Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 6:1-15

Alegerea celor șapte diaconi1-6 Termenul apare mai târziu în NT ca substantiv desemnând o slujbă specifică în biserică. Este derivat din verbul diakoneo (a sluji, a avea grijă de ceva), din v. 2.

1În zilele acelea, când numărul ucenicilor se înmulțea, a existat o nemulțumire1 Termenul grecesc poate fi tradus și cu murmur, cârteală, dispută. a eleniștilor1 Cu referire la evreii născuți în afara Palestinei sau la evreii autohtoni a căror limbă și cultură erau puternic influențate de elenism. împotriva evreilor1 Cu referire la evreii autohtoni care vorbeau limba aramaică sau ebraică și erau apărători ai culturii evreiești., pentru că văduvele lor erau neglijate în ce privește împărțirea zilnică a hranei. 2Cei doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și le‑au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese! 3Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați care au o bună mărturie, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să‑i punem responsabili cu împlinirea acestei nevoi; 4iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea Cuvântului.“ 5Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, așa că l‑au ales pe Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohorus, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolaus, un prozelit din Antiohia; 6i‑au adus înaintea apostolilor, care s‑au rugat și și‑au pus mâinile peste ei.

7Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu înainta, numărul ucenicilor se înmulțea foarte mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți ascultau de mesajul credinței.

Arestarea lui Ștefan

8Ștefan, plin de har și de putere, făcea mari minuni și semne în popor. 9Unii din sinagoga9 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, constituit acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după anul 586 î.Cr.) [peste tot în carte]. numită „A oamenilor liberi9 Oameni care au fost eliberați din sclavie.“ – a celor din Cirena9 Vezi nota de la 2:10., a celor din Alexandria9 Capitala provinciei Egipt, al doilea oraș ca mărime din imperiu. Două din cele cinci cartiere ale orașului erau locuite de evrei. și a celor din Cilicia9 Provincie romană în SE Asiei Mici, învecinându‑se cu Siria și având capitala la Tarsus, orașul de unde provenea Saul (vezi 7:58). și din Asia9 Vezi nota de la 2:9. – s‑au ridicat și au purtat o dispută cu Ștefan. 10Dar nu puteau să se împotrivească înțelepciunii și Duhului prin care vorbea el. 11Atunci au instigat niște bărbați care să spună: „Noi l‑am auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu!“ 12Au stârnit poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s‑au repezit asupra lui, l‑au înșfăcat și l‑au dus înaintea Sinedriului. 13Apoi au adus în față niște martori mincinoși, care au zis: „Omul acesta nu încetează să rostească cuvinte împotriva acestui Lăcaș sfânt și împotriva Legii! 14Căci l‑am auzit spunând că Acest nazarinean, Isus, va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le‑a încredințat Moise!“ 15Toți cei ce ședeau în Sinedriu s‑au uitat țintă la Ștefan și au văzut că fața lui arăta ca fața unui înger.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 6:1-15

Назначение семи помощников

1В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные евреи начали жаловаться на палестинских. Они говорили, что те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу. 2Тогда двенадцать посланников Масеха созвали всех учеников и сказали:

– Мы не можем, оставив служение словом Всевышнего, заняться обслуживанием столов. 3Поэтому, братья, выберите из вашей среды семь человек с хорошей репутацией, исполненных Духа и мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. 4Сами же мы будем продолжать молиться и нести служение слова.

5Это предложение всем понравилось, и выбрали Стефана, человека, полного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая из Антиохии, обращённого из язычников. 6Их поставили перед посланниками Масеха, и те помолились и возложили на них руки.

7Слово Всевышнего распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось, даже многие священнослужители покорились вере.

Арест Стефана

8Стефан, человек, полный благодати и силы Всевышнего, совершал в народе великие чудеса и знамения. 9Некоторые из членов так называемого Молитвенного дома иудеев-вольноотпущенников (киренцев и александрийцев), а также иудеи из Киликии и провинции Азия, вступили в спор со Стефаном. 10Но когда Стефан говорил, они ничего не могли противопоставить мудрости, которую Дух дал ему. 11Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, как Стефан говорил оскорбительные слова против пророка Мусо и Всевышнего».

12Они возбудили народ, старейшин и учителей Таврота; напав на Стефана, они схватили его и привели в Высший Совет. 13Представили лжесвидетелей, которые сказали:

– Этот человек постоянно говорит против святого храма и против Закона. 14Мы слышали, как он говорил, что Исо из Назарета разрушит храм6:14 См. Мк. 14:57-59; 15:29; Лк. 21:5-6; Ин. 2:19-22. и изменит обычаи, которые передал нам Мусо.

15Все сидевшие в Высшем Совете внимательно смотрели на Стефана и видели, что его лицо сияет, как лицо ангела.