Filipeni 4 – NTLR & NIRV

Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 4:1-23

1De aceea, frații mei preaiubiți și dragi, bucuria și coroana mea, așa să rămâneți tari în Domnul, preaiubiților!

Îndemnuri

2Le îndemn pe Euodia și pe Syntyche să aibă același gând în Domnul! 3Da, iar pe tine, adevărat partener de jug3 Termenul poate fi înțeles și ca nume propriu: Syzygus., te rog, ajută‑le pe aceste femei! Ele s‑au ostenit pentru Evanghelie împreună cu mine, cu Clement și cu ceilalți confrați ai mei, ale căror nume sunt în Cartea Vieții.

4Bucurați‑vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucurați‑vă! 5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape. 6Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. 7Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus.

8În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți‑vă! 9Iar ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea faceți! Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulțumire pentru daruri

10M‑am bucurat nespus de mult în Domnul că în sfârșit a înflorit din nou grija față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar v‑a lipsit ocazia. 11Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, căci am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m‑aș afla. 12Știu și să trăiesc smerit, știu și să trăiesc în belșug. În totul și în toate m‑am deprins și să fiu sătul, și să fiu flămând, și să fiu în belșug, și să fiu în nevoie. 13Pot totul prin Cel Care mă întărește.

14Însă ați făcut bine că ați luat parte cu mine în necaz. 15Voi înșivă, filipenilor, știți că la începutul Evangheliei, când am ieșit din Macedonia, nicio biserică nu mi‑a fost părtașă în ce privește darea și primirea, în afară de voi. 16Căci chiar și în Tesalonic mi‑ați trimis o dată și chiar de două ori ajutor pentru nevoia mea. 17Nu că eu umblu după vreun dar, ci umblu după rodul care sporește spre folosul vostru. 18Am primit de toate și sunt în belșug. Am pe deplin, deoarece am primit de la Epafroditos darurile din partea voastră – o aromă plăcută, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu. 19Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția Lui, în slavă, în Cristos Isus.

20A Dumnezeului și Tatălui nostru să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

21Salutați‑i pe toți sfinții în Cristos Isus! Frații care sunt cu mine vă salută. 22Toți sfinții vă salută, mai ales cei din casa Cezarului22 Titlu purtat de împărații romani, preluat de la Gaius (sau Caius) Julius Caesar (100–44 î.Cr.), cel care a jucat un rol cheie în evenimentele care au dus la desființarea Republicii Romane și începutul Imperiului Roman. Octavian/Augustus (27 î.Cr.–14 d.Cr.), primul împărat roman, își ia titlul de Imperator Caesar Augustus, titlu pe care îl vor purta și împărații de mai târziu..

23Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin.

New International Reader’s Version

Philippians 4:1-23

Remain Strong in the Lord

1My brothers and sisters, in this way remain strong in the Lord. I love you and long for you. Dear friends, you are my joy and my crown.

2Here is what I’m asking Euodia and Syntyche to do. I’m asking them to work together in the Lord. That’s because they both belong to the Lord. 3My true companion, here is what I ask you to do. Help these women, because they have served at my side. They have worked with me to spread the good news. So have Clement and the rest of those who have worked together with me. Their names are all written in the book of life.

Final Commands

4Always be joyful because you belong to the Lord. I will say it again. Be joyful! 5Let everyone know how gentle you are. The Lord is coming soon. 6Don’t worry about anything. No matter what happens, tell God about everything. Ask and pray, and give thanks to him. 7Then God’s peace will watch over your hearts and your minds. He will do this because you belong to Christ Jesus. God’s peace can never be completely understood.

8Finally, my brothers and sisters, always think about what is true. Think about what is noble, right and pure. Think about what is lovely and worthy of respect. If anything is excellent or worthy of praise, think about those kinds of things. 9Do what you have learned or received or heard from me. Follow my example. The God who gives peace will be with you.

Paul Gives Thanks for the Philippians’ Gifts

10At last you are concerned about me again. That makes me very happy. We belong to the Lord. I know that you were concerned. But you had no chance to show it. 11I’m not saying this because I need anything. I have learned to be content no matter what happens to me. 12I know what it’s like not to have what I need. I also know what it’s like to have more than I need. I have learned the secret of being content no matter what happens. I am content whether I am well fed or hungry. I am content whether I have more than enough or not enough. 13I can do all this by the power of Christ. He gives me strength.

14But it was good of you to share in my troubles. 15And you believers at Philippi know what happened when I left Macedonia. Not one church helped me in the matter of giving and receiving. You were the only one that did. That was in the early days when you first heard the good news. 16Even when I was in Thessalonica, you sent me help when I needed it. And you did it more than once. 17It is not that I want your gifts. What I really want is what is best for you. 18I have received my full pay and have more than enough. I have everything I need. That’s because Epaphroditus brought me the gifts you sent. They are a sweet-smelling offering. They are a gift that God accepts. He is pleased with it. 19My God will meet all your needs. He will meet them in keeping with his wonderful riches. These riches come to you because you belong to Christ Jesus.

20Give glory to our God and Father for ever and ever. Amen.

Final Greetings

21Greet all God’s people. They belong to Christ Jesus.

The brothers and sisters who are with me send greetings.

22All God’s people here send you greetings. Most of all, those who live in the palace of Caesar send you greetings.

23May the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.