Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 7

Ezra şi alţi exilaţi sosesc la Ierusalim

1După toate acestea, iată ce s-a întâmplat în timpul domniei lui Artaxerxes[a], împăratul Persiei.

Ezra era fiul lui Seraia,

fiul lui Azaria,

fiul lui Hilchia,

fiul lui Şalum,

fiul lui Ţadok,

fiul lui Ahitub,

fiul lui Amaria,

fiul lui Azaria,

fiul lui Meraiot,

fiul lui Zerahia,

fiul lui Uzi,

fiul lui Buchi,

fiul lui Abişua,

fiul lui Fineas,

fiul lui Elazar,

fiul lui Aaron, preotul conducător.

Ezra acesta a venit din Babilon. El era un cărturar[b] priceput în Legea lui Moise, dată de Domnul, Dumnezeul lui Israel. Şi, pentru că mâna Domnului, Dumnezeul său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Unii dintre israeliţi, dintre preoţi, dintre leviţi, dintre cântăreţi, dintre portari şi dintre slujitorii de la Templu au venit şi ei la Ierusalim în al şaptelea an al domniei împăratului Artaxerxes. Ezra a sosit la Ierusalim în luna a cincea, în cel de-al şaptelea an de domnie al împăratului. Ezra plecase din Babilon în prima zi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în prima zi a lunii a cincea, căci mâna cea bună a Dumnezeului său a fost peste el. 10 Ezra se hotărâse în inima lui să cerceteze Legea Domnului, să o împlinească şi să înveţe pe Israel poruncile şi hotărârile ei.

Scrisoarea lui Artaxerxes şi însărcinarea lui Ezra

11 Iată o copie a scrisorii[c] date de împăratul Artaxerxes preotului şi cărturarului Ezra, un învăţat în ce priveşte poruncile Domnului şi reglementările Lui cu privire la Israel:

12 „Artaxerxes, împăratul împăraţilor,

către Ezra, preotul şi cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor,

Sănătate!

13 Am dat poruncă să se dea drumul tuturor celor din poporul lui Israel aflaţi în împărăţia mea, inclusiv preoţilor şi leviţilor, care doresc să meargă la Ierusalim împreună cu tine. 14 Cu privire la cele de mai înainte, tu eşti trimis de împărat şi de cei şapte sfetnici ai săi ca să cercetezi Iuda şi Ierusalimul în ce priveşte Legea Dumnezeului tău, Lege pe care o ai în mână, 15 şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, Care Îşi are Lăcaşul la Ierusalim, 16 precum şi tot argintul şi aurul pe care îl vei obţine în tot ţinutul Babilonului împreună cu darurile de bunăvoie ale poporului şi ale preoţilor, oferite pentru Casa lui Dumnezeu de la Ierusalim. 17 Prin urmare, cu banii aceştia să cumperi de îndată viţei, berbeci, miei, daruri de mâncare şi daruri de băutură, ca să le oferi pe altarul Casei lui Dumnezeu din Ierusalim. 18 Cu argintul şi aurul care va mai rămâne să faceţi, după voia lui Dumnezeu, ceea ce tu şi rudele tale credeţi că este mai bine. 19 Uneltele care ţi-au fost date pentru slujba de la Casa lui Dumnezeu să le prezinţi înaintea lui Dumnezeu, la Ierusalim. 20 Celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut pentru Templul Dumnezeului tău să le suporţi din vistieria imperială.

21 Eu, împăratul Artaxerxes, dau următoarea poruncă tuturor vistiernicilor din provincia de peste râu: tot ce vă va cere Ezra, preotul şi cărturarul Legii Dumnezeului cerurilor, să i se dea de îndată 22 până la valoarea de o sută de talanţi[d] de argint, până la o sută de cori[e] de grâu, până la o sută de baţi[f] de vin şi până la o sută de baţi de ulei, iar în ce priveşte sarea – fără limită. 23 Să se facă de îndată tot ceea ce a poruncit Dumnezeul cerurilor cu privire la Templul Dumnezeului cerurilor, ca să nu vină mânia Lui peste împărăţia împăratului şi a fiilor săi. 24 De asemenea, vă mai facem cunoscut că nu aveţi voie să puneţi tribut, dare sau taxe de trecere nici asupra preoţilor, leviţilor, cântăreţilor, portarilor sau slujitorilor de la Templu şi nici asupra altor slujitori ai acestui Templu al lui Dumnezeu.

25 Iar tu, Ezra, după înţelepciunea Dumnezeului tău cu care ai fost înzestrat, numeşte magistraţi şi judecători ca să facă dreptate întregului popor din provincia de peste râu, şi anume tuturor acelora care cunosc legile Dumnezeului tău, iar celor care nu le cunosc, să li le faceţi cunoscute. 26 Toţi aceia care nu vor împlini Legea Dumnezeului tău şi legea împăratului să fie judecaţi imediat şi condamnaţi la moarte, la exil, la confiscarea averii sau la temniţă.“

27 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul strămoşilor noştri, Care a pus în inima împăratului dorinţa să onoreze Casa lui Dumnezeu din Ierusalim 28 şi a îndreptat spre mine bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi şi a tuturor comandanţilor săi puternici. Întărit de mâna Dumnezeului meu, care era peste mine, am convocat căpeteniile lui Israel ca să meargă împreună cu mine.

Notas al pie

  1. Ezra 7:1 Artaxerxes I Longimanus (465/464-425 î.Cr.), fiul lui Xerxes I (486-465 î.Cr.)
  2. Ezra 7:6 Lit.: scrib, în sensul de erudit, expert în Lege; şi în v. 11
  3. Ezra 7:11 Ezra 7:12-26 este în limba aramaică
  4. Ezra 7:22 Aproximativ 3 t
  5. Ezra 7:22 Aproximativ 22 kilolitri
  6. Ezra 7:22 Aproximativ 2,2 kilolitri

New International Reader's Version

Ezra 7

Ezra Comes to Jerusalem

1After all these things had happened, Ezra came up to Jerusalem from Babylon. It was during the rule of Artaxerxes. He was king of Persia. Ezra was the son of Seraiah. Seraiah was the son of Azariah. Azariah was the son of Hilkiah. Hilkiah was the son of Shallum. Shallum was the son of Zadok. Zadok was the son of Ahitub. Ahitub was the son of Amariah. Amariah was the son of Azariah. Azariah was the son of Meraioth. Meraioth was the son of Zerahiah. Zerahiah was the son of Uzzi. Uzzi was the son of Bukki. Bukki was the son of Abishua. Abishua was the son of Phinehas. Phinehas was the son of Eleazar. And Eleazar was the son of Aaron the chief priest. So Ezra came up from Babylon. He was a teacher who knew the Law of Moses very well. The Lord, the God of Israel, had given Israel that law. The king had given Ezra everything he asked for. That’s because the Lord his God helped him. Some of the Israelites came up to Jerusalem too. They included priests, Levites and musicians. They also included the temple servants and those who guarded the temple gates. It was in the seventh year that Artaxerxes was king.

Ezra arrived in Jerusalem in the fifth month of the seventh year of the king’s rule. Ezra had begun his journey from Babylon on the first day of the first month. He arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month. That’s because God was gracious to him and helped him. 10 Ezra had committed himself to study and obey the Law of the Lord. He also wanted to teach the Lord’s rules and laws in Israel.

King Artaxerxes’s Letter to Ezra

11 Ezra was a priest and teacher of the Law. He was an educated man. He knew the Lord’s commands and rules for Israel very well. Here is a copy of a letter King Artaxerxes had given to Ezra. It said,

12 I, Artaxerxes, am writing this letter. I am the greatest king of all.

I have given it to Ezra the priest. He is the teacher of the Law of the God of heaven.

I give you my greetings.

13 Ezra, I am giving an order about the Israelites in my kingdom. Any of them who want to go to Jerusalem with you may go. The order also allows priests and Levites to go with you. 14 I and my seven advisers are sending you to see how things are going in Judah and Jerusalem. Find out whether the people there are obeying the Law of your God. You have a copy of that law with you. 15 I and my advisers have freely given some silver and gold to the God of Israel. He is the God who lives in Jerusalem. Take that silver and gold with you. 16 Also take any other silver and gold you can get from the land of Babylon. And take the offerings the people and priests choose to give for the temple of their God in Jerusalem. 17 Make sure you use the money to buy bulls, rams and male lambs. Also buy their grain offerings and drink offerings. Then sacrifice them on the altar of the temple of your God in Jerusalem.

18 You and the other Jews can do what you think is best with the rest of the silver and gold. Do what your God wants you to do. 19 Give to the God of Jerusalem all the things you are responsible for. Use them for worshiping your God in his temple. 20 You might need to supply some other things for the temple of your God. If you do, take them from among the royal treasures.

21 I, King Artaxerxes, also give this order. It applies to all those who are in charge of the treasures west of the Euphrates River. Make sure you provide anything Ezra the priest might ask you to give. He is the teacher of the Law of the God of heaven. 22 Give Ezra up to three and three-fourths tons of silver. Give him up to 18 tons of wheat. Give him up to 600 gallons of wine and up to 600 gallons of olive oil. And give him as much salt as he needs. 23 Work hard for the temple of the God of heaven. Do everything he has required. I don’t want him to be angry with my kingdom and the kingdom of my sons. 24 Here is something else I want you to know. You have no authority to collect taxes, gifts or fees from these people. You may not collect them from the priests, Levites or musicians. You may not collect them from those who guard the temple gates. You may not collect them from the temple servants. And you may not collect them from other workers at the house of God in Jerusalem.

25 Ezra, appoint judges and other court officials. When you do it, use the wisdom your God gives you. Those you appoint should do what is right and fair when they judge people. They should do it for everyone who lives west of the Euphrates River. They should do it for everyone who knows the laws of your God. And I want you to teach the people who don’t know those laws. 26 Anyone who doesn’t obey the law of your God must be punished. The same thing applies to anyone who doesn’t obey my law. The people must be punished in keeping with the laws they have broken. Some of them must be put to death. Others must be forced to leave the places where they live. Others must have their property taken away from them. Still others must be put in prison.

27 So here is what I, Ezra, say to you people of Israel. “Give praise to the Lord. He is the God of our people who lived long ago. He has put it in the king’s heart to bring honor to the Lord’s temple in Jerusalem. The king has honored the Lord in his letter. 28 The Lord has been kind to me. He has caused the king and his advisers to be kind to me. In fact, all the king’s powerful officials have been kind to me. The strong hand of the Lord my God helped me. That gave me new strength. So I gathered together leaders from Israel to go up to Jerusalem with me.”