Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 41

1După aceea m-a adus în Locul Sfânt şi a măsurat uşorii. Fiecare avea lăţimea de şase coţi[a], atât cel de pe-o parte, cât şi cel de pe cealaltă parte[b]. Poarta avea o deschizătură largă de zece coţi, iar zidurile laterale aveau o grosime de cinci coţi. A măsurat lungimea Locului Sfânt şi era de patruzeci de coţi, iar lăţimea de douăzeci de coţi.

Apoi a intrat înăuntru şi a măsurat uşorii porţii; fiecare avea doi coţi lăţime. Deschizătura porţii era de şase coţi, iar grosimea zidurilor laterale era de şapte coţi. A măsurat dincolo de Locul Sfânt şi a găsit o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de douăzeci de coţi. El mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt.“

Apoi a măsurat zidul Casei. Acesta avea o grosime de şase coţi, iar lăţimea fiecăreia dintre odăile aşezate pe margini, de jur împrejurul Casei, era de patru coţi. Odăile de pe margini erau aşezate una deasupra celeilalte, pe trei niveluri, câte treizeci pe fiecare nivel. Existau nişte borduri care ieşeau în afara zidului Casei, de jur împrejur, pe care se sprijineau aceste odăi, astfel că ele nu se sprijineau direct pe zidul Casei.[c] Odăile de pe margini deveneau mai încăpătoare de la un nivel la altul, pentru că distanţa dintre zidul odăilor şi zidul Casei creştea cu fiecare nivel.[d] O scară ducea de la primul nivel la ultimul, prin cel de-al doilea nivel.[e]

Am văzut apoi de jur împrejurul Casei o platformă înaltă, care forma temeliile odăilor de pe margini. Avea o înălţime de o trestie întreagă, adică de şase coţi. Grosimea zidului exterior al odăilor de pe margini era de cinci coţi. Locul[f] dintre odăile de pe margini ale Casei 10 şi odăile preoţilor avea o lăţime de douăzeci de coţi, de jur împrejurul Casei. 11 Odăile de pe margini aveau două ieşiri înspre acest loc, o ieşire înspre nord şi o ieşire înspre sud. Locul rămas gol era de cinci coţi de jur împrejur.[g]

12 Clădirea situată în partea de apus, în faţa locului gol, avea o lăţime de şaptezeci de coţi. Zidul clădirii avea o grosime de cinci coţi, de jur împrejur, şi o lungime de nouăzeci de coţi.

13 A măsurat apoi şi lungimea Casei şi a găsit-o de o sută de coţi. Locul gol, clădirea şi zidurile ei, aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14 Lăţimea părţii din faţă a Casei şi a locului gol din partea de răsărit era de o sută de coţi.

15 A măsurat lungimea clădirii din faţa locului gol, cea situată în spatele[h] Casei, precum şi galeriile ei, de o parte şi de alta, şi le-a găsit de o sută de coţi.

Locul Sfânt, Locul Preasfânt, porticul ce dădea înspre curte, 16 pragurile, ferestrele înguste şi galeriile din jurul celor trei – tot ce era dincolo de prag, împreună cu pragul – erau acoperite cu lemn de jur împrejur. Pardoseala, zidul până la ferestre şi ferestrele însele erau acoperite şi ele. 17 Pe locul de deasupra intrării, până în Locul Sfânt şi în Locul Preasfânt, pe toate zidurile Locului Sfânt şi ale Locului Preasfânt era acelaşi model:[i] 18 erau gravaţi heruvimi şi palmieri, câte un palmier între doi heruvimi. Fiecare heruvim avea două feţe: 19 o faţă de om îndreptată spre unul dintre palmieri şi o faţă de leu îndreptată spre celălalt palmier. Erau gravaţi de jur împrejurul întregii Case. 20 Heruvimii şi palmierii erau gravaţi pe zidul Locului Sfânt, de la pardoseală până deasupra porţii.

21 Uşorii Locului Sfânt formau un pătrat. În faţa Locului Preasfânt am văzut ceva ce semăna cu 22 un[j] altar de lemn de trei coţi înălţime, doi coţi lungime şi doi coţi lăţime[k]: colţurile sale, temelia[l] sa şi pereţii săi erau din lemn. Bărbatul acela mi-a zis: „Aceasta este masa care stă înaintea Domnului!“ 23 Atât Locul Sfânt, cât şi Locul Preasfânt aveau uşi duble. 24 Fiecare uşă avea câte două canaturi, două pentru o uşă şi două pentru cealaltă.[m] 25 Pe uşile Locului Sfânt erau gravaţi heruvimi şi palmieri asemenea celor gravaţi pe ziduri, iar în faţa porticului de afară era o cornişă[n] de lemn. 26 Pe zidurile laterale ale porticului erau ferestre înguste şi palmieri gravaţi, atât pe o parte, cât şi pe cealaltă parte. Şi odăile de pe margini ale Casei aveau cornişe.[o]

Notas al pie

 1. Ezechiel 41:1 Vezi nota de la 40:5
 2. Ezechiel 41:1 Un mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: parte, lăţimea cortului
 3. Ezechiel 41:6 Vezi 1 Regi 6:6
 4. Ezechiel 41:7 Cele trei niveluri de odăi erau în trepte, urcând de la nivelul de jos, care era mai aproape de zidul Templului, până la ultimul nivel care era cel mai departe de zid
 5. Ezechiel 41:7 Sensul versetului în ebraică este nesigur; vezi 1 Regi 6:6
 6. Ezechiel 41:9 Curtea interioară; peste tot în capitol
 7. Ezechiel 41:11 Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur; probabil este vorba despre o prelungire a pavimentului (vezi v. 8)
 8. Ezechiel 41:15 Sau: în partea de apus a (vezi v. 12)
 9. Ezechiel 41:17 Sau: Locului Preasfânt, la intervale regulate; sensul în ebraică al vs. 15-17 este nesigur
 10. Ezechiel 41:22 Sau: un pătrat, iar cei din faţa Locului Preasfânt erau la fel. 22 Acolo se afla un
 11. Ezechiel 41:22 LXX; TM nu conţine: doi coţi lăţime
 12. Ezechiel 41:22 LXX; TM: lungimea
 13. Ezechiel 41:24 Pentru a permite şi o deschidere mai largă a uşii, prin pliere
 14. Ezechiel 41:25 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; sau: acoperiş; sau: parapet; şi în v. 26
 15. Ezechiel 41:26 Sensul în ebraică al ultimei propoziţii este nesigur; sau: părţi. Tot aşa era şi pe odăile de pe margini ale Templului şi pe cornişă.

Korean Living Bible

에스겔 41

1그런 다음 그는 나를 데리고 성소로 가서 출입구 좌우에 튀어 나온 벽을 측량하였다. 양쪽 벽의 길이는 모두 3.2미터였다.

그리고 그 출입구 통로의 폭은 5.3미터이고 튀어나온 그 벽의 폭은 양쪽 모두 2.6미터였다. 그가 또 성소를 측량하니 그 길이가 21미터이고 폭이 10.5미터였다.

다음에 그는 안으로 들어가서 내전 출입구 양쪽에 튀어나온 벽을 측량했는데 그 길이가 1.1미터였다. 그리고 그 출입구 통로의 폭은 3.2미터이고 튀어나온 그 벽의 폭은 양쪽 모두 3.7미터였다.

그리고 그가 내전을 측량하니 길이와 폭이 다 같이 10.5미터였다. 그때 그는 나에게 이것이 지성소라고 일러 주었다.

그가 성전 벽을 측량하였는데 그 두께가 3.2미터였다. 그리고 이 벽을 배경으로 작은 방들이 죽 있었으며 방 하나의 폭은 2.1미터였다.

이 방들은 3층으로 되어 방 위에 방이 있었으며 한 층에 방이 30개씩이었다. 이 골방들은 계단식으로 된 성전 외벽에 얹혀 지었기 때문에 골방의 들보가 성전 벽을 뚫고 들어가지 않도록 되어 있었다.

위로 올라갈수록 성전 벽의 두께가 얇아졌으므로 이 골방들은 위층으로 올라갈수록 더 넓어졌고 계단을 통해 아래층에서 중간층을 거쳐 위층으로 올라가도록 되어 있었다.

내가 보니 그 성전은 3.2미터 높이의 지대 위에 세워져 있었으며 그것이 그 방들의 기초였다.

그 방들의 외벽 두께는 2.6미터였으며 성전 지대 위에는 빈터가 있었고

10 골방 삼면에는 폭이 10.5미터 되는 뜰이 둘러 있었으며 그 앞에는 제사장들이 사용하는 방들이 있었다.

11 그 골방 출입문은 성전 지대의 빈터로 향하였는데 출입문 하나는 북쪽으로 향하였고 또 다른 하나는 남쪽으로 향하였다. 그리고 성전 지대 위에 있는 그 빈터의 폭은 2.6미터였다.

12 또 성소의 서쪽 뜰 뒤에는 제법 큰 건물 하나가 있었다. 그 건물의 [a]길이는 36.8미터이며 폭은 47.3미터이고 그 벽의 두께는 사방으로 2.6미터였다.

13 그가 성전을 측량하니 그 길이가 52.5미터였다. 그리고 성소의 서쪽 뜰과 그 건물과 벽을 포함한 길이가 52.5미터이며

14 성전 바로 앞에 있는 뜰의 폭도 52.5미터였다.

15-16 그는 또 성전 뒷뜰에 있는 건물의 좌 우측 벽을 포함한 그 건물 바깥 폭을 측량했는데 그것도 52.5미터였다. 그리고 성소와 지성소와 성전 현관에는 사방 격자 창이 있었고 성전의 내부 벽은 창문을 제외하고 바닥에서부터 천장까지 모두 널판으로 되어 있었다.

17 지성소로 들어가는 출입문 위도 성전 내부의 벽처럼 모두 널판으로 되어 있었으며

18 모든 널판에는 그룹 천사들과 종려나무가 새겨져 있었는데 그룹 천사 사이사이에 종려나무가 있었다. 그리고 각 그룹 천사들은 두 개의 얼굴을 가지고 있었다.

19 하나는 사람의 얼굴로 이쪽 종려나무를 향하였고 또 다른 하나는 사자의 얼굴로 저쪽 종려나무를 향하였다. 성전 벽 전체가 다 이런 식으로 되어 있어

20 바닥에서 출입문 위까지 성전 벽이 다 그룹 천사와 종려나무로 새겨져 있었다.

21-22 그리고 성소의 문설주는 네모 난 것이 었다. 또 지성소 출입구 전면에는 제단 비슷한 것이 있었다. 그것은 나무로 만든 것으로 높이가 1.6미터이고 가로 세로가 다 1.1미터였으며 그 모퉁이와 밑과 옆면이 모두 나무로 만들어져 있었다. 그가 나에게 “이것은 여호와 앞에 있는 상이다” 하고 말해 주었다.

23 성소와 지성소에는 각각 문이 있었다.

24 그 문들은 접도록 된 두 문짝으로 되어 있었으며 한 문짝에 두 쪽씩이었다.

25 또 이 성전 문에도 벽에 새겨진 것과 같은 그룹 천사와 종려나무가 새겨져 있었으며 현관 앞에는 나무로 만든 차양이 있었다.

26 그리고 현관 좌우측의 벽에는 종려나무가 새겨져 있었고 격자 창도 나 있었으며 골방 입구에도 차양이 있었다.

Notas al pie

 1. 41:12 에스겔성전에쓰인길이와폭의개념은일괄적으로성전정면에서보았을때가로를폭으로, 세로를길이로표현한것이다.