Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 28

Profeţie împotriva regelui Tirului

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, spune-i prinţului Tirului că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Ţi s-a îngâmfat inima
    şi ai zis: ‘Sunt zeu[a]!
Stau pe tronul zeilor[b]
    în inima mărilor!’
Deşi crezi că eşti asemenea zeilor,
    tu eşti de fapt doar un om, nu eşti un zeu.
Iată, te crezi mai înţelept decât Daniel[c]
    şi crezi că nici o taină nu-ţi este ascunsă!
Prin înţelepciunea şi priceperea ta
    ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint
    în vistieriile tale.
Prin multa ta înţelepciune în ce priveşte negoţul
    ţi-ai înmulţit averea,
dar din cauza averii tale
    ţi s-a îngâmfat inima.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pentru că îţi asemeni gândirea
    cu gândirea lui Dumnezeu,
iată, aduc împotriva ta nişte străini,
    pe cele mai barbare dintre neamuri.
Ele îşi vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni
    şi îţi vor pângări strălucirea.
Te vor coborî în groapă
    şi vei muri de o moarte violentă
        în inima mărilor.
Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’,
    în faţa ucigaşului tău?
Vei fi un biet om, nu Dumnezeu
    în mâna celor ce te vor străpunge!
10 Vei muri de moartea celor necircumcişi[d],
    ucis de mâna străinilor,
        căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»“

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Erai un semn al perfecţiunii,
    plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13 Stăteai în Eden,
    grădina lui Dumnezeu,
şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase:
    cu sard, topaz, diamant,
crisolit, onix, jasp,
    safir[e], turcoaz şi smarald.[f]
Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur,[g]
    pregătite încă din ziua în care ai fost creat.
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse;
    te-am pus să fii pe muntele[h] cel sfânt al lui Dumnezeu
        şi umblai prin mijlocul pietrelor de foc.
15 Ai fost fără vină în căile tale
    din ziua în care ai fost creat
        şi până când s-a găsit nedreptate în tine.
16 Prin mărimea negoţului tău
    te-ai umplut de violenţă
        şi ai păcătuit.
De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu
    şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor,[i]
        din mijlocul pietrelor de foc.
17 Ţi s-a îngâmfat inima
    din pricina frumuseţii tale
şi ţi-ai pervertit înţelepciunea
    din cauza splendorii tale!
De aceea te-am aruncat la pământ
    şi te-am expus înaintea regilor,
        ca să fi o privelişte pentru ei!
18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit
    ţi-ai pângărit sanctuarele.
De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău,
    care te-a mistuit,
şi te-am făcut scrum pe pământ,
    înaintea tuturor celor ce te priveau.
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare
    sunt înmărmuriţi din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Profeţie împotriva Sidonului

20 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Sidon şi profeţeşte împotriva lui. 22 Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, sunt împotriva ta, Sidoane,
    şi de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău!
        Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui
    şi Îmi voi arăta sfinţenia în el.»
23 Voi trimite molima în el
    şi vărsarea de sânge pe străzile lui.
Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui,
    răpus de sabia care loveşte de jur împrejur.
        Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

24 Atunci, pentru cei din Casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înţeapă şi nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când îi voi aduna pe cei din Casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi, Îmi voi arăta sfinţenia prin ei înaintea neamurilor şi ei vor locui în propria lor ţară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov. 26 Vor locui în siguranţă în ea, vor construi case şi vor sădi vii. Da, vor locui în siguranţă când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“

Notas al pie

 1. Ezechiel 28:2 Ebr.: El; cel mai probabil contextul trimite la mitologia canaanită în care El, alături de Baal, era cea mai importantă zeitate
 2. Ezechiel 28:2 Oraşele erau deseori numite „tronul“ unui anumit zeu, dacă în ele se aflau temple vestite ale respectivelor zeităţi; posibil ca menţiunea din text să facă referire la templul lui Melkart, zeu ce era patronul cetăţii Tir
 3. Ezechiel 28:3 Vezi nota de la 14:14
 4. Ezechiel 28:10 O moarte nedemnă; fenicienii, asemenea evreilor şi egiptenilor, erau circumcişi
 5. Ezechiel 28:13 Sau: lapislazuli
 6. Ezechiel 28:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
 7. Ezechiel 28:13 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur. Sau: Tamburinele tale erau lucrate din aur
 8. Ezechiel 28:14 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; erai pe muntele; sau, cf. LXX: Ţi-am dat un heruvim (sau: un heruvim cu aripile întinse) care să te păzească
 9. Ezechiel 28:16 TM; LXX: Dumnezeu, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat

New International Version

Ezekiel 28

A Prophecy Against the King of Tyre

1The word of the Lord came to me: “Son of man, say to the ruler of Tyre, ‘This is what the Sovereign Lord says:

“‘In the pride of your heart
    you say, “I am a god;
I sit on the throne of a god
    in the heart of the seas.”
But you are a mere mortal and not a god,
    though you think you are as wise as a god.
Are you wiser than Daniel[a]?
    Is no secret hidden from you?
By your wisdom and understanding
    you have gained wealth for yourself
and amassed gold and silver
    in your treasuries.
By your great skill in trading
    you have increased your wealth,
and because of your wealth
    your heart has grown proud.

“‘Therefore this is what the Sovereign Lord says:

“‘Because you think you are wise,
    as wise as a god,
I am going to bring foreigners against you,
    the most ruthless of nations;
they will draw their swords against your beauty and wisdom
    and pierce your shining splendor.
They will bring you down to the pit,
    and you will die a violent death
    in the heart of the seas.
Will you then say, “I am a god,”
    in the presence of those who kill you?
You will be but a mortal, not a god,
    in the hands of those who slay you.
10 You will die the death of the uncircumcised
    at the hands of foreigners.

I have spoken, declares the Sovereign Lord.’”

11 The word of the Lord came to me: 12 “Son of man, take up a lament concerning the king of Tyre and say to him: ‘This is what the Sovereign Lord says:

“‘You were the seal of perfection,
    full of wisdom and perfect in beauty.
13 You were in Eden,
    the garden of God;
every precious stone adorned you:
    carnelian, chrysolite and emerald,
    topaz, onyx and jasper,
    lapis lazuli, turquoise and beryl.[b]
Your settings and mountings[c] were made of gold;
    on the day you were created they were prepared.
14 You were anointed as a guardian cherub,
    for so I ordained you.
You were on the holy mount of God;
    you walked among the fiery stones.
15 You were blameless in your ways
    from the day you were created
    till wickedness was found in you.
16 Through your widespread trade
    you were filled with violence,
    and you sinned.
So I drove you in disgrace from the mount of God,
    and I expelled you, guardian cherub,
    from among the fiery stones.
17 Your heart became proud
    on account of your beauty,
and you corrupted your wisdom
    because of your splendor.
So I threw you to the earth;
    I made a spectacle of you before kings.
18 By your many sins and dishonest trade
    you have desecrated your sanctuaries.
So I made a fire come out from you,
    and it consumed you,
and I reduced you to ashes on the ground
    in the sight of all who were watching.
19 All the nations who knew you
    are appalled at you;
you have come to a horrible end
    and will be no more.’”

A Prophecy Against Sidon

20 The word of the Lord came to me: 21 “Son of man, set your face against Sidon; prophesy against her 22 and say: ‘This is what the Sovereign Lord says:

“‘I am against you, Sidon,
    and among you I will display my glory.
You will know that I am the Lord,
    when I inflict punishment on you
    and within you am proved to be holy.
23 I will send a plague upon you
    and make blood flow in your streets.
The slain will fall within you,
    with the sword against you on every side.
Then you will know that I am the Lord.

24 “‘No longer will the people of Israel have malicious neighbors who are painful briers and sharp thorns. Then they will know that I am the Sovereign Lord.

25 “‘This is what the Sovereign Lord says: When I gather the people of Israel from the nations where they have been scattered, I will be proved holy through them in the sight of the nations. Then they will live in their own land, which I gave to my servant Jacob. 26 They will live there in safety and will build houses and plant vineyards; they will live in safety when I inflict punishment on all their neighbors who maligned them. Then they will know that I am the Lord their God.’”

Notas al pie

 1. Ezekiel 28:3 Or Danel, a man of renown in ancient literature
 2. Ezekiel 28:13 The precise identification of some of these precious stones is uncertain.
 3. Ezekiel 28:13 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.