimelek also asked Abraham, “Why did you do this?”

11Abraham replied, “I thought, ‘There is no respect for God in this place. They will kill me because of my wife.’ 12Besides, she really is my sister. She’s the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. 13God had me wander away from my father’s house. So I said to her, ‘Here is how you can show your love to me. Everywhere we go, say about me, “He’s my brother.” ’ ”

14Then Abimelek gave Abraham sheep and cattle and male and female slaves. He also returned his wife Sarah to him. 15Abimelek said, “Here is my land. Live anywhere you want to.”

16He said to Sarah, “I’m giving your brother 25 pounds of silver. This will show everyone with you that I am sorry for what I did to you. You haven’t done anything wrong.”

17Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelek. He also healed his wife and his female slaves so they could have children again. 18The Lord had kept all the women in Abimelek’s house from having children. He had done it because of Abraham’s wife Sarah.