Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 23

Ohola şi Oholiba

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, au fost odată două femei, fiice ale aceleiaşi mame. Ele s-au prostituat în Egipt, s-au prostituat încă din tinereţea lor. Acolo le-au fost strânşi sânii şi acolo le-a fost mângâiat pieptul feciorelnic. Cea mare se numea Ohola, iar sora ei se numea Oholiba.[a] Ele erau ale Mele şi au născut fii şi fiice. Ohola înfăţişează Samaria, iar Oholiba înfăţişează Ierusalimul.

Deşi era a Mea, Ohola s-a prostituat şi a poftit după amanţii ei, războinicii din Asiria, îmbrăcaţi în haine de culoare albastră, guvernatori şi conducători, tineri plăcuţi, toţi călare pe cai. Ea s-a dedat la desfrânări cu ei, cu toţi fiii aleşi ai Asiriei, şi s-a pângărit cu toţi idolii fiecăruia din cei pe care i-a poftit. Şi astfel ea nu a renunţat la desfrânările ei din Egipt, nici la cei ce se culcaseră cu ea în tinereţea ei, care îi atinseseră pieptul feciorelnic şi îşi revărsaseră desfrâul asupra ei.

De aceea am dat-o în mâinile amanţilor ei, în mâinile asirienilor pe care i-a poftit. 10 Aceştia i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, iar pe ea au ucis-o cu sabia. Şi astfel i s-a dus vestea printre femei din cauza judecăţilor care au fost aduse asupra ei.

11 Deşi sora ei, Oholiba, a văzut toate acestea, ea totuşi, în pofta ei, s-a stricat şi mai mult, desfrânările ei întrecând desfrânările surorii ei. 12 Şi ea a poftit după fiii Asiriei, acei guvernatori şi conducători îmbrăcaţi strălucitor şi călare pe cai, cu toţii tineri plăcuţi. 13 Am văzut astfel că şi ea se pângărise; amândouă aleseseră aceeaşi cale.

14 Ba încă ea a adăugat şi mai mult la desfrânările ei. A văzut nişte bărbaţi gravaţi pe zid, nişte chipuri de caldeeni[b] pictaţi în roşu, 15 cu brâie împrejurul coapselor lor şi cu turbane voluminoase pe cap, cu toţii având înfăţişarea unor ofiţeri – era o imagine a babilonienilor, a căror ţară de origine este Caldeea. 16 De îndată ce i-a văzut, i-a şi poftit şi a trimis soli la ei, în Caldeea. 17 Babilonienii au venit la ea, în patul iubirii, şi au spurcat-o cu desfrânările lor. După ce s-a spurcat cu ei, sufletul i s-a înstrăinat de ei. 18 Când şi-a dat pe faţă desfrânările şi şi-a expus goliciunea, sufletul Meu s-a înstrăinat de ea, aşa cum s-a înstrăinat şi de sora ei. 19 Apoi ea şi-a înmulţit şi mai mult desfrânările, aducându-şi aminte de tinereţea ei când se prostitua în ţara Egiptului. 20 A poftit după amanţii[c] ei cu mădularele cât ale măgarilor şi cu multă sămânţă precum caii. 21 «Ai tânjit astfel după desfrânarea din tinereţea ta, când sânii ţi-au fost mângâiaţi de către egipteni, iar pieptul tău cel tânăr a fost dezmierdat[d].

22 De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Îi voi stârni pe amanţii tăi împotriva ta, pe cei de care ţi s-a înstrăinat sufletul, şi-i voi aduce împotriva ta din toate părţile. 23 Îi voi aduce pe babilonieni şi pe toţi caldeenii[e], pe cei din Pekod, din Şoa şi din Koa[f], împreună cu toţi asirienii, tineri plăcuţi, toţi guvernatori şi conducători, ofiţeri şi oameni vestiţi, toţi călare pe cai. 24 Ei vor veni împotriva ta cu arme[g], cu care şi căruţe şi cu o mulţime de popoare. Te vor înconjura din toate părţile cu scuturi, mari şi mici, şi cu coifuri. Lor le voi da judecata asupra ta, iar ei te vor judeca după rânduielile lor. 25 Îmi voi îndrepta gelozia împotriva ta, astfel că ei se vor purta cu furie faţă de tine. Nasul şi urechile îţi vor fi tăiate, iar rămăşiţa familiei tale va cădea ucisă de sabie. Îţi vor lua fiii şi fiicele, iar ce va mai rămâne va fi devorat de foc. 26 Te vor dezbrăca de hainele tale şi îţi vor lua minunatele tale podoabe. 27 Voi pune capăt astfel desfrânării tale şi dezmăţului pe care l-ai practicat încă din ţara Egiptului. Şi nu-ţi vor mai umbla ochii după amanţii tăi[h], nici nu te vei mai gândi la Egipt!’

28 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Iată, te voi da pe mâna celor pe care îi urăşti, pe mâna celor de care ţi s-a înstrăinat sufletul! 29 Te vor trata cu ură, îţi vor lua toată avuţia şi te vor lăsa dezbrăcată şi goală. Va fi expusă astfel ruşinea desfrânărilor tale, a infidelităţii tale şi a dezmăţurilor tale. 30 Toate acestea ţi se vor întâmpla pentru că te-ai prostituat cu neamurile şi te-ai spurcat cu idolii lor. 31 Ai apucat pe calea surorii tale, de aceea îţi voi pune în mână cupa ei.’

32 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

‘Vei bea din cupa surorii tale,
    o cupă adâncă şi largă;
care îţi va aduce derâdere şi batjocură,
    căci încape atât de mult în ea!
33 Vei fi umplută de beţie şi întristare,
    căci cupa surorii tale, Samaria,
        este o cupă a groazei şi a pustiirii.
34 Vei bea din ea şi o vei goli;
    apoi o vei sparge în bucăţi
şi îţi vei cresta sânii’,
    căci Eu am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

35 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că M-ai uitat şi M-ai aruncat la spate, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa pentru infidelitatea şi desfrânările tale!»“

36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola şi pe Oholiba? Atunci fă-le cunoscute urâciunile lor! 37 Căci ele au comis adulter şi pe mâinile lor este sânge; au comis adulter cu idolii lor, iar pe fiii pe care Mi i-au născut i-au trecut prin foc ca să slujească drept mâncare idolilor lor. 38 Mi-au făcut chiar mai mult decât atât: în aceeaşi zi ei Mi-au spurcat Lăcaşul şi Mi-au pângărit Sabatele. 39 Căci atunci când şi-au înjunghiat fiii în cinstea idolilor lor, în aceeaşi zi ei au intrat şi în Lăcaşul Meu ca să-l pângărească. Iată ce au făcut în Casa Mea!

40 Ba mai mult, au trimis după bărbaţi să vină de departe, le-au trimis soli şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai îmbăiat tu, ţi-ai vopsit ochii şi te-ai gătit cu podoabe! 41 Te-ai aşezat pe un pat somptuos, ai pregătit o masă înaintea lui şi ai pus pe el tămâia şi uleiul Meu.

42 În jurul ei se auzea zgomotul unei mulţimi petrecăreţe; bărbaţi de rând şi nişte sabeeni[i] au fost aduşi din pustie, iar aceştia le-au pus brăţări pe mâini şi coroană cu pietre scumpe pe cap. 43 Mi-am zis despre femeia aceasta veştejită de atâta prostituţie: «Să se prostitueze cu ea, că doar asta şi este!» 44 Ei au venit la ea cum se vine la o prostituată; aşa au venit la Ohola şi la Oholiba, femeile acestea stricate. 45 Bărbaţii drepţi însă le vor judeca sub acuzaţia de adulter şi de vărsare de sânge, căci sunt adultere şi pe mâinile lor este sânge.“

46 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Să se aducă o mulţime împotriva lor şi să fie încredinţate terorii şi jafului. 47 Mulţimea le va ucide cu pietre şi le va tăia cu săbiile. Apoi le va omorî fiii şi fiicele şi le va da foc la case.

48 Voi pune astfel capăt infidelităţii din ţară, ca toate femeile să fie avertizate şi să nu se ia după infidelitatea voastră. 49 Infidelitatea voastră se va întoarce împotriva voastră şi veţi purta pedeapsa pentru păcatele săvârşite cu idolii voştri. Atunci veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.

Notas al pie

 1. Ezechiel 23:4 Ohola înseamnă Cea cu cort sau Cortul ei, iar Oholiba înseamnă Cortul Meu este în ea
 2. Ezechiel 23:14 babilonieni
 3. Ezechiel 23:20 Sensul termenului în ebraică este nesigur
 4. Ezechiel 23:21 Siriacă (vezi şi v. 3); TM: egipteni, din pricina pieptului tău tânăr
 5. Ezechiel 23:23 Popor beduin până în sec.XI-X î.Cr., când se aşază în sudul Mesopotamiei, devenind mai târziu nucleul Imperiului Babilonian; termen generic pentru toţi babilonienii
 6. Ezechiel 23:23 Regiuni îndepărtate, din S-E Mesopotamiei, reprezentate prin contingente în armata imperială; posibil joc de cuvinte cu Pedeapsă (vezi Ier. 50:21), Strigăt după ajutor şi Ţipăt.
 7. Ezechiel 23:24 Sensul termenului în ebraică este necunoscut; LXX: din nord
 8. Ezechiel 23:27 Lit.: ei (amanţii) / ele (lucrurile pe care le făcea)
 9. Ezechiel 23:42 Probabil arabi din Şeba; sau: beţivi

Nova Versão Internacional

Ezequiel 23

As Duas Irmãs Adúlteras

1Esta palavra do Senhor veio a mim: “Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oolá, e sua irmã, Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oolá é Samaria, e Oolibá é Jerusalém.

“Oolá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha; ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas.

“Por isso eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. 10 Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres. E lhe foi dado castigo.

11 “Sua irmã Oolibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. 12 Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. 13 Vi que ela também se contaminou; ambas seguiram o mesmo caminho.

14 “Mas Oolibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, 15 usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça; todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldéia. 16 Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldéia. 17 Então os babilônios vieram procurá-la, até a cama do amor, e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. 18 Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. 19 Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. 20 Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. 21 Assim, Oolibá, ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados.[a]

22 “Portanto, assim diz o Soberano, o Senhor: Incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados: 23 os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos galantes cavaleiros. 24 Eles virão contra você com armas, carros e carroças e com uma multidão de povos; por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. 25 Dirigirei contra você a ira do meu ciúme e, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. 26 Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas jóias. 27 Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito.

28 “Pois assim diz o Soberano, o Senhor: Estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. 29 Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, 30 porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. 31 Você seguiu pelo caminho de sua irmã; por essa razão porei o copo dela nas suas mãos.

32 “Assim diz o Soberano, o Senhor:

“Você beberá do copo de sua irmã,
    copo grande e fundo;
ele causará riso e zombaria,
    de tão grande que é.
33 Você será dominada pela embriaguez
    e pela tristeza,
com esse copo de desgraça
    e desolação,
o copo de sua irmã Samaria.
34 Você o beberá,
    engolindo até a última gota;
depois o despedaçará
    e mutilará os próprios seios.

“Eu o disse. Palavra do Soberano, o Senhor.

35 “Agora, assim diz o Soberano, o Senhor: Visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as conseqüências de sua lascívia e de sua prostituição”.

36 O Senhor me disse: “Filho do homem, você julgará Oolá e Oolibá? Então confronte-as com suas práticas repugnantes, 37 pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos; até os seus filhos, que elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. 38 Também me fizeram isto: ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. 39 No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa.

40 “Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe, e, quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas jóias. 41 Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam.

42 “Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada; sabeus[b] foram trazidos do deserto junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssimas coroas nas cabeças delas. 43 Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério: Que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. 44 E eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Oolá e Oolibá, como quem dorme com uma prostituta. 45 Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos.

46 “Assim diz o Soberano, o Senhor: Que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. 47 A multidão as apedrejará e as retalhará à espada; matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão.

48 “Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. 49 Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as conseqüências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o Soberano, o Senhor”.

Notas al pie

 1. 23.21 Conforme a Versão Siríaca. O Texto Massorético diz afagados por causa de seus seios jovens.
 2. 23.42 Ou bêbados