Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 28

Profeţie împotriva regelui Tirului

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, spune-i prinţului Tirului că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Ţi s-a îngâmfat inima
    şi ai zis: ‘Sunt zeu[a]!
Stau pe tronul zeilor[b]
    în inima mărilor!’
Deşi crezi că eşti asemenea zeilor,
    tu eşti de fapt doar un om, nu eşti un zeu.
Iată, te crezi mai înţelept decât Daniel[c]
    şi crezi că nici o taină nu-ţi este ascunsă!
Prin înţelepciunea şi priceperea ta
    ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint
    în vistieriile tale.
Prin multa ta înţelepciune în ce priveşte negoţul
    ţi-ai înmulţit averea,
dar din cauza averii tale
    ţi s-a îngâmfat inima.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pentru că îţi asemeni gândirea
    cu gândirea lui Dumnezeu,
iată, aduc împotriva ta nişte străini,
    pe cele mai barbare dintre neamuri.
Ele îşi vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni
    şi îţi vor pângări strălucirea.
Te vor coborî în groapă
    şi vei muri de o moarte violentă
        în inima mărilor.
Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’,
    în faţa ucigaşului tău?
Vei fi un biet om, nu Dumnezeu
    în mâna celor ce te vor străpunge!
10 Vei muri de moartea celor necircumcişi[d],
    ucis de mâna străinilor,
        căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»“

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Erai un semn al perfecţiunii,
    plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13 Stăteai în Eden,
    grădina lui Dumnezeu,
şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase:
    cu sard, topaz, diamant,
crisolit, onix, jasp,
    safir[e], turcoaz şi smarald.[f]
Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur,[g]
    pregătite încă din ziua în care ai fost creat.
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse;
    te-am pus să fii pe muntele[h] cel sfânt al lui Dumnezeu
        şi umblai prin mijlocul pietrelor de foc.
15 Ai fost fără vină în căile tale
    din ziua în care ai fost creat
        şi până când s-a găsit nedreptate în tine.
16 Prin mărimea negoţului tău
    te-ai umplut de violenţă
        şi ai păcătuit.
De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu
    şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor,[i]
        din mijlocul pietrelor de foc.
17 Ţi s-a îngâmfat inima
    din pricina frumuseţii tale
şi ţi-ai pervertit înţelepciunea
    din cauza splendorii tale!
De aceea te-am aruncat la pământ
    şi te-am expus înaintea regilor,
        ca să fi o privelişte pentru ei!
18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit
    ţi-ai pângărit sanctuarele.
De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău,
    care te-a mistuit,
şi te-am făcut scrum pe pământ,
    înaintea tuturor celor ce te priveau.
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare
    sunt înmărmuriţi din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Profeţie împotriva Sidonului

20 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Sidon şi profeţeşte împotriva lui. 22 Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, sunt împotriva ta, Sidoane,
    şi de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău!
        Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui
    şi Îmi voi arăta sfinţenia în el.»
23 Voi trimite molima în el
    şi vărsarea de sânge pe străzile lui.
Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui,
    răpus de sabia care loveşte de jur împrejur.
        Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

24 Atunci, pentru cei din Casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înţeapă şi nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când îi voi aduna pe cei din Casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi, Îmi voi arăta sfinţenia prin ei înaintea neamurilor şi ei vor locui în propria lor ţară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov. 26 Vor locui în siguranţă în ea, vor construi case şi vor sădi vii. Da, vor locui în siguranţă când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“

Notas al pie

 1. Ezechiel 28:2 Ebr.: El; cel mai probabil contextul trimite la mitologia canaanită în care El, alături de Baal, era cea mai importantă zeitate
 2. Ezechiel 28:2 Oraşele erau deseori numite „tronul“ unui anumit zeu, dacă în ele se aflau temple vestite ale respectivelor zeităţi; posibil ca menţiunea din text să facă referire la templul lui Melkart, zeu ce era patronul cetăţii Tir
 3. Ezechiel 28:3 Vezi nota de la 14:14
 4. Ezechiel 28:10 O moarte nedemnă; fenicienii, asemenea evreilor şi egiptenilor, erau circumcişi
 5. Ezechiel 28:13 Sau: lapislazuli
 6. Ezechiel 28:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
 7. Ezechiel 28:13 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur. Sau: Tamburinele tale erau lucrate din aur
 8. Ezechiel 28:14 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; erai pe muntele; sau, cf. LXX: Ţi-am dat un heruvim (sau: un heruvim cu aripile întinse) care să te păzească
 9. Ezechiel 28:16 TM; LXX: Dumnezeu, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat

Nueva Versión Internacional

Ezequiel 28

Profecía contra el rey de Tiro

1El Señor me dirigió la palabra: «Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor omnipotente:

»“En la intimidad de tu arrogancia dijiste:
    ‘Yo soy un dios.
Me encuentro en alta mar
    sentado en un trono de dioses’.
¡Pero tú no eres un dios,
    aunque te creas que lo eres!
    ¡Tú eres un simple mortal!
¿Acaso eres más sabio que Daniel?[a]
    ¿Acaso conoces todos los secretos?
Con tu sabiduría y tu inteligencia
    has acumulado muchas riquezas,
y en tus cofres has amontonado
    mucho oro y mucha plata.
Eres muy hábil para el comercio;
    por eso te has hecho muy rico.
Con tus grandes riquezas
    te has vuelto muy arrogante.

Por eso, así dice el Señor omnipotente:

»”Ya que pretendes ser
    tan sabio como un dios,
haré que vengan extranjeros contra ti,
    los más feroces de las naciones:
desenvainarán la espada
    contra tu hermosura y sabiduría,
    y profanarán tu esplendor.
Te hundirán en la fosa,
    y en alta mar sufrirás una muerte violenta.
Y aun así, en presencia de tus verdugos,
    ¿te atreverás a decir: ¡Soy un dios!?
¡Pues en manos de tus asesinos
    no serás un dios, sino un simple mortal!
10 Sufrirás a manos de extranjeros
    la muerte de los incircuncisos,
    porque yo lo he dicho.

Lo afirma el Señor omnipotente”».

11 El Señor me dirigió la palabra: 12 «Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente:

»“Eras un modelo de perfección,
    lleno de sabiduría y de hermosura perfecta.
13 Estabas en Edén, en el jardín de Dios,
    adornado con toda clase de piedras preciosas:
rubí, crisólito, jade,
    topacio, cornalina, jaspe,
    zafiro, granate y esmeralda.
Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro,
    y especialmente preparados para ti
    desde el día en que fuiste creado.
14 Fuiste elegido querubín protector,
    porque yo así lo dispuse.[b]
Estabas en el santo monte de Dios,
    y caminabas sobre piedras de fuego.
15 Desde el día en que fuiste creado
    tu conducta fue irreprochable,
    hasta que la maldad halló cabida en ti.
16 Por la abundancia de tu comercio,
    te llenaste de violencia, y pecaste.
Por eso te expulsé del monte de Dios,
    como a un objeto profano.
A ti, querubín protector,
    te borré de entre las piedras de fuego.
17 A causa de tu hermosura
    te llenaste de orgullo.
A causa de tu esplendor,
    corrompiste tu sabiduría.
Por eso te arrojé por tierra,
    y delante de los reyes
    te expuse al ridículo.
18 Has profanado tus santuarios,
    por la gran cantidad de tus pecados,
    ¡por tu comercio corrupto!
Por eso hice salir de ti
    un fuego que te devorara.
A la vista de todos los que te admiran
    te eché por tierra y te reduje a cenizas.
19 Al verte, han quedado espantadas
    todas las naciones que te conocen.
Has llegado a un final terrible,
    y ya no volverás a existir”».

Profecía contra Sidón

20 El Señor me dirigió la palabra: 21 «Hijo de hombre, encara a Sidón y profetiza contra ella. 22 Adviértele que así dice el Señor omnipotente:

»“Aquí estoy, Sidón, para acusarte
    y para ser glorificado en ti.
Cuando traiga sobre ti un justo castigo,
    y manifieste sobre ti mi santidad,
    se sabrá que yo soy el Señor.
23 Mandaré contra ti una peste,
    y por tus calles correrá la sangre;
por la espada que ataca por todos lados
    los heridos caerán en tus calles,
    y se sabrá que yo soy el Señor.
24 Los israelitas no volverán a sufrir
    el desprecio de sus vecinos,
que duele como aguijones
    y punza como espinas,
    ¡y se sabrá que yo soy el Señor!”

25 »Así dice el Señor omnipotente: “Cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones donde se encuentra disperso, le mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país, el mismo que le di a mi siervo Jacob. 26 Allí vivirán seguros, y se construirán casas y plantarán viñedos, porque yo ejecutaré un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel. ¡Y se sabrá que yo soy el Señor su Dios!”»

Notas al pie

 1. 28:3 Daniel. Alt. Danel.
 2. 28:14 Fuiste … dispuse. Texto de difícil traducción.