Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 40:1-49

Noul Templu

1În al douăzeci și cincilea an al exilului nostru, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani de la cucerirea cetății1 28 aprilie 573 î.Cr. Vezi nota de la 1:1., chiar în ziua aceea, mâna Domnului a fost peste mine și m‑a dus acolo. 2M‑a adus, în vedenii dumnezeiești, în țara lui Israel și m‑a lăsat jos pe un munte foarte înalt. În partea de sud a acestuia se afla ceva ca structura unei cetăți. 3M‑a adus acolo și iată că în acel loc se afla un bărbat a cărui înfățișare era asemenea bronzului. El stătea la poartă și avea în mâini o funie de in și o trestie de măsurat. 4Bărbatul mi‑a vorbit astfel: „Fiul omului, privește cu atenție, ascultă cu băgare de seamă și ia aminte la tot ceea ce‑ți voi arăta, căci ai fost adus ca să ți se arate aceste lucruri! Fă cunoscut Casei lui Israel tot ceea ce vezi!“

Poarta de răsărit a curții exterioare

5Și iată că, de jur împrejur, Casa avea un zid, iar în mâna bărbatului era o trestie de măsurat de șase coți. Cotul acesta era mai lung cu un lat de palmă decât cotul obișnuit.5 Un cot obișnuit măsura 45-50 cm, iar un lat de palmă, aproximativ 8 cm. Cotul lung sau regal măsura aproximativ 55 cm. A măsurat lățimea zidului și era de o trestie, iar înălțimea lui – tot de o trestie. 6S‑a dus la poarta care era în partea de răsărit, a urcat pe treptele ei și a măsurat pragul porții. Era de o trestie lățime. Celălalt prag era tot de o trestie lățime.

7Fiecare odaie7, 10, 12-13, 16, 21, 26, 29, 33, 36 Probabil camere de gardă (vezi 1 Regi 14:28; 2 Cron. 12:11). de la poarta de răsărit era de o trestie lungime și o trestie lățime, iar între odăi era o distanță de cinci coți.

Pragul porții de lângă porticul porții ce dădea înspre curtea interioară a Casei era de o trestie lățime.

8A măsurat porticul porții, 9iar acesta avea o lungime de opt coți. Ușorii9 Sensul termenului ebraic este nesigur. Sau stâlpii. ei aveau o grosime de doi coți. Porticul porții dădea înspre curtea interioară a Casei.

10Odăile de la poarta de răsărit erau trei de‑o parte și trei de cealaltă parte. Măsurile lor erau aceleași. De asemenea, și măsura ușorilor10 Este vorba fie de ușorii porții, fie de zidurile ce separau odăile între ele (vezi v. 12). era aceeași, atât a celui dintr‑o parte, cât și a celui din cealaltă parte.

11A măsurat deschizătura porții; aceasta era largă de zece coți, iar lungimea pasajului porții11 Sau: lățimea pasajului porții. era de treisprezece coți. 12Înaintea odăilor de pe o parte era un zid de un cot, iar înaintea odăilor de pe cealaltă parte era un zid tot de un cot. Fiecare odaie avea șase coți pătrați, atât cele de pe‑o parte, cât și cele de pe cealaltă parte.

13A măsurat poarta: de la acoperișul unei odăi până la acoperișul odăii opuse – a căror deschizături se aflau față în față – era o distanță de douăzeci și cinci de coți. 14A măsurat partea interioară a porții, de‑a lungul zidului, și a găsit șaizeci de coți; a măsurat până la porticul14 Sau: ușorii. care dădea înspre curte.14 Sensul acestui verset este nesigur. 15Din fața porții de la intrare până în fața porticului porții interioare erau cincizeci de coți. 16Odăile, precum și zidurile lor dinăuntrul porții, de jur împrejur, aveau niște ferestre înguste. De asemenea, și porticul avea ferestre înspre interior, de jur împrejur. Pe zidurile dintre odăi erau gravați palmieri.

Curtea exterioară

17Apoi m‑a dus în curtea exterioară. Și iată că acolo erau niște odăi17 Vezi Ier. 35:2, 4. și un paviment care fusese făcut de jur împrejurul curții. Erau treizeci de odăi de‑a lungul pavimentului. 18O serie de porți mărgineau pavimentul care se întindea pe toată lungimea acestora. Acesta era Pavimentul de Jos.

19A măsurat distanța din fața porții de jos până în capătul celălalt al curții interioare și a găsit o sută de coți, atât în partea de răsărit, cât și în partea de nord.19, 23 Este vorba de distanța dintre porțile exterioare și cele interioare.

Poarta de nord a curții exterioare

20După aceea a măsurat lungimea și lățimea porții din partea de nord a curții exterioare. 21Odăile ei, în număr de trei de o parte și trei de cealaltă parte, zidurile dintre odăi și porticul ei erau de dimensiunea porții dintâi, și anume cincizeci de coți în lungime și douăzeci și cinci de coți în lățime. 22Ferestrele ei, porticul ei și palmierii gravați pe ziduri erau de dimensiunea porții care era orientată spre răsărit. La ea se ajungea urcând pe șapte trepte, iar porticul ei se afla înaintea acestora. 23În fața porții de nord era o poartă înspre curtea interioară, ca și la poarta de răsărit. A măsurat de la o poartă la alta și erau o sută de coți.

Poarta de sud a curții exterioare

24M‑a dus apoi în partea dinspre miazăzi și iată că și în partea dinspre miazăzi era o poartă. I‑a măsurat ușorii24 Sau: zidurile dintre odăi. și porticul și aveau aceeași măsură ca a celorlalte. 25Poarta aceasta și porticul ei aveau ferestre de jur împrejur, de mărimea celorlalte ferestre, și aveau împreună o lungime de cincizeci de coți și o lățime de douăzeci și cinci de coți. 26La poartă se ajungea urcând pe șapte trepte, iar porticul ei se afla înaintea acestora. Pe zidurile dintre odăi erau gravați palmieri, atât pe cele de pe‑o parte, cât și pe cele de pe cealaltă parte. 27Curtea interioară avea și ea o poartă înspre miazăzi. El a măsurat înspre miazăzi, de la o poartă la alta, și a găsit o sută de coți.

Poarta dinspre miazăzi a curții interioare

28După aceea m‑a dus în curtea interioară, la poarta dinspre miazăzi. A măsurat poarta dinspre miazăzi și avea aceeași măsură ca și celelalte. 29Odăile ei, zidurile dintre odăi și porticul ei aveau aceeași măsură ca a celorlalte. Poarta aceasta și porticul ei aveau ferestre de jur împrejur și aveau împreună o lungime de cincizeci de coți și o lățime de douăzeci și cinci de coți. 30(De jur împrejur existau porticuri care aveau o lungime de douăzeci și cinci de coți și o adâncime de cinci coți.) 31Porticul ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe ușorii ei erau gravați palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Poarta de răsărit a curții interioare

32M‑a dus apoi în curtea interioară, la poarta de răsărit. A măsurat poarta și avea aceeași măsură ca a celorlalte. 33Odăile ei, zidurile dintre odăi și porticul ei aveau aceeași măsură ca a celorlalte. Poarta aceasta și porticul ei aveau ferestre de jur împrejur și aveau împreună o lungime de cincizeci de coți și o lățime de douăzeci și cinci de coți. 34Porticul ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe ușorii ei, de‑o parte și de alta erau gravați palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Poarta de nord a curții interioare

35M‑a dus apoi la poarta de nord. A măsurat‑o și avea aceeași măsură ca a celorlalte. La fel era și cu 36odăile ei, cu zidurile dintre odăi, cu porticul ei și cu ferestrele aflate de jur împrejur. Poarta avea o lungime de cincizeci de coți și o lățime de douăzeci și cinci de coți. 37Porticul ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe ușorii ei, aflați de‑o parte și de alta, erau gravați palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Odăile pentru pregătirea jertfelor

38Era o odaie care avea intrarea în porticul porții; acolo trebuiau spălate arderile‑de‑tot. 39În porticul porții se aflau două mese pe o parte și două mese pe cealaltă parte. Pe aceste mese erau înjunghiate arderile‑de‑tot, jertfele pentru păcat și jertfele pentru vină. 40Lângă peretele exterior al porticului, cum se urcă înspre intrarea porții de nord, erau două mese, iar lângă celălalt perete exterior al porticului porții erau alte două mese. 41Așadar, erau patru mese de o parte a porții și patru mese de cealaltă parte, în total opt mese pentru înjunghierea jertfelor. 42De asemenea, mai erau patru mese din pietre cioplite pentru arderile‑de‑tot, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele cu care se înjunghiau arderile‑de‑tot și celelalte jertfe. 43Rafturi duble de un lat de palmă erau așezate în interiorul casei, de jur împrejur. Pe mese trebuia așezată carnea ofrandei.43 Sensul acestui verset este nesigur. Sau, cu o aranjare diferită a v. 42-43: înalte de un cot. 43 Rastele de un lat de palmă erau fixate pe perete de jur împrejur, iar pe ele se atârnau uneltele cu care se înjunghiau arderile‑de‑tot și celelalte jertfe. Pe mese trebuia așezată carnea ofrandei.

Odăile preoților

44În partea din afară a porții interioare, în curtea interioară, erau două odăi, una la poarta de nord, cu fața spre miazăzi, iar cealaltă la poarta de sud, cu fața spre nord. 45El mi‑a spus: „Această odaie care dă spre miazăzi este a preoților care păzesc îndatoririle față de Casă, 46iar odaia care dă spre nord este a preoților care păzesc îndatoririle față de altar. Aceștia sunt fiii lui Țadok, singurii dintre urmașii lui Levi care se pot apropia de Domnul ca să‑I slujească.“

47A măsurat apoi curtea care era în formă de pătrat: avea o sută de coți lungime și o sută de coți lățime. Altarul se afla în fața Casei.

Templul

48M‑a dus la porticul Casei și a măsurat ușorii porticului. Fiecare avea cinci coți grosime, atât cel de pe‑o parte, cât și cel de pe cealaltă parte. Lățimea intrării era de paisprezece coți, iar cea a zidurilor laterale de trei coți. 49Lungimea porticului era de douăzeci de coți, iar lățimea de doisprezece coți; se ajungea la el urcând pe zece trepte, iar lângă ușori erau doi stâlpi, unul de‑o parte și altul de cealaltă parte.

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiels Bog 40:1-49

Ezekiels syn af et nyt tempel

1På den tiende dag i den første måned i det 25. år af vores eksil, 14 år efter Jerusalems fald, kom Herrens kraft over mig, og han førte mig i ånden helt til Jerusalem. 2I mit syn ankom jeg til Israel og blev anbragt på et højt bjerg, hvorfra jeg foran mig40,2 Efter LXX. Den hebraiske tekst siger: „mod syd”. så noget, der lignede en by. 3Jeg fik øje på en mand, der lyste som skinnende bronze. Han stod ved den østlige port i muren omkring tempelpladsen, og i hånden holdt han en målesnor og en målestok. 4„Du menneske,” sagde han til mig. „Hold øjne og ører åbne og læg nøje mærke til alt, hvad jeg viser dig. Du er blevet ført hertil, for at jeg kan vise dig mange ting. Bagefter skal du fortælle det hele til Israels folk.”

5Jeg kunne se muren hele vejen rundt om tempelområdet, og manden målte murens højde og bredde, der svarede præcis til længden af hans målestok, som var 3 m.

6Manden kaldte mig nu hen til østporten i muren. Vi gik op ad trappen, hvorefter han målte tærsklen i portåbningen. Den havde målestokkens længde og var altså 3 meter bred. 7Inden for porten kom vi forbi nogle vagtrum, som alle var 3 gange 3 m, og imellem rummene var der 2,5 m. Dernæst kom vi til tærsklen til den modsatte port, den som førte ind mod templets ydre forgård. Den var også 3 m bred. 8Så målte han forhallen før porten, og den var 4 m. 9Dens søjler var en meter brede og den vendte ind mod templet. 10Af vagtrum var der tre på hver side af passagen mellem den ydre og indre port, og de havde samme mål. Og søjlerne på hver side havde også alle samme mål. 11Indgangspartiet i portåbningen mod øst var 5 m bredt, og passagen imellem portene var 6,5 m bred. 12Foran hvert af vagtrummene ud mod passagen var der stenbænke, som var en halv meter bred og en halv meter høj. 13Derefter målte manden bredden af hele portkomplekset fra ydermuren af vagtrummet på den ene side til ydermuren af vagtrummet, der lå lige overfor på den anden side. Den var 12,5 m. 14Søjlerne ved forhallen blev anslået til at være 30 m høje,40,14 Eller 10 m. Den hebraiske tekst er meget uklar, og det samme er LXX. og forhallen vendte som sagt ud mod templets ydre forgård. 15Der var i alt 25 m fra den ene ende af portkomplekset til den anden. 16Der var gittervinduer i vagtrummene og i murene imellem rummene. Alle søjler var dekoreret med palmemotiver.

17-18Manden førte mig nu videre ind i den ydre forgård, hvor der var 30 rum bygget op ad muren mod nord, øst og syd. Forgården var belagt med fliser i to niveauer. Det nederste niveau gik fra ydermuren og indad i en bredde, der svarede til portkompleksernes længde. Det øverste niveau dækkede resten af forgården ind til indermuren. 19Så målte han afstanden fra porten til den ydre forgård til porten til den indre forgård. Afstanden mellem de to portkomplekser var 50 m, og det gjaldt både mod øst og nord.

20Han førte mig derefter hen til portkomplekset mod nord og målte både dets længde og bredde. 21Det havde også tre vagtrum på hver side, og målene var de samme som for portkomplekset mod øst, 25 m i længden og 12,5 m i bredden. 22Også vinduer, forhal, søjler og palmemotiver var som i østporten. En trappe med syv trin førte op til den ydre portindgang, og forhallen vendte ind mod den ydre forgård. 23Overfor det ydre portkompleks lå der både mod nord og øst et indre portkompleks, som førte ind til den indre forgård. Afstanden mellem de ydre og indre portkomplekser var 50 m.

24Derefter førte han mig videre til portkomplekset mod syd. Der var også en forhal og søjler, som han målte, og det var de samme mål som før. 25Hele portkomplekset var 25 m langt og 12,5 m bredt som de andre, og der var vinduer i væggene og i forhallen som i de andre. 26Der var syv trappetrin op til den ydre indgang, forhallen vendte ind mod den ydre forgård, og der var palmemotiver på søjlerne. 27Overfor det ydre sydlige portkompleks lå det indre sydportkompleks, som førte ind til den indre forgård. Afstanden mellem de to portkomplekser var 50 m.

28Så førte han mig gennem det indre sydportkompleks ind i den indre forgård. Undervejs målte han portkomplekset, og det havde samme mål som de andre. 29Vagtrummene, søjlerne og forhallen havde nøjagtig samme mål som i de ydre porte, og der var vinduer i væggene og i forhallen. Portkomplekset var 25 m langt og 12,5 m bredt. 30Hver forhal i de tre portkomplekser omkring den indre gård var 12,5 m i bredden og 2,5 m dyb. 31Otte trappetrin førte op til portens indgang, forhallen vendte ud mod den ydre forgård, og der var palmemotiver på søjlerne.

32Derpå førte han mig hen til det indre østlige portkompleks. Dets mål svarede til de øvrige portes: 33Vagtrummene, søjlerne og forhallen var de samme, og der var vinduer i væggene og i forhallen. Portkomplekset var 25 m langt og 12,5 m bredt. 34Forhallen vendte ud mod den ydre forgård, og der var palmemotiver på søjlerne. Også her var der otte trappetrin.

35Så førte han mig til det indre nordlige portkompleks, hvis mål svarede til de øvrige portes. 36Vagtrummene, søjlerne og forhallen var nøjagtig som de andre, og portkomplekset var 25 m langt og 12,5 m bredt. 37Forhallen vendte ud mod den ydre forgård, og der var palmemotiver på søjlerne. Også her førte otte trappetrin op til porten.

38Der ved det indre nordportkompleks40,38 Selv om Ezekiel kun beskriver det, han ser her ved nordporten, hvor han står, var der sandsynligvis tilsvarende rum og borde ved de andre to porte mod øst og syd. så jeg tæt ved søjlerne til forhallen et rum med en dør. Rummet var beregnet til at vaske offerkødet, før det blev lagt på alteret. 39I forhallen stod der på hver side af midtergangen to borde, der blev brugt til at lægge kødet fra de slagtede offerdyr på, hvad enten det var brændofre, syndofre eller skyldofre. 40Uden for forhallen var der tilsvarende to borde på hver side af indgangen. 41I alt var der altså otte borde, som blev brugt til at lægge de slagtede offerdyr på,40,41 Ordret: „til slagtningen”, dvs. til brug ved slagtningen. Selve slagtningen foregik i den ydre forgård og v. 43 klargør, at indvoldene og kødstykkerne fra de slagtede dyr blev lagt på bordene, så præsterne kunne tage dem derfra og bringe dem ind i den indre forgård til alteret. fire borde inde i forhallen og fire borde udenfor. 42Ved siden af trappetrinene op til porten stod der fire borde af tilhugne sten, hvorpå man opbevarede knivene og de øvrige redskaber, der blev brugt ved slagtningen. Stenbordene var 75 gange 75 cm med en højde på 50 cm. 43På ydermuren af portkomplekset var der fastgjort en lang række kroge af en håndsbreds længde til brug ved parteringen af offerdyrene. Efter parteringen og afvaskningen blev de udskårne stykker anbragt på bordene.

44Derpå førte han mig ind i den indre forgård, og jeg så, at der var bygget to rum til præsterne. Det ene lå tæt ved nordporten og havde indgang mod syd, og den anden lå tæt ved sydporten og havde indgang mod nord.

45Manden forklarede mig, at rummet ved nordporten skulle bruges af de præster, der havde ansvar for den daglige tjeneste i templet, 46mens rummet ved sydporten var for de præster, der skulle forrette altertjenesten, altså Zadoks efterkommere, de eneste levitter, der måtte nærme sig Herren og udføre denne tjeneste.

47Derefter målte han den indre forgård: Den var 50 m på hver led. Alteret stod foran tempelbygningen. 48Så førte han mig hen til selve tempelbygningens forhal. Den havde to enorme søjler hver på 2,5 gange 2,5 m. Indgangen var 7 m bred og de to sidemure var hver 1,5 m brede. 49Forhallen målte 10 m gange 5,5 m. En trappe førte op til forhallen, og der var søjler på begge sider af trappen.