Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 16

Agar şi Ismael

1Sarai, soţia lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Dar ea avea o sclavă egipteancă, pe care o chema Agar, aşa că i-a spus lui Avram: „Domnul m-a oprit să am copii. Intră[a], te rog, la sclava mea; poate voi primi copii prin ea.“ Avram a ascultat-o pe Sarai. Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în Canaan, soţia sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, sclava sa, şi i-a dat-o soţului ei, Avram, ca să-i fie soţie. El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată; când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna sa. Atunci Sarai i-a spus lui Avram:

– Fie ca răul care mi se face să cadă peste tine! Ţi-am dat-o în braţe pe sclava mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Domnul să judece între mine şi tine!

Avram i-a răspuns lui Sarai:

– Sclava ta este sub autoritatea ta; trateaz-o aşa cum crezi că este bine!

Sarai a asuprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea. Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă – izvorul de lângă drumul care duce la Şur – şi a întrebat-o:

– Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi?

– Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea.

Îngerul Domnului i-a zis:

– Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-i-te. 10 Îi voi înmulţi atât de mult pe urmaşii tăi, încât acea mulţime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului.

11 Îngerul Domnului i-a mai spus:

– Iată că eşti însărcinată
    şi vei naşte un fiu.
Îi vei pune numele Ismael[b],
    pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic;
    va fi împotriva tuturor oamenilor,
        şi toţi oamenii vor fi împotriva lui;
va locui separat[c]
    de toţi fraţii săi.

13 Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“[d], zicându-şi: „L-am văzut

într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“[e] 14 De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi[f]; ea se află între Kadeş şi Bered. 15 Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael. 16 Avram avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.

Notas al pie

  1. Geneza 16:2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe locuri din carte
  2. Geneza 16:11 Ismael înseamnă Dumnezeu aude
  3. Geneza 16:12 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu (vezi 25:18)
  4. Geneza 16:13 Ebr.: El-Roi
  5. Geneza 16:13 Sensul textului ebraic este nesigur; posibil şi: am văzut spatele Celui Care mă vede. Atitudinea Agarei poate fi şi una de uimire, în ideea că L-a văzut pe Dumnezeu şi încă este în viaţă. Unele traduceri redau acest sens
  6. Geneza 16:14 Beer Lahai-Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede

The Message

Genesis 16

11-2 Sarai, Abram’s wife, hadn’t yet produced a child.

She had an Egyptian maid named Hagar. Sarai said to Abram, “God has not seen fit to let me have a child. Sleep with my maid. Maybe I can get a family from her.” Abram agreed to do what Sarai said.

3-4 So Sarai, Abram’s wife, took her Egyptian maid Hagar and gave her to her husband Abram as a wife. Abram had been living ten years in Canaan when this took place. He slept with Hagar and she got pregnant. When Hagar learned she was pregnant, she looked down on her mistress.

Sarai told Abram, “It’s all your fault that I’m suffering this abuse. I put my maid in bed with you and the minute she knows she’s pregnant, she treats me like I’m nothing. May God decide which of us is right.”

“You decide,” said Abram. “Your maid is your business.”

Sarai was abusive to Hagar and Hagar ran away.

7-8 An angel of God found her beside a spring in the desert; it was the spring on the road to Shur. He said, “Hagar, maid of Sarai, what are you doing here?”

She said, “I’m running away from Sarai my mistress.”

9-12 The angel of God said, “Go back to your mistress. Put up with her abuse.” He continued, “I’m going to give you a big family, children past counting.

From this pregnancy, you’ll get a son: Name him Ishmael;
    for God heard you, God answered you.
He’ll be a bucking bronco of a man,
    a real fighter, fighting and being fought,
Always stirring up trouble,
    always at odds with his family.”

13 She answered God by name, praying to the God who spoke to her, “You’re the God who sees me!

“Yes! He saw me; and then I saw him!”

14 That’s how that desert spring got named “God-Alive-Sees-Me Spring.” That spring is still there, between Kadesh and Bered.

15-16 Hagar gave Abram a son. Abram named him Ishmael. Abram was eighty-six years old when Hagar gave him his son, Ishmael.