Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 14

Judecăţile lui Dumnezeu sunt îndreptăţite

1Au venit la mine câţiva dintre cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] şi s-au aşezat înaintea mea. Atunci Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, oamenii aceştia şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte nelegiuirea ca pricină de cădere. Să Mă las Eu oare întrebat de ei? De aceea să le vorbeşti şi să le spui astfel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Fiecărui bărbat din Casa lui Israel, care îşi înalţă idolii în inimă şi îşi aşază înainte propria nelegiuire ca o pricină de cădere şi care se duce totuşi la profet, îi voi răspunde Eu Însumi, Domnul, în ciuda mulţimii idolilor[b] lui. Voi face astfel pentru a-i prinde în chiar inima lor pe cei din Casa lui Israel care s-au înstrăinat de Mine prin idolii lor.’»

De aceea spune-le celor din Casa lui Israel: «Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă de la idolii voştri! Întoarceţi-vă privirile de la toate urâciunile voastre!

Eu, Domnul, îi voi răspunde fiecărui bărbat din Casa lui Israel şi fiecărui străin care locuieşte în Israel, care s-au despărţit de Mine, şi-au înălţat idolii în inimă şi şi-au aşezat înainte propria lor nelegiuire ca pricină de cădere, iar apoi au venit la profet ca să-l întrebe despre Mine. Îmi voi întoarce faţa împotriva acelui om şi-l voi face un semn şi o pildă; îl voi tăia din poporul Meu şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul.

Dacă un profet este înşelat să spună un cuvânt, Eu, Domnul, l-am înşelat pe profetul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui şi îl voi nimici din poporul Meu, Israel. 10 Îşi va purta astfel vina, iar pedeapsa celui ce-l întreabă pe profet va fi la fel cu pedeapsa profetului însuşi. 11 În felul acesta Casa lui Israel nu va mai pleca de la Mine ca să rătăcească şi nu se va mai întina prin toate nelegiuirile ei, ci va fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul ei, zice Stăpânul Domn.’»“

12 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: 13 „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea, fiind necredincioasă, Îmi voi întinde mâna împotriva ei, îi voi zdrobi toiagul pâinii, voi trimite foametea împotriva ei şi voi nimici din ea atât oamenii, cât şi animalele. 14 Chiar dacă ar fi în mijlocul ei aceşti trei bărbaţi – Noe, Daniel[c] şi Iov – prin dreptatea lor şi-ar putea scăpa numai sufletele lor, zice Stăpânul Domn.

15 Sau dacă voi lăsa să treacă prin ţară animale sălbatice care o vor lăsa fără popor, ajungând astfel o pustie prin care nimeni nu va mai putea trece din cauza animalelor, 16 chiar dacă aceşti trei bărbaţi ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi, iar ţara ar rămâne pustiită.

17 Sau dacă voi aduce sabia împotriva acestei ţări, dacă voi spune sabiei să străbată ţara şi voi nimici astfel atât oamenii cât şi animalele, 18 chiar dacă ar fi în ţară aceşti trei bărbaţi, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fii, nici pe fiice, ci s-ar putea scăpa numai pe ei înşişi.

19 Sau dacă voi trimite molima în ţara aceasta şi-Mi voi revărsa furia peste ea prin vărsare de sânge, ca să-i nimicesc oamenii şi animalele, 20 chiar dacă Noe, Daniel şi Iov ar fi în mijlocul ei, viu sunt Eu, zice Stăpânul Domn, că ei nu i-ar putea scăpa nici pe fiu, nici pe fiică, ci, prin dreptatea lor, şi-ar putea scăpa numai sufletele lor.

21 Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Într-adevăr, voi trimite împotriva Ierusalimului cele patru judecăţi aspre ale Mele – sabia, foametea, animalele sălbatice şi molima – ca să nimicesc din el atât oamenii, cât şi animalele. 22 Totuşi va fi lăsată o rămăşiţă în el, fii şi fiice care vă vor fi aduse înapoi. Vor veni la voi, iar când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, veţi fi mângâiaţi de nenorocirea pe care am adus-o asupra Ierusalimului, de tot ce am adus asupra lui. 23 Când le veţi vedea felul de viaţă şi faptele, vă veţi consola şi veţi şti că nu fără motiv am făcut tot ceea ce am făcut împotriva lui, zice Stăpânul Domn.“

Notas al pie

  1. Ezechiel 14:1 Vezi nota de la 8:1
  2. Ezechiel 14:4 Sau: Domnul, celui ce vine cu mulţimea idolilor
  3. Ezechiel 14:14 Sau: Danel; posibil să nu fie vorba despre profetul Daniel, contemporan cu Ezechiel; şi în v. 20

Amplified Bible

Ezekiel 14

Idolatrous Elders Condemned

1Then certain of the elders of Israel came to me [seeking an oracle from God] and sat down before me. And the word of the Lord came to me, saying, “Son of man, these men have set up [and honored] their idols in their hearts and have put right before their faces the [vile] stumbling block of their wickedness and guilt; should I [permit Myself to] be consulted by them at all? Therefore speak to them and say to them, ‘Thus says the Lord God, “Any man of the house of Israel who takes his idols [of rebellion] into his heart, and puts the [vile] stumbling block of his wickedness and guilt [images of silver and gold] before his face, and yet comes to the prophet [to ask of him], I the Lord will answer him, [but I will answer him] in accordance with the number of his idols, in order that I may take hold of the heart (mind) of the house of Israel who are all estranged from Me because of their idols.”’

“Therefore say to the house of Israel, ‘Thus says the Lord God, “Repent and turn away from your idols and turn your faces away from all your disgusting and vile acts. For anyone of the house of Israel or among the strangers who immigrate to Israel who separates himself from Me, taking his idols into his heart, and puts right before his face the [vile] stumbling block of his wickedness and guilt, and [then] comes to the prophet to ask of Me for himself, I the Lord will answer him Myself. I will set My face against that man [that hypocrite] and will make him a [a]sign and a proverb, and I will cut him off from among My people; and you will know [without any doubt] that I am the Lord.

“But if the prophet [who speaks without My authority] is enticed to speak a word [of his own], it is I the Lord who have caused that prophet [to speak falsely to please the inquirer, thus allowing himself to be a party to the inquirer’s sin], and I will stretch out My hand against him and destroy him from among My people Israel. 10 They [both] will bear the punishment of their wickedness; the sin of the [counterfeit] prophet will be the same as the sin of the [hypocritical] inquirer, 11 so that the house of Israel may no longer drift away from Me and no longer defile themselves with all their transgressions, but they will be My people, and I will be their God,”’ says the Lord God.”

The City Will Not Be Spared

12 The word of the Lord came [again] to me, saying, 13 “Son of man, if a land sins against Me by committing unfaithfulness, and I stretch out My hand against it and destroy its source of bread and send famine on it and cut off from it both man and animal, 14 even if these three men, Noah, Daniel, and Job were in that land, by their own righteousness (right standing with God) they could only save (deliver) themselves,” says the Lord God. 15 “If I were to cause predatory beasts to pass through the land and they ravaged it and depopulated it of children, and it became desolate so that no one would pass through because of the predators, 16 though these three men were in the land, as I live,” says the Lord God, “they could not save either their sons or their daughters. They alone would be saved, but the land would be desolate (ruined, deserted). 17 Or if I were to bring a sword on that land and say, ‘Let a sword go through the land and cut off man and animal from it,’ 18 even though these three men were in the land, as I live,” says the Lord God, “they could not save either their sons or their daughters, but they alone would be saved. 19 Or if I should send a virulent disease into that land and pour out My wrath in blood on it to cut off man and animal from it, 20 even though Noah, Daniel, and Job were in the land, as I live,” says the Lord God, “they could not save either their son or their daughter; they would save only themselves by their righteousness [that is, their right-standing with God—their moral and spiritual integrity].”

21 For thus says the Lord God, “How much more when I send My four severe judgments against Jerusalem—sword, famine, predatory beasts, and virulent disease—to cut off man and animal from it! 22 Yet, behold, survivors will be left in it [escaping the judgments], both sons and daughters. Listen carefully, they are going to come out to you [in Babylon] and you will see their [wicked] conduct and [despicable] actions; then you will be at peace in regard to the disaster which I have brought against Jerusalem for everything which I have brought on it [has been deserved]. 23 Then they will reassure [b]you [in regard to the appropriateness of the judgments] when you see their [heinous] conduct and actions, for you will know that I have not done without cause whatever I did to it,” declares the Lord God.

Notas al pie

  1. Ezekiel 14:8 I.e. an object of scorn or ridicule.
  2. Ezekiel 14:23 This word is plural and refers to all the exiles living in Babylon.