Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1

Decretul lui Cirus

1În primul an al domniei lui Cirus[a], împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia[b], Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, şi acesta a pus să se vestească prin viu grai şi prin scrisori în toată împărăţia sa următoarele:

Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsaţi-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuieşte la Ierusalim. Fiecare supravieţuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri şi cu vite, precum şi cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda şi ale lui Beniamin, preoţii, leviţii şi toţi aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit şi s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim. Toţi vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite şi cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. Împăratul Cirus a adus uneltele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadneţar[c] de la Ierusalim şi puse în templul zeului[d] său. Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat şi le-a dat lui Şeşbaţar, prinţul iudeilor. Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci şi nouă de cuţite[e],

10 treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint şlefuit,

o mie de alte vase.

11 Toate vasele de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar le-a adus pe toate acestea atunci când exilaţii au venit din Babilon la Ierusalim.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.); textul se referă la anul 539-538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului
  2. Ezra 1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14
  3. Ezra 1:7 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL), împărat al Babilonului (604-561 î.Cr.)
  4. Ezra 1:7 Sau: zeilor
  5. Ezra 1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur

New American Standard Bible

Ezra 1

Cyrus’s Proclamation

1Now in the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying:

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem which is in Judah and rebuild the house of the Lord, the God of Israel; He is the God who is in Jerusalem. Every survivor, at whatever place he may [a]live, let the men of [b]that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with a freewill offering for the house of God which is in Jerusalem.’”

Holy Vessels Restored

Then the heads of fathers’ households of Judah and Benjamin and the priests and the Levites arose, even everyone whose spirit God had stirred to go up and rebuild the house of the Lord which is in Jerusalem. All those about them [c]encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle and with valuables, aside from all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and put in the house of his gods; and Cyrus, king of Persia, had them brought out by the hand of Mithredath the treasurer, and he counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. Now this was their number: 30 gold dishes, 1,000 silver dishes, 29 [d]duplicates; 10 30 gold bowls, 410 silver bowls of a second kind and 1,000 other articles. 11 All the articles of gold and silver numbered 5,400. Sheshbazzar brought them all up with the exiles who went up from Babylon to Jerusalem.

Notas al pie

  1. Ezra 1:4 Or reside as an alien
  2. Ezra 1:4 Lit his
  3. Ezra 1:6 Lit strengthened their hands
  4. Ezra 1:9 Heb obscure; other possible meanings are knives, censers