Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 12:1-25

Uciderea lui Iacov și arestarea lui Petru

1Cam în aceeași vreme, regele Irod1 Irod Agrippa I (care a domnit între anii 41–44 d.Cr.), nepotul lui Irod cel Mare (care a domnit între anii 37–4 î.Cr.) și fiul lui Irod Antipa (care a domnit între anii 4 î.Cr.–39 d.Cr.). Agrippa a domnit atât peste tetrarhiile (pentru tetrarh, vezi nota de la 4:27) care aparținuseră tatălui său, cât și peste cele ale lui Filip și Lisinias, precum și peste Iudeea și Samaria (vezi Lc. 3:1 și Flavius Josephus, Antichități 19.8.2). a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. 2El l‑a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. 3Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l‑a mai arestat și pe Petru. Era în timpul Sărbătorii Azimelor. 4După ce l‑a prins, l‑a aruncat în închisoare, lăsându‑l sub paza a patru grupe4 Câte o grupă pentru fiecare strajă a nopții. de câte patru soldați. El intenționa ca, după Paște, să‑l ducă înaintea poporului. 5În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el.

Eliberarea miraculoasă a lui Petru

6În noaptea de dinaintea zilei când Irod urma să‑l ducă înaintea poporului, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar niște gărzi păzeau închisoarea, stând în fața porții. 7Și iată că un înger al Domnului a apărut deodată și o lumină a strălucit în celula închisorii. El l‑a trezit pe Petru, lovindu‑l în coastă, și i‑a zis: „Ridică‑te repede!“ Atunci lanțurile i‑au căzut de la mâini. 8Îngerul i‑a zis: „Încinge‑ți mijlocul și leagă‑ți sandalele!“ El a făcut întocmai. Îngerul i‑a zis: „Pune mantaua pe tine și urmează‑mă!“ 9Petru l‑a urmat și a ieșit afară, dar nu știa că ceea ce se întâmplă cu ajutorul îngerului este adevărat: i se părea că are9 Lit.: vede. o viziune. 10După ce au trecut de prima și de a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, iar ea li s‑a deschis de la sine. Au ieșit, au luat‑o pe o stradă și imediat îngerul s‑a îndepărtat de la el. 11Când s‑a dezmeticit, Petru și‑a zis: „Acum știu într-adevăr că Domnul Și‑a trimis îngerul și m‑a salvat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu să se întâmple!“ 12Înțelegând cele petrecute, s‑a dus acasă la Maria, mama lui Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați destul de mulți oameni și se rugau. 13A bătut la ușa pridvorului și o slujnică, pe nume Roda, a venit să răspundă. 14Ea a recunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă ușa, a alergat înăuntru și a anunțat că Petru stă la ușă. 15Ei i‑au zis: „Ți‑ai ieșit din minți!“ Dar ea insista că este așa. Ei însă ziceau: „Este îngerul lui!“15 Aluzie la conceptul de înger păzitor (vezi Mt. 18:10; Evr. 1:14). 16Petru însă continua să bată. Când au deschis și l‑au văzut, au încremenit. 17El le‑a făcut semn cu mâna să tacă și le‑a istorisit cum l‑a scos Domnul din închisoare. Apoi a zis: „Transmiteți aceste lucruri lui Iacov17 Fratele Domnului, conducător al bisericii din Ierusalim. și celorlalți frați!“ După aceea a ieșit și a plecat în alt loc.

18Când s‑a făcut ziuă, s‑a stârnit o mare tulburare între gardieni cu privire la ceea ce se întâmplase cu Petru. 19Irod l‑a căutat și, pentru că nu l‑a găsit, a cercetat gărzile și a poruncit să fie executate. Apoi a coborât din Iudeea în Cezareea19 Vezi nota de la 8:40. și a rămas o vreme acolo.

Moartea lui Irod

20Irod era foarte mâniat pe tyrieni și pe sidonieni. Dar aceștia au venit într‑un singur gând la el și, după ce l‑au convins pe Blastus, șambelanul20 Un funcționar de rang superior care supraveghea locuința regelui, precum și afacerile lui personale. regelui, să‑i ajute, au cerut pace, pentru că țara lor primea hrană din țara regelui. 21Într‑o zi hotărâtă21 Istoricul Flavius Josephus ne spune că Irod s‑a dus la Cezareea pentru a da spectacole în cinstea împăratului Claudius. Fiind îmbrăcat într‑o mantie foarte strălucitoare, lingușitorii săi l‑au aclamat ca pe un zeu, iar Irod nu i‑a mustrat. În acele clipe l‑au apucat niște dureri îngrozitoare, murind după numai 5 zile (vezi Flavius Josephus, Antichități, 19.8.2)., Irod s‑a îmbrăcat în haina regală, s‑a așezat pe scaunul de judecată și le‑a ținut un discurs. 22Mulțimea a strigat: „Acesta este glasul unui zeu, nu al unui om!“ 23Deodată l‑a lovit un înger al Domnului23 Sau: îngerul / Îngerul Domnului., pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și și‑a dat suflarea, fiind mâncat de viermi.

24Însă Cuvântul lui Dumnezeu înainta și era tot mai răspândit. 25Barnabas și Saul, după ce și‑au împlinit însărcinarea, s‑au întors de la25 Unele mss conțin: la. Ierusalim, luându‑l cu ei pe Ioan, numit și Marcu.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 12:1-25

Арест и чудесное освобождение Петруса

1Примерно в это же время царь Ирод12:1 Это Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. Он правил Иудеей, Сомарией и Галилеей с 37 по 44 гг. начал гонения на некоторых из общины верующих. 2Он приказал убить мечом Якуба, брата Иохана12:2 Якуб и Иохан входили в число двенадцати посланников Масеха (см. Мат. 10:2).. 3Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал и Петруса. Это произошло во время праздника Пресных хлебов12:3 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся семь дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25).. 4Петруса арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из четырёх смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после праздника Освобождения12:4 Праздник Освобождения – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусо из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8). Часто, когда говорили о празднике Освобождения, имели в виду и сам праздник Освобождения, и следующий за ним праздник Пресных хлебов. судить Петруса на глазах у всего народа. 5Петрус был под стражей в темнице, а община верующих горячо молилась о нём Всевышнему.

6В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петрус спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. 7Внезапно явился ангел от Вечного, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Петруса в бок и разбудил его.

– Вставай быстрее! – сказал он, и цепи упали с рук Петруса.

8Ангел сказал:

– Подпояшься и обуй сандалии.

Петрус сделал это.

– Обернись плащом и иди за мной, – сказал ангел.

9Петрус вышел за ангелом из темницы, не понимая, что всё, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. 10Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. 11Когда Петрус пришёл в себя, он сказал:

– Теперь я действительно знаю, что Вечный послал Своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ.

12Поняв, что произошло, Петрус пошёл в дом Марьям, матери Иохана, которого ещё называли Марком, где собралось для молитвы много народа. 13Петрус постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. 14Она узнала Петруса по голосу и, забыв от радости отпереть ворота, побежала обратно сказать, что снаружи стоит Петрус.

15– Ты не в своём уме! – сказали ей.

Но она продолжала настаивать.

– Это его ангел12:15 Иудеи верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Инджил говорит об ангелах-хранителях у детей (см. Мат. 18:10) и у последователей Исо Масеха (см. Евр. 1:14; см. также Заб. 33:8; 90:11)., – решили они.

16Между тем Петрус продолжал стучать, и когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. 17Петрус жестом попросил их молчать и рассказал, как Вечный вывел его из темницы.

– Расскажите об этом Якубу12:17 Якуб – единоутробный брат Исо Масеха (см. Мат. 13:55), который был важнейшим лидером общины верующих в Иерусалиме (см. 21:17-18; Гал. 2:9). и другим братьям, – сказал он им и ушёл оттуда в другое место.

18Наутро среди солдат произошло большое замешательство, никто не знал, что случилось с Петрусом. 19Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их.

Смерть царя Ирода

Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. 20Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. 21В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел на трон и обратился к ним с речью. 22Народ стал восклицать:

– Это голос бога, а не человека!

23Но в тот же момент ангел от Вечного поразил Ирода, потому что он не воздал славы Всевышнему, и Ирод, изъеденный червями, умер.

24Слово Всевышнего между тем распространялось всё дальше и дальше. 25Варнава и Шаул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима12:25 Или: «в Иерусалим»., взяв с собой Иохана, которого ещё называли Марком.