Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 3

Falsa dreptate şi adevărata dreptate

1În cele din urmă, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul! Mie nu-mi este greu să vă scriu aceleaşi lucruri, iar vouă vă dau siguranţă.

Feriţi-vă de câinii aceia! Feriţi-vă de lucrătorii aceia răi, feriţi-vă de mutilatorii aceia! Noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie: cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucruri pământeşti, deşi eu aş avea motive să mă laud cu lucrurile pământeşti. Dacă cineva crede că are motive să se încreadă în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult: circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei, în ce priveşte Legea – fariseu[a], în ce priveşte râvna – persecutor al bisericii, în ce priveşte dreptatea care se bazează pe Lege – fără vină. Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câştig le consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere faţă de valoarea deosebită a cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor şi datorită Căruia le consider gunoaie, pentru a-L câştiga pe Cristos şi pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă. 10 Vreau să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să devin ca El în moartea Lui, 11 pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea din morţi.

Urmărind premiul

12 Nu că deja am şi obţinut sau, mai bine zis, că am şi fost făcut deja desăvârşit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care şi eu am fost apucat de Cristos Isus. 13 Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă şi aruncându-mă înainte, 14 urmăresc ţinta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus. 15 Aşadar, toţi cei ce suntem maturi să avem acelaşi gând! Iar dacă gândiţi diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. 16 Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să trăim la fel!

17 Urmaţi exemplul meu, fraţilor, şi uitaţi-vă cu atenţie la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. 18 Căci v-am spus deseori şi vă mai spun şi acum, plângând, că sunt mulţi care trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârşitul lor va fi distrugerea, dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în ruşinea lor; ei se gândesc la lucruri pământeşti. 20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde Îl şi aşteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos. 21 El va transforma trupul nostru umil şi-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Şi poate supune toate lucrurile.

Notas al pie

  1. Filipeni 3:5 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală)

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Флп 3

Предостережение против тех, кто надеется на свою праведность

1Наконец, братья, радуйтесь, будучи верующими в Повелителя! Мне не трудно писать об этом ещё и ещё раз, потому что для вас это будет надёжней.

Берегитесь псов – людей, делающих зло, «членовредителей», требующих обрезания[a]. Истинно обрезанные – это мы с вами, поклоняющиеся под руководством Духа Аллаха, хвалящиеся Исой Масихом и не полагающиеся на внешнее, хотя я и могу полагаться на это. Если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, то тем более у меня. Я был обрезан на восьмой день от рождения,[b] происхожу из исраильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей и по отношению к Закону – блюститель Закона[c]. Я ревностно преследовал верующих в Ису Масиха и с точки зрения законнической праведности – беспорочен.

Но всё, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Масиха считаю потерей. И не только это, но и всё прочее я считаю потерей в сравнении с бесценным познанием моего Повелителя Исы Масиха. Ради Него всё остальное в мире я стал почитать за навоз, и я всё отбросил прочь ради приобретения Масиха, ради того, чтобы быть с Ним не со своей уже праведностью от исполнения Закона, но с праведностью по вере в Масиха, праведностью, приходящей от Аллаха через веру. 10 Я хочу познать Масиха и ту силу, что воскресила Его, я хочу разделить с Ним Его страдания и стать как Он в Его смерти. 11 Тогда, надеюсь, я достигну и воскресения из мёртвых.

12 Не то, чтобы я уже приобрёл это или уже стал совершенным, но я стремлюсь приобрести, потому что меня приобрёл Иса Масих. 13 Братья, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая всё, что осталось позади, иду к тому, что впереди. 14 Я стремительно бегу к финишу, чтобы получить небесную награду, к которой призвал нас Аллах через Ису Масиха.

15 Нам всем, духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если же вы в чём-то мыслите иначе, то и это Аллах вам откроет. 16 Но давайте будем жить согласно тому, чего мы уже достигли.

Наша Родина на небесах

17 Подражайте мне, братья, и возьмите за образец тех, кто уже следует примеру, который вы имеете в нас. 18 Потому что многие, о которых я вам говорил раньше и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги искупительной смерти Масиха на кресте. 19 Их конец – погибель, их бог – это их желудок, и то, чем они хвалятся, позорит их; их мысли направлены на земное. 20 Наша же Родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя Ису Масиха. 21 Ему дана сила покорить Себе всё, и действием этой силы Он изменит наши униженные тела так, что они будут подобны Его славному телу.

Notas al pie

  1. 3:2 Это были лжеучители, которые проповедовали, что для спасения необходимо быть обрезанным.
  2. 3:5 Согласно Закону Аллаха иудеи обрезывают своих сыновей на восьмой день от рождения (см. Нач. 17:12).
  3. 3:5 Блюститель Закона   (букв.: «фарисей») – член религиозной партии, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таурата, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.