Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 4:1-37

Petru și Ioan înaintea Sinedriului

1În timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preoții, comandantul gărzii Templului și saducheii1 Saducheii formau gruparea cea mai influentă pe plan politic, membrii ei făcând parte din familiile preoțești. Ei respingeau învățăturile despre înviere, îngeri și duhuri (vezi 23:8) [peste tot în carte]. Vezi și Flavius Josephus, Istoria II.8.14 și Antichități XVIII.1.4., 2foarte supărați din cauză că dădeau învățătură poporului și vesteau în Numele lui Isus învierea dintre cei morți. 3Au pus mâna pe ei și i‑au aruncat în închisoare până în ziua următoare, căci era deja seară. 4Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaților a ajuns la aproape cinci mii.

5În ziua următoare s‑au adunat în Ierusalim conducătorii lor, bătrânii5 Probabil membri laici ai Sinedriului, capi ai celor mai importante familii evreiești [peste tot în carte]. și cărturarii5 Lit.: scribi, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau atât Legea lui Moise, cât și legile și reglementările tradiționale. Majoritatea erau farisei [peste tot în carte]., 6marele preot Ana6 Mare preot între anii 6–15 d.Cr., când a fost destituit de către romani. Probabil unii iudei nu au acceptat această destituire, considerând că marele preot era numit pe viață (vezi Num. 25:13). Este posibil, de asemenea, ca persoana care a fost mare preot să‑și fi păstrat, din respect, titlul. O altă opinie este aceea că Ana a continuat să dețină puterea din spatele scenei, chiar dacă nu mai era mare preot., Caiafa6 Caiafa, ginerele lui Ana, a fost mare preot între anii 18–36 d.Cr., Ioan, Alexandru și toți cei care erau din neamul marilor preoți.

7I‑au pus pe apostoli să stea în mijloc și i‑au întrebat:

– Prin ce putere sau în numele cui ați făcut aceasta?

8Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le‑a răspuns:

– Conducători și bătrâni ai poporului, 9dacă suntem cercetați astăzi pentru o faptă bună făcută unui om neputincios și pentru felul în care a fost el vindecat, 10să vă fie cunoscut vouă tuturor și întregului popor Israel că acest om stă sănătos înaintea voastră în Numele lui Isus Cristos nazarineanul, Cel pe Care voi L‑ați răstignit, dar pe Care Dumnezeu L‑a înviat dintre cei morți! 11Acesta este:

„Piatra, care a fost disprețuită de voi11 Petru introduce în citat pronumele voi pentru a aplica textul în mod direct conducătorilor religioși ai lui Israel., zidarii,

care a devenit Piatra din capul unghiului.11 Vezi Ps. 118:22.

12În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți!

13Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți13 Nu în sensul că erau analfabeți. În perioada NT, printre evrei exista un nivel foarte ridicat de alfabetizare, datorită în special școlilor de pe lângă sinagogi. Ideea este că Petru și Ioan nu aveau educație rabinică, așa cum avea, de exemplu, Pavel. și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fuseseră cu Isus. 14Însă, văzându‑l stând lângă ei pe omul care fusese vindecat, n‑au avut ce să zică. 15Prin urmare, le‑au poruncit să iasă afară din Sinedriu15 Aram.: sanhedrin, care înseamnă adunare. Sanhedrinul desemna atât o curte de justiție locală, întrunindu‑se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), cât și curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin). În cazul de față se face referire, probabil, la curtea supremă de justiție. și s‑au sfătuit între ei, zicând: 16„Ce să le facem oamenilor acestora? Căci este știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s‑a făcut un semn clar, și nu‑l putem nega. 17În schimb, pentru ca acest lucru să nu se răspândească și mai departe în popor, să‑i amenințăm, ca să nu mai vorbească niciunui om în Numele acesta!“ 18I‑au chemat și le‑au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu mai dea învățătură în Numele lui Isus. 19Însă Petru și Ioan, răspunzând, le‑au zis: „Judecați voi înșivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu! 20Căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit!“ 21După ce i‑au amenințat din nou, le‑au dat drumul, neștiind cum să‑i pedepsească, din cauza poporului, deoarece toți Îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22Căci omul asupra căruia se înfăptuise semnul acesta de vindecare avea mai mult de patruzeci de ani.

Credincioșii se roagă pentru a primi îndrăzneală

23După ce li s‑a dat drumul, s‑au dus la ai lor și le‑au istorisit tot ce le spuseseră conducătorii preoților și bătrânii. 24Când au auzit ei aceste lucruri, și‑au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Tu, Cel Care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, 25Tu ai vorbit, prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului25 Lit.: tatălui. nostru David, robul Tău, astfel:

«De ce se întărâtă neamurile

și cugetă popoarele lucruri fără folos?

26Regii pământului stau adunați

și conducătorii se strâng laolaltă

împotriva Domnului și împotriva Unsului26 Gr.: Cristos. Ebr. și aram.: Mașiah. Său.»26 Vezi Ps. 2:1-2.

27Căci într-adevăr, împotriva Robului27, 30 Gr.: pais, termen care poate avea și sensul de fiu. Tău cel sfânt, Isus, pe Care L‑ai uns Tu, s‑au adunat în această cetate Irod27 Textul face referire la tetrarhul Irod Antipa (care a domnit între anii 4 î.Cr.–39 d.Cr.), unul dintre fiii lui Irod cel Mare (care a domnit între anii 37–4 î.Cr.). Tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege și stăpânind doar cu aprobarea romanilor., Ponțiu Pilat27 Vezi nota de la 3:13., neamurile și popoarele27 Cu referire, se pare, la cele 12 seminții ale lui Israel. lui Israel, 28ca să facă tot ceea ce mâna Ta și planul Tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. 29Și acum, Doamne, uită‑te la amenințările lor și dă‑le robilor Tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre Cuvântul Tău! 30Întinde‑Ți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin Numele Robului Tău cel sfânt, Isus!“

31După ce s‑au rugat fierbinte, locul unde erau adunați s‑a cutremurat, și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Credincioșii își împart între ei averile

32Mulțimea celor ce crezuseră era una în inimă și‑n gând și niciunul nu spunea că vreunul din bunurile lui este al lui, ci aveau toate în comun. 33Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste ei toți. 34Căci nu era nimeni printre ei în nevoie, pentru că toți cei ce erau proprietari de ogoare sau case le vindeau, iar prețul lucrurilor vândute îl aduceau 35și‑l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. 36Iosif, numit de apostoli și Barnabas, care tradus înseamnă „Fiul mângâierii“, un levit originar din Cipru, 37a vândut un ogor care‑i aparținea și apoi a adus banii și i‑a pus la picioarele apostolilor.

Священное Писание

Деяния 4:1-37

Петир и Иохан перед Высшим Советом

1Пока Петир и Иохан говорили к народу, к ним подошли священнослужители, начальник храмовой стражи и саддукеи4:1 Саддукеи – аристократическая религиозная партия иудеев, члены которой отвергали идею воскресения мёртвых, не верили в ангелов и в духов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., 2которые были крайне возмущены тем, что посланники Масиха учат народ и проповедуют, что как Иса воскрес из мёртвых, так воскреснут и Его последователи4:2 Букв.: «проповедуют в Исе воскресение из мёртвых».. 3Они схватили Петира и Иохана и, так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. 4Многие же из слышавших Весть поверили, и число братьев возросло примерно до пяти тысяч.

5На следующий день начальники, старейшины и учители Таурата собрались вместе в Иерусалиме. 6Там были верховный священнослужитель Ханан4:6 Ханан был тестем официального верховного священнослужителя Каиафы (18–36 гг.) и сам раньше занимал этот пост (6–15 гг.). Тем не менее Ханан пользовался таким авторитетом у иудеев, что негласно оставался верховным священнослужителем и при своём зяте., Каиафа, Иохан, Искандер и все члены рода верховного священнослужителя. 7Они поставили арестованных посередине и стали допрашивать их:

– Какой силой или от чьего имени вы всё это делаете?

8Тогда Петир, исполненный Святого Духа, сказал им:

– Начальники народа и старейшины! 9Если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершённое калеке, и спрашиваете нас, как он был исцелён, 10то знайте, вы и весь народ Исраила: этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Исы Масиха из Назарета, Которого вы распяли и Которого Всевышний воскресил из мёртвых! 11Иса и есть тот

«Камень, Который был отвергнут вами, строителями,

и Который стал краеугольным»4:11 Заб. 117:22..

12Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись4:12 Спастись – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26)..

13Всех удивляла смелость Петира и Иохана, ведь было видно, что они люди неучёные и простые. В них узнавали спутников Исы. 14Видя же рядом с ними исцелённого, присутствующие ничего не могли им возразить. 15Тогда они приказали посланникам Масиха покинуть Высший Совет4:15 Высший Совет (букв.: «синедрион») – высший политический, религиозный и судебный орган иудеев. В состав Совета входил семьдесят один человек. и стали совещаться между собой.

16– Что нам делать с этими людьми? – говорили они. – Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать. 17Чтобы слух об этом не распространился ещё шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили от имени Исы4:17 Букв.: «от этого имени». Не называя здесь Ису по имени, предводители иудеев тем самым выказывали своё неуважительное отношение к Нему. То же и в 5:28..

18Они опять велели ввести посланников Масиха и запретили им вообще говорить и учить от имени Исы. 19Но Петир и Иохан ответили им:

– Посудите сами, справедливо ли перед Всевышним подчиняться вам больше, чем Всевышнему? 20Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали.

21Члены Высшего Совета, пригрозив посланникам Масиха ещё раз, отпустили их, не найдя возможности наказать, потому что весь народ славил Всевышнего за то, что произошло. 22Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше сорока лет.

Молитва верующих

23Когда Петира и Иохана отпустили, они вернулись к своим и рассказали им обо всём, что им говорили главные священнослужители и старейшины. 24Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Всевышнему и сказали:

– Владыка! Ты создал небо, землю, море и всё, что в них4:24 См. Исх. 20:11; Заб. 145:6.. 25Ты сказал Святым Духом через уста нашего отца и Твоего раба Давуда:

«Зачем гневаются народы,

и племена замышляют пустое?

26Восстают земные цари,

и правители собираются вместе

против Вечного

и против Его Помазанника»4:25-26 Заб. 2:1-2..

27Ведь действительно объединились в этом городе Ирод4:27 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от самарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э. и Понтий Пилат с язычниками и с народом Исраила против Твоего святого Раба Исы, которого Ты помазал. 28Они сделали то, что предопределено было Твоей силой и волей. 29И сейчас, Вечный, взгляни на их угрозы и дай Твоим рабам смело возвещать Твоё слово. 30Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем Твоего святого Раба Исы!

31И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святого Духа и смело возвещали слово Всевышнего.

Единство и взаимопомощь верующих

32Всё множество уверовавших было едино сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но всё у них было общее. 33Посланники Масиха продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Повелителя Исы, и Всевышний проявлял к ним Свою милость в полной мере. 34Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги 35и клали у ног посланников Масиха. Эти деньги распределялись каждому по потребности. 36Например, Юсуф, которого посланники Масиха прозвали Варнавой (что значит «сын утешения»), левит с Кипра, 37владевший участком земли, продал своё поле, принёс деньги и положил у ног посланников Масиха.