Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 47

Râul vindecător care izvorăşte din Templu

1După aceea m-a dus înapoi la intrarea Casei. Şi iată că ieşea apă de sub pragul Casei, înspre răsărit, căci Casa era cu faţa spre răsărit. Apa venea de sub partea dreaptă a Casei, de la sud de altar. M-a scos prin poarta de nord şi m-a făcut să ocolesc prin exterior până la poarta exterioară dinspre răsărit. Şi iată că apa curgea din partea de sud.[a]

Bărbatul acela a ieşit spre răsărit cu o funie de măsurat în mână, a măsurat o mie de coţi[b] şi apoi m-a trecut prin apă. Apa era până la glezne. A mai măsurat o mie de coţi şi m-a trecut iarăşi prin apă. Apa era până la genunchi. A mai măsurat o mie de coţi şi m-a trecut din nou prin ea. Apa era până la brâu. A măsurat încă o mie de coţi şi iată că apa devenise acum un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa crescuse atât de mult, încât se putea înota în ea. Aceasta devenise un râu care nu mai putea fi traversat. El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?“ Apoi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului. Când am ajuns, am mai văzut că pe malurile râului, de ambele părţi, erau foarte mulţi copaci.

El mi-a zis: „Această apă curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în Araba[c] şi se varsă în mare[d]. Şi vărsându-se în mare, apele se vor vindeca.[e] Orice făptură vie, care mişună acolo unde curge râul, va trăi. Vor fi foarte mulţi peşti pentru că, acolo unde va ajunge apa aceasta, apele se vor vindeca. Pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, totul va prinde viaţă. 10 Pescarii vor sta pe malul lui de la En-Ghedi până En-Eglaim şi va fi un loc de întins mrejele. Peştii din el vor fi de multe feluri – asemenea peştilor din Marea cea Mare.[f] 11 Mlaştinile şi bălţile însă nu vor fi vindecate, ci vor fi lăsate pentru sare. 12 Pe malurile râului, de ambele părţi, vor creşte tot felul de pomi fructiferi. Frunzele lor nu se vor veşteji şi roadele lor nu se vor sfârşi căci vor rodi la fiecare lună nouă[g] şi aceasta pentru că apa râului iese din Lăcaş. Roadele lor vor fi pentru mâncare, iar frunzele lor pentru vindecare.“

Hotarele ţării

13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Acestea sunt hotarele ţării pe care o veţi împărţi drept moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Lui Iosif îi revin două părţi, dar restul ţării 14 s-o împărţiţi în mod egal, aşa cum am jurat cu mâna ridicată, că o voi da strămoşilor voştri. Ţara aceasta va intra deci în moştenirea voastră.

15 Iată care trebuie să fie hotarele ţării:

partea de nord va fi de la Marea cea Mare, pe drumul Hetlonului, trecând de Lebo-Hamat[h], spre Ţedad, 16 Berota[i], Sibraim (care este între hotarul Damascului şi hotarul Hamatului) şi Haţer-Haticon care este aproape de hotarul Hauranului. 17 Aşadar hotarul va fi de la mare spre Haţar-Enan[j], de-a lungul hotarului de nord al Damascului, având în nord hotarul Hamatului. Aceasta va fi partea de nord.

18 Partea de răsărit, între Hauran şi Damasc, între Ghilad şi ţara lui Israel, va fi Iordanul. Veţi măsura de la hotar până la marea de răsărit[k]. Aceasta va fi partea de răsărit.

19 Partea de sud va fi de la Tamar spre sud, până la apele de la Meribot-Kadeş, şi apoi de-a lungul Râului Egiptului[l], până la Marea cea Mare. Aceasta va fi partea de sud.

20 În partea de apus hotarul va fi Marea cea Mare până în dreptul Lebo-Hamatului. Aceasta va fi partea de apus.

21 Să vă împărţiţi ţara aceasta între voi, potrivit cu seminţiile lui Israel. 22 S-o împărţiţi prin sorţ ca moştenire, atât pentru voi, cât şi pentru străinii care locuiesc în mijlocul vostru şi care au avut urmaşi în mijlocul vostru. Ei să fie pentru voi ca nişte cetăţeni ai lui Israel; să-şi primească moştenirea prin sorţ împreună cu voi în mijlocul seminţiilor lui Israel. 23 Să le daţi moştenirea în seminţia în care s-au aşezat să locuiască, zice Stăpânul Domn.

Notas al pie

 1. Ezechiel 47:2 Sensul în ebraică al acestor versete este nesigur
 2. Ezechiel 47:3 Vezi nota de la 40:5; aproximativ 550 m; şi în vs. 4, 5
 3. Ezechiel 47:8 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului
 4. Ezechiel 47:8 Marea Moartă
 5. Ezechiel 47:8 Sau: răsărit şi se coboară în Araba. Iar când se varsă în mare,/acolo unde marea este stătătoare, apele se vor vindeca.
 6. Ezechiel 47:10 Marea Mediterană; şi în vs. 15, 19, 20
 7. Ezechiel 47:12 Vezi Num. 28:11-15
 8. Ezechiel 47:15 Sau: intrarea în Hamat; şi în v. 20
 9. Ezechiel 47:16 LXX şi Ezech. 48:1; TM: Hetlonului, pentru a intra prin Ţedad, Hamat, Berota
 10. Ezechiel 47:17 TM: Enon, o variantă a lui Enan
 11. Ezechiel 47:18 Marea Moartă
 12. Ezechiel 47:19 Modernul Wadi el-Arish, în NE Sinaiului, sau chiar braţul răsăritean al Deltei Nilului

The Message

Ezekiel 47

Trees on Both Sides of the River

11-2 Now he brought me back to the entrance to the Temple. I saw water pouring out from under the Temple porch to the east (the Temple faced east). The water poured from the south side of the Temple, south of the altar. He then took me out through the north gate and led me around the outside to the gate complex on the east. The water was gushing from under the south front of the Temple.

3-5 He walked to the east with a measuring tape and measured off fifteen hundred feet, leading me through water that was ankle-deep. He measured off another fifteen hundred feet, leading me through water that was knee-deep. He measured off another fifteen hundred feet, leading me through water waist-deep. He measured off another fifteen hundred feet. By now it was a river over my head, water to swim in, water no one could possibly walk through.

6-7 He said, “Son of man, have you had a good look?”

Then he took me back to the riverbank. While sitting on the bank, I noticed a lot of trees on both sides of the river.

8-10 He told me, “This water flows east, descends to the Arabah and then into the sea, the sea of stagnant waters. When it empties into those waters, the sea will become fresh. Wherever the river flows, life will flourish—great schools of fish—because the river is turning the salt sea into fresh water. Where the river flows, life abounds. Fishermen will stand shoulder to shoulder along the shore from En-gedi all the way north to En-eglaim, casting their nets. The sea will teem with fish of all kinds, like the fish of the Great Mediterranean.

11 “The swamps and marshes won’t become fresh. They’ll stay salty.

12 “But the river itself, on both banks, will grow fruit trees of all kinds. Their leaves won’t wither, the fruit won’t fail. Every month they’ll bear fresh fruit because the river from the Sanctuary flows to them. Their fruit will be for food and their leaves for healing.”

Divide Up This Land

13-14 A Message from God, the Master: “These are the boundaries by which you are to divide up the inheritance of the land for the twelve tribes of Israel, with Joseph getting two parcels. It is to be divided up equally. I swore in a solemn oath to give it to your ancestors, swore that this land would be your inheritance.

15-17 “These are the boundaries of the land:

“The northern boundary runs from the Great Mediterranean Sea along the Hethlon road to where you turn off to the entrance of Hamath, Zedad, Berothah, and Sibraim, which lies between the territory of Damascus and the territory of Hamath, and on to Hazor-hatticon on the border of Hauran. The boundary runs from the Sea to Hazor-enon, with the territories of Damascus and Hamath to the north. That is the northern boundary.

18 “The eastern boundary runs between Damascus and Hauran, down along the Jordan between Gilead and the land of Israel to the Eastern Sea as far as Tamar. This is the eastern boundary.

19 “The southern boundary runs west from Tamar to the waters of Meribah-kadesh, along the Brook of Egypt, and out to the Great Mediterranean Sea. This is the southern boundary.

20 “The western boundary is formed by the Great Mediterranean Sea north to where the road turns east toward the entrance to Hamath. This is the western boundary.

21-23 “Divide up this land among the twelve tribes of Israel. Divide it up as your inheritance, and include in it the resident aliens who have made themselves at home among you and now have children. Treat them as if they were born there, just like yourselves. They also get an inheritance among the tribes of Israel. In whatever tribe the resident alien lives, there he gets his inheritance. Decree of God, the Master.”