Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 19

Bocet pentru prinţii lui Israel

1Iar tu înalţă un cântec de jale despre prinţii lui Israel! Spune:

„Ce era mama ta? Era o leoaică
    printre lei!
Ea stătea întinsă în mijlocul leilor tineri,
    crescându-şi puii.
L-a crescut pe unul din puii ei
    şi acesta a devenit un leu tânăr.
El s-a obişnuit să sfâşie prada
    şi a ajuns să mănânce oameni.
Când au auzit neamurile despre el,
    l-au prins în groapa lor
şi l-au dus în lanţuri
    în ţara Egiptului.

Când şi-a văzut aşteptarea neîmplinită
    şi speranţa spulberată,
leoaica l-a luat pe un alt pui de-al ei
    şi l-a pus leu conducător.
El a umblat printre lei
    până a devenit un leu tânăr.
A învăţat să sfâşie prada
    şi a ajuns să mănânce oameni.
Dădea buzna în fortăreţele[a] oamenilor
    şi le devasta cetăţile.
Ţara, cu tot ce cuprindea ea,
    era îngrozită la auzul răgetului său.
Atunci neamurile din provinciile vecine
    s-au îndreptat împotriva lui,
şi-au aruncat plasa asupra lui
    şi el a fost prins în groapa lor.
L-au pus într-o cuşcă, în lanţuri,
    l-au dus la împăratul Babilonului
şi l-au aşezat în temniţă,
    ca să nu i se mai audă glasul
        pe munţii lui Israel.

10 Mama ta era ca o viţă în via ta,[b]
    plantată lângă ape.
Datorită belşugului de apă,
    ea era roditoare şi plină de mlădiţe.
11 Mlădiţele ei erau aşa de tari,
    încât se puteau face din ele sceptre domneşti.
Ea se înălţa
    prin frunzişul stufos,
şi se făcea observată prin înălţimea ei
    şi prin mulţimea mlădiţelor ei.

12 Dar a fost smulsă cu furie
    şi aruncată la pământ.
Vântul de răsărit a făcut-o să se ofilească,
    roadele i-au fost zdrobite,
iar mlădiţele ei cele tari s-au uscat
    şi au fost arse de foc.
13 Acum ea este plantată în pustie,
    într-un pământ uscat şi secetos.
14 Din butucul ei a ieşit un foc,
    care i-a mistuit roadele.
Şi astfel nu a mai rămas în ea nici o mlădiţă tare,
    care să fie bună pentru un sceptru domnesc.

Acesta este un cântec de jale; să fie cântat ca un cântec de jale.“

Notas al pie

  1. Ezechiel 19:7 LXX; Tg: Le spărgea fortăreţele. Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; TM conţine, lit.: Le cunoştea văduvele (sau fortăreţele); de aici, posibil: Făcea rău femeilor, văduvindu-le
  2. Ezechiel 19:10 Două mss TM; cele mai multe mss TM: în sângele tău

The Message

Ezekiel 19

A Story of Two Lions

11-4 Sing the blues over the princes of Israel. Say:

What a lioness was your mother
    among lions!
She crouched in a pride of young lions.
    Her cubs grew large.
She reared one of her cubs to maturity,
    a robust young lion.
He learned to hunt.
    He ate men.
Nations sounded the alarm.
    He was caught in a trap.
They took him with hooks
    and dragged him to Egypt.

5-9 When the lioness saw she was luckless,
    that her hope for that cub was gone,
She took her other cub
    and made him a strong young lion.
He prowled with the lions,
    a robust young lion.
He learned to hunt.
    He ate men.
He rampaged through their defenses,
    left their cities in ruins.
The country and everyone in it
    was terrorized by the roars of the lion.
The nations got together to hunt him.
    Everyone joined the hunt.
They set out their traps
    and caught him.
They put a wooden collar on him
    and took him to the king of Babylon.
No more would that voice be heard
    disturbing the peace in the mountains of Israel!

10-14 Here’s another way to put it:
    Your mother was like a vine in a vineyard,
    transplanted alongside streams of water,
Luxurious in branches and grapes
    because of the ample water.
It grew sturdy branches
    fit to be carved into a royal scepter.
It grew high, reaching into the clouds.
    Its branches filled the horizon,
    and everyone could see it.
Then it was ripped up in a rage
    and thrown to the ground.
The hot east wind shriveled it up
    and stripped its fruit.
The sturdy branches dried out,
    fit for nothing but kindling.
Now it’s a stick stuck out in the desert,
    a bare stick in a desert of death,
Good for nothing but making fires,
    campfires in the desert.
Not a hint now of those sturdy branches
    fit for use as a royal scepter!

(This is a sad song, a text for singing the blues.)