Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 5

Reluarea lucrărilor la Casa Domnului. Scrisoarea lui Tatnai

1Profetul Hagai şi profetul Zaharia, fiul lui Ido, au profeţit iudeilor din Iuda şi din Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. Atunci, Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadak, au început iarăşi să rezidească Casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Împreună cu ei erau şi profeţii lui Dumnezeu care-i sprijineau. În aceeaşi vreme Tatnai, guvernatorul provinciei de peste râu, Şetar-Boznai, precum şi camarazii lor au venit la ei şi i-au întrebat: „Cine v-a dat învoire să rezidiţi această Casă şi să ridicaţi aceste ziduri?“ Apoi au continuat: „Care sunt numele oamenilor care construiesc această clădire?“[a]

Dar ochiul Dumnezeului lor veghea asupra celor din sfatul bătrânilor iudeilor, astfel că ei nu aveau să fie opriţi până când nu avea să fie trimisă o înştiinţare către Darius, iar ei nu aveau să primească o scrisoare de la el în această privinţă. Iată o copie a scrisorii trimise împăratului Darius de către Tatnai, guvernatorul provinciei de peste râu, Şetar-Boznai şi camarazii lor emisari, care locuiau în provincia de peste râu. I-au trimis un mesaj în care erau scrise următoarele:

„Către împăratul Darius,

Toată pacea!

Să ştie împăratul că ne-am dus în provincia lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui Mare. Oamenii o rezidesc din pietre cioplite, iar în zidurile ei pun bârne de lemn. Lucrarea aceasta avansează repede şi prosperă în mâinile lor. Noi i-am întrebat pe bătrânii aceia cu privire la cine le-a dat învoire să rezidească această Casă şi să ridice aceste ziduri. 10 De asemenea, le-am cerut şi numele, ca astfel să putem scrie numele bărbaţilor din fruntea lor şi să ţi le facem de cunoscut.

11 Ei ne-au răspuns astfel: «Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pământului şi rezidim Casa care a fost zidită cu mulţi ani în urmă. Un mare rege al lui Israel o zidise şi o isprăvise. 12 Dar pentru că strămoşii noştri L-au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat pe mâna caldeeanului Nebucadneţar, împăratul Babilonului, care a distrus Casa aceasta şi a dus poporul în captivitate, în Babilon. 13 Totuşi în primul an al domniei lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat învoire ca această Casă a lui Dumnezeu să fie rezidită. 14 Chiar şi vasele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care Nebucadneţar le-a luat din Templul[b] de la Ierusalim şi le-a dus în templul din Babilon, împăratul Cirus le-a luat din templul[c] de la Babilon şi le-a încredinţat celui numit Şeşbaţar, pe care l-a pus apoi guvernator. 15 I-a zis să ia aceste vase, să se ducă să le pună în Templul din Ierusalim şi să rezidească Casa pe locul ei de odinioară. 16 Atunci Şeşbaţar a venit şi a pus temeliile Casei lui Dumnezeu din Ierusalim. Şi iată că de atunci încoace zidim şi nu am terminat încă!»

17 De aceea, dacă împăratul încuviinţează, să se caute în arhivele imperiale de acolo, din Babilon, ca să se vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o învoire cu privire la rezidirea acestei Case a lui Dumnezeu din Ierusalim. Apoi împăratul să ne trimită voia sa cu privire la această situaţie.“

Notas al pie

  1. Ezra 5:4 LXX; TM: Apoi le-am spus numele oamenilor care construiesc această clădire.
  2. Ezra 5:14 Vezi nota de la 3:6; şi în v. 15
  3. Ezra 5:14 Sau: palatul

New International Reader's Version

Ezra 5

Tattenai’s Letter to King Darius

1Haggai and Zechariah, the prophets, prophesied to the Jews in Judah and Jerusalem. They spoke to them in the name of the God of Israel. God had spoken to those prophets. Zechariah belonged to the family line of Iddo. Zerubbabel, the son of Shealtiel, began to work. So did Joshua, the son of Jozadak. They began to rebuild the house of God in Jerusalem. The prophets of God were right there with them. They were helping them.

At that time Tattenai was governor of the land west of the Euphrates River. He and Shethar-Bozenai and their friends went to the Jews. They asked them, “Who authorized you to rebuild this temple? Who told you that you could finish it?” They also asked, “What are the names of the people who are putting up this building?” But the God of the Jews was watching over their elders. So they didn’t have to stop their work. First a report would have to be sent to Darius. Then they would have to receive his answer in writing.

Here is a copy of the letter sent to King Darius. It was from Tattenai, the governor of the land west of the Euphrates. Shethar-Bozenai joined him in writing it. So did their friends. They were officials of that land. The report they sent to the king said,

We are sending this letter to you, King Darius.

We give you our most friendly greetings.

We want you to know that we went to the land of Judah. We went to the temple of the great God. The people are building it with large stones. They are putting wooden beams in the walls. The people are working hard. The work is moving ahead very quickly under the direction of the people.

We asked the elders some questions. We said to them, “Who authorized you to rebuild this temple? Who told you that you could finish it?” 10 We also asked them what their names were. We wanted to write down the names of their leaders for your information.

11 Here is the answer they gave us. They said,

“We serve the God of heaven and earth. We are rebuilding the temple that was built many years ago. The great King Solomon built it and finished it. 12 But our people made the God of heaven angry. So he handed them over to Nebuchadnezzar from Chaldea. He was king of Babylon. He destroyed this temple. He forced the Jews to leave their own country. He took them away to Babylon.

13 “But King Cyrus gave an order to rebuild this house of God. He gave it in the first year he was king of Babylon. 14 He even removed some gold and silver objects from the temple of Babylon. Nebuchadnezzar had brought them there from the house of God in Jerusalem. He had taken them to the temple in Babylon. Then King Cyrus brought the objects out. He gave them to a man named Sheshbazzar. Cyrus had appointed him as governor. 15 Cyrus told him, ‘Take these objects with you. Go and put them in the temple in Jerusalem. Rebuild the house of God in the same place where it stood before.’

16 “So Sheshbazzar made the trip to Jerusalem. He laid the foundations of the house of God there. From that day until now the people have been working on it. But they haven’t finished it yet.”

17 If it pleases you, King Darius, let a search be made in the royal records. Search the official records of the kings of Babylon. Find out whether King Cyrus really did give an order to rebuild this house of God in Jerusalem. Then tell us what you decide to do.