Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 24

Cazanul ruginit

1În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea,[a] Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, scrie data zilei de azi, chiar a acestei zile, deoarece chiar în această zi împăratul Babilonului s-a năpustit asupra Ierusalimului. Rosteşte o pildă cu privire la această Casă răzvrătită şi spune-i că aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Pune cazanul, pune-l
    şi toarnă apă în el!
Pune în el bucăţi de carne,
    cele mai bune bucăţi: piciorul şi pulpa.
Umple-l cu cele mai bune oase!
    Să fie luat ce-i mai bun din turmă.
Îngrămădeşte apoi lemne sub el
    şi fă-l să fiarbă în clocot,
        ca să fiarbă oasele din el!»

Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Vai de cetatea vărsătoare de sânge,
    cazanul cel plin de rugină
        de pe care nu se duce rugina.
Scoate pe rând din ea bucăţile de carne,
    fără să tragi la sorţi,
căci sângele pe care l-a vărsat ea este în mijlocul ei;
    l-a pus pe suprafaţa stâncii;
nu l-a vărsat pe pământ
    ca să-l acopere apoi cu ţărână.
Ca să-Mi arăt furia, ca să mă răzbun,
    i-am vărsat sângele pe suprafaţa stâncii,
        pentru ca astfel el să nu fie acoperit.»

De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge!
    Drept urmare şi Eu îi voi mări rugul.
10 Îngrămădeşte multe lemne,
    aprinde focul,
fierbe bine carnea,
    amestecă în zeamă
        şi lasă până vor arde şi oasele!
11 Apoi aşază cazanul gol pe jăratic,
    ca să se încălzească, să i se încingă arama
şi astfel să se topească murdăria de pe el
    şi să i se şteargă rugina.
12 M-am trudit în van,[b]
    căci rugina lui cea multă tot nu a ieşit de pe el,
        nici măcar prin foc.[c]

13 Necurăţia ta este infidelitatea. Pentru că Eu am vrut să te curăţ de necurăţia ta, dar tu nu te-ai curăţit, nu vei mai fi curăţită până când nu Îmi voi potoli furia faţă de tine. 14 Eu, Domnul, am vorbit! A venit vremea şi voi face întocmai! Nu te voi cruţa, nu voi avea milă şi nu-Mi va părea rău! Vei fi judecată după umbletele tale şi după faptele tale, zice Stăpânul Domn.»“

Moartea soţiei lui Ezechiel

15 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 16 „Fiul omului, iată că îţi voi lua printr-o lovitură ceea ce este mai de preţ în ochii tăi. Tu însă să nu jeleşti, să nu plângi şi să nu-ţi dea lacrimile! 17 Suspină în tăcere, dar nu te tângui ca pentru cei morţi! Leagă-ţi turbanul şi pune-ţi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi barba şi să nu mănânci pâinea pe care ţi-o vor aduce oamenii.“

18 Am vorbit poporului dimineaţa, iar seara mi-a murit soţia. A doua zi, dimineaţa, am făcut cum mi s-a poruncit. 19 Cei din popor m-au întrebat:

– Nu vrei să ne lămureşti ce înseamnă ceea ce faci?

20 Eu le-am răspuns:

– Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 21 „Spune-i Casei lui Israel că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, voi lăsa să fie pângărit Lăcaşul Meu, fala puterii voastre, ceea ce este mai de preţ în ochii voştri şi de ceea ce vă este sufletul ataşat mai mult, iar fiii voştri şi fiicele voastre, pe care îi veţi fi lăsat în urmă, vor fi răpuşi de sabie. 22 Atunci veţi face şi voi cum am făcut eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi mânca pâine de jale; 23 veţi purta turban pe cap şi sandale în picioare, nu veţi jeli şi nici nu veţi plânge, ci vă veţi măcina sufleteşte din cauza nelegiuirilor[d] voastre şi vă veţi văita între voi. 24 Ezechiel va fi pentru voi un semn. Tot ceea ce a făcut el, veţi face şi voi. Când se vor întâmpla acestea, veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.»

25 Tu însă, fiul omului, în ziua când le voi lua tăria, bucuria şi gloria, ce este mai de preţ în ochii lor şi ceea ce le înalţă sufletul mai mult şi, de asemenea,[e] pe fiii lor şi pe fiicele lor, 26 în ziua aceea, va veni un fugar la tine ca să te înştiinţeze. 27 În ziua aceea, când va veni fugarul, ţi se va deschide şi ţie gura, vei vorbi şi nu vei mai fi mut. Vei fi astfel un semn pentru popor şi ei vor şti că Eu sunt Domnul.

Notas al pie

  1. Ezechiel 24:1 15 ianuarie 588 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
  2. Ezechiel 24:12 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
  3. Ezechiel 24:12 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: pe el. / În foc cu rugina lui!
  4. Ezechiel 24:23 Sau: sufleteşte în nelegiuirile
  5. Ezechiel 24:25 25 Vezi v. 21; TM nu conţine: şi, de asemenea,

The Message

Ezekiel 24

Bring the Pot to a Boil

11-5 The Message of God came to me in the ninth year, the tenth month, and the tenth day of the month: “Son of man, write down this date. The king of Babylon has laid siege to Jerusalem this very day. Tell this company of rebels a story:

“‘Put on the soup pot.
    Fill it with water.
Put chunks of meat into it,
    all the choice pieces—loin and brisket.
Pick out the best soup bones
    from the best of the sheep in the flock.
Pile wood beneath the pot.
    Bring it to a boil
    and cook the soup.

“‘God, the Master, says:

“‘Doom to the city of murder,
    to the pot thick with scum,
    thick with a filth that can’t be scoured.
Empty the pot piece by piece;
    don’t bother who gets what.

7-8 “‘The blood from murders
    has stained the whole city;
Blood runs bold on the street stones,
    with no one bothering to wash it off—
Blood out in the open to public view
    to provoke my wrath,
    to trigger my vengeance.

9-12 “‘Therefore, this is what God, the Master, says:

“‘Doom to the city of murder!
    I, too, will pile on the wood.
Stack the wood high,
    light the match,
Cook the meat, spice it well, pour out the broth,
    and then burn the bones.
Then I’ll set the empty pot on the coals
    and heat it red-hot so the bronze glows,
So the germs are killed
    and the corruption is burned off.
But it’s hopeless. It’s too far gone.
    The filth is too thick.

13-14 “‘Your encrusted filth is your filthy sex. I wanted to clean you up, but you wouldn’t let me. I’ll make no more attempts at cleaning you up until my anger quiets down. I, God, have said it, and I’ll do it. I’m not holding back. I’ve run out of compassion. I’m not changing my mind. You’re getting exactly what’s coming to you. Decree of God, the Master.’”

No Tears

15-17 God’s Message came to me: “Son of man, I’m about to take from you the delight of your life—a real blow, I know. But, please, no tears. Keep your grief to yourself. No public mourning. Get dressed as usual and go about your work—none of the usual funeral rituals.”

18 I preached to the people in the morning. That evening my wife died. The next morning I did as I’d been told.

19 The people came to me, saying, “Tell us why you’re acting like this. What does it mean, anyway?”

20-21 So I told them, “God’s Word came to me, saying, ‘Tell the family of Israel, This is what God, the Master, says: I will desecrate my Sanctuary, your proud impregnable fort, the delight of your life, your heart’s desire. The children you left behind will be killed.

22-24 “‘Then you’ll do exactly as I’ve done. You’ll perform none of the usual funeral rituals. You’ll get dressed as usual and go about your work. No tears. But your sins will eat away at you from within and you’ll groan among yourselves. Ezekiel will be your example. The way he did it is the way you’ll do it.

“‘When this happens you’ll recognize that I am God, the Master.’”

25-27 “And you, son of man: The day I take away the people’s refuge, their great joy, the delight of their life, what they’ve most longed for, along with all their children—on that very day a survivor will arrive and tell you what happened to the city. You’ll break your silence and start talking again, talking to the survivor. Again, you’ll be an example for them. And they’ll recognize that I am God.”