Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1

Decretul lui Cirus

1În primul an al domniei lui Cirus[a], împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia[b], Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, şi acesta a pus să se vestească prin viu grai şi prin scrisori în toată împărăţia sa următoarele:

Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsaţi-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuieşte la Ierusalim. Fiecare supravieţuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri şi cu vite, precum şi cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda şi ale lui Beniamin, preoţii, leviţii şi toţi aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit şi s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim. Toţi vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite şi cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. Împăratul Cirus a adus uneltele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadneţar[c] de la Ierusalim şi puse în templul zeului[d] său. Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat şi le-a dat lui Şeşbaţar, prinţul iudeilor. Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci şi nouă de cuţite[e],

10 treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint şlefuit,

o mie de alte vase.

11 Toate vasele de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar le-a adus pe toate acestea atunci când exilaţii au venit din Babilon la Ierusalim.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.); textul se referă la anul 539-538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului
  2. Ezra 1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14
  3. Ezra 1:7 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL), împărat al Babilonului (604-561 î.Cr.)
  4. Ezra 1:7 Sau: zeilor
  5. Ezra 1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur

Amplified Bible

Ezra 1

Proclamation of Cyrus

1Now in the [a]first year of [b]Cyrus king of Persia [that is, the first year he ruled Babylon], in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah [the prophet], the Lord stirred up (put in motion) the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying:

“Thus says Cyrus king of Persia, ‘The [c]Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem, which is in Judah and rebuild the house of the Lord, the God of Israel; He is God who is in Jerusalem. In any place where a survivor (Jewish exile) may live, let the men (Gentiles) of that place support him with silver and gold, with goods and cattle, together with freewill offerings for the house of God in Jerusalem.’”

Holy Articles Restored

Then the heads of the fathers’ households of Judah and Benjamin, and the priests and Levites, all those whose spirits God had stirred up, [d]arose to go up and rebuild the house of the Lord which is in Jerusalem. All those who were around them encouraged them with articles of silver, with gold, with goods, with cattle, and with valuable things, in addition to all that was given as a freewill offering. Also King Cyrus brought out the articles of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem [when he captured that city] and had put in the house of his gods. And Cyrus, king of Persia, had Mithredath the treasurer bring them out, and he counted them out to [e]Sheshbazzar, the governor (leader) of Judah. And they counted: 30 dishes (basins) of gold, 1,000 dishes of silver, 29 duplicates; 10 30 [small] gold bowls, 410 [small] silver bowls of a second kind, and 1,000 other articles. 11 All the articles of gold and of silver totaled 5,400. All these Sheshbazzar [the governor] brought up with the exiles who went from Babylon up to Jerusalem.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cyrus the Great captured Babylon in Oct 539 b.c. This was about seventy years after the first Hebrew captives were taken to Babylon.
  2. Ezra 1:1 Cyrus the Great established the Persian Empire and ruled from 559-530 b.c. His kingdom extended from Turkey in the west to the Indus River in the east, covering most of Southwest Asia and much of Central Asia. He was a great soldier as well as a wise and benevolent king, whose respect for religious freedom led to the return of the Hebrew captives to Jerusalem. Ancient historians report that the tomb assumed to be his was visited by Alexander the Great (356-323 b.c.) when he conquered Persepolis in 330 b.c. The tomb still exists among the ruins of Pasargadae in modern Iran.
  3. Ezra 1:2 It is remarkable that Cyrus actually used God’s special name, the tetragrammaton YHWH (traditionally rendered “Lord”). Certainly Cyrus recognized the true God, but he probably considered Him as one of a number of existing gods, as was typical for a polytheist. For Cyrus God of heaven probably meant just that, along with God of Israel and the God who is in Jerusalem (v 3).
  4. Ezra 1:5 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is often an instruction to get ready to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  5. Ezra 1:8 There is occasionally a debate over the identities of Sheshbazzar and Zerubbabel. Sheshbazzar was an older Jewish official who was appointed by Cyrus and served in Judah (5:24). Zerubbabel was a younger man who was recognized as a political leader among the Jews. He was the son of Shealtiel and an ancestor of Jesus (5:2; Matt 1:12, 13).