Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 3

Falsa dreptate şi adevărata dreptate

1În cele din urmă, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul! Mie nu-mi este greu să vă scriu aceleaşi lucruri, iar vouă vă dau siguranţă.

Feriţi-vă de câinii aceia! Feriţi-vă de lucrătorii aceia răi, feriţi-vă de mutilatorii aceia! Noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie: cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucruri pământeşti, deşi eu aş avea motive să mă laud cu lucrurile pământeşti. Dacă cineva crede că are motive să se încreadă în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult: circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei, în ce priveşte Legea – fariseu[a], în ce priveşte râvna – persecutor al bisericii, în ce priveşte dreptatea care se bazează pe Lege – fără vină. Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câştig le consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere faţă de valoarea deosebită a cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor şi datorită Căruia le consider gunoaie, pentru a-L câştiga pe Cristos şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă. 10 Vreau să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să devin ca El în moartea Lui, 11 pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea din morţi.

Urmărind premiul

12 Nu că deja am şi obţinut sau, mai bine zis, că am şi fost făcut deja desăvârşit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care şi eu am fost apucat de Cristos Isus. 13 Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă şi aruncându-mă înainte, 14 urmăresc ţinta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus. 15 Aşadar, toţi cei ce suntem maturi să avem acelaşi gând! Iar dacă gândiţi diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. 16 Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să trăim la fel!

17 Urmaţi exemplul meu, fraţilor, şi uitaţi-vă cu atenţie la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. 18 Căci v-am spus deseori şi vă mai spun şi acum, plângând, că sunt mulţi care trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârşitul lor va fi distrugerea, dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în ruşinea lor; ei se gândesc la lucruri pământeşti. 20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. 21 El va transforma trupul nostru umil şi-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Şi poate supune toate lucrurile.

Notas al pie

  1. Filipeni 3:5 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală)

New International Reader's Version

Philippians 3

Do Not Trust in Who You Are or What You Can Do

1Further, my brothers and sisters, be joyful because you belong to the Lord! It is no trouble for me to write about some important matters to you again. If you know about them, you will have a safe path to follow. Watch out for those dogs. They are people who do evil things. When they circumcise, it is nothing more than a useless cutting of the body. But we have been truly circumcised. We serve God by the power of his Spirit. We boast about what Christ Jesus has done. We don’t put our trust in who we are or what we can do. I have many reasons to trust in who I am and what I have done. Someone else may think they have reasons to trust in these things. But I have even more.

I was circumcised on the eighth day. I am part of the people of Israel. I am from the tribe of Benjamin. I am a pure Hebrew. As far as the law is concerned, I am a Pharisee. As far as being committed is concerned, I opposed and attacked the church. As far as keeping the law is concerned, I kept it perfectly.

I thought things like that were really something great. But now I consider them to be nothing because of Christ. Even more, I consider everything to be nothing compared to knowing Christ Jesus my Lord. To know him is worth much more than anything else. Because of him I have lost everything. But I consider all of it to be garbage so I can know Christ better. I want to be joined to him. Being right with God does not come from my obeying the law. It comes because I believe in Christ. It comes from God because of faith. 10 I want to know Christ better. Yes, I want to know the power that raised him from the dead. I want to join him in his sufferings. I want to become like him by sharing in his death. 11 Then by God’s grace I will rise from the dead.

12 I have not yet received all these things. I have not yet reached my goal. Christ Jesus took hold of me so that I could reach that goal. So I keep pushing myself forward to reach it. 13 Brothers and sisters, I don’t consider that I have taken hold of it yet. But here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push hard toward what is ahead of me. 14 I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus himself.

Following Paul’s Example

15 So all of us who are grown up in the faith should see things this way. Maybe you think differently about something. But God will make it clear to you. 16 Only let us live up to what we have already reached.

17 Brothers and sisters, join together in following my example. You have us as a model. So pay close attention to those who live as we do. 18 I have told you these things many times before. Now I tell you again with tears in my eyes. Many people live like enemies of the cross of Christ. 19 The only thing they have coming to them is death. Their stomach is their god. They brag about what they should be ashamed of. They think only about earthly things. 20 But we are citizens of heaven. And we can hardly wait for a Savior from there. He is the Lord Jesus Christ. 21 He has the power to bring everything under his control. By his power he will change our earthly bodies. They will become like his glorious body.