Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 28

Profeţie împotriva regelui Tirului

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, spune-i prinţului Tirului că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Ţi s-a îngâmfat inima
    şi ai zis: ‘Sunt zeu[a]!
Stau pe tronul zeilor[b]
    în inima mărilor!’
Deşi crezi că eşti asemenea zeilor,
    tu eşti de fapt doar un om, nu eşti un zeu.
Iată, te crezi mai înţelept decât Daniel[c]
    şi crezi că nici o taină nu-ţi este ascunsă!
Prin înţelepciunea şi priceperea ta
    ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint
    în vistieriile tale.
Prin multa ta înţelepciune în ce priveşte negoţul
    ţi-ai înmulţit averea,
dar din cauza averii tale
    ţi s-a îngâmfat inima.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pentru că îţi asemeni gândirea
    cu gândirea lui Dumnezeu,
iată, aduc împotriva ta nişte străini,
    pe cele mai barbare dintre neamuri.
Ele îşi vor scoate sabia împotriva minunatei tale înţelepciuni
    şi îţi vor pângări strălucirea.
Te vor coborî în groapă
    şi vei muri de o moarte violentă
        în inima mărilor.
Vei mai zice tu atunci: ‘Sunt Dumnezeu!’,
    în faţa ucigaşului tău?
Vei fi un biet om, nu Dumnezeu
    în mâna celor ce te vor străpunge!
10 Vei muri de moartea celor necircumcişi[d],
    ucis de mâna străinilor,
        căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Stăpânul Domn.»“

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 12 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Erai un semn al perfecţiunii,
    plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.
13 Stăteai în Eden,
    grădina lui Dumnezeu,
şi erai acoperit cu tot felul de pietre preţioase:
    cu sard, topaz, diamant,
crisolit, onix, jasp,
    safir[e], turcoaz şi smarald.[f]
Bijuteriile şi filigranele tale erau din aur,[g]
    pregătite încă din ziua în care ai fost creat.
14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse;
    te-am pus să fii pe muntele[h] cel sfânt al lui Dumnezeu
        şi umblai prin mijlocul pietrelor de foc.
15 Ai fost fără vină în căile tale
    din ziua în care ai fost creat
        şi până când s-a găsit nedreptate în tine.
16 Prin mărimea negoţului tău
    te-ai umplut de violenţă
        şi ai păcătuit.
De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu
    şi te-am îndepărtat, heruvim ocrotitor,[i]
        din mijlocul pietrelor de foc.
17 Ţi s-a îngâmfat inima
    din pricina frumuseţii tale
şi ţi-ai pervertit înţelepciunea
    din cauza splendorii tale!
De aceea te-am aruncat la pământ
    şi te-am expus înaintea regilor,
        ca să fi o privelişte pentru ei!
18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale şi a negoţului tău necinstit
    ţi-ai pângărit sanctuarele.
De aceea am făcut să iasă un foc din mijlocul tău,
    care te-a mistuit,
şi te-am făcut scrum pe pământ,
    înaintea tuturor celor ce te priveau.
19 Toţi cei ce te cunosc dintre popoare
    sunt înmărmuriţi din pricina ta.
Ai parte de un sfârşit îngrozitor
    şi nu vei mai exista niciodată!»“

Profeţie împotriva Sidonului

20 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre Sidon şi profeţeşte împotriva lui. 22 Spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, sunt împotriva ta, Sidoane,
    şi de aceea Mă voi slăvi în mijlocul tău!
        Şi vor şti că Eu sunt Domnul,
când Îmi voi împlini judecăţile împotriva lui
    şi Îmi voi arăta sfinţenia în el.»
23 Voi trimite molima în el
    şi vărsarea de sânge pe străzile lui.
Cel înjunghiat va cădea în mijlocul lui,
    răpus de sabia care loveşte de jur împrejur.
        Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.

24 Atunci, pentru cei din Casa lui Israel, nu va mai fi nici un spin care înţeapă şi nici un ghimpe care provoacă durere din partea tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Stăpânul Domn.

25 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Când îi voi aduna pe cei din Casa lui Israel dintre popoarele unde au fost împrăştiaţi, Îmi voi arăta sfinţenia prin ei înaintea neamurilor şi ei vor locui în propria lor ţară, pe care am dat-o robului Meu, Iacov. 26 Vor locui în siguranţă în ea, vor construi case şi vor sădi vii. Da, vor locui în siguranţă când Îmi voi împlini judecăţile împotriva tuturor vecinilor lor care-i dispreţuiesc. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.»“

Notas al pie

  1. Ezechiel 28:2 Ebr.: El; cel mai probabil contextul trimite la mitologia canaanită în care El, alături de Baal, era cea mai importantă zeitate
  2. Ezechiel 28:2 Oraşele erau deseori numite „tronul“ unui anumit zeu, dacă în ele se aflau temple vestite ale respectivelor zeităţi; posibil ca menţiunea din text să facă referire la templul lui Melkart, zeu ce era patronul cetăţii Tir
  3. Ezechiel 28:3 Vezi nota de la 14:14
  4. Ezechiel 28:10 O moarte nedemnă; fenicienii, asemenea evreilor şi egiptenilor, erau circumcişi
  5. Ezechiel 28:13 Sau: lapislazuli
  6. Ezechiel 28:13 Identificarea exactă a anumitor pietre este nesigură
  7. Ezechiel 28:13 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur. Sau: Tamburinele tale erau lucrate din aur
  8. Ezechiel 28:14 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; erai pe muntele; sau, cf. LXX: Ţi-am dat un heruvim (sau: un heruvim cu aripile întinse) care să te păzească
  9. Ezechiel 28:16 TM; LXX: Dumnezeu, / iar heruvimul păzitor te-a îndepărtat

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 28

Profeti imod fyrsten over Tyrus

1Herren sagde til mig: „Du menneske, sig til fyrsten over Tyrus:

Du er så stolt og hovmodig,
    at du tror, du selv er en gud.
Du sidder på din høje trone,
    hersker over havet og praler.
Men du er kun et menneske,
    der bilder sig ind at være en gud.
Du tror, du er klogere end Daniel
    og kender alle hemmeligheder.
Du brugte din visdom og forstand
    til at samle mængder af guld og sølv.
Dit handelstalent gjorde dig rig,
    men din rigdom gjorde dig hovmodig.
Derfor siger Gud Herren:
    Fordi du tror, at du selv er en gud,
sender jeg en grusom fjendehær,
    der gør ende på din rigdom og pragt.
Til dødsriget sender de dig ned,
    du bliver dræbt og kastet i havet.
Vil du mon fortsat hævde, du er en gud,
    når fjenderne er ved at slå dig ihjel?
I hænderne på dem er du ingen gud,
    men kun et almindeligt menneske.
10 Du skal dø som en hund for de fremmedes hånd.
    Jeg, Herren har talt.”

11 Endvidere sagde Herren til mig: 12 „Du menneske, istem en klagesang over Tyrusʼ fyrste og sig til ham:

Engang var du fuldkommen,
    smuk og fuld af visdom.
13 Du levede som i Paradis,
    smykket med utallige juveler:
rubin, topas og diamant,
    krysolit, onyks og jaspis,
        safir, granat og smaragd.
Alle juveler var indsat i guld,
    de lå klar til dig ved din fødsel.
14 Jeg satte dig som en kerub,
    der skulle vogte og beskytte
        det hellige bjerg, jeg havde skabt,
Du vandrede blandt funklende ædelsten.
15     Der var intet at udsætte på dig
fra den dag, du blev født,
    indtil din ondskab blev afsløret.
16 Din store rigdom gjorde dig korrupt,
    så vold og synd fyldte dit hjerte.
Da jog jeg dig bort fra mit hellige bjerg
    og de funklende ædelsten, du skulle beskytte.
        Jeg slog dig ned, du vældige kerub.
17 Din skønhed gjorde dig stolt,
    din rigdom spændte ben for din visdom.
Derfor kastede jeg dig til jorden
    som en advarsel for andre fyrster.
18 Din uhæderlige handel
    afsporede din gudsdyrkelse.
Derfor lod jeg ild bryde frem og fortære dig,
    så du blev til aske på jorden for alles øjne.
19 Alle var skrækslagne over din skæbne.
    Du blev et skræmmende eksempel
        ved din totale og endelige udslettelse.”

Profeti imod Sidon

20 Herren sagde til mig:

21 „Du menneske, vend dig mod Sidon og profetér over byen. 22 Sig til den:

Sidon, jeg er din fjende,
    og jeg vil demonstrere min magt på dig.
Alle skal få at se, at jeg er Herren,
    når jeg åbenbarer min hellighed på dig
        ved at straffe dig for dine synder.
23 Jeg sender epidemier og krig,
    så blodet flyder i gaderne.
Fjenden angriber fra alle sider
    og slår folk ned til højre og venstre.
Da vil du indse, at jeg er Herren.

Et løfte til Guds folk

24 Israels nabofolk skal ikke længere stikke mit folk som tidsler og torne. Alle I, som nu håner mit folk, skal få at se, at jeg er Herren.

25 Hør, hvad Herren siger: Når jeg samler Israels folk fra de folkeslag, de er spredt iblandt, og fører dem tilbage til deres eget land, det land, jeg gav min tjener Jakob, da vil alle folk indse, at jeg er en hellig og mægtig Gud. 26 Derefter skal mit folk bo trygt i deres land, bygge huse og plante vingårde, mens jeg straffer alle dem, som behandlede dem med foragt. Da vil de indse, at jeg er Herren, deres Gud.”