Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 28

Profeţie împotriva regelui Tirului

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, spune-i prinţului Tirului că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Ţi s-a îngâmfat inima
    şi ai zis: ‘Sunt zeu[a]!
Stau pe tronul zeilor[b]
    în inima mărilor!’
Deşi crezi că eşti asemenea zeilor,
    tu eşti de fapt doar un om, nu eşti un zeu.
Iată, te crezi mai înţelept decât Daniel[c]
    şi crezi că nici o taină nu-ţi este ascunsă!
Prin înţelepciunea şi priceperea ta
    ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint
    în vistieriile tale.
Prin multa ta înţelepciune în ce priveşte negoţul
    ţi-ai înmulţit averea,
dar din cauza averii tale
    ţi s-a îngâmfat inima.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pentru că îţi asemeni gândirea
    cu gândirea lui Dumnezeu,
iată, aduc împotriva ta nişte străini,
    pe cele mai barbare dintre neamuri.
Ele îşi vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni
    şi îţi vor pângări strălucirea.
Te vor coborî în groapă
    şi vei muri de o moarte violentă
        în inima mărilor.
Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’,
    în faţa ucigaşului tău?
Vei fi un biet om, nu Dumnezeu
    în mâna celor ce te vor străpunge!
10 Vei muri de moartea celor necircumcişi[d],
    ucis de mâna străinilor,
        căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»“

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Erai un semn al perfecţiunii,
    plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13 Stăteai în Eden,
    grădina lui Dumnezeu,
şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase:
    cu sard, topaz, diamant,
crisolit, onix, jasp,
    safir[e], turcoaz şi smarald.[f]
Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur,[g]
    pregătite încă din ziua în care ai fost creat.
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse;
    te-am pus să fii pe muntele[h] cel sfânt al lui Dumnezeu
        şi umblai prin mijlocul pietrelor de foc.
15 Ai fost fără vină în căile tale
    din ziua în care ai fost creat
        şi până când s-a găsit nedreptate în tine.
16 Prin mărimea negoţului tău
    te-ai umplut de violenţă
        şi ai păcătuit.
De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu
    şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor,[i]
        din mijlocul pietrelor de foc.
17 Ţi s-a îngâmfat inima
    din pricina frumuseţii tale
şi ţi-ai pervertit înţelepciunea
    din cauza splendorii tale!
De aceea te-am aruncat la pământ
    şi te-am expus înaintea regilor,
        ca să fi o privelişte pentru ei!
18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit
    ţi-ai pângărit sanctuarele.
De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău,
    care te-a mistuit,
şi te-am făcut scrum pe pământ,
    înaintea tuturor celor ce te priveau.
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare
    sunt înmărmuriţi din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Profeţie împotriva Sidonului

20 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Sidon şi profeţeşte împotriva lui. 22 Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, sunt împotriva ta, Sidoane,
    şi de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău!
        Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui
    şi Îmi voi arăta sfinţenia în el.»
23 Voi trimite molima în el
    şi vărsarea de sânge pe străzile lui.
Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui,
    răpus de sabia care loveşte de jur împrejur.
        Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

24 Atunci, pentru cei din Casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înţeapă şi nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când îi voi aduna pe cei din Casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi, Îmi voi arăta sfinţenia prin ei înaintea neamurilor şi ei vor locui în propria lor ţară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov. 26 Vor locui în siguranţă în ea, vor construi case şi vor sădi vii. Da, vor locui în siguranţă când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 28:2 Ebr.: El; cel mai probabil contextul trimite la mitologia canaanită în care El, alături de Baal, era cea mai importantă zeitate
  2. Ezechiel 28:2 Oraşele erau deseori numite „tronul“ unui anumit zeu, dacă în ele se aflau temple vestite ale respectivelor zeităţi; posibil ca menţiunea din text să facă referire la templul lui Melkart, zeu ce era patronul cetăţii Tir
  3. Ezechiel 28:3 Vezi nota de la 14:14
  4. Ezechiel 28:10 O moarte nedemnă; fenicienii, asemenea evreilor şi egiptenilor, erau circumcişi
  5. Ezechiel 28:13 Sau: lapislazuli
  6. Ezechiel 28:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
  7. Ezechiel 28:13 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur. Sau: Tamburinele tale erau lucrate din aur
  8. Ezechiel 28:14 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; erai pe muntele; sau, cf. LXX: Ţi-am dat un heruvim (sau: un heruvim cu aripile întinse) care să te păzească
  9. Ezechiel 28:16 TM; LXX: Dumnezeu, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat

Korean Living Bible

에스겔 28

두로의 왕에 대한 예언

1여호와께서 나에게 말씀하셨다.

“사람의 아들아, 너는 두로 왕에 게 나 주 여호와가 이렇게 말한다고 일러 주어라: 네가 교만하여 ‘나는 신이다. 내가 신들의 자리, 곧 바다 중심에 앉았다’ 하는구나. 네가 신인 체하여도 너는 사람이며 신이 아니다.

너는 다니엘보다 지혜로워서 깨닫지 못할 비밀이 없다고 생각하고 있다.

네가 지혜와 총명으로 재물을 얻어 금과 은을 네 창고에 쌓고

약삭빠른 장사 수단으로 네 재물을 늘렸으나 그 재물 때문에 네 마음이 교만하였다.

“그러므로 나 주 여호와가 말한다. 네가 네 자신을 신처럼 지혜롭게 생각하였으므로

내가 가장 무자비한 외국 군대를 불러 너를 치게 하겠다. 그들이 칼을 뽑아 네가 지혜로 얻은 모든 아름다운 것을 치고 너의 찬란한 영광을 더럽히며

너를 깊은 구덩이에 빠뜨릴 것이니 네가 바다 한가운데서 비참하게 죽을 것이다.

네가 그래도 너를 죽이려는 자들 앞에서 너를 신이라고 말하겠느냐? 너를 죽이려는 자들의 수중에 있는 너는 사람에 불과할 뿐 신이 아니다.

10 너는 외국인들의 손에서 가장 비참하게 죽을 것이다. 나 주 여호와가 말하였다.”

11 여호와께서 또 나에게 말씀하셨다.

12 “사람의 아들아, 너는 두로 왕을 위해 슬퍼하며 나 주 여호와가 그에게 이렇게 말한다고 일러 주어라. ‘너는 완전의 표본으로 지혜가 충만하고 나무랄 데 없이 아름다웠다.

13 네가 하나님의 동산인 에덴에 있으면서 갖가지 보석으로 단장하였으니 곧 홍옥, 황옥, 금강석, 감람석, 호마노, 벽옥, 청옥, 남보석, 비취옥이다. 이 모든 것은 황금에 박아 넣은 것으로 네가 창조되던 날에 너에게 주어진 것이다.

14 내가 너를 택하여 지키는 그룹 천사로 세웠으므로 네가 나의 거룩한 산에 있으면서 화광석 사이로 걸어다녔다.

15 네가 창조되던 날부터 네 행위가 완벽하더니 마침내 네 악이 드러났구나.

16 네가 무역이 번창해지자 횡포를 부리며 범죄하였다. 그러므로 지키는 너 그룹아, 내가 너를 더럽게 여겨 나의 거룩한 산에서 너를 쫓아내고 화광석 가운데서 너를 없애 버렸다.

17 네가 아름다움 때문에 교만하였고 명성 때문에 네 지혜를 더럽혔다. 그러므로 내가 너를 땅에 던져 다른 왕들의 구경거리가 되게 하였다.

18 네가 많은 죄와 불법 무역으로 네 성소를 더럽혔으니 내가 네 가운데서 불을 끄집어내어 너를 태워 없애고 너를 지켜 보는 모든 사람들 앞에서 너를 땅 위에 재가 되게 하였다.

19 너를 아는 모든 민족이 너를 보고 다 놀라는구나. 네 종말이 비참하게 되었으니 네가 다시는 존재하지 못할 것이다.’ ”

시돈에 대한 예언

20 여호와께서 또 나에게 말씀하셨다.

21 “사람의 아들아, 너는 시돈을 향해 그를 책망하며 예언하라.

22 너는 그에게 나 주 여호와가 이렇게 말한다고 일러 주어라. ‘시돈아, 내가 너를 대적하여 네 가운데서 영광을 얻을 것이다. 내가 네 가운데 사는 자들을 벌하여 나의 거룩함을 보일 때에 사람들이 내가 여호와임을 알게 될 것이다.

23 내가 너에게 무서운 질병을 보내고 너의 거리에 피가 흐르게 하겠다. 네가 사방에서 칼날의 공격을 받아 네 백성이 죽음을 당할 것이다. 그러면 네가 나를 여호와인 줄 알 것이다.’

24 “이제 이스라엘 백성 주변에 그들을 멸시하며 가시처럼 찌르고 아프게 하는 못된 나라가 없을 것이니 그들이 나를 여호와인 줄 알 것이다.

25 “나 주 여호와가 말한다. 내가 여러 나라에 흩어져 있는 이스라엘 백성을 모으고 온 세계가 보는 앞에서 그들에게 나의 거룩함을 나타내보일 때에 그들은 내가 나의 종 야곱에게 준 그들의 본래 땅에 살게 될 것이다.

26 그들이 거기서 안전하게 살며 집을 짓고 포도원을 가꿀 것이니 그들을 가시처럼 괴롭히는 주변의 모든 나라를 내가 벌할 때에 그들이 편히 살 것이다. 그러면 그들은 내가 그들의 하나님 여호와임을 알 것이다.”