Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 13

Despărţirea lui Avram de Lot

1Avram a urcat din Egipt în Neghev[a] împreună cu soţia lui şi cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Avram era foarte bogat în turme, în argint şi în aur. Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care şi-a întins cortul la început, între Betel şi Ai, loc în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat Numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea şi el turme de oi, cirezi de boi şi corturi. Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea; aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram şi păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniţii şi periziţii locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, nici între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem rude. Nu este oare toată ţara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“ 10 Lot şi-a ridicat privirea şi a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Ţoar era bine udată, ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma şi Gomora. 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a pornit spre răsărit. Aşa s-au despărţit unul de celălalt. 12 Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetăţile din câmpie, unde şi-a aşezat cortul aproape de Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului.

14 Domnul i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi privirea din locul în care eşti şi uită-te spre nord şi spre sud, spre răsărit şi spre apus, 15 pentru că toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale[b] pentru totdeauna. 16 Îi voi face pe urmaşii tăi ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, şi urmaşii tăi vor putea fi număraţi. 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat, pentru că ţie ţi-o voi da.“ 18 Astfel, Avram şi-a mutat cortul şi a venit să se aşeze lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.

Notas al pie

  1. Geneza 13:1 Vezi nota de la 12:9; şi în v. 3
  2. Geneza 13:15 Vezi nota de la 12:7; şi în v. 16

The Message

Genesis 13

11-2 So Abram left Egypt and went back to the Negev, he and his wife and everything he owned, and Lot still with him. By now Abram was very rich, loaded with cattle and silver and gold.

3-4 He moved on from the Negev, camping along the way, to Bethel, the place he had first set up his tent between Bethel and Ai and built his first altar. Abram prayed there to God.

5-7 Lot, who was traveling with Abram, was also rich in sheep and cattle and tents. But the land couldn’t support both of them; they had too many possessions. They couldn’t both live there—quarrels broke out between Abram’s shepherds and Lot’s shepherds. The Canaanites and Perizzites were also living on the land at the time.

8-9 Abram said to Lot, “Let’s not have fighting between us, between your shepherds and my shepherds. After all, we’re family. Look around. Isn’t there plenty of land out there? Let’s separate. If you go left, I’ll go right; if you go right, I’ll go left.”

10-11 Lot looked. He saw the whole plain of the Jordan spread out, well watered (this was before God destroyed Sodom and Gomorrah), like God’s garden, like Egypt, and stretching all the way to Zoar. Lot took the whole plain of the Jordan. Lot set out to the east.

11-12 That’s how they came to part company, uncle and nephew. Abram settled in Canaan; Lot settled in the cities of the plain and pitched his tent near Sodom.

13 The people of Sodom were evil—flagrant sinners against God.

14-17 After Lot separated from him, God said to Abram, “Open your eyes, look around. Look north, south, east, and west. Everything you see, the whole land spread out before you, I will give to you and your children forever. I’ll make your descendants like dust—counting your descendants will be as impossible as counting the dust of the Earth. So—on your feet, get moving! Walk through the country, its length and breadth; I’m giving it all to you.”

18 Abram moved his tent. He went and settled by the Oaks of Mamre in Hebron. There he built an altar to God.