Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 20

Avraam la Gherar

1De acolo, Avraam a călătorit spre ţinutul Neghev[a] şi a locuit între Kadeş şi Şur. În timp ce locuia ca străin în Gherar, el pretindea că soţia sa, Sara, este sora lui. Regele Abimelek din Gherar a trimis după Sara pe care a luat-o de soţie. Dar Dumnezeu a venit la Abimelek noaptea într-un vis şi i-a zis:

– Vei muri din cauza femeii pe care ai luat-o de soţie, deoarece ea este măritată.

Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelek a spus:

– Stăpâne, vei distruge Tu un popor nevinovat? Nu mi-a spus el că este sora lui? Şi ea însăşi a mărturisit că el este fratele ei. Am făcut acest lucru în curăţie de inimă şi cu mâini nevinovate.

Atunci Dumnezeu i-a zis în vis:

– Ştiu că ai făcut acest lucru cu integritate, dar te-am oprit să păcătuieşti împotriva Mea; de aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. Acum, dă-i bărbatului soţia înapoi! Întrucât este profet, el se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă nu i-o dai înapoi, să ştii că vei muri, tu şi toţi ai tăi.

Abimelek s-a sculat dis-de-dimineaţă, i-a chemat pe toţi curtenii săi, le-a istorisit toate aceste lucruri, iar bărbaţii s-au temut foarte tare. Apoi Abimelek l-a chemat pe Avraam şi l-a întrebat:

– Ce ne-ai făcut? Cu ce-am păcătuit împotriva ta ca să aduci o vină aşa de mare peste mine şi peste regatul meu?

Mi-ai făcut ceea ce n-ar fi trebuit. 10 Ce urmăreai când ai făcut acest lucru?

11 Avraam i-a răspuns:

Am făcut acest lucru gândindu-mă că nu este frică de Dumnezeu în acest loc şi temându-mă că mă veţi omorî din pricina soţiei mele. 12 De altfel, ea este într-adevăr sora mea, fiica tatălui meu, dar nu şi fiica mamei mele şi a ajuns soţia mea. 13 Când Dumnezeu m-a chemat să plec din casa tatălui meu, i-am cerut această favoare: ca oriunde vom merge să spună despre mine că sunt fratele ei.

14 Atunci Abimelek a luat oi şi boi, sclavi şi sclave, i le-a dat lui Avraam şi i-a dat-o înapoi şi pe Sara, soţia lui. 15 Abimelek i-a zis: „Ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi place.“ 16 Iar Sarei i-a zis: „Iată, îi dau fratelui tău o mie de şecheli[b] de argint. Ei sunt dovada că eşti fără vină înaintea tuturor; eşti pe deplin dezvinovăţită.“ 17 Atunci Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a vindecat pe Abimelek, pe soţia lui, precum şi pe sclavele lui, pentru ca ele să poată avea din nou copii, 18 deoarece Domnul închisese pântecele tuturor celor de la curtea lui Abimelek din cauza Sarei, soţia lui Avraam.

Notas al pie

  1. Geneza 20:1 Vezi nota de la 12:9
  2. Geneza 20:16 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (vezi 30:13; aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone; aproximativ 0,36 kg

New International Reader's Version

Genesis 20

Abraham and Abimelek

1Abraham moved south into the Negev Desert. He lived between Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar. There Abraham said about his wife Sarah, “She’s my sister.” Then Abimelek, the king of Gerar, sent for Sarah and took her.

So God appeared to Abimelek in a dream one night. He said to him, “You are as good as dead because of the woman you have taken. She is already married.”

But Abimelek hadn’t gone near her. So he said, “Lord, will you destroy a nation that hasn’t done anything wrong? Didn’t Abraham say to me, ‘She’s my sister’? And didn’t she also say, ‘He’s my brother’? I had no idea I was doing anything wrong.”

Then God spoke to him in the dream. He said, “Yes, I know you had no idea you were doing anything wrong. So I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now return the man’s wife to him. He is a prophet. So he will pray for you, and you will live. But what if you do not return her? Then you can be sure that you and all your people will die.”

Early the next morning Abimelek sent for all his officials. When he told them everything that had happened, they were really afraid. Then Abimelek called Abraham in. Abimelek said, “What have you done to us? Have I done something wrong to you? Why have you brought so much guilt on me and my kingdom? You have done things to me that should never be done.” 10 Abimelek also asked Abraham, “Why did you do this?”

11 Abraham replied, “I thought, ‘There is no respect for God in this place. They will kill me because of my wife.’ 12 Besides, she really is my sister. She’s the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And she became my wife. 13 God had me wander away from my father’s house. So I said to her, ‘Here is how you can show your love to me. Everywhere we go, say about me, “He’s my brother.” ’ ”

14 Then Abimelek gave Abraham sheep and cattle and male and female slaves. He also returned his wife Sarah to him. 15 Abimelek said, “Here is my land. Live anywhere you want to.”

16 He said to Sarah, “I’m giving your brother 25 pounds of silver. This will show everyone with you that I am sorry for what I did to you. You haven’t done anything wrong.”

17 Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelek. He also healed his wife and his female slaves so they could have children again. 18 The Lord had kept all the women in Abimelek’s house from having children. He had done it because of Abraham’s wife Sarah.