Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 8:1-40

Filip vestește Evanghelia în Samaria

1Saul își dăduse acordul la uciderea lui Ștefan.

Chiar în ziua aceea a izbucnit o mare persecuție împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s‑au împrăștiat prin regiunile Iudeei și ale Samariei1 Vezi 1:8.. 2Câțiva oameni evlavioși l‑au înmormântat pe Ștefan și l‑au jelit mult. 3Saul însă devasta3 Verbul grecesc lymaino înseamnă a devasta, a ruina, a spurca, a stigmatiza, a produce ofensă și rușine, a dezonora. biserica, intrând prin case, luând cu forța bărbați și femei și aruncându‑i în închisoare.

4Cei ce fuseseră împrăștiați vesteau Cuvântul pe oriunde treceau. 5Filip a coborât într‑o cetate a Samariei5 Unele mss conțin: în cetatea Samariei. Este greu de determinat despre care cetate a Samariei este vorba. S‑au propus următoarele variante: Sebastos (cetate construită de către Irod cel Mare pe locul vechii cetăți a Samariei, în cinstea lui Caesar Augustus – Sebastos este forma greacă a latinescului Augustus; această cetate era însă pe deplin păgânizată); Sihem (în perioada NT era cea mai importantă cetate samariteană); Gitta (Iustin Martirul – cca. 250 d.Cr. – afirmă că Simon Magul provenea din această cetate); Sihar (atestată în In. 4:5, aflată în vecinătatea Sihemului, uneori fiind identificată cu Sihem). Este posibil ca numele cetății să nu fi fost atât de important pentru Luca (vezi v. 25b). și L‑a proclamat pe Cristos celor de acolo. 6Mulțimile luau aminte într‑un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. 7Căci din mulți ieșeau duhuri necurate, strigând cu glas tare, și mulți paralitici și ologi erau vindecați. 8Și a fost o mare bucurie în cetatea aceea.

9În cetate era un om pe nume Simon, care practica vrăjitoria și uimea neamul Samariei, pretinzând că ar fi cineva important. 10Și toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, luau aminte la el și spuneau: „El este puterea lui Dumnezeu, cea numită «Mare»!“ 11Ei luau aminte la el pentru că de mult timp îi uimise cu vrăjitoriile lui. 12Dar când l‑au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia12 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. despre Împărăția lui Dumnezeu și despre Numele lui Isus Cristos, au fost botezați atât bărbați, cât și femei. 13Chiar Simon însuși a crezut și, după ce a fost botezat, stătea neîncetat în preajma lui Filip și se mira văzând semnele și minunile mari care se făceau.

14Când au auzit că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, apostolii care erau în Ierusalim i‑au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. 15Când au ajuns acolo, s‑au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. 16Căci Duhul Sfânt nu Se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră doar botezați în Numele Domnului Isus. 17Atunci Petru și Ioan și‑au pus mâinile peste ei, iar aceștia au primit Duhul Sfânt.

18Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le‑a oferit bani, 19zicând:

– Dați‑mi și mie autoritatea aceasta, așa încât acela peste care‑mi pun eu mâinile să primească Duhul Sfânt!

20Petru însă i‑a zis:

– Argintul tău să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s‑ar putea obține cu bani! 21Tu n‑ai nici parte, nici sorț în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu! 22Pocăiește‑te deci de această răutate a ta și roagă‑te fierbinte Domnului ca, dacă este posibil, să‑ți ierte această intenție a inimii tale, 23căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțul nedreptății!

24Simon, răspunzând, a zis:

– Rugați‑vă fierbinte voi Domnului pentru mine, ca nimic din ceea ce ați spus să nu vină peste mine!

25După ce au depus mărturie și au vorbit despre Cuvântul Domnului, Petru și Ioan s‑au întors în Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de‑ale samaritenilor25 Populație de rasă amestecată, rezultată în urma căsătoriilor dintre israeliții rămași după deportarea asiriană (722 î.Cr.) și populațiile aduse din alte părți de către asirieni (2 Regi 17:24). În timpul lui Isus, între iudei și samariteni exista o foarte mare ostilitate..

Filip și eunucul etiopian

26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip astfel: „Ridică‑te și du‑te spre sud, pe drumul din pustie, care coboară din Ierusalim spre Gaza!“ 27Filip s‑a ridicat și s‑a dus. Și iată că un eunuc27 Termenul se referă nu neapărat la condiția fizică a oficialului etiopian, ci la funcția pe care o avea. Sensul primar al termenului în LXX este acela de căpetenie, persoană oficială de la curtea regală. Cu timpul apare și sensul secundar de eunuc, deoarece eunucii ajung să fie prețuiți ca slujbași la curțile orientale (vezi 1 Sam. 8:15 și nota) [peste tot în capitol]. etiopian, înalt oficial al lui Kandake27 Kandake nu este un nume propriu, ci un titlul pe care‑l purta regina-mamă etiopiană. Regina domnea în numele fiului ei, deoarece acesta era considerat „fiul soarelui“, prea sacru pentru a fi implicat în problemele seculare ale statului., regina etiopienilor27 În acea perioadă, regatul Etiopiei se întindea de la prima cataractă a Nilului (modernul Aswan) până la modernul Khartoum, acoperind regiunea cunoscută sub numele de Nubia., și responsabil peste toată vistieria ei, venise să se închine în Ierusalim, 28iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu‑l pe profetul Isaia. 29Duhul i‑a zis lui Filip: „Du‑te și prinde din urmă careta aceea!“ 30Filip a alergat către el și l‑a auzit pe eunuc citindu‑l pe profetul Isaia.

El l‑a întrebat:

– Înțelegi ce citești?

31Acesta a zis:

– Cum aș putea, dacă nu mă va îndruma cineva?

Și l‑a rugat pe Filip să se suie în caretă și să se așeze lângă el. 32Pasajul din Scriptură pe care‑l citea era acesta:

„Ca o oaie care este dusă la tăiere

și ca un miel care stă mut înaintea celui ce‑l tunde,

tot așa nici El nu‑Și deschide gura.

33În smerenia Lui, judecata I‑a fost luată.

Cine va putea istorisi despre generația Lui?

Căci viața Îi este luată de pe pământ!“33 Vezi Is. 53:7-8 în versiunea LXX.

34Eunucul l‑a întrebat pe Filip, zicând:

– Te rog fierbinte să‑mi spui despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?

35Atunci Filip a luat cuvântul și, începând de la Scriptura aceasta, i‑a vestit Evanghelia despre Isus. 36În timp ce călătoreau de‑a lungul drumului, au ajuns la o apă.

Eunucul a zis:

– Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?

37Filip i‑a zis:

– Dacă crezi din toată inima ta, se poate!

El a răspuns:

– Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!

38A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât și eunucul, iar Filip l‑a botezat. 39Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l‑a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l‑a mai văzut și și‑a continuat drumul bucuros. 40Filip a apărut în Azot40 Transliterarea în greacă a numelui cetății Așdod. și, în timp ce călătorea prin acea regiune, a vestit Evanghelia în toate cetățile, până când a ajuns în Cezareea40 Cu referire la Cezareea Maritima, un port mediteranean la sud de Muntele Carmel. A nu se confunda cu Cezareea lui Filip..

Священное Писание

Деяния 8:1-40

1Шаул же одобрял это убийство.

Гонение и рассеяние верующих

С того дня началось большое гонение на иерусалимскую общину верующих, и все, кроме посланников Масиха, рассеялись по Иудее и Самарии. 2Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакивали его. 3А Шаул преследовал общину верующих. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в темницу.

Служение Филиппа в Самарии

4Между тем, последователи Масиха, изгнанные из своих мест, возвещали Радостную Весть везде, куда бы они ни приходили. 5Филипп пришёл в один из городов Самарии и возвещал там о Масихе. 6Весь народ внимательно слушал то, что он говорил, и видел знамения, которые он совершал, 7потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи, и многие парализованные и хромые получали исцеление. 8И в городе том была большая радость.

Колдун Шимон

9Был там один человек по имени Шимон, который раньше занимался в этом городе колдовством, изумляя жителей Самарии; сам он выдавал себя за кого-то великого. 10Все люди, и простые, и знатные, слушали его с восхищением, говоря:

– Этот человек – проявление всемогущего Бога, Которого называют Великим.

11А восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. 12Но когда жители этого города поверили Филиппу, возвещающему Радостную Весть о Царстве Всевышнего и об имени Исы Масиха, то многие мужчины и женщины прошли обряд погружения в воду8:12 Или: «обряд омовения»; также в ст. 13 и 16.. 13Шимон тоже поверил и прошёл обряд погружения. Он повсюду ходил за Филиппом, удивляясь знамениям и великим чудесам.

14Когда посланники Масиха в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли слово Всевышнего, они послали к ним Петира и Иохана. 15Те пришли и молились, чтобы новообращённые получили Святого Духа, 16потому что ни на кого из них Дух ещё не сошёл, они только прошли обряд погружения в воду в знак единения с Повелителем Исой8:16 Букв.: «во имя Повелителя Исы»; то же в 10:48; 19:5.. 17Затем Петир и Иохан возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. 18Когда Шимон увидел, что Дух был дан через возложение рук посланников Масиха, он предложил им деньги, 19говоря:

– Дайте и мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа.

20Но Петир ответил:

– Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой, раз ты думаешь, что можешь купить дар Всевышнего за деньги! 21У тебя нет никакого права участвовать в этом служении, потому что сердце твоё не право перед Всевышним. 22Раскайся в этом зле и молись Вечному Повелителю, может быть, Он простит тебе такие мысли. 23Я вижу, что ты полон горькой желчи и скован цепями греха.

24Шимон ответил:

– Помолитесь обо мне Вечному Повелителю, чтобы со мной не приключилось ничего из сказанного вами.

25Посланники Масиха свидетельствовали и возвещали там слово о Повелителе. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге возвещали Радостную Весть во многих самарийских селениях.

Уверование эфиопского евнуха

26Ангел от Вечного сказал Филиппу:

– Ступай на юг, на безлюдную дорогу8:26 Или: «Ступай, в полдень будь на безлюдной дороге»., что ведёт из Иерусалима в Газу.

27Филипп встал и пошёл. В это время там находился эфиопский евнух, придворный кандакии8:27 Кандакия – титул эфиопских цариц (как фараоны в Египте)., то есть царицы эфиопов, заведовавший всей её казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим 28и теперь возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаию. 29Дух сказал Филиппу:

– Подойди к этой колеснице и иди рядом.

30Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исаию.

– Ты понимаешь то, о чём читаешь? – спросил Филипп.

31– Как же мне понять без объяснения? – ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним.

32А читал он следующее место из Писания:

«Как овца, Он был ведён на заклание,

и как ягнёнок перед стригущим безмолвен,

так и Он не открывал уст Своих.

33Он был унижен и лишён права на справедливый суд.

Кто может рассказать о Его потомках?

Ведь Его жизнь забирается от земли»8:32-33 Ис. 53:7-8..

34Евнух спросил Филиппа:

– Скажи мне, о ком здесь говорит пророк, о себе или о ком-то другом?

35Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, и рассказал ему Радостную Весть об Исе. 36-37Тем временем они приблизились к какой-то воде.

– Смотри, вот вода, – сказал евнух. – Что мешает мне пройти обряд погружения?8:36-37 Или: «обряд омовения»; также в ст. 38.8:36-37 Некоторые рукописи включают стих 37: «Филипп сказал: „Если ты веришь всем сердцем, то можно“. Евнух сказал: „Я верю, что Иса Масих – Сын Всевышнего“».

38Он приказал остановить колесницу, оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп совершил над ним обряд погружения. 39А когда они вышли из воды, Дух Вечного Повелителя унёс Филиппа, и евнух его больше не видел. Радостный он продолжал свой путь. 40А Филипп оказался в городе Азоте. Он возвещал Радостную Весть во всех городах, пока не пришёл в Кесарию.