Geneza 2 – NTLR & NRT

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 2:1-25

1Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și întreaga lor oștire. 2În ziua a șaptea, Dumnezeu Și‑a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. El S‑a odihnit2 Sensul de bază al verbului ebraic este: a înceta; a se opri. în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care o făcuse. 3Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit‑o, pentru că în ea S‑a odihnit de3 Sau: S‑a oprit din. toată lucrarea pe care a făcut‑o în creație.

Adam și Eva

4Aceasta este istoria4 Ebr.: toledot (generație, istorie, relatare), un cuvânt care marchează începutul unei noi secțiuni principale. Cartea Genezei este structurată pe 10 toledoturi: 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2. cerurilor și a pământului, când au fost create. În ziua când Domnul Dumnezeu4 Ebr.: YHWH Elohim. YHWH este un nume personal al lui Dumnezeu, care‑L prezintă ca Dumnezeul legământului cu Israel, Dumnezeul Răscumpărător (vezi Ex. 3:14-15; 6:2-6). Elohim este un termen general, care‑L prezintă ca Dumnezeul Creator și Suveran peste întregul univers. Cele două nume apar de multe ori împreună, arătând că este vorba despre unul și același Dumnezeu. a făcut pământul și cerurile, 5pe pământ nu era încă niciun tufiș, iar iarba câmpulufi încă nu încolțise pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, 6ci un izvor6 Ebr.: ed, un cuvânt care, după toate probabilitățile, este înrudit cu akkadianul edu (inundație). În textele babiloniene, termenul edu face referire la izvoarele subterane sau la apele care țâșnesc din adânc. Cele mai multe traduceri redau cu tradiționalul abur. se ridica din pământ și uda toată suprafața pământului. 7Atunci Domnul Dumnezeu l‑a întocmit pe Adam7 Termenul ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah (țărână). din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu. 8Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, în răsărit, și l‑a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. 9Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni pentru hrană, precum și Pomul Vieții, în mijlocul grădinii, și Pomul Cunoașterii Binelui și a Răului.

10Un râu ieșea din Eden ca să ude grădina, iar de acolo se despărțea în patru brațe. 11Numele celui dintâi este Pișon. El înconjura toată țara Havila, unde este aur. 12Aurul acelei țări este bun. Acolo se găsesc și bedelium12 Rășină gălbui-transparentă și aromată, ușor confundabilă cu o piatră prețioasă. și piatră de onix. 13Numele celui de‑al doilea râu este Ghihon. El înconjura toată țara Cuș13 Cel mai probabil identificată cu SE Mesopotamiei, patria cassiților, și nu cu Etiopia.. 14Numele celui de‑al treilea râu este Hiddekel14 Râul Tigru.. El curge la răsăritul Așurului14 Asiria.. Al patrulea râu este Eufratul.

15Domnul Dumnezeu l‑a luat pe Adam și l‑a așezat în grădina Edenului, ca s‑o lucreze și s‑o păzească. 16Domnul Dumnezeu i‑a poruncit lui Adam, zicând: „Să mănânci, desigur, din orice pom din grădină, 17dar din Pomul Cunoașterii Binelui și a Răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, sigur vei muri!“

18Apoi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit.“ 19Domnul Dumnezeu a întocmit din pământ fiecare vietate a câmpului și fiecare pasăre a cerului și le‑a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi. Și orice nume pe care Adam îl punea fiecărei ființe vii, acela îi era numele. 20Adam le‑a pus nume tuturor vitelor și păsărilor cerului și fiecărei vietăți a câmpului, însă pentru el nu s‑a găsit niciun ajutor potrivit. 21Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. El a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. 22Și, din coasta pe care a luat‑o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus‑o la Adam. 23Atunci Adam a zis:

„În sfârșit, aceasta este os din oasele mele

și carne din carnea mea.

Aceasta se va numi «femeie23 Ebr.: ișah (femeie) și (bărbat), joc de cuvinte specific ebraicii biblice.»,

pentru că a fost luată din bărbat.“

24De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup.

25Omul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine.

New Russian Translation

Бытие 2:1-25

1Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что есть и обитает там2:1 Букв.: «всего воинства их»..

2К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил.

Адам и Ева

4Вот повествование о небе и земле, когда они были сотворены.

Когда Господь2:4 Господь – евр.: «ЙГВГ». В данном переводе это имя везде переводится как «Господь», а также «Сущий» (см. Исх. 3:13-15). Это имя, вероятно, означает «Он есть», указывает на активное участие Бога в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Бог создавал землю и небо, 5на земле тогда еще не было ни кустарника полевого, ни полевой травы, потому что Господь Бог не посылал на землю дождя, и не было человека, чтобы обрабатывать почву, 6только поток2:6 Или: «туман», «пар». поднимался из земли и орошал всю ее поверхность, – 7тогда Господь Бог создал человека из земного праха2:7 В еврейском тексте игра слов: «человек» («адам») и «земля» («адама»). и вдунул ему в ноздри дыхание жизни2:7 Или: «дух, дающий жизнь»., и человек стал живым существом.

8Затем Господь Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он создал. 9Господь Бог вырастил из земли все виды деревьев – приятных на вид и пригодных для пищи. Посреди же сада росли дерево жизни и дерево познания добра и зла2:9 Или: «познания всего»..

10Из Эдема вытекала река, орошавшая сад, а далее она разделялась на четыре потока. 11Первый называется Пишон: он течет вокруг всей земли Хавила, где есть золото. 12Золото в той земле хорошее, и еще там есть пахучая смола и оникс. 13Вторая река называется Гихон, она течет вокруг всей земли Куш2:13 Возможно, юго-восточная Месопотамия.. 14Третья река называется Тигр2:14 Евр.: «Хиддекель»., она течет к востоку от Ашшура2:14 Или: «Ассирии».. А четвертая река – это Евфрат.

15Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. 16Господь Бог заповедал человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, 17но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь»2:17 В Писании слово «умереть» используется в двух значениях: 1) плотская смерть человека означает конец жизни человека в этом мире; 2) духовная смерть означает разрыв отношений человека с Создателем и отдаление от Него..

18Господь Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному. Я создам ему помощника под стать».

19Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет; и как назвал человек каждое живое творение, так и стало ему имя. 20Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям.

Но для Адама2:20 Или: «для человека». не нашлось подходящего помощника. 21Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из его ребер и закрыл это место плотью. 22Из ребра, которое Он вынул из человека, Господь Бог создал женщину и привел ее к нему.

23Человек сказал:

«Вот теперь это кость от костей моих

и плоть от плоти моей:

она будет называться „женщина“2:23 В еврейском тексте игра слов: «женщина» (евр.: «ишша») и «мужчина» (евр.: «иш»).,

потому что была взята от мужчины».

24Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью.

25И Адам, и его жена были наги, но не испытывали стыда.