Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 30:1-26

Bocet pentru Egipt

1Cuvântul Domnului mi‑a vorbit, zicând: 2– Fiul omului, profețește și spune: „Așa vorbește Stăpânul Domn:

«Gemeți!

‘Vai ce zi va fi!’

3Căci ziua este aproape,

ziua Domnului este aproape!

Va fi o zi a norilor,

o vreme de condamnare a neamurilor!

4O sabie va intra în Egipt

și va fi teroare în Cuș4-5, 9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia..

Când cei înjunghiați vor cădea în Egipt,

i se vor lua bogățiile

și i se vor dărâma temeliile.

5Cuș, Put5 Vezi nota de la 27:10., Lud5 Lidia, în Asia Mică; posibil și un teritoriu din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)., toată Arabia, Cub și fiii țării legământului5 Cu referire, probabil, la israeliții care locuiau în Egipt. vor cădea uciși de sabie!»

6Așa vorbește Domnul:

«Sprijinitorii Egiptului vor cădea,

și mândria puterii lui se va prăbuși.

Din Migdol până la Syene6 Vezi nota de la 29:10.

vor cădea uciși de sabie,

zice Stăpânul Domn.

7Țara va deveni una pustiită

printre alte țări pustiite,

iar cetățile ei se vor afla

printre celelalte cetăți pustiite.

8Și vor ști că Eu sunt Domnul,

când voi da foc Egiptului

și când toți cei ce‑l ajută vor fi zdrobiți.

9În ziua aceea, niște mesageri vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să‑l înspăimânte pe Cuș, cel care se credea în siguranță. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»“

10„Așa vorbește Stăpânul Domn:

«Voi nimici mulțimea egiptenilor

prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.

11El și poporul lui, cei mai groaznici dintre neamuri,

vor fi aduși să distrugă țara.

Își vor scoate săbiile împotriva Egiptului

și vor umple țara de morți.

12Voi preface râurile în pământ uscat

și voi vinde țara în mâinile celor răi.

Voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea

prin mâna străinului.

Eu, Domnul, am vorbit!»“

13„Așa vorbește Stăpânul Domn:

«Voi distruge idolii

și voi stârpi chipurile din Nof13 Memfis, un centru important al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)..

Nu va mai rămâne niciun prinț în țara Egiptului

și voi răspândi teama în țara Egiptului.

14Voi pustii Patrosul14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului).,

voi da foc Țoanului14 Important centru în Delta Nilului, care era cunoscut și sub numele de Anis.

și voi face judecată în No14-16 Oraș celebru construit în Egiptul de Sus (sudul Egiptului), pe ambele maluri ale Nilului, și cunoscut sub numele de Teba..

15Îmi voi revărsa furia peste Sin15-16 Fortăreață importantă la frontiera de est a Egiptului, cunoscută sub numele de Pelusium.,

fortăreața Egiptului,

și voi nimici mulțimea din No.

16Voi da foc Egiptului;

Sin va tremura de groază,

în No se va pătrunde printr‑o spărtură,

iar Nof va fi cucerit de vrăjmași ziua în amiaza mare.

17Tinerii din On17 Heliopolis, important centru al cultului zeului-soare, Ra. și din Pi‑Beset17 Bubastis, centru al cultului zeiței Bubastis.

vor cădea uciși de sabie

și înseși cetățile acestea vor merge în captivitate.

18Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes18 Cetate situată la frontiera estică a Egiptului de Jos (la 30 km depărtare de Pelusium); ea a fost distrusă în timpul invaziei în Egipt a lui Nebucadnețar in 568-567 î. Cr., împlinindu‑se astfel oracolele rostite de către Ieremia (43:9-13; 44:30) și, în cazul de față, Ezechiel.,

voi rupe jugurile Egiptului

iar mândria puterii lui se va sfârși.

Un nor va acoperi Tahpanhesul,

iar fiicele lui18 Cu referire la așezările din jurul Tahpanhesului. vor merge în captivitate.

19Îmi voi împlini astfel judecățile împotriva Egiptului

și va ști că Eu sunt Domnul.»“

20În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi20 29 aprilie 587 î.Cr. Vezi nota de la 1:1., Cuvântul Domnului a venit la mine și mi‑a zis: 21– Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, regele Egiptului. Și iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă și să poată mânui din nou sabia. 22„De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva lui Faraon, regele Egiptului. Îi voi frânge brațele, atât pe cel puternic, cât și pe cel rupt, și voi face să‑i cadă sabia din mână. 23Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri și‑i voi împrăștia în țări străine. 24Voi întări brațele împăratului Babilonului și‑i voi pune sabia în mână, dar voi frânge brațele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviți de moarte. 25Când voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea, vor ști că Eu sunt Domnul și că Eu am pus sabia Mea în mâna împăratului Babilonului și am întins‑o împotriva țării Egiptului. 26Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri și‑i voi împrăștia în țări străine. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul.»“

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiels Bog 30:1-26

En klagesang over Egypten

1Herren sagde til mig: 2-3„Du menneske, profetér og sig:

Råb af rædsel, for tiden er kommet,

dagen, hvor Guds dom bliver virkeliggjort.

Herren er klar til at gribe ind.

Det bliver en sort dag for folkeslagene.

4Sværdet rammer Egypten,

Kush skælver af skræk.

Egyptens soldater falder i kampen,

landets rigdomme bliver røvet,

dets fæstninger jævnet med jorden.

5Denne dom gælder også Egyptens lejesoldater, hvad enten de kommer fra Kush, Libyen, Lydien eller andre lande. De skal alle falde i krig, 6for Gud Herren siger: Alle Egyptens allierede skal falde og udryddes sammen med Egyptens egen hær, landets stolthed. Krigen skal rase fra Migdol i nord til Aswan i syd, siger Gud Herren. 7Landet bliver lagt øde som så mange andre, dets byer jævnes med jorden som de andre ødelagte byer. 8Når jeg sætter ild til Egyptens land og uskadeliggør dets forbundsfæller, vil de indse, at jeg er Herren. 9Nyheden bliver bragt med skib til de selvsikre kushitter, som vil ryste af skræk, når de hører, hvordan jeg straffer Egypten.

10Hør hvad Herren siger:

Ved kong Nebukadnezar af Babylon

vil jeg gøre en ende på Egypten.

11Hans grusomme og berygtede hær

skal ødelægge Egyptens land.

De skal nedsable landets soldater,

så der er bunker af lig overalt.

12Jeg udtørrer Nilens vandstrømme,

giver landet i onde menneskers vold.

Jeg jævner Egypten med jorden

ved hjælp af et folk fra det fjerne, siger Herren.

13Jeg knuser egypternes afgudsbilleder

og smadrer afguderne i Memfis.

Jeg udrydder alle Egyptens herskere,

så der bliver kaos og rædsel i landet.

14Jeg ødelægger Patros,

sætter ild til Zoan og straffer No.

15Min vrede skal ramme Sin, egypternes stærke fort.

Nos befolkning udrydder jeg.

16Jeg sætter ild til hele Egypten,

så Sin skælver af skræk.

Nos mure gennembrydes,

Memfis angribes ved højlys dag.

17Unge krigere fra Heliopolis og Bubastis falder for sværdet,

indbyggerne føres bort som slaver.

18Når jeg knækker Egyptens magt

og gør ende på landets stolthed,

ser det sort ud for Takpankes.

Store røgskyer indhyller byen,

mens indbyggerne føres i eksil.

19Jeg straffer Egypten eftertrykkeligt,

så de kan indse, at jeg er Herren.”

20På den syvende dag i den første måned i det 11. år af vores eksil sagde Herren til mig:

21„Du menneske, jeg har brækket egypterkongens arm,

og den skal ikke behandles eller forbindes,

så den igen bliver stærk og kan løfte sværdet.30,21 Under Jerusalems belejring forsøgte egypterne at gå til angreb på babylonierne, men de blev slået tilbage, jf. Jer. 37,5-8

22For Herren siger om egypterkongen:

Jeg vil brække begge hans arme,

både den raske og den, som allerede er skadet.

Sværdet falder ud af hans hænder.

23Jeg sender egypterne i eksil

og spreder dem blandt folkeslagene.

24Jeg styrker kongen af Babyloniens arme

og lægger mit sværd i hans hånd.

Men egypterkongens arme brækker jeg,

så han stønner som en døende foran den babyloniske konge.

25Jeg lægger mit sværd i Babyloniens konges hånd,

og han svinger det over Egyptens land.

Når jeg giver babylonierne sejr over egypterne,

vil de indse, at jeg er Herren.

26Jeg sender egypterne i eksil

og spreder dem blandt folkeslagene.

Da vil de indse, at jeg er Herren.”