Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 14

Judecăţile lui Dumnezeu sunt îndreptăţite

1Au venit la mine câţiva dintre cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] şi s-au aşezat înaintea mea. Atunci Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, oamenii aceştia şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte nelegiuirea ca pricină de cădere. Să Mă las Eu oare întrebat de ei? De aceea să le vorbeşti şi să le spui astfel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Fiecărui bărbat din Casa lui Israel, care îşi înalţă idolii în inimă şi îşi aşază înainte propria nelegiuire ca o pricină de cădere şi care se duce totuşi la profet, îi voi răspunde Eu Însumi, Domnul, în ciuda mulţimii idolilor[b] lui. Voi face astfel pentru a-i prinde în chiar inima lor pe cei din Casa lui Israel care s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor.’»

De aceea spune-le celor din Casa lui Israel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă de la idolii voştri! Întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre!

Eu, Domnul, îi voi răspunde fiecărui bărbat din Casa lui Israel şi fiecărui străin care locuieşte în Israel, care s-au despărţit de Mine, şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte propria lor nelegiuire ca pricină de cădere, iar apoi au venit la profet ca să-l întrebe despre Mine. Îmi voi întoarce faţa împotriva acelui om şi-l voi face un semn şi o pildă; îl voi tăia din poporul Meu şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul.

Dacă un profet este înşelat să spună un cuvânt, Eu, Domnul, l-am înşelat pe profetul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi îl voi nimici din poporul Meu, Israel. 10 Îşi va purta astfel vina, iar pedeapsa celui ce-l întreabă pe profet va fi la fel cu pedeapsa profetului însuşi. 11 În felul acesta Casa lui Israel nu va mai pleca de la Mine ca să rătăcească şi nu se va mai întina prin toate nelegiuirile ei, ci va fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul ei, zice Stăpânul Domn.’»“

12 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 13 „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, fiind necredincioasă, Îmi voi întinde mâna împotriva ei, îi voi zdrobi toiagul pâinii, voi trimite foametea împotriva ei şi voi nimici din ea atât oamenii, cât şi animalele. 14 Chiar dacă ar fi în mijlocul ei aceşti trei bărbaţi – Noe, Daniel[c] şi Iov – prin dreptatea lor şi-ar putea scăpa numai sufletele lor, zice Stăpânul Domn.

15 Sau dacă voi lăsa să treacă prin ţară animale sălbatice care o vor lăsa fără popor, ajungând astfel o pustie prin care nimeni nu va mai putea trece din cauza animalelor, 16 chiar dacă aceşti trei bărbaţi ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi, iar ţara ar rămâne pustiită.

17 Sau dacă voi aduce sabia împotriva acestei ţări, dacă voi spune sabiei să străbată ţara şi voi nimici astfel atât oamenii cât şi animalele, 18 chiar dacă ar fi în ţară aceşti trei bărbaţi, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi.

19 Sau dacă voi trimite molima în ţara aceasta şi-Mi voi revărsa furia peste ea prin vărsare de sânge, ca să-i nimicesc oamenii şi animalele, 20 chiar dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fiu, nici pe fiică, ci, prin dreptatea lor, şi-ar putea scăpa numai sufletele lor.

21 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Într-adevăr, voi trimite împotriva Ierusalimului cele patru judecăţi aspre ale Mele – sabia, foametea, animalele sălbatice şi molima – ca să nimicesc din el atât oamenii, cât şi animalele. 22 Totuşi va fi lăsată o rămăşiţă în el, fii şi fiice care vă vor fi aduse înapoi. Vor veni la voi, iar când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, veţi fi mângâiaţi de nenorocirea pe care am adus-o asupra Ierusalimului, de tot ce am adus asupra lui. 23 Când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, vă veţi consola şi veţi şti că nu fără motiv am făcut tot ceea ce am făcut împotriva lui, zice Stăpânul Domn.“

Notas al pie

  1. Ezechiel 14:1 Vezi nota de la 8:1
  2. Ezechiel 14:4 Sau: Domnul, celui ce vine cu mulţimea idolilor
  3. Ezechiel 14:14 Sau: Danel; posibil să nu fie vorba despre profetul Daniel, contemporan cu Ezechiel; şi în v. 20

O Livro

Ezequiel 14

A condenação dos idólatras

11/2 Então alguns dos anciãos de Israel vieram ter comigo. Esta foi a palavra que Deus me enviou para lhes transmitir: 3/5 Homem mortal, estas pessoas adoram ídolos nos seus corações, e puseram tropeços de maldade diante de si mesmos. Iria eu permitir que se me dirijam? Diz-lhes assim: O Senhor Deus comunica-vos o seguinte: Eu, o Senhor, pessoalmente tratarei com cada indivíduo que em Israel adora ídolos e pela minha resposta espero obter de novo a sua lealdade.

6/7 Por isso avisa-os de que o Senhor Deus diz: Arrependam-se e destruam os ídolos, deixem de os adorar nos vossos íntimos. Eu, o Senhor, castigarei pessoalmente seja quem for, povo de Israel ou mesmo estrangeiro vivendo no vosso meio, que me rejeita a mim, preferindo ídolos, e que depois ainda vem ter com um profeta para pedir ajuda e conselho. Por-me-ei contra ele e farei dele um terrível exemplo da minha punição; ficarão a saber que eu sou o Senhor. Se algum dos falsos profetas vos trouxer uma mensagem, é mentira. A sua profecia não se cumprirá, eu serei contra esse pretenso profeta e destruí-lo-ei de entre o meu povo de Israel. 10/11 Falsos profetas e hipócritas — gente má, que diz que quer as minhas palavras, o que não é verdade — todos esses serão punidos pelos seus pecados, de tal forma que o povo de Israel aprenderá a não me abandonar, a não se poluir com o pecado, mas a ser meu povo e eu, o seu Deus. Isto diz o Senhor.

Julgamento inevitável

12 Veio ainda a mim a palavra do Senhor: 13/14 Homem mortal, quando o povo desta terra pecar contra mim, eu o esmagarei com o meu punho, tornarei inviável o seu abastecimento de víveres e enviarei a fome para que tudo destrua, gentes e animais. Se Noé, Daniel e Job aqui estivessem hoje, apenas eles se salvariam pela sua justiça, e todo o resto de Israel seria liquidado, diz o Senhor Deus.

15/16 Se eu mandar a esta terra uma invasão de animais selvagens que a devastem, se esses três homens lá estiverem, o Senhor Deus garante que não sofrerão mal algum. Mas isso não livrará o povo do seu castigo. Apenas esses três homens serão salvos, mas tudo o resto será assolado.

17/18 Se trouxer guerras contra a terra, se mandar os exércitos inimigos virem destruir tudo, mesmo que esses três homens se encontrassem aí no meio, o Senhor Deus garante que só eles três seriam salvos.

19/20 E se derramar a minha cólera enviando epidemias e doenças à terra, e essas pragas matarem tanto gente como animais; ainda que Noé, Daniel e Job estivessem lá a viver, o Senhor Deus garante que só eles seriam poupados, por causa de serem justos. Nem filhos, nem filhas seriam poupados.

21/23 O Senhor acrescenta: Quatro grandes castigos se preparam contra Jerusalém, que destruirão toda a vida: a guerra, a fome, os animais ferozes e as pragas. Se houver sobreviventes, e eles conseguirem vir até aqui juntar-se a vocês deportados em Babilónia, verão com os vossos próprios olhos essas pessoas que foram tão más, e saberão que eu tinha razão em destruir Jerusalém. Concordarão, quando os virem, que não terá sido sem razão que tudo isto aconteceu a Israel.