Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 1

1Pavel, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, Care L-a înviat din morţi, şi toţi fraţii care sunt cu mine, către bisericile[a] Galatiei[b]: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos, Care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

Nici o altă Evanghelie

Sunt surprins că vă întoarceţi atât de repede de la Cel Care v-a chemat prin harul lui Cristos, la o altă Evanghelie[c]. Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură şi vor să schimbe Evanghelia lui Cristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat! Aşa cum v-am spus înainte, vă spun din nou: dacă cineva vă vesteşte o altă Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat!

10 Caut eu oare să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau a lui Dumnezeu? Dacă aş mai încerca să plac oamenilor, atunci n-aş fi un rob al lui Cristos!

Pavel chemat de Dumnezeu

11 Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, 12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus Cristos.

13 Voi aţi auzit despre felul meu de viaţă pe când eram în iudaism, aţi auzit că am persecutat peste măsură biserica lui Dumnezeu, că am încercat s-o distrug 14 şi că eram mai înaintat în iudaism decât mulţi din neamul meu, din generaţia mea, fiind plin de râvnă pentru tradiţiile strămoşilor mei. 15 Dar când Dumnezeu, Care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, 16 a dorit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om, 17 nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc.

18 Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa[d] şi am rămas la el cincisprezece zile, 19 dar n-am văzut pe nici un alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului. 20 În legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. 21 M-am dus apoi în regiunile Siriei şi ale Ciliciei, 22 dar le eram încă necunoscut la faţă bisericilor din Iudeea, care sunt în Cristos. 23 Ei doar au auzit spunându-se: „Cel care înainte ne persecuta, vesteşte acum credinţa pe care încerca s-o distrugă.“ 24 Şi Îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Notas al pie

  1. Galateni 1:2 Epistola trebuia citită în mai multe biserici din acea regiune
  2. Galateni 1:2 Probabil cu referire la provincia romană Galatia şi la teritoriul din partea de sud a acestei provincii, pe care Pavel l-a traversat în prima sa călătorie misionară (vezi F.A. 13:14-14:23)
  3. Galateni 1:6 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  4. Galateni 1:18 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Гал 1

Приветствие

1От Павлуса, посланника Масеха[a], избранного не людьми и не человеком, а Исо Масехом и Небесным Отцом, воскресившим Исо из мёртвых, и от всех братьев, находящихся со мной, – общинам верующих Галатии.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха, Который по воле нашего Небесного Отца отдал Себя Самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. Ему пусть будет слава вовеки, аминь!

Нет иной Радостной Вести

Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной Радостной Вести так быстро оставили Всевышнего, Который призвал вас благодатью Масеха. Но иной Радостной Вести не существует, а просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить Радостную Весть о Масехе! Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту Радостную Весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты! И ещё раз повторяю: мы уже говорили об этом, и вы знаете, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той Радостной Вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты!

10 Чьё одобрение мне нужно: людей или Всевышнего? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы рабом Масеха.

Павлус избран Всевышним

11 Братья, я хочу, чтобы вы знали, что Радостная Весть, которую я вам возвещал, не является чем-то человеческим. 12 Я не был научен ей людьми и не получил её от людей, но я получил её через откровение Исо Масеха.

13 Вы слышали о моём прежнем образе жизни в иудаизме. Я изо всех сил гнал святой народ Всевышнего и пытался уничтожить его. 14 В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. 15 Но когда Всевышний, избравший меня ещё до моего рождения[c] и призвавший меня Своей благодатью, захотел 16 открыть мне (вечного) Сына Своего[d], чтобы я возвещал Радостную Весть о Нём язычникам, я ни с кем из людей не советовался. 17 Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с посланниками Масеха, призванными до меня, а сразу же пошёл в Аравию[e] и затем возвратился в Дамаск.

18 Потом, через три года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой[f] и пробыл у него пятнадцать дней. 19 Я не видел больше никого из посланников Масеха, кроме Якуба, брата нашего Повелителя Исо. 20 Заверяю вас перед Всевышним в том, что всё, что я пишу вам, это не ложь. 21 Потом я пошёл в Сирию и Киликию, 22 а лично общины верующих в Исо Масеха в Иудее тогда меня ещё не знали. 23 До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. 24 И они прославляли Всевышнего за меня.

Notas al pie

  1. Гал 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Гал 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. Гал 1:15 См. Иер. 1:5.
  4. Гал 1:16 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. Гал 1:17 Аравия – имеется в виду государство Набатея, располагавшееся на территории современного Иордана, южной части Исроила и на Синайском полуострове.
  6. Гал 1:18 То есть Петрус, посланник Масеха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петрус (греч.), переводятся как «камень», «скала».