Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 4:1-17

Căderea Ierusalimului este profețită

1– Iar tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune‑o înaintea ta și gravează pe ea o cetate înfățișând Ierusalimul. 2Înfățișeaz‑o sub asediu: zidește împotriva ei întărituri, înalță împotriva ei o rampă de asalt, pune împotriva ei tabere și ridică împotriva ei berbeci de fier. 3Apoi ia un grătar de fier, pune‑o ca pe un zid de fier între tine și cetate și îndreaptă‑ți fața împotriva acesteia, ca ea să fie sub asediu și tu s‑o împresori. Acesta va fi un semn pentru Casa lui Israel.

4După aceea culcă‑te pe partea ta stângă și pune pe ea nelegiuirea Casei lui Israel! Câte zile vei sta culcat pe această parte, vei purta nelegiuirea lor. 5Ți‑am hotărât un număr de zile potrivit cu anii nelegiuirii lor: trei sute nouăzeci de zile vei purta nelegiuirea Casei lui Israel.

6După ce vei termina cu acestea, să te culci a doua oară, pe partea ta dreaptă, și să porți nelegiuirea Casei lui Iuda timp de patruzeci de zile. Ți‑am hotărât, așadar, câte o zi pentru fiecare an. 7Apoi îndreaptă‑ți fața spre Ierusalimul asediat și profețește împotriva cetății cu brațul descoperit. 8Iată, voi pune peste tine funii, ca să nu te poți întoarce de pe o parte pe alta, până ți se vor împlini zilele asediului tău.

9Ia‑ți niște grâu, orz, fasole, linte, mei și secară albă și pune‑ți‑le într‑un vas, ca să‑ți poți face mâncare din ele pe tot parcursul zilelor cât vei sta culcat pe o parte. Timp de trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele. 10Hrana pe care o vei mânca zilnic să fie în greutate de douăzeci de șecheli10 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (Ex. 30:13; aproximativ 10 gr); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 0,24 kg.; să mănânci din ea din când în când. 11Apa să o bei cu măsură, și anume a șasea parte dintr‑un hin11 Aproximativ 0,6 l.; să bei din ea din când în când. 12Să mănânci o turtă de orz și s‑o coci înaintea ochilor lor, folosind fecale de om uscate.

13Apoi Domnul a zis:

– Tot la fel de necurată va fi și pâinea pe care o vor mânca fiii lui Israel, acolo unde îi voi izgoni, printre neamuri.

14Atunci eu am zis:

– Ah, Stăpâne Doamne, iată, sufletul meu nu a fost întinat niciodată, căci, din tinerețea mea și până acum, nu am mâncat cadavre de animale sau animale sfâșiate și nu mi‑a intrat în gură carne necurată.

15El mi‑a răspuns:

– Ei bine, iată, îți dau balegă de bou în loc de fecale de om și‑ți vei coace pâinea pe ea.

16Apoi mi‑a zis:

– Fiul omului, voi zdrobi toiagul pâinii în Ierusalim, așa încât cu frică își vor mânca porția de pâine și cu groază își vor bea rația de apă. 17Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor îngrozi unii de ceilalți și se vor chinui din cauza nelegiuirii lor.

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiels Bog 4:1-17

En dramatisering af Jerusalems belejring

1-3„Du menneske,” sagde Herren til mig, „tag en stor mursten og læg den foran dig. Tegn så et omrids af Jerusalem på stenen, byg belejringsvolde og sæt angrebsramper op. Marker fjendehærens kommandotelte rundt omkring byen og de maskiner, der kan bryde igennem muren. Sæt derefter en jernplade op som en mur mellem dig og byen og vend dit ansigt imod byen, for det er dig, der belejrer byen. Det skal tjene som advarsel til Israels folk.

4-5Læg dig så på din venstre side i 390 dage og tag Nordrigets skyld på dig. Hver dag svarer til et år af deres straf. 6Derefter skal du vende dig om og ligge på din højre side i 40 dage og bære Sydrigets skyld.4,6 Tallene er til dels symbolske og svarer måske til de 430 år, Israels folk led som slaver i Egypten, jf. 2.Mos. 12,40. De sidste 40 år er muligvis tiden fra Moses’ flugt til hans tilbagevenden. Hver dag symboliserer et år.

7Du skal ligge med ansigtet vendt mod det belejrede Jerusalem, og med blottet arm skal du profetere dom over byen. 8Jeg vil binde dig med reb, så du ikke kan vende dig om, før det angivne antal dage er gået.

9Du skal blande hvede, byg, bønner, linser, hirse og spelt i en beholder og bruge det til at bage brød af. Det skal du så spise i de 390 dage, hvor du ligger på venstre side. 10Du må kun bruge et halvt pund4,10 Ordret 20 shekel, som svarer til ca. 230 gram. af blandingen om dagen, og du skal spise brødet på bestemte tidspunkter. 11Af vand må du kun drikke to krus4,11 Ordret en sjettedel hin, som svarer til godt en halv liter. om dagen på bestemte tidspunkter. 12Hver dag skal du tage en ration af blandingen fra beholderen og lave et brød af den, sådan som man laver bygkager. Mens folk ser på, skal du bage brødet over ilden, og du skal bruge tørret menneskeafføring som brændsel. Derefter skal du spise brødet. 13Det er et symbol på, hvordan Israels folk kommer til at spise uren mad i det gudløse land, hvor jeg sender dem i eksil.”

14„Åh, min Herre og Gud,” udbrød jeg, „er det virkelig nødvendigt at bruge den form for brændsel? Aldrig i mit liv har jeg spist noget urent. Fra jeg var barn og indtil nu, har jeg aldrig spist selvdøde eller sønderrevne dyr eller kød, som det ifølge Toraen er forbudt at spise.”

15„Godt,” svarede Herren, „så kan du bruge tørrede kokasser til brændsel i stedet for menneskeafføring. 16Der vil blive stor hungersnød i Jerusalem, så både brød og vand rationeres. Med stigende bekymring vil folk spise og drikke deres små rationer af brød og vand. 17Folk vil med rædsel se på, hvordan de hver især sygner hen under den straf, som de må igennem.”