Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 30

Bocet pentru Egipt

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, profeţeşte şi spune că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Bociţi şi ziceţi:
    ‘Vai ce zi va fi!’
Căci ziua este aproape,
    ziua Domnului este aproape!
Va fi o zi plină de nori,
    o vreme de osândă pentru neamuri!
O sabie va intra în Egipt
    şi va fi teroare în Cuş[a].
Când cei înjunghiaţi vor cădea în Egipt,
    i se vor lua bogăţiile
        şi i se vor dărâma temeliile.

Cuş, Put[b], Lud[c], toată Arabia, Cub[d] şi fiii ţării legământului[e] vor cădea răpuşi de sabie!»

Aşa vorbeşte Domnul:

«Sprijinitorii Egiptului vor cădea,
    şi mândria puterii lui se va prăbuşi.
Din Migdol până la Syene[f]
    vor cădea răpuşi de sabie,
        zice Stăpânul Domn
«Ţara va deveni una pustiită
    printre alte ţări pustiite,
iar cetăţile ei se vor afla
    printre celelalte cetăţi pustiite.
Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
    când voi da foc Egiptului
        şi când toţi cei ce-l ajută vor fi zdrobiţi.

În ziua aceea nişte soli vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să-l îngrozească pe Cuş, cel care se credea în siguranţă. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»

10 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi nimici mulţimea egiptenilor
    prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
11 El şi armata lui, cei mai înspăimântători dintre neamuri,
    vor fi aduşi să distrugă ţara.
Îşi vor scoate săbiile împotriva Egiptului
    şi vor umple ţara de morţi.
12 Voi preface râurile Nilului în pământ uscat
    şi voi vinde ţara în mâinile celor răi.
Voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea
    prin mâna străinului.

Eu, Domnul, am vorbit!»

13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Voi distruge idolii
    şi voi stârpi chipurile din Nof[g].
Nu va mai rămâne nici un prinţ în ţara Egiptului
    şi voi răspândi frica în ţara Egiptului.
14 Voi pustii Patrosul[h],
    voi da foc Ţoanului[i]
        şi voi face judecată în No[j].
15 Îmi voi revărsa furia peste Sin[k],
    fortăreaţa Egiptului,
        şi voi nimici mulţimea din No.
16 Voi da foc Egiptului;
    Sin va tremura de groază,
în No se va pătrunde printr-o spărtură,
    iar Nof va fi cucerit de duşmani ziua în amiaza mare.
17 Tinerii din On[l] şi din Pi-Beset[m]
    vor cădea răpuşi de sabie
        şi înseşi cetăţile acestea vor merge în captivitate.
18 Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes[n],
    voi rupe jugurile Egiptului
        iar mândria puterii lui se va sfârşi.
Un nor va acoperi Tahpanhesul,
    iar fiicele lui[o] vor merge în captivitate.
19 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Egiptului
    şi va şti că Eu sunt Domnul.»“

20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi[p], Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, am frânt braţul lui Faraon, monarhul Egiptului. Şi iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă şi să poată mânui din nou sabia.

22 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva lui Faraon, monarhul Egiptului; îi voi frânge amândouă braţele, atât pe cel puternic, cât şi pe cel rupt şi voi face să-i cadă sabia din mână. 23 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. 24 Voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune sabia în mână, dar voi frânge braţele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviţi de moarte. 25 Când voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea, vor şti că Eu sunt Domnul şi că Eu am pus sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi am întins-o împotriva ţării Egiptului. 26 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.»“

Notas al pie

 1. Ezechiel 30:4 Regiunea Nilului Superior; Etiopia; şi în vs. 5, 9
 2. Ezechiel 30:5 Vezi nota de la 27:10
 3. Ezechiel 30:5 Lidia, în Asia Mică; posibil şi un teritoriu din nordul Africii (vezi Gen. 10:13; Ier. 46:9)
 4. Ezechiel 30:5 TM; LXX: Libia
 5. Ezechiel 30:5 Cu referire, probabil, la israeliţii care locuiau în Egipt
 6. Ezechiel 30:6 Vezi nota de la 29:10
 7. Ezechiel 30:13 Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)
 8. Ezechiel 30:14 Egiptul de Sus (sudul Egiptului)
 9. Ezechiel 30:14 Tanis, important centru în Delta Nilului
 10. Ezechiel 30:14 Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului); şi în vs. 15, 16
 11. Ezechiel 30:15 Pelusium, fortăreaţă importantă la frontiera de est a Egiptului; şi în v. 16
 12. Ezechiel 30:17 Heliopolis, important centru al cultului zeului-soare, Ra
 13. Ezechiel 30:17 Bubastis, centru al cultului zeiţei Bubastis
 14. Ezechiel 30:18 Oraş în estul Deltei Nilului (vezi Ier. 43:4-7)
 15. Ezechiel 30:18 Cu referire la aşezările din jurul Tahpanhesului
 16. Ezechiel 30:20 29 aprilie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 30

En klagesang over Egypten

1Herren sagde til mig: 2-3 „Du menneske, profetér og sig:

Råb af rædsel, for tiden er kommet,
    dagen, hvor Guds dom bliver virkeliggjort.
Herren er klar til at gribe ind.
    Det bliver en sort dag for folkeslagene.
Sværdet rammer Egypten,
    Kush skælver af skræk.
Egyptens soldater falder i kampen,
    landets rigdomme bliver røvet,
        dets fæstninger jævnet med jorden.

Denne dom gælder også Egyptens lejesoldater, hvad enten de kommer fra Kush, Libyen, Lydien eller andre lande. De skal alle falde i krig, for Gud Herren siger: Alle Egyptens allierede skal falde og udryddes sammen med Egyptens egen hær, landets stolthed. Krigen skal rase fra Migdol i nord til Aswan i syd, siger Gud Herren. Landet bliver lagt øde som så mange andre, dets byer jævnes med jorden som de andre ødelagte byer. Når jeg sætter ild til Egyptens land og uskadeliggør dets forbundsfæller, vil de indse, at jeg er Herren. Nyheden bliver bragt med skib til de selvsikre kushitter, som vil ryste af skræk, når de hører, hvordan jeg straffer Egypten.

10 Hør hvad Herren siger:

Ved kong Nebukadnezar af Babylon
    vil jeg gøre en ende på Egypten.
11 Hans grusomme og berygtede hær
    skal ødelægge Egyptens land.
De skal nedsable landets soldater,
    så der er bunker af lig overalt.
12 Jeg udtørrer Nilens vandstrømme,
    giver landet i onde menneskers vold.
Jeg jævner Egypten med jorden
    ved hjælp af et folk fra det fjerne, siger Herren.
13 Jeg knuser egypternes afgudsbilleder
    og smadrer afguderne i Memfis.
Jeg udrydder alle Egyptens herskere,
    så der bliver kaos og rædsel i landet.
14 Jeg ødelægger Patros,
    sætter ild til Zoan og straffer No.
15 Min vrede skal ramme Sin, egypternes stærke fort.
    Nos befolkning udrydder jeg.
16 Jeg sætter ild til hele Egypten,
    så Sin skælver af skræk.
Nos mure gennembrydes,
    Memfis angribes ved højlys dag.
17 Unge krigere fra Heliopolis og Bubastis falder for sværdet,
    indbyggerne føres bort som slaver.
18 Når jeg knækker Egyptens magt
    og gør ende på landets stolthed,
        ser det sort ud for Takpankes.
Store røgskyer indhyller byen,
    mens indbyggerne føres i eksil.
19 Jeg straffer Egypten eftertrykkeligt,
    så de kan indse, at jeg er Herren.”

20 På den syvende dag i den første måned i det 11. år af vores eksil sagde Herren til mig:

21 „Du menneske, jeg har brækket egypterkongens arm,
    og den skal ikke behandles eller forbindes,
        så den igen bliver stærk og kan løfte sværdet.[a]
22 For Herren siger om egypterkongen:
    Jeg vil brække begge hans arme,
både den raske og den, som allerede er skadet.
    Sværdet falder ud af hans hænder.
23 Jeg sender egypterne i eksil
    og spreder dem blandt folkeslagene.
24 Jeg styrker kongen af Babyloniens arme
    og lægger mit sværd i hans hånd.
Men egypterkongens arme brækker jeg,
    så han stønner som en døende foran den babyloniske konge.
25 Jeg lægger mit sværd i Babyloniens konges hånd,
    og han svinger det over Egyptens land.
Når jeg giver babylonierne sejr over egypterne,
    vil de indse, at jeg er Herren.
26 Jeg sender egypterne i eksil
    og spreder dem blandt folkeslagene.
Da vil de indse, at jeg er Herren.”

Notas al pie

 1. 30,21 Under Jerusalems belejring forsøgte egypterne at gå til angreb på babylonierne, men de blev slået tilbage, jf. Jer. 37,5-8