Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 28:1-31

Pavel în Malta

1După ce am fost salvați din primejdie, am aflat că insula se numea Malta. 2Barbarii2 Cu referire aici la populația băștinașă. ne‑au arătat o bunăvoință neobișnuită, căci au aprins un foc și ne‑au primit bine pe toți, din cauză că începuse ploaia și din cauza frigului. 3Pavel a adunat o grămadă de vreascuri și, în timp ce le punea pe foc, a ieșit o viperă din cauza căldurii și i s‑a prins de mână. 4Când barbarii au văzut șarpele atârnând de mâna lui, și‑au zis unii altora: „Fără îndoială că omul acesta care a fost salvat din mare este un ucigaș, căci Dreptatea4 Gr.: Dike, zeița dreptății la vechii greci. Ea apare în literatura greacă pre‑clasică și în cea clasică fie alături de Zeus (stând lângă tronul lui), fie alături de alte zeițe sau fiind una dintre cele trei Hore, zeități ale anotimpurilor și ale ordinii naturale și sociale în mitologia greacă. nu‑l lasă să trăiască!“ 5Pavel însă a scuturat șarpele în foc, fără să sufere niciun rău. 6Ei se așteptau să se umfle sau să cadă deodată mort. Dar, după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă nimic neobișnuit, și‑au schimbat părerea și au zis că este un zeu.

7Aproape de locul acela se aflau niște pământuri ale fruntașului7 Insula Malta avea statutul de municipiu, iar guvernatorul ei purta titlul de municipi Melitesium primus omnium, „cel mai important dintre toți oamenii municipalității Maltei“. insulei, al cărui nume era Publius. El ne‑a primit și ne‑a găzduit cu ospitalitate timp de trei zile. 8Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, suferind de friguri și dizenterie. Pavel s‑a dus la el, s‑a rugat punându‑și mâinile peste el și l‑a vindecat. 9După ce s‑a întâmplat aceasta, ceilalți de pe insulă care aveau boli, au venit și ei și au fost vindecați. 10Ei ne‑au cinstit în multe feluri, iar când am fost gata de plecare ne‑au pus la dispoziție lucrurile de care aveam nevoie.

Pavel sosește în Roma

11După trei luni, am plecat pe mare cu o corabie din Alexandria care iernase pe insulă și care avea emblema Dioscurilor11 Castor și Pollux, considerați în mitologia greco-romană „fiii lui Zeus“ (gr.: dioscuroi) și protectorii marinarilor.. 12Am debarcat în Siracuza, unde am rămas timp de trei zile, 13iar de acolo am plecat mai departe și am sosit în Regium. După o zi a început să bată un vânt dinspre sud, iar în ziua următoare am ajuns în Puteoli, 14unde am găsit frați și am fost rugați să rămânem cu ei șapte zile. Și așa am ajuns în Roma. 15Când frații de acolo au auzit despre noi, au venit în întâmpinarea noastră până la Forumul lui Apius și până la „Trei taverne“. Văzându‑i, Pavel I‑a mulțumit lui Dumnezeu și a fost încurajat.

16Când am intrat în Roma, centurionul i‑a predat pe prizonieri căpitanului gărzilor, iar lui Pavel i s‑a dat voie să locuiască singur, sub paza unui soldat.

Pavel predică în Roma

17După trei zile, Pavel i‑a chemat la el pe fruntașii iudeilor, iar când aceștia s‑au adunat, le‑a zis:

– Bărbați, fraților, deși n‑am făcut nimic împotriva poporului nostru sau împotriva obiceiurilor părinților noștri, totuși am fost luat prizonier în Ierusalim și dat în mâinile romanilor. 18Aceștia, după ce m‑au cercetat, voiau să mă elibereze, fiindcă nu era în mine niciun motiv de condamnare la moarte. 19Dar, pentru că iudeii s‑au împotrivit, am fost constrâns să fac apel la Cezar, deși nu aveam de adus nicio acuzație împotriva neamului meu. 20Din acest motiv v‑am chemat să vă văd și să vă vorbesc. Căci din cauza speranței lui Israel port eu acest lanț!

21Ei i‑au răspuns:

– Noi n‑am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și niciunul dintre frații care au venit aici n‑a anunțat sau n‑a vorbit ceva rău despre tine. 22Dar am dori să auzim de la tine lucrurile pe care le gândești, căci, într-adevăr, ne este cunoscut faptul că pretutindeni se vorbește împotriva acestei partide.

23Așadar, ei i‑au stabilit lui Pavel o zi. Au venit mulți în locul unde era găzduit, iar el, de dimineață până seara, le‑a explicat lucrurile, depunând mărturie despre Împărăția lui Dumnezeu și încercând să‑i convingă cu privire la Isus, atât din Legea lui Moise, cât și din Profeți. 24Unii erau convinși de cele spuse de el, dar alții erau necredincioși. 25Fiindcă începuseră să plece acasă în dezacord unii cu alții, Pavel le‑a mai zis doar cuvintele acestea: „Bine a vorbit Duhul Sfânt strămoșilor25 Lit.: taților. voștri prin profetul Isaia, 26când a zis:

«Du‑te la poporul acesta și spune:

Veți auzi cu auzul,26 Sau: Auzind veți auzi, un idiom ebraic preluat în limba greacă, având sensul de a auzi mereu. dar nicidecum nu veți înțelege,

și veți privi cu privirea,26 Sau: Privind veți privi, un idiom ebraic preluat în limba greacă, având sensul de a privi mereu. dar nicidecum nu veți pricepe.

27Căci inima acestui popor s‑a împietrit.

Urechile lor aud greu, iar ochii li s‑au închis,

ca nu cumva să vadă cu ochii,

să audă cu urechile,

să înțeleagă cu inima,

să se întoarcă și să‑i vindec!»27 Vezi Is. 6:9-10.

28Să știți deci că mântuirea aceasta dată de Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, și ele o vor asculta!“ 29Când Pavel a rostit aceste cuvinte, iudeii au plecat, având o mare dispută între ei.

30Pavel a rămas acolo doi ani întregi, într‑un loc pe care și‑l închiriase. Și‑i primea pe toți cei ce veneau la el, 31proclamând Împărăția lui Dumnezeu și dând învățătură despre Domnul Isus Cristos, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică.

Священное Писание

Деяния 28:1-31

На Мальте

1Спасшись, мы узнали, что остров называется Мальта. 2Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Они разожгли костёр и пригласили нас к себе, так как было холодно и шёл дождь. 3Когда Паул, собрав охапку хвороста, стал бросать его в костёр, ему в руку вцепилась ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. 4Когда жители острова увидели, что с руки Паула свисает змея, они стали говорить друг другу:

– Без сомнения, этот человек убийца: он спасся из моря, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых.

5Но Паул стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. 6Люди ожидали, что он начнёт опухать или внезапно упадёт мёртвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество.

7Неподалёку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий. Он радушно принял нас у себя, и три дня мы гостили у него. 8Отец Публия был болен и лежал в постели, у него был жар и дизентерия. Паул вошёл к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. 9Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получали исцеление. 10Они воздали нам много почестей, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас в дорогу всем необходимым.

Прибытие в Рим

11Спустя три месяца мы вышли в море на корабле из Александрии, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Поллукса28:11 Кастор и Поллукс (букв.: «Диоскуры») – согласно греческой мифологии были детьми Зевса и Леды и покровительствовали мореплавателям. Возможно, что их изображения были на носу корабля. И поэтому слова «носил имя», вероятно, также можно перевести как «имел изображения».. 12Мы приплыли в Сиракузы и пробыли там три дня. 13Оттуда мы, идя галсами28:13 Идти галсами – плыть, меняя курс корабля относительно ветра., прибыли в Ригий28:13 Ригий – город находится на самом южном побережье Аппенинского полуострова (Италия).. На следующий день подул южный ветер, и мы прибыли в Путеолы. 14Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю.

И вот мы, наконец, прибыли в Рим. 15Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли нам навстречу, дойдя до самой Аппиевой площади, а другие до городка Три Гостиницы28:15 Аппиева площадь находилась в 69 км от Рима, а Три Гостиницы – в 53 км.. Когда Паул увидел их, он поблагодарил Всевышнего и ободрился. 16Мы прибыли в Рим, и Паулу разрешили жить отдельно. С ним жил лишь солдат, который и стерёг его.

Паул в Риме

17Три дня спустя Паул созвал руководителей иудейской общины Рима. Когда те собрались, он сказал им:

– Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. 18Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслуживал бы смерти. 19Но поскольку предводители иудеев возражали, я вынужден был потребовать суда у императора, и сделал я это вовсе не для того, чтобы в чём-либо обвинить мой народ. 20Я и созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами. Ведь сегодня на мне эти цепи из-за надежды Исраила на то, что Всевышний обещал28:20 Всевышний обещал исраильскому народу послать на землю Масиха, который установит Царство Всевышнего, и обещал воскресить мёртвых в Последний день. Ср. 23:6; 24:15; 26:6-8, 22-23..

21Слушавшие Паула ответили:

– Мы не получали о тебе никаких писем из Иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого. 22Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте.

23Они условились с Паулом, и в назначенный день к нему домой пришло ещё больше народу. Паул с утра и до вечера говорил им о Царстве Всевышнего и свидетельствовал им об Исе словами из Таурата28:23 Букв.: «из Закона Мусы». и из Книги Пророков. 24Некоторых он убедил, другие же не верили. 25У них начались разногласия между собой, и когда они стали уходить, Паул произнёс такие слова:

– Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию:

26«Пойди к этому народу и скажи:

вы будете слушать, но не поймёте,

будете смотреть, но не увидите.

27Сердце этого народа огрубело,

ушами с трудом слышат,

и глаза свои они закрыли,

чтобы не увидеть глазами,

не услышать ушами,

не понять сердцем

и не обратиться, чтобы Я исцелил их»28:26-27 Ис. 6:9-10..

28-29– Итак, знайте, что спасение Всевышнего послано язычникам28:28-29 См. Заб. 66:3.: они и услышат эту весть!28:28-29 Некоторые рукописи включают стих 29: «После этих слов иудеи разошлись, горячо споря друг с другом».

30Паул жил в Риме ещё целых два года в снятом им помещении и принимал всех, кто приходил к нему. 31Он смело и беспрепятственно возвещал о Царстве Всевышнего и учил о Повелителе Исе Масихе.