Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 3:1-26

Vindecarea ologului de la poarta Templului

1Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul de rugăciune; era ceasul al nouălea1 Ora 15:00.. 2Un om olog încă din pântecul mamei lui era adus și așezat în fiecare zi la poarta Templului, cea numită „Frumoasă“, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în Templu2 Cu referire la curțile Templului.. 3Când acesta i‑a văzut pe Petru și pe Ioan urmând să intre în Templu, a cerut de la ei milostenie. 4Petru, ca și Ioan, s‑a uitat țintă la el și a zis: „Uită‑te la noi!“ 5El i‑a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei. 6Dar Petru i‑a zis: „Argint și aur n‑am, însă ceea ce am, îți dau: în Numele lui Isus Cristos nazarineanul, ridică‑te și umblă!“ 7Și, apucându‑l de mâna dreaptă, l‑a ridicat. Deodată picioarele și gleznele i s‑au întărit, 8a sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în Templu împreună cu ei și umbla, sărea și‑L lăuda pe Dumnezeu. 9Tot poporul l‑a văzut umblând și lăudându‑L pe Dumnezeu. 10Ei l‑au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la Poarta Frumoasă a Templului și s‑au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce i se întâmplase.

Petru vorbește mulțimii

11În timp ce el mergea după Petru și Ioan, tot poporul, uimit, a alergat la ei în porticul numit „al lui Solomon“.

12Văzând aceasta, Petru a zis poporului: „Bărbați israeliți, de ce sunteți uimiți de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă prin propria noastră putere sau evlavie l‑am făcut să umble?! 13Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul strămoșilor13, 25 Lit.: taților. noștri, L‑a proslăvit pe Robul13, 26 Gr.: pais, termen care poate avea și sensul de fiu. Său, Isus, pe Care voi L‑ați dat pe mâna lui Pilat13 Procurator al Iudeei între anii 26/27–36 d.Cr. Procuratorul era guvernatorul unei provincii imperiale mai mici sau a unei părți dintr‑o provincie imperială. Iudeea făcea parte din provincia imperială Siria, condusă de un legat, superior procuratorului. O provincie imperială era una considerată nepacificată și care necesita prezența trupelor. Procuratorul era numit direct de către împărat. Vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincție între provinciile romane. și v‑ați lepădat de El în prezența acestuia, măcar că el hotărâse să‑L elibereze. 14Voi v‑ați lepădat de Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. 15L‑ați omorât pe Prințul15 Termenul archegos este polisemantic: poate însemna deopotrivă prinț, începător, înainte-mergător, deschizător de drumuri sau creator, autor. vieții, pe Care Dumnezeu L‑a înviat dintre cei morți și ai Cărui martori suntem noi. 16Pe baza credinței în Numele Lui, Însuși Numele Lui l‑a întărit pe omul acesta pe care‑l vedeți și cunoașteți. Și credința care este prin Isus i‑a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor!

17Acum, fraților, știu că ați făcut așa din neștiință, întocmai ca și conducătorii voștri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților, și anume: Cristosul Său urma să sufere. 19Pocăiți‑vă deci și întoarceți‑vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, 20ca să vină astfel din prezența Domnului vremuri de înviorare20 În multe traduceri aici se încheie v. 19. În traducerea de față s‑a urmat împărțirea pe versete așa cum apare ea în edițiile critice standard ale textului grecesc (NA28, UBS4). și El să‑L trimită pe Cel pe Care L‑a desemnat mai dinainte pentru voi, pe Cristos Isus, 21pe Care cerul trebuie să‑L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, așa cum a rostit Dumnezeu încă din vechime prin gura sfinților Săi profeți.

22Căci Moise a zis:

«Domnul, Dumnezeul vostru,

vă va ridica dintre frații voștri

un Profet asemenea mie.

De El să ascultați în tot ce vă va spune!

23Dacă cineva nu va asculta de Acel Profet,

va fi nimicit din popor.»23 Vezi Deut. 18:15, 18, 19.

24De asemenea, toți profeții, de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el, au vestit zilele acestea. 25Voi sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l‑a încheiat Dumnezeu cu strămoșii voștri, când i‑a spus lui Avraam:

«Prin sămânța ta25 Termenul grecesc pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca termenul să exprime, în cele mai multe cazuri, o ambiguitate intenționată. Apostolul Pavel (Gal. 3:16) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, argumentând exegetic că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea supremă în Isus Cristos.

vor fi binecuvântate toate neamurile25 Gr.: patria (familie), de obicei diferit de ethnos sau laos, traduse cu neam, popor. Totuși, în textul de față, având în vedere și contextul vechi-testamentar al promisiunii, patria a fost tradus cu neam. pământului!»25 Vezi Gen. 22:18.

26Când Dumnezeu L‑a ridicat pe Robul Său, L‑a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându‑vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.“

Священное Писание

Деяния 3:1-26

Петир исцеляет нищего калеку

1Однажды в три часа дня, во время молитвы3:1 То есть во время иудейской молитвы «минха», подобной арабской послеполуденной молитве «салату-ль-акр». В те времена иудеи трижды молились в определённое время в течение дня: в 9 утра (шахарит), в 3 часа пополудни (минха) и на закате солнца (ма’арив)., Петир и Иохан шли в храм. 2В это время туда принесли человека, хромого от рождения. Его каждый день оставляли у ворот, которые назывались Прекрасными, и он просил милостыню у входящих в храм. 3Увидев Петира и Иохана, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. 4Петир и Иохан пристально посмотрели на него, и Петир сказал:

– Взгляни на нас!

5Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. 6Но Петир сказал:

– Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Исы Масиха из Назарета – встань и ходи!

7Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. 8Он вскочил на ноги и начал ходить! Он вошёл с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Всевышнего. 9И все люди видели его ходящим и восхваляющим Всевышнего. 10Они узнавали в нём того человека, который сидел и просил милостыню у Прекрасных ворот храма, и изумлялись тому, что с ним произошло.

Речь Петира в колоннаде Сулеймана

11Нищий держался за Петира и Иохана, и весь народ в изумлении окружил их в той части храма, которая называлась колоннадой Сулеймана. 12Увидев это, Петир обратился к народу:

– Исраильтяне, почему вас это так удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или благочестием сделали, что этот человек ходит? 13Бог Ибрахима, Исхака и Якуба, Бог наших предков3:13 См. Исх. 3:6, 15., прославил Своего Раба Ису, Которого вы предали и от Которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить Его. 14Но вы отреклись от Святого и Праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. 15Вы убили Создателя жизни! Но Всевышний воскресил Его из мёртвых, и мы этому свидетели. 16Имя Исы укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что он поверил в это имя, и вера, которая даётся через Ису, совершила исцеление на ваших глазах.

17Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили по незнанию. 18Но именно так Всевышний исполнил то, что Он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Его Помазаннику3:18 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков. предстоят страдания.

19Итак, покайтесь и обратитесь к Всевышнему, чтобы ваши грехи были стёрты, 20чтобы от Вечного пришли времена духовного обновления и чтобы Он послал предназначенного вам Масиха – Ису.

21Но Иса должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Всевышний восстановит всё, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков. 22Ведь Муса сказал: «Из вашего народа Вечный, ваш Бог, поставит вам Пророка, подобного мне. Вы должны слушать Его во всём, что бы Он ни сказал вам. 23И всякий, кто не послушает Того Пророка, будет искоренён из народа»3:22-23 Втор. 18:15, 18, 19.. 24Да и все пророки, которые когда-либо говорили, начиная с Шемуила, также предсказывали эти дни. 25Вы же – наследники пророков и священного соглашения, которое Всевышний заключил с вашими отцами. Он сказал Ибрахиму: «Через твоё потомство получат благословение все народы на земле»3:25 Нач. 22:18..

26Когда Всевышний воскресил Своего Раба, Он прежде всего послал Его к вам, чтобы благословить вас, призвав каждого из вас отвратиться от его злых дел.