Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 14

Judecăţile lui Dumnezeu sunt îndreptăţite

1Au venit la mine câţiva dintre cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] şi s-au aşezat înaintea mea. Atunci Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, oamenii aceştia şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte nelegiuirea ca pricină de cădere. Să Mă las Eu oare întrebat de ei? De aceea să le vorbeşti şi să le spui astfel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Fiecărui bărbat din Casa lui Israel, care îşi înalţă idolii în inimă şi îşi aşază înainte propria nelegiuire ca o pricină de cădere şi care se duce totuşi la profet, îi voi răspunde Eu Însumi, Domnul, în ciuda mulţimii idolilor[b] lui. Voi face astfel pentru a-i prinde în chiar inima lor pe cei din Casa lui Israel care s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor.’»

De aceea spune-le celor din Casa lui Israel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă de la idolii voştri! Întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre!

Eu, Domnul, îi voi răspunde fiecărui bărbat din Casa lui Israel şi fiecărui străin care locuieşte în Israel, care s-au despărţit de Mine, şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte propria lor nelegiuire ca pricină de cădere, iar apoi au venit la profet ca să-l întrebe despre Mine. Îmi voi întoarce faţa împotriva acelui om şi-l voi face un semn şi o pildă; îl voi tăia din poporul Meu şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul.

Dacă un profet este înşelat să spună un cuvânt, Eu, Domnul, l-am înşelat pe profetul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi îl voi nimici din poporul Meu, Israel. 10 Îşi va purta astfel vina, iar pedeapsa celui ce-l întreabă pe profet va fi la fel cu pedeapsa profetului însuşi. 11 În felul acesta Casa lui Israel nu va mai pleca de la Mine ca să rătăcească şi nu se va mai întina prin toate nelegiuirile ei, ci va fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul ei, zice Stăpânul Domn.’»“

12 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 13 „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, fiind necredincioasă, Îmi voi întinde mâna împotriva ei, îi voi zdrobi toiagul pâinii, voi trimite foametea împotriva ei şi voi nimici din ea atât oamenii, cât şi animalele. 14 Chiar dacă ar fi în mijlocul ei aceşti trei bărbaţi – Noe, Daniel[c] şi Iov – prin dreptatea lor şi-ar putea scăpa numai sufletele lor, zice Stăpânul Domn.

15 Sau dacă voi lăsa să treacă prin ţară animale sălbatice care o vor lăsa fără popor, ajungând astfel o pustie prin care nimeni nu va mai putea trece din cauza animalelor, 16 chiar dacă aceşti trei bărbaţi ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi, iar ţara ar rămâne pustiită.

17 Sau dacă voi aduce sabia împotriva acestei ţări, dacă voi spune sabiei să străbată ţara şi voi nimici astfel atât oamenii cât şi animalele, 18 chiar dacă ar fi în ţară aceşti trei bărbaţi, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi.

19 Sau dacă voi trimite molima în ţara aceasta şi-Mi voi revărsa furia peste ea prin vărsare de sânge, ca să-i nimicesc oamenii şi animalele, 20 chiar dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fiu, nici pe fiică, ci, prin dreptatea lor, şi-ar putea scăpa numai sufletele lor.

21 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Într-adevăr, voi trimite împotriva Ierusalimului cele patru judecăţi aspre ale Mele – sabia, foametea, animalele sălbatice şi molima – ca să nimicesc din el atât oamenii, cât şi animalele. 22 Totuşi va fi lăsată o rămăşiţă în el, fii şi fiice care vă vor fi aduse înapoi. Vor veni la voi, iar când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, veţi fi mângâiaţi de nenorocirea pe care am adus-o asupra Ierusalimului, de tot ce am adus asupra lui. 23 Când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, vă veţi consola şi veţi şti că nu fără motiv am făcut tot ceea ce am făcut împotriva lui, zice Stăpânul Domn.“

Notas al pie

  1. Ezechiel 14:1 Vezi nota de la 8:1
  2. Ezechiel 14:4 Sau: Domnul, celui ce vine cu mulţimea idolilor
  3. Ezechiel 14:14 Sau: Danel; posibil să nu fie vorba despre profetul Daniel, contemporan cu Ezechiel; şi în v. 20

The Message

Ezekiel 14

Idols in Their Hearts

11-5 Some of the leaders of Israel approached me and sat down with me. God’s Message came to me: “Son of Man, these people have installed idols in their hearts. They have embraced the wickedness that will ruin them. Why should I even bother with their prayers? Therefore tell them, ‘The Message of God, the Master: All in Israel who install idols in their hearts and embrace the wickedness that will ruin them and still have the gall to come to a prophet, be on notice: I, God, will step in and personally answer them as they come dragging along their mob of idols. I am ready to go to work on the hearts of the house of Israel, all of whom have left me for their idols.’

6-8 “Therefore, say to the house of Israel: ‘God, the Master, says, Repent! Turn your backs on your no-god idols. Turn your backs on all your outrageous obscenities. To every last person from the house of Israel, including any of the resident aliens who live in Israel—all who turn their backs on me and embrace idols, who install the wickedness that will ruin them at the center of their lives and then have the gall to go to the prophet to ask me questions—I, God, will step in and give the answer myself. I’ll oppose those people to their faces, make an example of them—a warning lesson—and get rid of them so you will realize that I am God.

9-11 “‘If a prophet is deceived and tells these idolaters the lies they want to hear, I, God, get blamed for those lies. He won’t get by with it. I’ll grab him by the scruff of the neck and get him out of there. They’ll be equally guilty, the prophet and the one who goes to the prophet, so that the house of Israel will never again wander off my paths and make themselves filthy in their rebellions, but will rather be my people, just as I am their God. Decree of God, the Master.’”

12-14 God’s Message came to me: “Son of man, when a country sins against me by living faithlessly and I reach out and destroy its food supply by bringing on a famine, wiping out humans and animals alike, even if Noah, Daniel, and Job—the Big Three—were alive at the time, it wouldn’t do the population any good. Their righteousness would only save their own lives.” Decree of God, the Master.

15-16 “Or, if I make wild animals go through the country so that everyone has to leave and the country becomes wilderness and no one dares enter it anymore because of the wild animals, even if these three men were living there, as sure as I am the living God, neither their sons nor daughters would be rescued, but only those three, and the country would revert to wilderness.

17-18 “Or, if I bring war on that country and give the order, ‘Let the killing begin!’ leaving both people and animals dead, even if those three men were alive at the time, as sure as I am the living God, neither sons nor daughters would be rescued, but only these three.

19-20 “Or, if I visit a deadly disease on that country, pouring out my lethal anger, killing both people and animals, and Noah, Daniel, and Job happened to be alive at the time, as sure as I am the living God, not a son, not a daughter, would be rescued. Only these three would be delivered because of their righteousness.

21-23 “Now then, that’s the picture,” says God, the Master, “once I’ve sent my four catastrophic judgments on Jerusalem—war, famine, wild animals, disease—to kill off people and animals alike. But look! Believe it or not, there’ll be survivors. Some of their sons and daughters will be brought out. When they come out to you and their salvation is right in your face, you’ll see for yourself the life they’ve been saved from. You’ll know that this severe judgment I brought on Jerusalem was worth it, that it had to be. Yes, when you see in detail the kind of lives they’ve been living, you’ll feel much better. You’ll see the reason behind all that I’ve done in Jerusalem.” Decree of God, the Master.