Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 20:1-38

Prin Macedonia și Grecia

1Când s‑a sfârșit tulburarea, Pavel i‑a chemat pe ucenici și, după ce i‑a încurajat, și‑a luat rămas bun și a plecat în Macedonia. 2A călătorit prin părțile acelea și i‑a încurajat pe credincioși prin multe cuvinte. Apoi a venit în Grecia, 3unde a stat timp de trei luni. Tocmai când urma să plece pe mare în Siria, iudeii au pus la cale un complot împotriva lui; atunci el a luat decizia să se întoarcă prin Macedonia. 4Îl însoțeau Sopater, fiul lui Pirus din Beroia –, Aristarhus și Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe, precum și Timotei, Tyhikos și Trofimos din Asia4 Vezi nota de la 2:9.. 5Aceștia au luat‑o înainte și ne‑au5 Vezi nota de la 16:10. așteptat în Troa. 6Iar noi, după zilele Sărbătorii Azimelor, am plecat pe mare din Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am rămas timp de șapte zile.

Învierea lui Eutih

7În prima zi a săptămânii, când ne adunaserăm să frângem pâinea7 Posibilă referire la Cina Domnului (vezi Lc. 22:19; F.A. 2:42)., Pavel, care urma să plece a doua zi, stătea de vorbă cu ucenicii și astfel și‑a prelungit vorbirea până la miezul nopții. 8În camera de sus, unde eram adunați, erau multe candele. 9Pe un tânăr numit Eutih, care stătea la fereastră, l‑a apucat un somn adânc în timpul vorbirii îndelungate a lui Pavel. Doborât de somn, a căzut de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. 10Pavel a coborât, s‑a aplecat asupra lui și l‑a luat în brațe10 Vezi 1 Regi 17:21., zicând: „Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el!“ 11Apoi a urcat scările, a frânt pâinea, a mâncat și a mai discutat cu ei destul de mult timp, până în zori, după care a plecat. 12Tânărul a fost adus viu, și ei au fost nespus de încurajați.

Pavel își ia rămas bun de la bătrânii din Efes

13Noi ne‑am dus înainte la corabie și am pornit pe mare spre Assos, de unde urma să‑l luăm pe Pavel. Căci așa dăduse îndrumări, el urmând să călătorească pe uscat. 14Când s‑a întâlnit cu noi în Assos, l‑am luat și ne‑am dus în Mitilene. 15De acolo am plecat pe mare mai departe, iar a doua zi am ajuns vizavi de Chios. O zi mai târziu am sosit în Samos, apoi ne‑am oprit în Troghilion, iar în ziua următoare am ajuns în Milet. 16Căci Pavel hotărâse să treacă pe lângă Efes, ca să nu mai piardă timpul în Asia16 Vezi nota de la 2:9 [peste tot în capitol]., pentru că se grăbea să fie în Ierusalim de Ziua Cincizecimii, dacă‑i va fi posibil.

17Din Milet el a trimis la Efes și i‑a chemat pe bătrânii17 Sau: prezbiterii. bisericii.

18Când aceștia au venit la el, le‑a spus următoarele: „Știți că, încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul, 19slujindu‑I Domnului cu toată smerenia și cu lacrimi în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor. 20N‑am oprit nimic din ceea ce vă era de folos, istorisindu‑vă și învățându‑vă în public și prin case, 21și mărturisind atât iudeilor, cât și grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus. 22Și acum, iată că, împins22 Lit.: legat. de Duhul, mă duc în Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. 23Doar Duhul Sfânt mă avertizează23 Sau: mă înștiințează; îmi mărturisește. în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. 24Însă îmi privesc viața ca nefiind prețioasă pentru mine, ca să‑mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit‑o de la Domnul Isus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui Dumnezeu. 25Și acum, iată, știu că nu‑mi veți mai vedea fața, voi toți aceia printre care am umblat proclamând Împărăția. 26De aceea, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. 27Căci nu m‑am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. 28Fiți atenți deci la voi înșivă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v‑a pus episcopi28 Funcția aceasta este asimilabilă prezbiterilor și pastorilor. Sau supraveghetori. ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu28 Unele mss conțin: Biserica Domnului., pe care El a câștigat‑o prin propriul Său sânge!28 Lit.: prin sângele Lui propriu sau prin sângele propriului Său. Construcția genitivală poate fi tradusă în ambele sensuri: prin Însuși sângele Său sau prin sângele propriului Său (Fiu). 29Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce, care nu vor cruța turma. 30Chiar și dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite, ca să‑i tragă pe ucenici după ei. 31De aceea, vegheați, aducându‑vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n‑am încetat să sfătuiesc pe fiecare dintre voi cu lacrimi! 32Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească și să vă dea moștenirea alături de toți cei sfințiți! 33N‑am tânjit nici după argintul, nici după aurul și nici după haina nimănui. 34Voi înșivă știți că mâinile acestea au slujit pentru nevoile mele și ale celor ce erau împreună cu mine. 35În toate v‑am arătat că, ostenindu‑ne astfel, trebuie să‑i ajutăm pe cei neputincioși și să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Isus. Căci El Însuși a zis: «Este mai ferice să dai decât să primești!»“

36După ce a spus acestea, s‑a pus în genunchi împreună cu ei toți și s‑a rugat. 37Toți au început să plângă în hohote, au căzut la gâtul lui Pavel și l‑au sărutat mult. 38Căci erau îndurerați mai ales din cauza cuvintelor pe care le spusese el, și anume că nu‑i vor mai vedea fața. Apoi l‑au însoțit până la corabie.

Священное Писание

Деяния 20:1-38

Путешествие Паула в Македонию и Грецию

1Когда беспорядки утихли, Паул созвал учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. 2Проходя через разные области, Паул многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию, 3он провёл там три месяца. Когда он собирался отплыть в Сирию, отвергающие Ису иудеи подготовили покушение на него, и он, узнав об этом, решил возвращаться через Македонию. 4Его сопровождали Сопатр, сын Пирра, из Береи, фессалоникийцы Аристарх и Секунд, Гай из Дербии, Тиметей, а также Тихик и Трофим из провинции Азия. 5Они пошли вперёд и ожидали нас в Троаде. 6Мы же после праздника Пресных хлебов отплыли из Филипп и через пять дней присоединились к ним в Троаде. Там мы пробыли семь дней.

Евтих воскрешён из мёртвых

7В первый день недели20:7 Первый день недели – если здесь за основу взят иудейский календарь, где день начинался после захода солнца, то собрание было, по нашему, в субботу вечером; если это был греческий календарь, где день начинался с рассвета, то в воскресение вечером. мы собрались вместе для преломления хлеба20:7 Имеется в виду совместная трапеза последователей Масиха, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исы Масиха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19).. Паул беседовал с людьми и, так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. 8В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. 9На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Паул долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. Когда его подняли, он был мёртв. 10Паул спустился, лёг сверху на молодого человека и обнял его.

– Не бойтесь, – сказал он, – парень жив!

11Паул поднялся наверх, разломил лепёшку и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Паул отправился в путь. 12А молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало.

Путешествие из Троады в Милет

13Мы сели на корабль и отправились в Асс, намереваясь забрать там Паула. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. 14В Ассе он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Митилину. 15Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиосу. Спустя ещё день мы пристали в Самосе, а ещё через день – в Милете. 16Паул решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азия, так как он спешил, желая успеть в Иерусалим ко дню праздника Жатвы.

Прощание Паула со старейшинами Эфеса

17Из Милета Паул послал в Эфес, прося старейшин общины верующих прийти к нему. 18Когда те пришли, он сказал им:

– Вы знаете, как я жил здесь у вас всё время с первого дня, когда пришёл в провинцию Азия. 19Я со смирением и слезами служил Повелителю Исе, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров отвергающих Его иудеев. 20Я не упускал ничего из того, что было бы полезно вам, проповедуя и уча вас всенародно и по домам. 21Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Всевышнему и верить в нашего Повелителя Ису. 22Сейчас же я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. 23Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут темница и страдания. 24Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Повелителем Исой служение – возвещать Радостную Весть о благодати Всевышнего.

25И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о Царстве, никогда меня больше не увидите. 26Поэтому я заявляю сегодня: я не повинен ни в чьей погибели, 27потому что я без утайки возвещал вам всю волю Всевышнего. 28Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли общину верующих, принадлежащую Всевышнему, которую Он приобрёл Себе ценой Своей собственной крови20:28 Или: «крови собственного Сына».. 29Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стада не пощадят. 30Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. 31Поэтому будьте бдительны! Помните, что я целых три года, день и ночь, со слезами вразумлял каждого из вас.

32Сейчас я вверяю вас Всевышнему и слову Его благодати, которое может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. 33Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. 34Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. 35Во всём, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что, так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Повелителя Исы: «Больше благословения в том, чтобы давать, чем принимать».

36Сказав это, Паул преклонил вместе со всеми колени и помолился. 37Все плакали и, обнимая Паула, целовали его. 38Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Паула до корабля.