Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 9:1-43

Convertirea lui Saul

1Între timp însă, Saul încă sufla amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S‑a dus la marele preot 2și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, astfel încât, dacă i‑ar găsi pe unii care sunt adepți ai Căii2 Nume pe care primii creștini l‑au dat creștinismului (vezi 16:17; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22; 2 Pet. 2:2)., atât bărbați, cât și femei, să‑i aducă legați la Ierusalim. 3În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit deodată împrejurul lui o lumină din cer.

4El a căzut la pământ și a auzit un glas care‑i zicea:

– Saul, Saul, de ce Mă persecuți?

5El a întrebat:

– Cine ești, Doamne5 Termenul grecesc poate fi înțeles și ca o adresare din politețe, însă în acest context și conform tradiției rabinice, o voce care se auzea din ceruri nu putea fi decât vocea lui Dumnezeu.?

Isus i‑a răspuns:

– Eu sunt Isus, Cel pe Care tu Îl persecuți! Îți este greu să lovești cu călcâiul în pinteni!5 Un idiom care arăta cât de absurd este omul încăpățânat și împotrivitor, care se rănește singur în încercarea lui de a se opune lui Dumnezeu. Vezi și 26:14.

6Tremurând și plin de frică, a întrebat:

– Doamne, ce vrei să fac?

Domnul i‑a zis:

– Ridică‑te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci!

7Bărbații care‑l însoțeau în călătorie s‑au oprit amuțiți; auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8Saul s‑a ridicat de la pământ și, cu toate că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. Prin urmare, l‑au luat de mână și l‑au dus în Damasc. 9Timp de trei zile n‑a văzut, n‑a mâncat și nici n‑a băut nimic.

10În Damasc era un ucenic pe nume Ananias.

Domnul i‑a vorbit într‑o viziune:

– Ananias!

El a răspuns:

– Iată‑mă, Doamne!

11Domnul i‑a zis:

– Scoală‑te, du‑te pe strada numită „Dreaptă“ și caută în casa lui Iuda un om din Tars, pe nume Saul. Căci iată, chiar acum el se roagă 12și a văzut într‑o viziune un om pe nume Ananias, intrând și punându‑și mâinile peste el ca să‑și recapete vederea.

13Ananias a răspuns:

– Doamne, am auzit de la mulți despre toate relele pe care omul acesta le‑a făcut sfinților Tăi în Ierusalim. 14Chiar și aici are autoritate din partea conducătorilor preoților să‑i lege pe toți cei ce cheamă Numele Tău!

15Dar Domnul i‑a zis:

– Du‑te, pentru că el este un vas al Meu pe care l‑am ales ca să ducă Numele Meu atât înaintea neamurilor și regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. 16Căci Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul Numelui Meu.

17Ananias a plecat, a intrat în casa unde era Saul și, punându‑și mâinile peste el, a zis: „Frate Saul, m‑a trimis Domnul – Isus, Cel Care ți S‑a arătat pe drumul pe care veneai – ca să‑ți recapeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt.“ 18Imediat, de pe ochii lui au căzut un fel de solzi, iar el și‑a recăpătat vederea. Apoi s‑a ridicat, a fost botezat 19și, după ce a mâncat ceva, i‑au revenit puterile.

Saul, în Damasc și în Ierusalim

Saul a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc 20și imediat a început să‑L proclame pe Isus în sinagogi, spunând că este Fiul lui Dumnezeu. 21Toți cei ce‑l auzeau se minunau și ziceau: „Nu este el acela care‑i distrugea în Ierusalim pe cei ce chemau Numele acesta?! Și n‑a venit el aici ca să‑i ducă legați la conducătorii preoților?!“ 22Dar Saul se întărea tot mai mult și le provoca nedumerire iudeilor care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Cristosul.

23După mai multe zile, iudeii au uneltit să‑l omoare, 24însă Saul a aflat despre uneltirea lor. Zi și noapte ei supravegheau porțile, ca să‑l omoare. 25Dar într‑o noapte, ucenicii l‑au luat și l‑au coborât prin zid, dându‑l jos într‑un coș.

26Când a ajuns în Ierusalim, a încercat să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, pentru că nu credeau că este un ucenic. 27Atunci Barnabas l‑a luat și l‑a dus la apostoli. Le‑a istorisit cum, pe drum, Saul Îl văzuse pe Domnul, și El îi vorbise, și cum, în Damasc, vorbise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28Astfel, începând de atunci, Saul venea și se ducea împreună cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în Numele Domnului. 29De asemenea, vorbea și purta dispute cu iudeii eleniști29 Vezi nota de la 6:1., dar ei încercau să‑l omoare. 30Când au aflat frații lucrul acesta, l‑au dus la Cezareea30 Vezi nota la 8:40. și l‑au trimis în Tars.

31Astfel, Biserica era răspândită prin toată Iudeea, Galileea și Samaria, se bucura de pace și era întărită31 Lit.: zidită; în acest context verbul grecesc are sensul de a consolida, a întări.; ea umbla în frică de Domnul și se înmulțea prin încurajarea Duhului Sfânt.

Petru, în Lida și în Iafo

32În timp ce călătorea prin toate regiunile, Petru s‑a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. 33Acolo a găsit un om pe nume Enea, care de opt ani zăcea în pat, pentru că era paralizat. 34Petru i‑a zis: „Enea, Isus Cristos te vindecă! Ridică‑te și strânge‑ți patul!“ Și el s‑a ridicat imediat. 35Toți locuitorii din Lida și din Șaron l‑au văzut și s‑au întors la Domnul.

36În Iafo era o ucenică pe nume Tabita, care tradus înseamnă „Gazelă“36, 39 Gr.: Dorcas. Atât Tabita (aramaică), cât și Dorcas (greacă) înseamnă gazelă.. Viața ei era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea. 37În vremea aceea37 Lit.: în zilele acelea., ea s‑a îmbolnăvit și a murit. Au spălat‑o și au pus‑o în camera de sus. 38Lida este aproape de Iafo. Prin urmare, când ucenicii au auzit că Petru este în Lida, au trimis doi bărbați să‑l roage: „Nu întârzia în a veni până la noi!“ 39Petru s‑a ridicat și a plecat împreună cu ei. Când a ajuns, l‑au condus în camera de sus. Toate văduvele au stat lângă el, plângând și arătându‑i cămășile39 Cămașă lungă de corp, care se purta pe sub haina propriu-zisă. și hainele pe care le făcea Gazela39 Gr.: Dorcas pe când era cu ele. 40Petru i‑a scos afară pe toți, s‑a pus în genunchi și s‑a rugat. Apoi s‑a întors spre trup și a zis: „Tabita, scoală‑te!“ Ea a deschis ochii și, când l‑a văzut pe Petru, s‑a ridicat. 41El i‑a dat mâna și a ridicat‑o; apoi i‑a chemat pe sfinți și pe văduve și le‑a înfățișat‑o vie. 42Acest fapt a devenit cunoscut prin toată cetatea Iafo și mulți au crezut în Domnul. 43Petru a rămas mai multe zile în Iafo, la un anume Simon, un tăbăcar.

Священное Писание

Деяния 9:1-43

Уверование Шаула

1Шаул по-прежнему кипел ненавистью, желая смерти ученикам Повелителя Исы. Он пришёл к верховному священнослужителю 2и попросил у него письма в Дамаск к начальствующим в молитвенных домах иудеев, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих Пути9:2 Принадлежащие Пути – это определение является ранним самоназванием последователей Исы Масиха, Который и есть «Путь» (см. Ин. 14:6; Деян. 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22)., кого сможет найти там, будь то мужчины или женщины.

3В дороге, когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. 4Он упал на землю и услышал голос:

– Шаул, Шаул, почему ты гонишь Меня?

5– Кто Ты, Владыка? – спросил Шаул.

– Я Иса, Которого ты преследуешь, – ответил голос. – 6Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать.

7Люди, путешествовавшие вместе с Шаулом, стояли онемев: они слышали звук, но никого не видели. 8Шаул поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит; и его за руку привели в Дамаск. 9Три дня он был слеп и ничего не ел и не пил.

10В Дамаске жил ученик Исы по имени Анания. Повелитель Иса сказал ему в видении:

– Анания!

– Да, Повелитель, – ответил тот.

11Повелитель сказал ему:

– Пойди на улицу Прямую в дом Иуды и спроси там человека из Тарса по имени Шаул. Он сейчас молится, 12и в видении он видел человека по имени Анания, который пришёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел.

13Анания ответил:

– Повелитель, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил святому народу Твоему в Иерусалиме. 14И сюда он пришёл, получив от главных священнослужителей полномочия арестовывать всех, кто призывает Твоё имя.

15Но Повелитель сказал ему:

– Иди, потому что человек этот – Моё орудие, которое Я избрал, чтобы возвестить имя Моё перед язычниками, перед царями и перед народом Исраила. 16Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за Моего имени.

17Анания пошёл, вошёл в тот дом, возложил на Шаула руки и сказал:

– Брат Шаул, Повелитель Иса, Который явился тебе на твоём пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святого Духа.

18В тот же момент будто чешуя спала с глаз Шаула, и он прозрел. Он встал и прошёл обряд погружения в воду9:18 Или: «обряд омовения».. 19Затем он поел, и к нему вернулись силы.

Служение Шаула в Дамаске

Шаул провёл несколько дней с учениками в Дамаске 20и сразу же начал возвещать в молитвенных домах иудеев о том, что Иса – Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)9:20 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. 21Все, кто его слышал, удивлялись и говорили:

– Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя, и разве он не пришёл сюда, чтобы арестовывать их и вести к главным священнослужителям?

22Шаул проповедовал всё с большей силой и приводил в замешательство живших в Дамаске иудеев, доказывая, что Иса и есть обещанный Масих.

23Когда же прошло немало дней, среди иудеев был составлен заговор с целью убить Шаула. 24Однако Шаулу стало известно об этом. Заговорщики день и ночь сторожили у ворот города, чтобы убить его, 25но его ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене.

Служение Шаула в Иерусалиме

26Шаул пришёл в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам Исы, но они боялись его и не верили, что он тоже ученик. 27Варнава же привёл его к посланникам Масиха и рассказал им о том, как Шаул на пути встретил Повелителя Ису, как Повелитель говорил с ним и как в Дамаске он смело проповедовал от имени Исы. 28В Иерусалиме Шаул повсюду был с посланниками Масиха, смело проповедуя там от имени Повелителя. 29Он часто беседовал и спорил с грекоязычными иудеями, и те пытались убить его. 30Когда братья узнали об этом, они отвели Шаула в Кесарию и оттуда отправили его в Тарс.

31Между тем для общины верующих по всей Иудее, Галилее и Самарии наступило мирное время. Община укреплялась и росла, живя в страхе перед Повелителем и получая ободрение от Святого Духа.

Исцеление Энея

32Петир, посещая город за городом, решил навестить и верующих, живущих в Лидде. 33Там был один человек, которого звали Эней, он был парализован и не вставал с постели восемь лет. 34Петир сказал ему:

– Эней! Иса Масих исцеляет тебя! Встань и собери постель!

В тот же момент Эней встал. 35Когда все жители Лидды и Шарона увидели его исцелённым, они уверовали в Повелителя.

Воскресение Тавифы

36В Иоппии9:36 Иоппия – ныне город Яффа, недалеко от Тель-Авива. была одна ученица Исы по имени Тавифа, что значит «газель». Тавифа всегда делала добро и помогала бедным. 37И вот в это время она заболела и умерла. Её омыли и положили в верхней комнате. 38Поскольку Лидда находится недалеко от Иоппии, ученики, услышав, что Петир находится там, послали к нему двух человек с просьбой:

– Приди срочно к нам!

39Петир пошёл с ними, и когда он прибыл, его провели в верхнюю комнату. Вокруг него собрались все вдовы. Они плакали и показывали ему платья и другую одежду, которую сшила им Газель, когда была ещё жива. 40Петир выслал всех из комнаты, стал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал:

– Тавифа, встань!

Она открыла глаза, увидела Петира и села. 41Он взял её за руку и помог встать на ноги. Затем он созвал вдов и других верующих и представил им Тавифу живой. 42Об этом стало известно во всей Иоппии, и много людей поверило в Повелителя.

43Петир пробыл в Иоппии ещё немало дней, он остановился у кожевника Шимона.