Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 17

Semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam: circumcizia

1Când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia şi i-a zis:

– Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic[a]. Umblă înaintea Mea şi fii fără pată, iar Eu voi face un legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte mult.“ Atunci Avram I s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis: „În ce Mă priveşte pe Mine, acesta este legământul Meu cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam[b], pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. Te voi face foarte roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieşi din tine. Voi încheia un legământ veşnic cu tine şi cu urmaşii[c] tăi după tine, pentru toate generaţiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi după tine. Eu îţi voi da, ţie şi seminţei tale[d] după tine, ţara în care locuieşti acum ca străin, toată ţara Canaan, ca pe o proprietate veşnică; iar Eu voi fi Dumnezeul lor.“

Dumnezeu i-a mai zis lui Avraam:

– În ce te priveşte pe tine, să păzeşti legământul Meu, tu şi urmaşii tăi după tine, în toate generaţiile care vor urma. 10 Acesta este legământul Meu cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, legământ pe care trebuie să-l respecţi: fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis. 11 Să vă circumcideţi în carnea prepuţului vostru; acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi. 12 În toate generaţiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin, şi nu este dintre urmaşii tăi. 13 Trebuie să fie circumcişi atât cel născut în gospodăria ta, cât şi cel cumpărat cu argintul tău. Legământul Meu în carnea voastră va fi un legământ veşnic. 14 Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuţului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt legământul Meu.“

15 De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avraam:

– În ce o priveşte pe Sarai, soţia ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara[e]. 16 Eu o voi binecuvânta şi îţi voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieşi din ea.“

17 Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs şi şi-a zis în sine: „I se poate naşte copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?“ 18 Apoi I-a zis lui Dumnezeu:

– Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta!

19 Dar Dumnezeu i-a răspuns:

– Cu siguranţă Sara îţi va naşte un fiu căruia să-i pui numele Isaac[f]. Eu voi încheia un legământ veşnic cu el şi cu sămânţa[g] lui după el. 20 În ceea ce-l priveşte pe Ismael, te-am auzit: îl voi binecuvânta şi îl voi face roditor şi foarte numeros. El va fi tatăl a doisprezece prinţi, iar Eu îl voi face un neam mare. 21 Totuşi legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naşte la anul, pe vremea aceasta.

22 Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu S-a înălţat de la el. 23 Chiar în ziua aceea, Avraam i-a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei născuţi în gospodăria sa şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său, pe toţi bărbaţii din gospodăria sa, şi i-a circumcis în carnea prepuţurilor lor, aşa cum i-a poruncit Dumnezeu. 24 Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuţului său, 25 iar fiul său Ismael avea treisprezece ani. 26 Avraam şi fiul său au fost circumcişi chiar în ziua aceea. 27 Au fost circumcişi împreună cu el şi toţi bărbaţii din gospodăria sa, atât cei născuţi în gospodărie, cât şi cei cumpăraţi cu argint de la străini.

Notas al pie

  1. Geneza 17:1 Ebr.: El-Şadai
  2. Geneza 17:5 Avram poate însemna Tată înălţat sau Tata este înălţat; Avraam sună asemănător cu expresia ebraică pentru tatăl unei mulţimi
  3. Geneza 17:7 Vezi nota de la 12:7; şi în vs. 12, 19
  4. Geneza 17:8 Vezi nota de la 12:7
  5. Geneza 17:15 Atât Sara, cât şi Sarai, înseamnă Prinţesă. Schimbarea numelui Sarei funcţionează probabil ca un semn referitor la rolul pe care Dumnezeu i l-a oferit în planul Său (vezi v. 16)
  6. Geneza 17:19 Isaac înseamnă el râde
  7. Geneza 17:19 Vezi nota de la 12:7

New International Reader's Version

Genesis 17

The Covenant of Circumcision

1When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him. He said, “I am the Mighty God. Walk faithfully with me. Live in a way that pleases me. I will now act on my covenant between me and you. I will greatly increase the number of your children after you.”

Abram fell with his face to the ground. God said to him, “This is my covenant with you. You will be the father of many nations. You will not be called Abram anymore. Your name will be Abraham, because I have made you a father of many nations. I will greatly increase the number of your children after you. Nations and kings will come from you. I will make my covenant with you last forever. It will be between me and you and your family after you for all time to come. I will be your God. And I will be the God of all your family after you. You are now living in Canaan as an outsider. But I will give you the whole land of Canaan. You will own it forever and so will all your family after you. And I will be their God.”

Then God said to Abraham, “You must keep my covenant. You and your family after you must keep it for all time to come. 10 Here is my covenant that you and your family after you must keep. You and every male among you must be circumcised. 11 That will be the sign of the covenant between me and you. 12 It must be done for all time to come. Every male among you who is eight days old must be circumcised. That includes those who are born into your own family or outside it. It also includes those bought with money from a stranger. 13 So any male born into your family or bought with your money must be circumcised. My covenant will last forever. Your body will have the mark of my covenant on it. 14 Any male who has not been circumcised will be separated from his people. He has broken my covenant.”

15 God also said to Abraham, “Do not continue to call your wife by the name Sarai. Her name will be Sarah. 16 I will give her my blessing. You can be sure that I will give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of nations will come from her.”

17 Abraham fell with his face to the ground. He laughed and said to himself, “Can a 100-year-old man have a son? Can Sarah have a child at the age of 90?” 18 Abraham said to God, “I really wish Ishmael could receive your blessing!”

19 Then God said, “Yes, I will bless Ishmael. But your wife Sarah will have a son by you. And you will name him Isaac. I will establish my covenant with him. That covenant will last forever. It will be for Isaac and his family after him. 20 I have heard what you said about Ishmael. I will surely bless him. I will make his family very large. He will be the father of 12 rulers. And I will make him into a great nation. 21 But I will establish my covenant with Isaac. By this time next year, Sarah will have a son by you.” 22 When God had finished speaking with Abraham, God left him.

23 On that same day Abraham circumcised his son Ishmael. He also circumcised every male who was born into his family or bought with his money. He did exactly as God had told him. 24 Abraham was 99 years old when he was circumcised. 25 His son Ishmael was 13. 26 Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that same day. 27 And every male in Abraham’s household was circumcised along with him. That included those born into his family or bought from a stranger.