Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 23

Ohola şi Oholiba

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, au fost odată două femei, fiice ale aceleiaşi mame. Ele s-au prostituat în Egipt, s-au prostituat încă din tinereţea lor. Acolo le-au fost strânşi sânii şi acolo le-a fost mângâiat pieptul feciorelnic. Cea mare se numea Ohola, iar sora ei se numea Oholiba.[a] Ele erau ale Mele şi au născut fii şi fiice. Ohola înfăţişează Samaria, iar Oholiba înfăţişează Ierusalimul.

Deşi era a Mea, Ohola s-a prostituat şi a poftit după amanţii ei, războinicii din Asiria, îmbrăcaţi în haine de culoare albastră, guvernatori şi conducători, tineri plăcuţi, toţi călare pe cai. Ea s-a dedat la desfrânări cu ei, cu toţi fiii aleşi ai Asiriei, şi s-a pângărit cu toţi idolii fiecăruia din cei pe care i-a poftit. Şi astfel ea nu a renunţat la desfrânările ei din Egipt, nici la cei ce se culcaseră cu ea în tinereţea ei, care îi atinseseră pieptul feciorelnic şi îşi revărsaseră desfrâul asupra ei.

De aceea am dat-o în mâinile amanţilor ei, în mâinile asirienilor pe care i-a poftit. 10 Aceştia i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, iar pe ea au ucis-o cu sabia. Şi astfel i s-a dus vestea printre femei din cauza judecăţilor care au fost aduse asupra ei.

11 Deşi sora ei, Oholiba, a văzut toate acestea, ea totuşi, în pofta ei, s-a stricat şi mai mult, desfrânările ei întrecând desfrânările surorii ei. 12 Şi ea a poftit după fiii Asiriei, acei guvernatori şi conducători îmbrăcaţi strălucitor şi călare pe cai, cu toţii tineri plăcuţi. 13 Am văzut astfel că şi ea se pângărise; amândouă aleseseră aceeaşi cale.

14 Ba încă ea a adăugat şi mai mult la desfrânările ei. A văzut nişte bărbaţi gravaţi pe zid, nişte chipuri de caldeeni[b] pictaţi în roşu, 15 cu brâie împrejurul coapselor lor şi cu turbane voluminoase pe cap, cu toţii având înfăţişarea unor ofiţeri – era o imagine a babilonienilor, a căror ţară de origine este Caldeea. 16 De îndată ce i-a văzut, i-a şi poftit şi a trimis soli la ei, în Caldeea. 17 Babilonienii au venit la ea, în patul iubirii, şi au spurcat-o cu desfrânările lor. După ce s-a spurcat cu ei, sufletul i s-a înstrăinat de ei. 18 Când şi-a dat pe faţă desfrânările şi şi-a expus goliciunea, sufletul Meu s-a înstrăinat de ea, aşa cum s-a înstrăinat şi de sora ei. 19 Apoi ea şi-a înmulţit şi mai mult desfrânările, aducându-şi aminte de tinereţea ei când se prostitua în ţara Egiptului. 20 A poftit după amanţii[c] ei cu mădularele cât ale măgarilor şi cu multă sămânţă precum caii. 21 «Ai tânjit astfel după desfrânarea din tinereţea ta, când sânii ţi-au fost mângâiaţi de către egipteni, iar pieptul tău cel tânăr a fost dezmierdat[d].

22 De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Îi voi stârni pe amanţii tăi împotriva ta, pe cei de care ţi s-a înstrăinat sufletul, şi-i voi aduce împotriva ta din toate părţile. 23 Îi voi aduce pe babilonieni şi pe toţi caldeenii[e], pe cei din Pekod, din Şoa şi din Koa[f], împreună cu toţi asirienii, tineri plăcuţi, toţi guvernatori şi conducători, ofiţeri şi oameni vestiţi, toţi călare pe cai. 24 Ei vor veni împotriva ta cu arme[g], cu care şi căruţe şi cu o mulţime de popoare. Te vor înconjura din toate părţile cu scuturi, mari şi mici, şi cu coifuri. Lor le voi da judecata asupra ta, iar ei te vor judeca după rânduielile lor. 25 Îmi voi îndrepta gelozia împotriva ta, astfel că ei se vor purta cu furie faţă de tine. Nasul şi urechile îţi vor fi tăiate, iar rămăşiţa familiei tale va cădea ucisă de sabie. Îţi vor lua fiii şi fiicele, iar ce va mai rămâne va fi devorat de foc. 26 Te vor dezbrăca de hainele tale şi îţi vor lua minunatele tale podoabe. 27 Voi pune capăt astfel desfrânării tale şi dezmăţului pe care l-ai practicat încă din ţara Egiptului. Şi nu-ţi vor mai umbla ochii după amanţii tăi[h], nici nu te vei mai gândi la Egipt!’

28 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Iată, te voi da pe mâna celor pe care îi urăşti, pe mâna celor de care ţi s-a înstrăinat sufletul! 29 Te vor trata cu ură, îţi vor lua toată avuţia şi te vor lăsa dezbrăcată şi goală. Va fi expusă astfel ruşinea desfrânărilor tale, a infidelităţii tale şi a dezmăţurilor tale. 30 Toate acestea ţi se vor întâmpla pentru că te-ai prostituat cu neamurile şi te-ai spurcat cu idolii lor. 31 Ai apucat pe calea surorii tale, de aceea îţi voi pune în mână cupa ei.’

32 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

‘Vei bea din cupa surorii tale,
    o cupă adâncă şi largă;
care îţi va aduce derâdere şi batjocură,
    căci încape atât de mult în ea!
33 Vei fi umplută de beţie şi întristare,
    căci cupa surorii tale, Samaria,
        este o cupă a groazei şi a pustiirii.
34 Vei bea din ea şi o vei goli;
    apoi o vei sparge în bucăţi
şi îţi vei cresta sânii’,
    căci Eu am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

35 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că M-ai uitat şi M-ai aruncat la spate, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa pentru infidelitatea şi desfrânările tale!»“

36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola şi pe Oholiba? Atunci fă-le cunoscute urâciunile lor! 37 Căci ele au comis adulter şi pe mâinile lor este sânge; au comis adulter cu idolii lor, iar pe fiii pe care Mi i-au născut i-au trecut prin foc ca să slujească drept mâncare idolilor lor. 38 Mi-au făcut chiar mai mult decât atât: în aceeaşi zi ei Mi-au spurcat Lăcaşul şi Mi-au pângărit Sabatele. 39 Căci atunci când şi-au înjunghiat fiii în cinstea idolilor lor, în aceeaşi zi ei au intrat şi în Lăcaşul Meu ca să-l pângărească. Iată ce au făcut în Casa Mea!

40 Ba mai mult, au trimis după bărbaţi să vină de departe, le-au trimis soli şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai îmbăiat tu, ţi-ai vopsit ochii şi te-ai gătit cu podoabe! 41 Te-ai aşezat pe un pat somptuos, ai pregătit o masă înaintea lui şi ai pus pe el tămâia şi uleiul Meu.

42 În jurul ei se auzea zgomotul unei mulţimi petrecăreţe; bărbaţi de rând şi nişte sabeeni[i] au fost aduşi din pustie, iar aceştia le-au pus brăţări pe mâini şi coroană cu pietre scumpe pe cap. 43 Mi-am zis despre femeia aceasta veştejită de atâta prostituţie: «Să se prostitueze cu ea, că doar asta şi este!» 44 Ei au venit la ea cum se vine la o prostituată; aşa au venit la Ohola şi la Oholiba, femeile acestea stricate. 45 Bărbaţii drepţi însă le vor judeca sub acuzaţia de adulter şi de vărsare de sânge, căci sunt adultere şi pe mâinile lor este sânge.“

46 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Să se aducă o mulţime împotriva lor şi să fie încredinţate terorii şi jafului. 47 Mulţimea le va ucide cu pietre şi le va tăia cu săbiile. Apoi le va omorî fiii şi fiicele şi le va da foc la case.

48 Voi pune astfel capăt infidelităţii din ţară, ca toate femeile să fie avertizate şi să nu se ia după infidelitatea voastră. 49 Infidelitatea voastră se va întoarce împotriva voastră şi veţi purta pedeapsa pentru păcatele săvârşite cu idolii voştri. Atunci veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.

Notas al pie

 1. Ezechiel 23:4 Ohola înseamnă Cea cu cort sau Cortul ei, iar Oholiba înseamnă Cortul Meu este în ea
 2. Ezechiel 23:14 babilonieni
 3. Ezechiel 23:20 Sensul termenului în ebraică este nesigur
 4. Ezechiel 23:21 Siriacă (vezi şi v. 3); TM: egipteni, din pricina pieptului tău tânăr
 5. Ezechiel 23:23 Popor beduin până în sec.XI-X î.Cr., când se aşază în sudul Mesopotamiei, devenind mai târziu nucleul Imperiului Babilonian; termen generic pentru toţi babilonienii
 6. Ezechiel 23:23 Regiuni îndepărtate, din S-E Mesopotamiei, reprezentate prin contingente în armata imperială; posibil joc de cuvinte cu Pedeapsă (vezi Ier. 50:21), Strigăt după ajutor şi Ţipăt.
 7. Ezechiel 23:24 Sensul termenului în ebraică este necunoscut; LXX: din nord
 8. Ezechiel 23:27 Lit.: ei (amanţii) / ele (lucrurile pe care le făcea)
 9. Ezechiel 23:42 Probabil arabi din Şeba; sau: beţivi

New Russian Translation

Ezekiel 23

Вероломные сестры Огола и Оголива

1Было ко мне слово Господа:

2– Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери. 3Они с юных лет были блудницами в Египте; в той земле им мяли груди и ласкали девственные соски. 4Старшую звали Огола[a], а ее сестру Оголива[b]. Они были Моими и рожали сыновей и дочерей. Огола – это Самария, а Оголива – это Иерусалим.

5Огола стала блудницей, когда еще была Моей. Она воспылала похотью к своим любовникам-ассирийцам: к воинам, 6одетым в голубое, к наместникам и военачальникам – все они были красивыми юношами, всадниками на конях. 7Она распутствовала с ассирийской знатью и осквернялась идолами тех, к кому загоралась похотью. 8Она не оставляла распутство, которое началось в Египте, когда во время ее юности любовники спали с ней, лаская ее соски и изливая на нее похоть.

9Поэтому Я отдал ее во власть ассирийцев, к которым она пылала похотью. 10Они раздели ее донага, взяли ее сыновей и дочерей и убили ее мечом. Над ней был исполнен приговор, и она стала позором среди женщин.

11Ее сестра Оголива видела это, но в похоти и распутстве становилась развратнее сестры. 12Она тоже пылала похотью к ассирийцам – наместникам и военачальникам, воинам в полном вооружении, всадникам на конях, всем красивым юношам. 13Я увидел, что и она оскверняла себя; они обе шли по одному пути.

14Но она предалась еще большему распутству. Она увидела мужчин, нарисованных на стене, изображения халдеев, запечатленных красной краской, 15с поясами на бедрах и роскошными повязками на головах, все они были похожи на вавилонских полководцев, уроженцев Халдеи. 16Едва увидев их, она воспылала похотью и отправила к ним в Халдею послов. 17Вавилоняне пришли к ней на любовное ложе и осквернили ее своим блудом. Оскверненная, она отвернулась от них с отвращением. 18Когда же она стала предаваться распутству открыто и обнажаться, Я отвернулся от нее с отвращением, как когда-то от ее сестры. 19Но она становилась все более распутной, вспоминая дни юности, когда она была блудницей в Египте. 20Там она вожделела своих любовников, чьи гениталии были, как у ослов, а извержение семени, как у жеребцов. 21Она тосковала по распутству юности, когда в Египте ласкали ее соски и мяли ее молодые груди.

22Поэтому, Оголива, так говорит Владыка Господь: «Я настрою против тебя любовников, от которых ты отвернулась с отвращением, и поведу их на тебя отовсюду – 23вавилонян и всех халдеев, жителей Пекода, Шоа и Коа, и с ними всех ассирийцев, красивых юношей, все они наместники и военачальники, полководцы и сановники, все – всадники на конях. 24Они пойдут на тебя с оружием[c], колесницами и повозками и множеством народа. Они окружат тебя со всех сторон с большими и малыми щитами и в шлемах. Я доверю им судить тебя, и они будут судить тебя по своим законам. 25Я обращу на тебя Свой ревнивый гнев, и они поступят с тобой в ярости. Они отрежут тебе нос и уши, а твои уцелевшие жители падут от меча. Они возьмут твоих сыновей и дочерей, а уцелевших поглотит огонь. 26Они сорвут с тебя одежды и отнимут твои прекрасные драгоценности. 27Я положу конец распутству и разврату, которым ты предавалась в Египте. Ты больше не будешь ни тосковать о них, ни вспоминать Египет.

28Ведь так говорит Владыка Господь: Смотри, Я отдаю тебя во власть тех, кого ты ненавидишь, тех, от кого ты отвернулась с отвращением. 29Ненавидя тебя, они отнимут все, ради чего ты трудилась. Они бросят тебя нагой, непокрытой, и откроется весь срам твоего распутства. Твои бесстыдство и разврат 30довели тебя до этого, потому что ты распутничала с народами и осквернялась их идолами. 31Ты пошла по пути твоей сестры, и Я дам тебе в руки ее чашу».

32Так говорит Владыка Господь:

«Ты выпьешь чашу сестры,

глубокую и широкую;

ты станешь посмешищем и позором:

чаша вмещает много.

33Ты будешь полна хмеля и горя,

выпив чашу гибели и разорения –

чашу твоей сестры Самарии.

34Ты будешь пить ее и осушишь;

разобьешь ее на куски

и будешь терзать себе грудь.

Я так сказал», – возвещает Владыка Господь.

35Поэтому так говорит Владыка Господь: «Так как ты забыла Меня и повернулась ко Мне спиной, то терпи за свои похоть и распутство».

36Господь сказал мне:

– Сын человеческий, будешь ли судить Оголу и Оголиву? Тогда укажи им на их омерзительные дела. 37Ведь они нарушали супружескую верность, и руки у них в крови. Они распутствовали с идолами, и даже детей, которых они Мне родили, они приносили идолам в огненную жертву как пищу. 38Вот что они Мне сделали еще: в тот же день они оскверняли Мое святилище и нарушали субботы. 39В тот же день, когда они приносили детей в жертву идолам, они входили в Мое святилище и оскверняли его. Вот что они делали в Моем доме.

40Они даже посылали за людьми, которые приходили издалека, и когда те появлялись, ты мылась для них, подводила глаза и надевала драгоценности. 41Ты садилась на красивое ложе, перед которым накрывался стол, и ставила на него Мои благовония и масло.

42У нее раздавались крики праздной толпы. Севеян[d] из пустыни приводили вместе с чернью, и те надевали браслеты на руки этой женщине и ее сестре и возлагали прекрасные венцы им на головы. 43Тогда Я сказал об истощенной от распутства: «Пусть они обходятся с ней как с блудницей, потому что она такая и есть». 44И они спали с ней. Они спали с этими блудницами, Оголой и Оголивой, как спят с блудницами. 45Но праведники определят им наказание как женщинам, которые изменяют и проливают кровь, потому что они вероломны, и руки у них в крови.

46Так говорит Владыка Господь: «Собери против них толпу и предай их ужасу и грабежу. 47Толпа побьет их камнями и изрубит мечами; их сыновья и дочери будут убиты, а дома сожжены. 48Так Я положу конец разврату в стране, чтобы женщины остереглись и не подражали вам. 49Вы понесете наказание за разврат и за грех идолопоклонства. Тогда вы узнаете, что Я – Владыка Господь».

Notas al pie

 1. 23:4 Огола – это имя переводится как «ее скиния».
 2. 23:4 Оголива – это имя переводится как «моя скиния в ней».
 3. 23:24 Смысл этого слова в еврейском тексте неясен.
 4. 23:42 Или: «Пьяниц».