Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 23

Ohola şi Oholiba

1Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, au fost odată două femei, fiice ale aceleiaşi mame. Ele s-au prostituat în Egipt, s-au prostituat încă din tinereţea lor. Acolo le-au fost strânşi sânii şi acolo le-a fost mângâiat pieptul feciorelnic. Cea mare se numea Ohola, iar sora ei se numea Oholiba.[a] Ele erau ale Mele şi au născut fii şi fiice. Ohola înfăţişează Samaria, iar Oholiba înfăţişează Ierusalimul.

Deşi era a Mea, Ohola s-a prostituat şi a poftit după amanţii ei, războinicii din Asiria, îmbrăcaţi în haine de culoare albastră, guvernatori şi conducători, tineri plăcuţi, toţi călare pe cai. Ea s-a dedat la desfrânări cu ei, cu toţi fiii aleşi ai Asiriei, şi s-a pângărit cu toţi idolii fiecăruia din cei pe care i-a poftit. Şi astfel ea nu a renunţat la desfrânările ei din Egipt, nici la cei ce se culcaseră cu ea în tinereţea ei, care îi atinseseră pieptul feciorelnic şi îşi revărsaseră desfrâul asupra ei.

De aceea am dat-o în mâinile amanţilor ei, în mâinile asirienilor pe care i-a poftit. 10 Aceştia i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii şi fiicele, iar pe ea au ucis-o cu sabia. Şi astfel i s-a dus vestea printre femei din cauza judecăţilor care au fost aduse asupra ei.

11 Deşi sora ei, Oholiba, a văzut toate acestea, ea totuşi, în pofta ei, s-a stricat şi mai mult, desfrânările ei întrecând desfrânările surorii ei. 12 Şi ea a poftit după fiii Asiriei, acei guvernatori şi conducători îmbrăcaţi strălucitor şi călare pe cai, cu toţii tineri plăcuţi. 13 Am văzut astfel că şi ea se pângărise; amândouă aleseseră aceeaşi cale.

14 Ba încă ea a adăugat şi mai mult la desfrânările ei. A văzut nişte bărbaţi gravaţi pe zid, nişte chipuri de caldeeni[b] pictaţi în roşu, 15 cu brâie împrejurul coapselor lor şi cu turbane voluminoase pe cap, cu toţii având înfăţişarea unor ofiţeri – era o imagine a babilonienilor, a căror ţară de origine este Caldeea. 16 De îndată ce i-a văzut, i-a şi poftit şi a trimis soli la ei, în Caldeea. 17 Babilonienii au venit la ea, în patul iubirii, şi au spurcat-o cu desfrânările lor. După ce s-a spurcat cu ei, sufletul i s-a înstrăinat de ei. 18 Când şi-a dat pe faţă desfrânările şi şi-a expus goliciunea, sufletul Meu s-a înstrăinat de ea, aşa cum s-a înstrăinat şi de sora ei. 19 Apoi ea şi-a înmulţit şi mai mult desfrânările, aducându-şi aminte de tinereţea ei când se prostitua în ţara Egiptului. 20 A poftit după amanţii[c] ei cu mădularele cât ale măgarilor şi cu multă sămânţă precum caii. 21 «Ai tânjit astfel după desfrânarea din tinereţea ta, când sânii ţi-au fost mângâiaţi de către egipteni, iar pieptul tău cel tânăr a fost dezmierdat[d].

22 De aceea, Oholiba, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Îi voi stârni pe amanţii tăi împotriva ta, pe cei de care ţi s-a înstrăinat sufletul, şi-i voi aduce împotriva ta din toate părţile. 23 Îi voi aduce pe babilonieni şi pe toţi caldeenii[e], pe cei din Pekod, din Şoa şi din Koa[f], împreună cu toţi asirienii, tineri plăcuţi, toţi guvernatori şi conducători, ofiţeri şi oameni vestiţi, toţi călare pe cai. 24 Ei vor veni împotriva ta cu arme[g], cu care şi căruţe şi cu o mulţime de popoare. Te vor înconjura din toate părţile cu scuturi, mari şi mici, şi cu coifuri. Lor le voi da judecata asupra ta, iar ei te vor judeca după rânduielile lor. 25 Îmi voi îndrepta gelozia împotriva ta, astfel că ei se vor purta cu furie faţă de tine. Nasul şi urechile îţi vor fi tăiate, iar rămăşiţa familiei tale va cădea ucisă de sabie. Îţi vor lua fiii şi fiicele, iar ce va mai rămâne va fi devorat de foc. 26 Te vor dezbrăca de hainele tale şi îţi vor lua minunatele tale podoabe. 27 Voi pune capăt astfel desfrânării tale şi dezmăţului pe care l-ai practicat încă din ţara Egiptului. Şi nu-ţi vor mai umbla ochii după amanţii tăi[h], nici nu te vei mai gândi la Egipt!’

28 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Iată, te voi da pe mâna celor pe care îi urăşti, pe mâna celor de care ţi s-a înstrăinat sufletul! 29 Te vor trata cu ură, îţi vor lua toată avuţia şi te vor lăsa dezbrăcată şi goală. Va fi expusă astfel ruşinea desfrânărilor tale, a infidelităţii tale şi a dezmăţurilor tale. 30 Toate acestea ţi se vor întâmpla pentru că te-ai prostituat cu neamurile şi te-ai spurcat cu idolii lor. 31 Ai apucat pe calea surorii tale, de aceea îţi voi pune în mână cupa ei.’

32 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

‘Vei bea din cupa surorii tale,
    o cupă adâncă şi largă;
care îţi va aduce derâdere şi batjocură,
    căci încape atât de mult în ea!
33 Vei fi umplută de beţie şi întristare,
    căci cupa surorii tale, Samaria,
        este o cupă a groazei şi a pustiirii.
34 Vei bea din ea şi o vei goli;
    apoi o vei sparge în bucăţi
şi îţi vei cresta sânii’,
    căci Eu am vorbit, zice Stăpânul Domn.»

35 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Pentru că M-ai uitat şi M-ai aruncat la spate, poartă-ţi şi tu acum pedeapsa pentru infidelitatea şi desfrânările tale!»“

36 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola şi pe Oholiba? Atunci fă-le cunoscute urâciunile lor! 37 Căci ele au comis adulter şi pe mâinile lor este sânge; au comis adulter cu idolii lor, iar pe fiii pe care Mi i-au născut i-au trecut prin foc ca să slujească drept mâncare idolilor lor. 38 Mi-au făcut chiar mai mult decât atât: în aceeaşi zi ei Mi-au spurcat Lăcaşul şi Mi-au pângărit Sabatele. 39 Căci atunci când şi-au înjunghiat fiii în cinstea idolilor lor, în aceeaşi zi ei au intrat şi în Lăcaşul Meu ca să-l pângărească. Iată ce au făcut în Casa Mea!

40 Ba mai mult, au trimis după bărbaţi să vină de departe, le-au trimis soli şi iată că ei au venit. Pentru ei te-ai îmbăiat tu, ţi-ai vopsit ochii şi te-ai gătit cu podoabe! 41 Te-ai aşezat pe un pat somptuos, ai pregătit o masă înaintea lui şi ai pus pe el tămâia şi uleiul Meu.

42 În jurul ei se auzea zgomotul unei mulţimi petrecăreţe; bărbaţi de rând şi nişte sabeeni[i] au fost aduşi din pustie, iar aceştia le-au pus brăţări pe mâini şi coroană cu pietre scumpe pe cap. 43 Mi-am zis despre femeia aceasta veştejită de atâta prostituţie: «Să se prostitueze cu ea, că doar asta şi este!» 44 Ei au venit la ea cum se vine la o prostituată; aşa au venit la Ohola şi la Oholiba, femeile acestea stricate. 45 Bărbaţii drepţi însă le vor judeca sub acuzaţia de adulter şi de vărsare de sânge, căci sunt adultere şi pe mâinile lor este sânge.“

46 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Să se aducă o mulţime împotriva lor şi să fie încredinţate terorii şi jafului. 47 Mulţimea le va ucide cu pietre şi le va tăia cu săbiile. Apoi le va omorî fiii şi fiicele şi le va da foc la case.

48 Voi pune astfel capăt infidelităţii din ţară, ca toate femeile să fie avertizate şi să nu se ia după infidelitatea voastră. 49 Infidelitatea voastră se va întoarce împotriva voastră şi veţi purta pedeapsa pentru păcatele săvârşite cu idolii voştri. Atunci veţi şti că Eu sunt Stăpânul Domn.

Notas al pie

  1. Ezechiel 23:4 Ohola înseamnă Cea cu cort sau Cortul ei, iar Oholiba înseamnă Cortul Meu este în ea
  2. Ezechiel 23:14 babilonieni
  3. Ezechiel 23:20 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  4. Ezechiel 23:21 Siriacă (vezi şi v. 3); TM: egipteni, din pricina pieptului tău tânăr
  5. Ezechiel 23:23 Popor beduin până în sec.XI-X î.Cr., când se aşază în sudul Mesopotamiei, devenind mai târziu nucleul Imperiului Babilonian; termen generic pentru toţi babilonienii
  6. Ezechiel 23:23 Regiuni îndepărtate, din S-E Mesopotamiei, reprezentate prin contingente în armata imperială; posibil joc de cuvinte cu Pedeapsă (vezi Ier. 50:21), Strigăt după ajutor şi Ţipăt.
  7. Ezechiel 23:24 Sensul termenului în ebraică este necunoscut; LXX: din nord
  8. Ezechiel 23:27 Lit.: ei (amanţii) / ele (lucrurile pe care le făcea)
  9. Ezechiel 23:42 Probabil arabi din Şeba; sau: beţivi

Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 23

Ang Duha ka Mag-utod nga Babayi nga mga Malain

1Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, sadto anay may duha ka mag-utod nga babayi. Sang bataon pa sila, nagabaligya sila sang ila lawas sa Egipto. Ginapabay-an lang nila ang mga lalaki nga magpaayaw sa ila mga lawas. Ang ngalan sang magulang amo si Ohola, kag ang manghod amo si Oholiba. Ginpangasawa ko sila nga duha kag may mga anak kami. Si Ohola amo ang Samaria, kag si Oholiba amo ang Jerusalem.

“Bisan asawa ko na si Ohola, nagapadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga malapit sa iya. Mga guwapo sila kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila kag mga kumander nga nakauniporme sang asol, kag mga manugkabayo pa. Nagpakighilawas si Ohola sa tanan nga opisyal sang Asiria, kag gindagtaan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. Wala gid siya nag-untat sa pagbaligya sang iya lawas halin sang didto pa siya sa Egipto. Sang bataon pa siya nagpakighilawas na siya, kag ang mga lalaki nagpaayaw sa iya lawas.

“Gani gintugyan ko siya sa kamot sang iya mga kerido nga mga taga-Asiria nga ginalagas gid niya. 10 Gin-ubahan nila siya, ginpatay paagi sa espada, kag ginbihag ang iya mga anak. Ang natabo nga pagsilot sa iya amo ang ginahambalan sang mga kababayihan.

11 “Bisan pa nga nakita ni Oholiba ang natabo sa iya utod, nagpadayon gihapon siya sa pagbaligya sang iya lawas, kag nangin mas malain pa siya nga babayi sang sa iya utod. 12 Naglagas man siya sa mga taga-Asiria nga mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Ini sila mga kapitan kag mga kumander nga nakauniporme, kag mga manugkabayo pa. 13 Nakita ko nga pareho siya sa iya utod; gindagtaan man niya ang iya kaugalingon.

14-15 “Nagdugang pa gid ang pagbaligya ni Oholiba sang iya lawas. Naluyag man siya sa manugkarwahe nga mga opisyal sang Babilonia sang makita niya ang ila larawan sa mga dingding. Ini nga mga opisyal nakauniporme sang pula, may mga wagkos sa hawak, kag may mga turban. 16 Tungod nga naluyag siya sa ila, nagpasugo siya sa Babilonia sa pag-imbitar sa sini nga mga opisyal sa pagkadto sa iya. 17 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-an siya kag nagbulag siya sa ila.

18 “Ginkangil-aran kag gintalikdan ko si Oholiba pareho sang akon ginhimo sa iya utod tungod kay nagapadayon siya sa pagbaligya sang iya lawas sing hayag. 19 Pero sa pihak sini, padayon pa gid siya nga nagbaligya sang iya lawas pareho sang iya ginhimo didto sa Egipto sang bataon pa siya. 20 Nagalagas gid siya sa iya mga kerido nga ang ila kinatawo pareho kadako sang iya sang mga asno kag ang ila semilya pareho kadamo sang iya sang mga kabayo. 21 Gani, Oholiba, nagbalik ka sa imo binastos nga buluhaton nga imo ginhimo sadto sa Egipto sang bataon ka pa. Didto nagpaayaw ang mga lalaki sa imo lawas.

22 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 23 Sila amo ang mga taga-Babilonia kag ang mga Kaldeanhon nga halin sa Pekod, Shoa, Koa, kag ang mga taga-Asiria. Ini sila mga guwapo kag bataon nga mga lalaki. Mga kapitan sila, mga kumander, mga manugkarwahe nga mga opisyal, kag iban pa nga mataas nga opisyal. Mga manugkabayo pa sila tanan. 24 Magasalakay sila sa imo halin sa aminhan nga may madamo nga mga soldado, mga kabayo, kag mga karwahe. May mga taming sila kag mga helmet, kag libutan ka nila. Itugyan ko ikaw sa ila para silutan, kag silutan ka nila sang silot nga suno sa ila bagay sa imo. 25 Sa akon puwerte nga kaakig sa imo, pasilutan ko ikaw sa ila. Kag sa ila kaakig utdon nila ang imo ilong kag mga dulunggan. Bihagon nila ang imo mga anak, kag ang mabilin sa imo pamatyon nila sa espada ukon sunugon. 26 Ubahan man nila ikaw kag kuhaon ang imo mga alahas. 27 Mauntat na dayon ang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas, nga gin-umpisahan mo sa Egipto. Indi mo na pagdumdumon ina, kag kalimtan mo na ang Egipto. 28 Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga itugyan ko ikaw sa kamot sang mga tawo nga imo ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila. 29 Silutan ka nila sa ila kaakig, kag kuhaon nila ang tanan mo nga mga ginpangabudlayan. Bayaan ka nila nga hublas, kag makita sang mga tawo ang makahuluya mo nga kahimtangan tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas. 30 Amo ini ang nagdala sa imo sa kalaglagan, kay nagpakighilawas ka sa mga taga-iban nga mga nasyon kag ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagsimba sa ila mga dios-dios. 31 Ginsunod mo ang ginhimo sang imo utod nga babayi, gani silutan ko man ikaw pareho sang akon pagsilot sa iya.

32 Huo, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga silutan ko ikaw pareho sang akon pagsilot sa imo utod nga babayi. Ang akon silot pareho sang ilimnon sa kupa nga dako kag madalom. Kag kon mainom mo na ini nga kupa nga puno sang akon kaakig, pagayagutaon kag pagainsultuhon ka. 33 Mahubog ka kag masubuan, kay ang kupa nga ini puno sang kalaglagan. Amo ini ang kupa sang pag-antos nga nainom sang imo utod nga Samaria. 34 Siputon mo gid ini inom, kag dayon buk-on mo ang kupa, kag pukpukon mo ang imo dughan sa kasubo. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 35 Kag tungod kay ginkalimtan mo ako kag gintalikdan, ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga magaantos ka gid tungod sang imo binastos nga buluhaton nga amo ang pagbaligya sang imo lawas.”

36 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, “Tawo, sentensyahi si Ohola kag si Oholiba. Ipahibalo sa ila ang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 37 Kay nagpanginlalaki sila kag nagpamatay. Nagpanginlalaki sila paagi sa pagsimba sa mga dios-dios, kag ang ila mga anak mismo, nga gindedikar nila sa akon sang natawo sila, ginhalad nila sa mga dios-dios bilang pagkaon sini. 38-39 Wala labot sina, gindagtaan pa nila ang akon templo kag ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko sa ila. Sang adlaw nga ginhalad nila ang ila mga anak sa ila dios-dios, nagsulod sila sa akon templo, kag Adlaw pa ato nga Inugpahuway. 40 Nagpasugat pa gani sila sang mga lalaki halin sa malayo nga mga lugar. Kag sang pag-abot sini nga mga lalaki, nagpaligo sila kag nagpaguwapa, kag nagsuksok sang mga alahas. 41 Nagpungko dayon sila sa matahom nga katre, nga sa atubang sini may lamisa. May ginbutang sila didto sa lamisa nga insenso kag lana nga ihalad kuntani sa akon. 42 Mabatian sa ila kuwarto ang ginahod sang mga hubog kag nagapatawhay-tawhay nga mga tawo, nga naghalin sa kamingawan. Ginpasuksukan sila sang sini nga mga tawo sang pulseras kag ginbutangan sang matahom nga korona. 43 Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon, ‘Pagusto sila nga magpakighilawas sa sina nga mga babayi nga nagtigulang na lang sa pagbaligya sang ila lawas.’ 44 Amo gani ang ila ginhimo. Naghulid sila sa kay Ohola kag kay Oholiba, ang duha ka bastos nga mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. 45 Pero ini nga mga babayi silutan sang matarong nga mga tawo sing silot nga nagakabagay gid sa ila nga pagpanginlalaki kag pagpamatay.

46 Ako, ang Ginoong Dios, magasugo sang mga tawo nga magasalakay sa ila. Ini nga mga tawo magapahadlok sa ila, magaagaw sang ila mga pagkabutang, 47 magabato sa ila, kag magapatay sa ila sa espada. Pamatyon man ang ila mga kabataan kag sunugon ang ila mga balay. 48 Sa sini nga paagi mapauntat ko ang binastos nga buluhaton sa sini nga nasyon. Kag ini mangin paandam man sa iban nga indi gid magsunod sa ila ginhimo. 49 Kag kamo nga duha ka mag-utod, magaantos gid kamo tungod sa inyo binastos nga buluhaton kag pagsimba sa mga dios-dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.”