Nouă Traducere În Limba Română

Filipeni 1

1Pavel şi Timotei, robi ai lui Cristos Isus, către toţi sfinţii în Cristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii[a] şi cu diaconii: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumire şi rugăciune

Îi mulţumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toţi, mă rog cu bucurie pentru părtăşia voastră la Evanghelie[b], din prima zi şi până acum, şi sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Cristos Isus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toţi, fiindcă vă port în inima mea şi, fie că sunt în lanţuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toţi sunteţi părtaşi ai harului lui Dumnezeu împreună cu mine. Căci martor îmi este Dumnezeu că îmi este dor de voi toţi cu o afecţiune[c] ca cea a lui Cristos Isus[d]. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaştere şi orice pricepere, 10 ca să puteţi deosebi lucrurile de valoare şi să fiţi curaţi şi fără pată în ziua lui Isus Cristos, 11 plini de rodul dreptăţii, care vine prin Isus Cristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Lanţurile lui Pavel şi înaintarea Evangheliei

12 Vreau să ştiţi, fraţilor, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat la înaintarea Evangheliei. 13 Astfel, toată garda palatului[e] şi toţi ceilalţi ştiu că eu sunt închis din pricina lui Cristos, 14 iar cei mai mulţi dintre fraţi, încurajaţi în Domnul datorită lanţurilor mele, au şi mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul.

15 Este adevărat că unii Îl proclamă pe Cristos din invidie şi dintr-un spirit de competiţie, iar alţii din bunăvoinţă. 16 Aceştia din urmă Îl proclamă din dragoste, ştiind că mie mi-a fost încredinţată apărarea Evangheliei. 17 Dar ceilalţi Îl proclamă pe Cristos din ambiţii egoiste, nu din motive sincere, ci intenţionând să-mi mărească necazul, în timp ce sunt în lanţuri. 18 Dar ce contează? Important este că, fie sub un anume pretext, fie cu adevărat, Cristos este proclamat şi de acest lucru mă bucur şi mă voi bucura. 19 Căci ştiu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea, prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Cristos. 20 Dorinţa mea puternică şi speranţa mea sunt să nu fiu făcut de ruşine cu nimic, ci să am, acum şi întotdeauna, destul curaj, astfel încât să-L slăvesc pe Cristos în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21 Căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un câştig. 22 Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă o lucrare roditoare pentru mine şi nu ştiu ce să aleg. 23 Sunt strâns din două părţi: doresc mult să părăsesc această viaţă şi să fiu împreună cu Cristos, pentru că este mult mai bine, 24 însă pentru voi este mai bine să rămân în trup. 25 Fiind convins de aceasta, ştiu că voi rămâne cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria voastră în credinţă, 26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi motive să vă lăudaţi cu mine în Cristos Isus.

27 Numai trăiţi-vă viaţa într-un mod vrednic de Evanghelia lui Cristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să ştiu că rămâneţi fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credinţa Evangheliei, 28 fără să fiţi înspăimântaţi deloc de potrivnicii voştri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciţi, dar voi veţi fi mântuiţi; şi Dumnezeu este Cel Care face aceasta. 29 Căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeţi în Cristos, ci să şi suferiţi pentru El, 30 întrucât aveţi de dus aceeaşi luptă pe care aţi văzut că am avut-o şi eu, iar acum auziţi că încă o mai am.

Notas al pie

 1. Filipeni 1:1 Lit.: episcopii
 2. Filipeni 1:5 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 3. Filipeni 1:8 Sau: cu un dor
 4. Filipeni 1:8 Sau: cu afecţiunea / dorul lui Cristos Isus
 5. Filipeni 1:13 Gr.: tot pretoriul; pretoriul era cartierul general al împăratului, la Roma sau în alte cetaţi, şi reşedinţa guvernatorului, care era reprezentantul împăratului; în cazul în care Pavel se afla la Roma când a scris această scrisoare, el se putea referi la garda pretoriană, trupele de elită ale împăratului

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Флп 1

Приветствие

1От Павлуса и Тиметея, рабов Исо Масеха[a].

Святому народу Всевышнего в Филиппах – тем, кто пребывает в единении с Исо Масехом, включая руководителей, а также помощников руководителей.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность Всевышнему и молитва за верующих в Филиппах

3-4 Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и доныне содействуете распространению Радостной Вести[c]. Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведёт его до конца ко дню возвращения Исо Масеха.

Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моём сердце. Вы все разделяете со мной благодать Всевышнего, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. Всевышний свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исо Масеха.

И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10 чтобы вы могли определить, в чём заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Масеха 11 и принесли плод праведности, который появляется через Исо Масеха для прославления Всевышнего и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Павлуса

12 Хочу, чтобы вы знали, братья, что всё, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13 Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Масеха. 14 Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают слово Всевышнего. 15 Правда и то, что некоторые возвещают Масеха из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16 Они руководствуются любовью, понимая, что я помещён сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17 тогда как первые возвещают Масеха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18 Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Масехе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19 зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исо Масеха[d] всё это в конце концов приведёт меня к избавлению.[e] 20 Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придётся стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду твёрд и смел, чтобы Масех прославился в моём теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21 Для меня жизнь – это Масех, и смерть – приобретение. 22 Если мне предстоит ещё жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23 Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть с Масехом, что лучше всего, 24 но для вас лучше, чтобы я ещё жил. 25 Я убеждён в этом и знаю, что буду жить и продолжать моё служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, 26 и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было ещё больше поводов гордиться тем, что Исо Масех сделал через меня.

27 Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Масеха. Увижу я вас или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своём единстве, что вы плечом к плечу стоите твёрдо за веру, основанную на Радостной Вести, 28 и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены[f]; и это от Всевышнего. 29 Вам было дано не только верить в Масеха, но и страдать за Него. 30 Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.

Notas al pie

 1. Флп 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Флп 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 3. Флп 1:5 Это содействие филиппийцев включало в себя и финансовую поддержку (см. 4:15).
 4. Флп 1:19 То есть Святого Духа, Духа Всевышнего (см. Рим. 8:9).
 5. Флп 1:19 Ср. Аюб 13:16.
 6. Флп 1:28 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).