Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 11:1-30

1Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că neamurile au primit și ele Cuvântul lui Dumnezeu.

2Când Petru s‑a suit la Ierusalim, unii dintre creștinii circumciși îl judecau, 3zicând:

– Ai intrat în casă la niște bărbați necircumciși și ai mâncat cu ei!

4Atunci Petru a început să le explice pe rând cele întâmplate și le‑a zis:

5– Eram în cetatea Iafo și, în timp ce mă rugam, am avut5 Lit.: am văzut., într‑o răpire sufletească, o viziune. Am văzut un obiect coborând – ceva ca o pânză mare fiind adusă jos din cer, de cele patru colțuri – și venind până la mine. 6M‑am uitat în ea cu atenție și am văzut patrupede de pe pământ, fiare sălbatice, târâtoare6 Vezi nota de la 10:12. și păsări ale cerului. 7Apoi am auzit un glas care mi‑a zis: „Petru, ridică‑te, înjunghie și mănâncă!“ 8Însă eu am zis: „Nicidecum, Doamne! Căci niciodată n‑a intrat în gura mea ceva întinat sau necurat!“ 9Dar glasul mi‑a vorbit a doua oară din cer: „Ceea ce a curățit Dumnezeu, să nu consideri întinat!“ 10Lucrul acesta s‑a întâmplat de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși la cer. 11Și iată că imediat după aceea, la poarta casei în care eram, stăteau trei bărbați trimiși la mine din Cezareea11 Vezi nota de la 8:40.. 12Duhul mi‑a spus să mă duc cu ei fără să fac deosebire. Împreună cu mine au mers și acești șase frați. Am intrat în casa acelui om, 13iar el ne‑a istorisit cum a văzut un înger stând în casa lui și zicând: „Trimite la Iafo și cheamă‑l pe Simon, numit și Petru, 14care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată familia ta!“ 15În timp ce eu începusem să vorbesc, Duhul Sfânt S‑a coborât peste ei, așa cum S‑a coborât și peste noi la început. 16Atunci mi‑am amintit de cuvintele Domnului, așa cum El obișnuia să spună: „Ioan, într-adevăr, a botezat cu16 Sau: în. apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt.“ 17Deci, dacă Dumnezeu le‑a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Cristos, cine eram eu ca să‑L pot împiedica17 Sau: opri. pe Dumnezeu?!

18Când au auzit ei aceste lucruri, s‑au liniștit și L‑au slăvit pe Dumnezeu, zicând: „Așadar, Dumnezeu le‑a dat și neamurilor pocăința care duce la viață!“

Biserica în Antiohia

19Cei ce fuseseră împrăștiați din cauza persecuției care avusese loc în urma uciderii lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia19 Al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman, după Roma și Alexandria.. Ei nu vorbeau despre Cuvânt nimănui în afară de iudei. 20Câțiva dintre ei însă, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care veniseră în Antiohia, le‑au vorbit și grecilor, vestindu‑le Evanghelia despre Domnul Isus. 21Mâna Domnului era cu ei, și astfel un mare număr de oameni care au crezut, s‑au întors la Domnul. 22Vestea despre ei a ajuns și la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l‑au trimis pe Barnabas să meargă până în Antiohia. 23Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s‑a bucurat și i‑a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată.23 Lit.: scopul [planul/țelul] inimii. 24Căci Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Și o mulțime mare de oameni a fost adăugată la Domnul. 25S‑a dus apoi la Tars ca să‑l caute pe Saul 26și, când l‑a găsit, l‑a dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei s‑au adunat cu biserica și au dat învățătură la o mare mulțime de oameni. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară „creștini“26 Gr.: christianos; termenul apare de trei ori în NT și are sensul de: cel care‑L urmează pe Cristos, cel care aparține lui Cristos. Vezi și 26:28; 1 Pet. 4:16..

27În acele zile, au coborât din Ierusalim în Antiohia niște profeți. 28Unul dintre ei, pe nume Agab, s‑a ridicat și a arătat, prin Duhul Sfânt, că urmează să vină o mare foamete în toată lumea28 Lumea cunoscută atunci. Sau în întreg Imperiul Roman.. Și așa s‑a și întâmplat în timpul lui Claudius28 Tiberius Claudius Nero Germanicus, împărat care a domnit între anii 41–54 d.Cr. Foametea a ținut din anul 45 d.Cr. până în anul 48 d.Cr.. 29Atunci ucenicii au hotărât să le trimită ajutor fraților care locuiau în Iudeea, fiecare după posibilitățile lui; 30și așa au și făcut, trimițând acest ajutor bătrânilor30 Sau: prezbiterilor., prin Barnabas și Saul.

Священное Писание

Деяния 11:1-30

Объяснение Петира на Совете в Иерусалиме

1Посланники Масиха и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли слово Всевышнего. 2Поэтому, когда Петир пришёл в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его.

3– Ты ходил к необрезанным и ел с ними, – говорили они.

4Тогда Петир начал подробно объяснять им, как всё произошло.

5– Я был в городе Иоппии и молился, – сказал он, – и в это время у меня было видение: нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. 6Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, пресмыкающихся и птиц. 7Потом я услышал голос, который говорил мне: «Встань, Петир, заколи и ешь». 8Я же ответил: «Ни в коем случае, Владыка! Я сроду не брал в рот ничего осквернённого или ритуально нечистого». 9Голос с неба сказал мне во второй раз: «Не называй нечистым то, что Всевышний очистил». 10Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. 11В тот же момент у дома, где я находился, остановились три человека, посланные ко мне из Кесарии. 12Дух велел мне идти с ними, не раздумывая. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной, и мы пришли в дом того, кто меня позвал. 13Он рассказал нам о том, как он видел у себя ангела. Ангел сказал ему: «Пошли людей в Иоппию за Шимоном, которого называют Петиром, 14и он принесёт вам весть, через которую ты и все твои домашние будете спасены». 15Когда я начал говорить, на них сошёл Святой Дух так же, как Он сошёл вначале и на нас. 16Тогда я вспомнил слова Повелителя: «Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы будете погружены в Святого Духа»11:16 Или: «Яхия совершал обряд, омывая людей водой, а вы будете омыты Святым Духом» (см. 1:5).. 17Поэтому, если Всевышний дал им тот же дар, что и нам, поверившим в Повелителя Ису Масиха, то кто я такой, чтобы препятствовать Всевышнему?

18Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений, и они прославили Всевышнего, говоря:

– Значит, Всевышний дал покаяние и язычникам, чтобы они получили жизнь!

Община верующих в Антиохии

19А верующие, рассеянные из-за гонений, начавшихся после смерти Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. 20Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать Радостную Весть о Повелителе Исе также и другим народам11:20 Или: «грекоязычным иудеям».. 21Сила Вечного Повелителя была с ними, и очень многие поверили и обратились к Повелителю.

22Весть об этом дошла и до общины верующих в Иерусалиме. Оттуда послали в Антиохию Варнаву. 23Когда Варнава прибыл и увидел милость Всевышнего, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Повелителю. 24Варнава был добрым человеком, полным Святого Духа и веры, и множество людей пришло к вере в Повелителя. 25Затем Варнава пошёл в Тарс, чтобы разыскать там Шаула. 26И когда он нашёл его, то привёл его в Антиохию. Целый год они оставались в антиохийской общине верующих и учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть людьми Масиха11:26 Букв.: «христианами» (Масих – по-гречески «Христос»). Это, скорее всего, было прозвищем, которое дали ученикам Исы Масиха их противники..

27В это время из Иерусалима в Антиохию пришли несколько пророков. 28Один из них, по имени Агав, встал и Духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия11:28 Клавдий был римским императором с 41 по 54 гг.. 29Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. 30Так они и сделали, послав Варнаву и Шаула доставить собранные деньги и вручить их старейшинам.