Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1

Decretul lui Cirus

1În primul an al domniei lui Cirus[a], împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia[b], Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, şi acesta a pus să se vestească prin viu grai şi prin scrisori în toată împărăţia sa următoarele:

Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsaţi-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuieşte la Ierusalim. Fiecare supravieţuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri şi cu vite, precum şi cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda şi ale lui Beniamin, preoţii, leviţii şi toţi aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit şi s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim. Toţi vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite şi cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. Împăratul Cirus a adus uneltele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadneţar[c] de la Ierusalim şi puse în templul zeului[d] său. Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat şi le-a dat lui Şeşbaţar, prinţul iudeilor. Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci şi nouă de cuţite[e],

10 treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint şlefuit,

o mie de alte vase.

11 Toate vasele de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar le-a adus pe toate acestea atunci când exilaţii au venit din Babilon la Ierusalim.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.); textul se referă la anul 539-538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului
  2. Ezra 1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14
  3. Ezra 1:7 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL), împărat al Babilonului (604-561 î.Cr.)
  4. Ezra 1:7 Sau: zeilor
  5. Ezra 1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Узайр 1

Указ Куруша о возвращении пленников

1В первый год правления Куруша[a], царя Персии (в 538 г. до н. э.), чтобы исполнилось слово Вечного[b], которое возвестил Иеремия[c], Вечный побудил Куруша, царя Персии, объявить по всему своему царству и записать такой указ:

«Так говорит Куруш, царь Персии: Вечный, Бог небес, отдал мне все царства земли и поручил мне построить Ему храм в Иерусалиме, в Иудее. Всякий из вас, кто принадлежит к Его народу, – да будет с ним его Бог! – может отправляться в Иерусалим, в Иудею, и строить храм Вечного, Бога Исроила, Бога, Который в Иерусалиме. И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи, снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом и добровольными пожертвованиями для храма Всевышнего в Иерусалиме».

И главы семейств из родов Иуды и Вениамина со священнослужителями и левитами – всякий, кого побудил Всевышний, – стали собираться, чтобы пойти и отстроить дом Вечного в Иерусалиме. Все их соседи помогли им серебряными и золотыми вещами, имуществом и скотом, и дорогими дарами, не считая всех добровольных пожертвований. Сам царь Куруш вынес утварь храма Вечного, которую Навуходоносор[d] забрал из Иерусалима и положил в храме своего бога[e]. Куруш, царь Персии, вверил их хранителю сокровищницы Митредату, который по счёту выдал их Шешбацару, вождю Иудеи.

Вот их опись:

золотых блюд30;
серебряных блюд1 000;
ножей29;
10 золотых чаш30;
одинаковых серебряных чаш410;
других предметов1 000.

11 Всего золотых и серебряных предметов было пять тысяч четыреста. Когда переселенцы отправлялись из Вавилона в Иерусалим, Шешбацар взял всё это с собой.

Notas al pie

  1. Узайр 1:1 Куруш II Великий, основатель Персидского государства Ахменидов, правил с 558 по 530 гг. до н. э. В 539 г. покорил Вавилон и Месопотамию. Куруш погиб во время похода в Центральную Азию от руки сакской царицы Томирис.
  2. Узайр 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  3. Узайр 1:1 См. Иер. 29:10-14.
  4. Узайр 1:7 Царь Навуходоносор II, самый великий царь Нововавилонской империи, правил с 605 по 562 гг. до н. э.
  5. Узайр 1:7 Или: «своих богов».