Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 30

Bocet pentru Egipt

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, profeţeşte şi spune că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Bociţi şi ziceţi:
    ‘Vai ce zi va fi!’
Căci ziua este aproape,
    ziua Domnului este aproape!
Va fi o zi plină de nori,
    o vreme de osândă pentru neamuri!
O sabie va intra în Egipt
    şi va fi teroare în Cuş[a].
Când cei înjunghiaţi vor cădea în Egipt,
    i se vor lua bogăţiile
        şi i se vor dărâma temeliile.

Cuş, Put[b], Lud[c], toată Arabia, Cub[d] şi fiii ţării legământului[e] vor cădea răpuşi de sabie!»

Aşa vorbeşte Domnul:

«Sprijinitorii Egiptului vor cădea,
    şi mândria puterii lui se va prăbuşi.
Din Migdol până la Syene[f]
    vor cădea răpuşi de sabie,
        zice Stăpânul Domn
«Ţara va deveni una pustiită
    printre alte ţări pustiite,
iar cetăţile ei se vor afla
    printre celelalte cetăţi pustiite.
Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
    când voi da foc Egiptului
        şi când toţi cei ce-l ajută vor fi zdrobiţi.

În ziua aceea nişte soli vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să-l îngrozească pe Cuş, cel care se credea în siguranţă. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»

10 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi nimici mulţimea egiptenilor
    prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
11 El şi armata lui, cei mai înspăimântători dintre neamuri,
    vor fi aduşi să distrugă ţara.
Îşi vor scoate săbiile împotriva Egiptului
    şi vor umple ţara de morţi.
12 Voi preface râurile Nilului în pământ uscat
    şi voi vinde ţara în mâinile celor răi.
Voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea
    prin mâna străinului.

Eu, Domnul, am vorbit!»

13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi distruge idolii
    şi voi stârpi chipurile din Nof[g].
Nu va mai rămâne nici un prinţ în ţara Egiptului
    şi voi răspândi frica în ţara Egiptului.
14 Voi pustii Patrosul[h],
    voi da foc Ţoanului[i]
        şi voi face judecată în No[j].
15 Îmi voi revărsa furia peste Sin[k],
    fortăreaţa Egiptului,
        şi voi nimici mulţimea din No.
16 Voi da foc Egiptului;
    Sin va tremura de groază,
în No se va pătrunde printr-o spărtură,
    iar Nof va fi cucerit de duşmani ziua în amiaza mare.
17 Tinerii din On[l] şi din Pi-Beset[m]
    vor cădea răpuşi de sabie
        şi înseşi cetăţile acestea vor merge în captivitate.
18 Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes[n],
    voi rupe jugurile Egiptului
        iar mândria puterii lui se va sfârşi.
Un nor va acoperi Tahpanhesul,
    iar fiicele lui[o] vor merge în captivitate.
19 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Egiptului
    şi va şti că Eu sunt Domnul.»“

20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi[p], Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, am frânt braţul lui Faraon, monarhul Egiptului. Şi iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă şi să poată mânui din nou sabia.

22 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva lui Faraon, monarhul Egiptului; îi voi frânge amândouă braţele, atât pe cel puternic, cât şi pe cel rupt şi voi face să-i cadă sabia din mână. 23 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. 24 Voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune sabia în mână, dar voi frânge braţele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviţi de moarte. 25 Când voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea, vor şti că Eu sunt Domnul şi că Eu am pus sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi am întins-o împotriva ţării Egiptului. 26 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.»“

Notas al pie

 1. Ezechiel 30:4 Regiunea Nilului Superior; Etiopia; şi în vs. 5, 9
 2. Ezechiel 30:5 Vezi nota de la 27:10
 3. Ezechiel 30:5 Lidia, în Asia Mică; posibil şi un teritoriu din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)
 4. Ezechiel 30:5 TM; LXX: Libia
 5. Ezechiel 30:5 Cu referire, probabil, la israeliţii care locuiau în Egipt
 6. Ezechiel 30:6 Vezi nota de la 29:10
 7. Ezechiel 30:13 Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)
 8. Ezechiel 30:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
 9. Ezechiel 30:14 Tanis, important centru în Delta Nilului
 10. Ezechiel 30:14 Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului); şi în vs. 15, 16
 11. Ezechiel 30:15 Pelusium, fortăreaţă importantă la frontiera de est a Egiptului; şi în v. 16
 12. Ezechiel 30:17 Heliopolis, important centru al cultului zeului-soare, Ra
 13. Ezechiel 30:17 Bubastis, centru al cultului zeiţei Bubastis
 14. Ezechiel 30:18 Oraş în estul Deltei Nilului (vezi Ier. 43:4-7)
 15. Ezechiel 30:18 Cu referire la aşezările din jurul Tahpanhesului
 16. Ezechiel 30:20 29 aprilie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1

The Message

Ezekiel 30

Egypt on Fire

11-5 God, the Master, spoke to me: “Son of man, preach. Give them the Message of God, the Master. Wail:

“‘Doomsday!’
    Time’s up!
    God’s big day of judgment is near.
Thick clouds are rolling in.
    It’s doomsday for the nations.
Death will rain down on Egypt.
    Terror will paralyze Ethiopia
When they see the Egyptians killed,
    their wealth hauled off,
    their foundations demolished,
And Ethiopia, Put, Lud, Arabia, Libya
    —all of Egypt’s old allies—
    killed right along with them.

6-8 “‘God says:

“‘Egypt’s allies will fall
    and her proud strength will collapse—
From Migdol in the north to Syene in the south,
    a great slaughter in Egypt!
    Decree of God, the Master.
Egypt, most desolate of the desolate,
    her cities wasted beyond wasting,
Will realize that I am God
    when I burn her down
    and her helpers are knocked flat.

“‘When that happens, I’ll send out messengers by ship to sound the alarm among the easygoing Ethiopians. They’ll be terrorized. Egypt’s doomed! Judgment’s coming!

10-12 “‘God, the Master, says:

“‘I’ll put a stop to Egypt’s arrogance.
    I’ll use Nebuchadnezzar king of Babylon to do it.
He and his army, the most brutal of nations,
    shall be used to destroy the country.
They’ll brandish their swords
    and fill Egypt with corpses.
I’ll dry up the Nile
    and sell off the land to a bunch of crooks.
I’ll hire outsiders to come in
    and waste the country, strip it clean.
    I, God, have said so.

13-19 “‘And now this is what God, the Master, says:

“‘I’ll smash all the no-god idols;
    I’ll topple all those huge statues in Memphis.
The prince of Egypt will be gone for good,
    and in his place I’ll put fear—fear throughout Egypt!
I’ll demolish Pathros,
    burn Zoan to the ground, and punish Thebes,
Pour my wrath on Pelusium, Egypt’s fort,
    and knock Thebes off its proud pedestal.
I’ll set Egypt on fire:
    Pelusium will writhe in pain,
Thebes blown away,
    Memphis raped.
The young warriors of On and Pi-beseth
    will be killed and the cities exiled.
A dark day for Tahpanhes
    when I shatter Egypt,
When I break Egyptian power
    and put an end to her arrogant oppression!
She’ll disappear in a cloud of dust,
    her cities hauled off as exiles.
That’s how I’ll punish Egypt,
    and that’s how she’ll realize that I am God.’”

20 In the eleventh year, on the seventh day of the first month, God’s Message came to me:

21 “Son of man, I’ve broken the arm of Pharaoh king of Egypt. And look! It hasn’t been set. No splint has been put on it so the bones can knit and heal, so he can use a sword again.

22-26 “Therefore, God, the Master, says, I am dead set against Pharaoh king of Egypt and will go ahead and break his other arm—both arms broken! There’s no way he’ll ever swing a sword again. I’ll scatter Egyptians all over the world. I’ll make the arms of the king of Babylon strong and put my sword in his hand, but I’ll break the arms of Pharaoh and he’ll groan like one who is mortally wounded. I’ll make the arms of the king of Babylon strong, but the arms of Pharaoh shall go limp. The Egyptians will realize that I am God when I place my sword in the hand of the king of Babylon. He’ll wield it against Egypt and I’ll scatter Egyptians all over the world. Then they’ll realize that I am God.”