Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 18:1-28

În Corint

1După aceea a plecat din Atena și s‑a dus în Corint. 2Acolo a întâlnit un iudeu pe nume Akyla, originar din Pont, care venise de curând din Italia împreună cu soția lui, Priscila2 Luca folosește diminutivul, Priscila, în timp ce Pavel folosește numele nediminutivat, Prisca (vezi Rom. 16:3-4; 1 Cor. 16:19; 2 Tim. 4:19)., deoarece Claudiu2 Vezi nota de la 11:28. poruncise ca toți iudeii să plece din Roma2 Edictul respectiv fusese dat în anul 49 d.Cr. (vezi Suetoniu, Viața lui Claudiu, 25).. Pavel s‑a dus la ei 3și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau împreună. Căci meseria lor era aceea de a face corturi. 4În fiecare zi de Sabat, Pavel purta discuții în sinagogă și‑i convingea atât pe iudei, cât și pe greci.

5Dar atunci când Silas și Timotei s‑au coborât acolo din Macedonia, Pavel s‑a dedicat în întregime predicării, depunând mărturie înaintea iudeilor că Isus este Cristosul. 6Când i s‑au împotrivit și l‑au batjocorit, el și‑a scuturat praful de pe haine, zicând: „Sângele vostru să fie asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri!“

7Și, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unuia pe nume Titius7 Unele mss conțin: Titus. Iustus, om devotat lui Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă. 8Crispos, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată familia lui și, de asemenea, mulți dintre corintenii care îl auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. 9Noaptea, Domnul i‑a vorbit lui Pavel într‑o viziune: „Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, 10căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‑ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult popor în această cetate!“ 11Astfel, Pavel a stat acolo un an și șase luni și i‑a învățat Cuvântul lui Dumnezeu.

Pavel înaintea proconsulului Galio

12În timp ce Galio era proconsul12 Vezi nota de la 13:7. Cunoaștem, dintr‑o inscripție descoperită la Delfi, că acest Galio a fost proconsul al Ahaiei între anii 51–52 d.Cr. al Ahaiei, iudeii s‑au ridicat într‑un singur gând împotriva lui Pavel, l‑au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Acesta incită oamenii să se închine lui Dumnezeu într‑un fel care este împotriva Legii13 Sau: împotriva legii, fiind vorba despre legea romană. Iudaismul avea statutul de religio licita (religie acceptată de stat; vezi lucrarea lui Tertulian, Apologeticul), pe când creștinismul, delimitându‑se de iudaism, a devenit religio illicita (religie interzisă de stat).!“ 14Pavel tocmai voia să deschidă gura să vorbească, dar Galio le‑a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo ticăloșie gravă, v‑aș îngădui plângerea, iudeilor; 15dar, întrucât este o dispută cu privire la cuvinte, la nume și la Legea voastră, vă privește! Eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri!“ 16Și i‑a alungat de la scaunul de judecată. 17Atunci ei l‑au apucat pe Sostenes, conducătorul sinagogii, și l‑au bătut chiar în fața scaunului de judecată, fără ca lui Galio să‑i pese de aceasta.

Pavel se întoarce în Antiohia

18Pavel a rămas destul de multe zile acolo. Apoi și‑a luat rămas bun de la frați și a plecat pe mare spre Siria, împreună cu Priscila și Akyla, după ce și‑a18 Gramatical, acțiunea se poate referi la Akyla, însă interpretarea tradițională optează pentru Pavel. ras capul în Chencrea18 Chencrea era portul de răsărit care deservea orașul Corint. Corintul era situat pe un istm, între Golful Corint, spre vest, și Golful Saronic, spre est, având câte un port la fiecare dintre cele două golfuri., căci făcuse un jurământ18 Poate fi vorba despre un jurământ de nazireat (vezi Num. 6:1-21) sau despre un jurământ personal, prin care Pavel își arăta mulțumirea față de ajutorul lui Dumnezeu în perioade dificile. Tăierea părului marca încheierea jurământului.. 19Când au ajuns în Efes, i‑a lăsat acolo pe însoțitorii săi, iar el a intrat în sinagogă și a purtat discuții cu iudeii. 20Aceștia l‑au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n‑a acceptat, 21ci și‑a luat rămas bun de la ei, zicând: „Trebuie neapărat să țin la Ierusalim sărbătoarea care vine. Dacă Dumnezeu vrea, mă voi întoarce din nou la voi.“ Și a plecat din Efes pe mare. 22S‑a dat jos în Cezareea22 Vezi nota de la 8:40., s‑a suit la Ierusalim și a salutat biserica, iar apoi a coborât în Antiohia22 Cu referire la capitala Siriei antice.. 23După ce a petrecut un timp acolo, a plecat străbătând din loc în loc ținutul Galatiei și al Frigiei și întărindu‑i pe toți ucenicii.

Apollos

24Un iudeu pe nume Apollos, originar din Alexandria, care era un vorbitor elocvent24 Sau: un bărbat învățat. și tare în Scripturi, a venit în Efes. 25El era instruit în ce privește Calea Domnului, vorbea cu un duh înfocat și dădea învățătură cu acuratețe despre lucrurile privitoare la Isus, deși cunoștea numai botezul lui Ioan. 26A început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, iar când Priscila și Akyla l‑au auzit, l‑au luat acasă și i‑au explicat și mai amănunțit Calea lui Dumnezeu. 27Pentru că el voia să treacă în Ahaia27 Provincie romană care avea capitala la Corint., frații l‑au încurajat și au scris ucenicilor să‑l primească bine. Când a ajuns, el le‑a fost de mare ajutor celor ce, prin har, deveniseră credincioși. 28Căci el îi înfrunta pe iudei în public, dovedind pe baza Scripturilor că Isus este Cristosul.

Священное Писание

Деяния 18:1-28

Служение в Коринфе

1После этого Паул покинул Афины и отправился в Коринф. 2Там он встретил иудея по имени Акила, уроженца Понта. Тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прискиллой (потому что император Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим), и Паул пришёл навестить их. 3У них было одно ремесло с Паулом: они изготавливали палатки, и поэтому Паул остался работать с ними. 4Каждую субботу он рассуждал в молитвенном доме с иудеями и греками, пытаясь их убедить.

5Когда из Македонии пришли Сила и Тиметей, то Паул посвятил всё своё время возвещению слова Всевышнего, свидетельствуя иудеям о том, что Иса и есть Масих. 6Когда же они стали препятствовать ему и оскорблять его, он отряхнул пыль с одежды18:6 См. сноску на 13:51. и сказал им:

– Вы сами повинны в своей гибели! Я чист, и теперь я иду к другим народам.

7Паул вышел из молитвенного дома иудеев и пошёл в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Всевышнего.

8Начальник молитвенного дома иудеев Крисп и все его домашние поверили в Повелителя Ису. И многие из коринфян, слышавших Паула, уверовали и прошли обряд погружения в воду18:8 Или: «обряд омовения»..

9Однажды ночью Повелитель сказал Паулу в видении:

– Не бойся! Продолжай говорить и не умолкай. 10Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда. В этом городе многие готовы уверовать в Меня18:10 Букв.: «потому что в этом городе много Моего народа»..

11И Паул провёл там полтора года, уча их слову Всевышнего.

12В то время, когда Галлион18:12 Галлион – брат Сенеки (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.), римского государственного деятеля, философа-стоика и писателя, воспитателя императора Нерона. Впоследствии Нерон принудил Сенеку, как и Галлиона, совершить самоубийство. был правителем провинции Ахаия18:12 Ахаия – римская провинция на юге Греции., отвергающие Ису иудеи сообща напали на Паула и привели его на суд. 13Они стали обвинять его:

– Этот человек убеждает людей чтить Всевышнего не так, как учит наш Закон.

14Паул не успел ещё ничего сказать, когда Галлион обратился к обвинителям:

– Иудеи, если бы вы обвиняли его в каком-либо правонарушении или же в серьёзном преступлении, то у меня было бы основание принять вашу жалобу. 15Но так как здесь идёт спор об учении, именах и вашем Законе, то решайте эти вопросы сами. Я не желаю быть судьёй в подобных делах.

16И он прогнал их из зала суда. 17Тогда все схватили начальника молитвенного дома иудеев Сосфена и избили его перед зданием суда, но Галлион не проявил к этому никакого интереса.

Возвращение в Антиохию

18Паул пробыл ещё немало дней в Коринфе. Затем он простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним отплыли Прискилла и Акила. Он18:18 Или: «…и Акила, который». остриг себе волосы в Кенхреях, потому что некогда дал обет Всевышнему18:18 Существуют различные мнения о том, был ли это какой-то личный обет, данный Всевышнему в знак благодарения, или обет назорейства (см. Чис. 6:1-21), потому что не совсем ясно мог ли человек в случае назорейства стричь волосы вне Иерусалимского храма.. 19Они прибыли в Эфес, где Паул оставил Прискиллу и Акилу, а сам пошёл в молитвенный дом и рассуждал там с иудеями. 20Они просили его остаться у них ещё на некоторое время, но он отказался.

21– Я вернусь, если на то будет воля Всевышнего18:21 Если на то будет воля Всевышнего – это выражение широко распространено среди восточных народов, например: إن شاء الله («Иншалла», араб.), Qudai qalasa (каз.), Кудай кааласа (кырг.), Xudo xohlasa (узб.), Allah istәsә (азерб.), Hudaý halasa (турк.), Худо хоӽад (тадж.) и др., – пообещал Паул на прощание и отплыл из Эфеса.

22Он сошёл с корабля в Кесарии, пришёл в Иерусалим и, поприветствовав местную общину верующих, отправился в Антиохию. 23Проведя некоторое время в Антиохии, Паул отправился оттуда в путь через Галатийскую область и Фригию, укрепляя по дороге всех находящихся там учеников.

Служение Аполлоса в Эфесе

24В Эфес тем временем пришёл иудей по имени Аполлос, родом из Александрии18:24 Александрия (араб. «Аль-Искандерия») – крупный портовый город в Египте, где была большая иудейская диаспора., человек образованный и хорошо знающий Писание. 25Он был научен Пути Повелителя и говорил очень горячо и убедительно, правильно уча об Исе, хотя сам он знал только учение Яхии об обряде погружения в воду18:25 Или: «обрядом омовения».. 26Аполлос начал смело говорить в молитвенном доме иудеев, и когда Прискилла и Акила его услышали, они пригласили его к себе и точнее объяснили ему Путь Всевышнего. 27Аполлос хотел идти в Ахаию, и братья, поощряя его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять Аполлоса. Когда он пришёл туда, то оказал большую помощь тем, кто по благодати Всевышнего уверовал. 28Аполлос убедительно опровергал непризнающих Ису иудеев в открытых диспутах, доказывая Писанием, что Иса и есть Масих.