Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 30

Bocet pentru Egipt

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, profeţeşte şi spune că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Bociţi şi ziceţi:
    ‘Vai ce zi va fi!’
Căci ziua este aproape,
    ziua Domnului este aproape!
Va fi o zi plină de nori,
    o vreme de osândă pentru neamuri!
O sabie va intra în Egipt
    şi va fi teroare în Cuş[a].
Când cei înjunghiaţi vor cădea în Egipt,
    i se vor lua bogăţiile
        şi i se vor dărâma temeliile.

Cuş, Put[b], Lud[c], toată Arabia, Cub[d] şi fiii ţării legământului[e] vor cădea răpuşi de sabie!»

Aşa vorbeşte Domnul:

«Sprijinitorii Egiptului vor cădea,
    şi mândria puterii lui se va prăbuşi.
Din Migdol până la Syene[f]
    vor cădea răpuşi de sabie,
        zice Stăpânul Domn
«Ţara va deveni una pustiită
    printre alte ţări pustiite,
iar cetăţile ei se vor afla
    printre celelalte cetăţi pustiite.
Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
    când voi da foc Egiptului
        şi când toţi cei ce-l ajută vor fi zdrobiţi.

În ziua aceea nişte soli vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să-l îngrozească pe Cuş, cel care se credea în siguranţă. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»

10 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi nimici mulţimea egiptenilor
    prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
11 El şi armata lui, cei mai înspăimântători dintre neamuri,
    vor fi aduşi să distrugă ţara.
Îşi vor scoate săbiile împotriva Egiptului
    şi vor umple ţara de morţi.
12 Voi preface râurile Nilului în pământ uscat
    şi voi vinde ţara în mâinile celor răi.
Voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea
    prin mâna străinului.

Eu, Domnul, am vorbit!»

13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi distruge idolii
    şi voi stârpi chipurile din Nof[g].
Nu va mai rămâne nici un prinţ în ţara Egiptului
    şi voi răspândi frica în ţara Egiptului.
14 Voi pustii Patrosul[h],
    voi da foc Ţoanului[i]
        şi voi face judecată în No[j].
15 Îmi voi revărsa furia peste Sin[k],
    fortăreaţa Egiptului,
        şi voi nimici mulţimea din No.
16 Voi da foc Egiptului;
    Sin va tremura de groază,
în No se va pătrunde printr-o spărtură,
    iar Nof va fi cucerit de duşmani ziua în amiaza mare.
17 Tinerii din On[l] şi din Pi-Beset[m]
    vor cădea răpuşi de sabie
        şi înseşi cetăţile acestea vor merge în captivitate.
18 Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes[n],
    voi rupe jugurile Egiptului
        iar mândria puterii lui se va sfârşi.
Un nor va acoperi Tahpanhesul,
    iar fiicele lui[o] vor merge în captivitate.
19 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Egiptului
    şi va şti că Eu sunt Domnul.»“

20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi[p], Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, am frânt braţul lui Faraon, monarhul Egiptului. Şi iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă şi să poată mânui din nou sabia.

22 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva lui Faraon, monarhul Egiptului; îi voi frânge amândouă braţele, atât pe cel puternic, cât şi pe cel rupt şi voi face să-i cadă sabia din mână. 23 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. 24 Voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune sabia în mână, dar voi frânge braţele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviţi de moarte. 25 Când voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea, vor şti că Eu sunt Domnul şi că Eu am pus sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi am întins-o împotriva ţării Egiptului. 26 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.»“

Notas al pie

 1. Ezechiel 30:4 Regiunea Nilului Superior; Etiopia; şi în vs. 5, 9
 2. Ezechiel 30:5 Vezi nota de la 27:10
 3. Ezechiel 30:5 Lidia, în Asia Mică; posibil şi un teritoriu din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)
 4. Ezechiel 30:5 TM; LXX: Libia
 5. Ezechiel 30:5 Cu referire, probabil, la israeliţii care locuiau în Egipt
 6. Ezechiel 30:6 Vezi nota de la 29:10
 7. Ezechiel 30:13 Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)
 8. Ezechiel 30:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
 9. Ezechiel 30:14 Tanis, important centru în Delta Nilului
 10. Ezechiel 30:14 Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului); şi în vs. 15, 16
 11. Ezechiel 30:15 Pelusium, fortăreaţă importantă la frontiera de est a Egiptului; şi în v. 16
 12. Ezechiel 30:17 Heliopolis, important centru al cultului zeului-soare, Ra
 13. Ezechiel 30:17 Bubastis, centru al cultului zeiţei Bubastis
 14. Ezechiel 30:18 Oraş în estul Deltei Nilului (vezi Ier. 43:4-7)
 15. Ezechiel 30:18 Cu referire la aşezările din jurul Tahpanhesului
 16. Ezechiel 30:20 29 aprilie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以西结书 30

为埃及唱哀歌

1耶和华对我说: “人子啊,你要说预言,这样宣告主耶和华的话,

“‘哀号吧!你们要为那日悲伤。
因为日子近了,耶和华的日子近了,
那是乌云密布的日子,
列国沦亡的时候。
必有刀剑攻击埃及,
埃及必尸横遍野,
古实必痛苦不堪。
敌人要掳掠埃及的财富,
摧毁她的根基。
古实、弗、路德、阿拉伯和利比亚以及她的其他盟友都必与她一同死于刀下。’

“耶和华说,
‘埃及的盟友都要覆灭,
埃及的傲气必荡然无存,
从密夺到色弗尼的居民都要丧身刀下。
这是主耶和华说的。
埃及要变成荒地中的荒地,
她的城邑要沦为废墟中的废墟。
我要点火烧埃及,
埃及的所有盟友都要灭亡。
那时,他们就知道我是耶和华。

“‘在那日,我要差遣使者乘船出去惊吓安逸的古实人,在埃及遭难的日子,他们必痛苦不堪。看啊,这日子快到了。’

10 “主耶和华说,

“‘我要借巴比伦王尼布甲尼撒的手消灭埃及的百姓。
11 他和追随他的都是万民中最残暴的人。
我要差他们去毁灭埃及,
大肆杀戮,
使埃及尸骨遍野。
12 我要使尼罗河干涸,
把土地卖给恶人,
我要借外族人的手使地和地上的一切都荒废,
这是我耶和华说的。’

13 “主耶和华说,
‘我要毁灭偶像,
铲除挪弗的神像。
埃及再没有君王,
国内到处充满恐惧。
14 我要使巴特罗荒废,
放火焚烧琐安,
审判底比斯,
15 把我的烈怒倾倒在埃及的堡垒——训,
消灭底比斯的百姓。
16 我要放火烧埃及,
训要受痛苦的折磨,
底比斯要被攻破,
挪弗终日惶恐不已,
17 亚文和比伯实的壮丁必死于刀下,
众城都要遭受掳掠。
18 我粉碎埃及势力的那天,
答比匿日月无光,
她的锐气全消。
乌云要笼罩她,
她城邑的居民要被掳去。
19 我必这样审判埃及,
他们就知道我是耶和华。’”

20 第十一年一月七日,耶和华对我说: 21 “人子啊,我打断了埃及王法老的臂膀,没有人替他敷药包扎,以致他无力拿刀。 22 主耶和华说,‘我要与埃及王法老为敌,我要把他那强壮的臂膀和曾经受伤的臂膀一起打断,使刀从他手中掉落。 23 我要把埃及人驱散到列国,分散到列邦。 24 我要使巴比伦王的臂膀强壮有力,把我的刀交在他手中。我要打断法老的臂膀,使法老在他面前像受了致命伤的人一样呻吟。 25 我要使巴比伦王的臂膀强壮有力,而法老的双臂必软弱无力。我要把我的刀交在巴比伦王手中,让他挥刀攻击埃及。那时他们就知道我是耶和华。 26 我要把埃及人驱散到列国,分散到列邦,这样他们就知道我是耶和华。’”