Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 4

1De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi dragi, bucuria şi cununa mea, preaiubiţilor, rămâneţi fermi în Domnul!

Îndemnuri

Le îndemn pe Evodia şi pe Sintichia să aibă acelaşi gând în Domnul! Ţie, credincios slujitor împreună cu mine[a], îţi cer să le ajuţi pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement şi cu ceilalţi conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii! Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.

În cele din urmă, fraţilor, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreaţă, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiţi! Ceea ce aţi învăţat, aţi primit, aţi auzit şi aţi văzut în mine, aceea să faceţi! Iar Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulţumire pentru daruri

10 M-am bucurat mult în Domnul că acum, din nou, v-aţi gândit la mine. Într-adevăr, voi aţi fost preocupaţi de mine, însă n-aţi avut ocazia să arătaţi aceasta. 11 Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învăţat să fiu mulţumit în orice împrejurare m-aş afla. 12 Ştiu ce înseamnă să fii sărac şi ştiu ce înseamnă să ai din belşug. Am învăţat secretul de a fi mulţumit în orice situaţie – fie sătul, fie flămând, fie în belşug, fie în nevoie. 13 Pot totul în Cristos, Care mă întăreşte. 14 Însă aţi făcut bine că aţi luat parte cu mine în necaz.

15 Voi ştiţi, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a fost alături de mine în ce priveşte darea şi primirea, în afară de voi. 16 În Tesalonic mi-aţi trimis de mai multe ori ajutor pentru nevoile mele. 17 Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câştigul care este în folosul vostru. 18 Am primit de toate şi sunt în belșug. Sunt foarte mulţumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-aţi trimis. Ele sunt o aromă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu. 19 Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăţia Lui slăvită, în Cristos Isus. 20 A Dumnezeului şi Tatălui nostru să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

21 Salutaţi-i pe toţi sfinţii în Cristos Isus! Fraţii care sunt cu mine vă salută. 22 Toţi sfinţii vă salută, mai ales cei din casa Cezarului[b]. 23 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru! (Amin.)[c]

Notas al pie

  1. Filipeni 4:3 Sau: tovarăş de jug; termenul poate fi înţeles şi ca nume propriu: Syzygus
  2. Filipeni 4:22 Titlu purtat de împăraţii romani, preluat de la Iulius Caesar (44 î.Cr.)
  3. Filipeni 4:23 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Флп 4

1Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец, стойте твёрдо в вашей вере в Повелителя, любимые.

Наставления

Я умоляю Эводию и Синтихию прийти к согласию, как и подобает верующим в Повелителя. Я умоляю и тебя, мой верный соратник[a], помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради Радостной Вести вместе со мной, Клементом и другими моими соработниками, чьи имена записаны в книге жизни[b].

Всегда радуйтесь, будучи верующими в Повелителя Ису, и я ещё раз говорю вам: радуйтесь! Пусть ваша кротость будет известна всем людям. Повелитель близко. Не заботьтесь ни о чём, но во всём, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Аллаху. Тогда мир Аллаха, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении с Исой Масихом.

И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чём есть добродетель, и о том, что достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли. Всё, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, – всё это исполняйте. И Аллах, источник мира, будет с вами.

Благодарность за финансовую поддержку

10 Я искренне радуюсь, будучи верующим в Повелителя, тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. 11 Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чём-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. 12 Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну того, что значит быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. 13 Я всё могу благодаря Масиху, Который даёт мне силы.

14 Впрочем вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды. 15 Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения провозглашения Радостной Вести, когда я отправился из Македонии, ни одна община верующих не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних.[c] 16 Даже в Фессалоники вы неоднократно посылали мне эту помощь, когда я в ней нуждался. 17 Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. 18 Вы прислали мне через Эпафродита даже больше, чем мне необходимо, и у меня сейчас всё есть. Это – как ароматный запах,[d] как жертва, угодная и приятная Аллаху. 19 И Аллах, Который заботится обо мне, восполнит и все ваши нужды из Своих славных богатств через Ису Масиха.

20 Пусть Аллаху, нашему Небесному Отцу, будет слава вовеки. Аминь.

Заключительные приветствия

21 Приветствуйте всех, кто через веру в Ису Масиха стал частью народа Аллаха. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам привет. 22 Вас приветствует весь святой народ Аллаха, и особенно те, кто служит при дворе императора.

23 Пусть благодать Повелителя Исы Масиха будет с вашим духом. Аминь.

Notas al pie

  1. 4:3 Соратник   – на языке оригинала это слово звучит как «Сизиг» и, вполне вероятно, могло быть именем определённого человека.
  2. 4:3 Книга жизни – книга, которая будет открыта перед белым престолом Аллаха на Судном дне, и тот, чьего имени не будет в этой книге, будет брошен в огненное озеро на вечные мучения (см. Лк. 10:20; Отк. 20:11-15).
  3. 4:15 См. Деян. 16:12-40; Рим. 15:26; 2 Кор. 8:1-5; 11:9.
  4. 4:18 См. Нач. 8:21; Исх. 29:18.