Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 24:1-27

Saul înaintea lui Felix

1După cinci zile, marele preot Ananias s‑a coborât împreună cu câțiva dintre bătrâni și cu un anume avocat Tertulus și au adus acuzații împotriva lui Pavel, înaintea guvernatorului.

2Când Pavel a fost chemat, Tertulus a început să‑l acuze astfel înaintea lui Felix:

– Datorită ție, noi avem parte de multă pace și prin prevederile tale s‑au făcut multe reforme pentru neamul acesta. 3Preaalesule Felix, noi mărturisim aceasta pretutindeni și în orice fel, cu toată mulțumirea. 4Dar ca să nu te rețin prea mult, te rog să ne asculți puțin, în bunăvoința ta! 5Am găsit pe omul acesta ca fiind o adevărată molimă. El stârnește răscoale printre toți iudeii din toată lumea, este conducătorul partidei nazarinenilor 6și a încercat să profaneze chiar și Templul. Noi l‑am prins și am vrut să‑l judecăm după Legea noastră. 7Dar a venit tribunul Lisias și l‑a smuls cu mare violență din mâinile noastre, 8poruncind acuzatorilor lui să vină înaintea ta. Dacă‑l vei cerceta, vei putea afla tu însuți despre toate aceste lucruri de care noi îl acuzăm!

9Iudeii s‑au alăturat și ei acuzației, afirmând că toate acestea erau întocmai.

10Când guvernatorul i‑a făcut semn să vorbească, Pavel a răspuns, zicând:

– Știind că de mulți ani ești judecătorul acestui neam, mă voi apăra cu încredere.10 Sau: cu voioșie. 11După cum poți afla și tu, nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când m‑am suit să mă închin la Ierusalim. 12Și nu m‑au găsit certându‑mă cu cineva în Templu sau întărâtând mulțimea în sinagogi sau prin cetate. 13Așa că ei nici măcar nu‑ți pot dovedi lucrurile de care mă acuză acum. 14Îți mărturisesc însă că eu Îi slujesc Dumnezeului părinților noștri, potrivit Căii despre care ei spun că este o „partidă“, și cred toate lucrurile care sunt potrivit cu Legea și sunt scrise în Profeți. 15Și am aceeași speranță în Dumnezeu pe care o au și ei, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. 16De aceea mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

17După mai mulți ani, am venit să fac milostenii neamului meu și să aduc daruri. 18În timp ce făceam aceasta, m‑au găsit curățit în Templu, nu cu mulțime, nici cu tulburare. 19Erau și niște iudei din Asia, care ar fi trebuit să fie prezenți înaintea ta și să mă acuze, dacă ar fi avut ceva împotriva mea. 20Sau să spună aceștia înșiși ce nelegiuire au găsit în mine, când am stat înaintea Sinedriului, 21afară numai de strigătul acesta pe care l‑am scos în timp ce stăteam în mijlocul lor: „Cu privire la învierea morților sunt judecat eu astăzi înaintea voastră!“

22Atunci Felix, care era bine informat cu privire la Cale, i‑a amânat, zicând:

– Voi decide în privința voastră, când va veni tribunul Lisias.

23A poruncit centurionului să‑l păzească pe Pavel, dar să‑i lase o oarecare libertate și să nu interzică nimănui dintre ai lui să‑i slujească.

24După câteva zile, Felix a venit împreună cu soția lui, Drusilla24 A treia soție a lui Felix, fiica lui Irod Agrippa I (care a domnit între anii 41–44 d.Cr.). A nu se confunda cu Drusilla, prima soție a lui Felix, care era nepoata lui Antoniu și a Cleopatrei (vezi Tacitus, Istorii, 5.9.1)., care era iudeică. El a trimis după Pavel și l‑a ascultat despre credința în Cristos Isus. 25Însă, în timp ce Pavel vorbea despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata care vine, Felix s‑a îngrozit și a zis: „Acum du‑te! Când voi mai avea timp, te voi chema.“ 26În același timp, el spera că Pavel îi va da bani și de aceea trimitea adesea după el și discuta cu el.

27Doi ani au trecut astfel, după care, în locul lui Felix, a venit Porcius Festus27 Felix a fost chemat la Roma în 59/60 d.Cr. pentru a răspunde acuzațiilor care i‑au fost aduse de către iudei cu privire la modul crud și corupt in care a condus provincia. Sursele istorice nu ne oferă prea multe indicii cu privire la Festus. Flavius Josephus ni‑l prezintă ca pe un guvernator mai bun decât predecesorul său, Felix (vezi Flavius Josephus, Antichități, 20.8.9-10) și decât succesorul său, Albinus.. Dorind să câștige favoarea iudeilor, Felix l‑a lăsat pe Pavel în închisoare.

Священное Писание

Деяния 24:1-27

Обвинение против Паула

1Пять дней спустя верховный священнослужитель Анания с некоторыми старейшинами и юристом Тертуллом пришёл в Кесарию, чтобы представить наместнику обвинение против Паула. 2Когда Паула ввели, Тертулл представил обвинение против него:

3– Достопочтеннейший Феликс! Мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоём разумном правлении. 4Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. 5Мы находим этого человека нарушителем спокойствия, он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. Он главарь назарейской секты24:5 Так противники называли последователей Исы Масиха, Который был из Назарета. 6-7и пытался даже осквернить храм. Поэтому мы его арестовали24:6-7 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И хотели судить по нашему Закону.7 Но командир римского полка Лисий силой забрал его из наших рук, 8 велев его обвинителям идти к тебе».. 8Когда ты допросишь его, ты и сам узнаешь обо всём, в чём мы обвиняем его.

9Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что всё сказанное истинно.

Защитная речь Паула перед Феликсом

10Наместник подал знак Паулу, и тот начал защитную речь:

– Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. 11Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что не больше двенадцати дней тому назад я пришёл на поклонение в Иерусалим. 12Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме или же возмущал народ в молитвенных домах иудеев или в каком-либо другом месте города. 13Они не могут доказать обвинений, которые сейчас выдвигают против меня. 14Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших предков24:14 См. Исх. 3:15. и следую Пути, который мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в Таурате и в Книге Пророков, 15и у меня такая же надежда на Всевышнего, как и у этих людей – надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. 16Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста перед Всевышним и перед людьми.

17После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования для бедных и принести жертвы Всевышнему. 18При этом меня и застали в храме, когда я уже совершил обряд очищения. Но там не было никакой толпы и никаких беспорядков, 19пока не пришли несколько иудеев из провинции Азия, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть, в чём меня обвинить. 20Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал Высший Совет. 21Может быть, я виновен в том, что выкрикнул там: «Меня судят сегодня перед вами за веру в воскресение мёртвых»?

22Феликс, который был довольно хорошо знаком с Путём Повелителя, прервал слушание.

– Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придёт командир полка Лисий, – сказал он.

23Он приказал римскому офицеру содержать Паула под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах.

24Спустя несколько дней Феликс пришёл со своей женой, иудеянкой по имени Друзилла, и послал за Паулом, чтобы послушать о его вере в Ису Масиха. 25Паул говорил о праведности, воздержании и будущем Суде. Феликса это испугало, и он сказал:

– Довольно на сегодня! Ступай, но при случае я тебя позову.

26Он также надеялся, что Паул предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним.

27Прошло два года, и Феликса сменил Порций Фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Паула в темнице.