Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 1

Chemarea lui Ezechiel

1În al treizecilea an[a], în a cincea zi a lunii a patra[b], în timp ce mă aflam printre exilaţii de lângă râul Chebar, cerurile s-au deschis şi am văzut vedenii dumnezeieşti.

În a cincea zi a lunii – era al cincilea an de exil al regelui Iehoiachin – Cuvântul Domnului a venit la Ezechiel, fiul preotului Buzi,[c] în ţara caldeenilor[d], la râul Chebar, şi mâna Domnului a fost peste el acolo.

M-am uitat şi am văzut un vânt năprasnic venind dinspre nord şi aducând cu el un nor mare strălucind de jur împrejur şi fulgere luminând. În mijloc, în inima focului, era ceva ca metalul lustruit[e]. În mijlocul lui se afla ceva asemănător cu patru fiinţe, a căror înfăţişare era ca înfăţişarea unui om. Fiecare fiinţă avea câte patru feţe şi câte patru aripi. Picioarele lor erau drepte, iar talpa picioarelor lor era asemenea copitei unui viţel, strălucind ca bronzul lustruit. Sub aripile lor, pe fiecare din cele patru părţi, se afla câte o mână de om. Toate cele patru fiinţe aveau feţe şi aripi. Se atingeau una de alta cu aripile, astfel încât nu se răsuceau în mers, ci, când mergeau, fiecare se orienta drept înainte.

10 Feţele lor arătau astfel: înainte, fiecare fiinţă avea câte o faţă de om; în partea dreaptă, toate cele patru fiinţe aveau câte o faţă de leu; în partea stângă, toate patru aveau câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o faţă de vultur. 11 Aşa arătau feţele lor. Aripile le erau întinse în sus; fiecare avea două aripi, cu care atingea aripile celor de lângă ea, şi alte două aripi cu care îşi acoperea trupul. 12 Fiecare dintre cele patru fiinţe mergea înainte: mergeau încotro le îndruma duhul să meargă, fără să se abată din mersul lor. 13 Aspectul fiinţelor, înfăţişarea lor exterioară, era asemenea unor cărbuni aprinşi, asemenea unor torţe care umblau încoace şi încolo printre fiinţe. Strălucirea lor era ca a focului, iar din foc ieşeau străfulgerări. 14 Fiinţele fugeau şi se întorceau cu o repeziciune ca a fulgerului.

15 În timp ce mă uitam la acele fiinţe, am observat că pe pământ, în apropierea fiecărei fiinţe, se afla câte o roată, în total patru, câte una pentru fiecare faţă. 16 Înfăţişarea roţilor şi lucrătura lor era ca strălucirea crisolitului; toate cele patru roţi aveau aceeaşi înfăţişare; aspectul şi lucrătura lor se asemăna cu o roată în mijlocul altei roţi. 17 Când mergeau, ele se puteau deplasa în toate cele patru direcţii, fără să se rotească în mers. 18 Obezile lor erau înalte şi totodată înspăimântătoare, căci erau pline de ochi de jur împrejurul celor patru fiinţe. 19 Când mergeau fiinţele, mergeau şi roţile alături de ele, iar când se ridicau fiinţele de la pământ, se ridicau şi roţile. 20 De aceea fiinţele mergeau acolo unde le punea duhul să meargă, încotro le îndruma duhul să meargă, iar roţile se ridicau să li se alăture, deoarece duhul fiinţelor era în roţi. 21 Când fiinţele mergeau, când se opreau sau când se ridicau de la pământ, li se alăturau şi roţile, deoarece duhul fiinţelor era în roţi.

22 Deasupra capetelor celor patru fiinţe se afla ceva ca o întindere, având sclipirea minunată a cristalului, ce se aşternea în înălţime, deasupra capetelor lor. 23 Dedesubtul întinderii, aripile le stăteau întinse, una spre cealaltă, fiecare fiinţă având câte două aripi cu care se acoperea. 24 Am auzit bătaia aripilor lor când se mişcau, aceasta fiind ca vuietul unor ape mari, asemenea glasului Celui Atotputernic[f], asemenea unui vuiet de furtună, asemenea zgomotului unei oştiri. Când fiinţele se opreau, îşi lăsau aripile în jos. 25 Vuietul se auzea de deasupra întinderii care era peste capetele lor; când fiinţele se opreau, îşi lăsau aripile jos.[g] 26 Peste întinderea aflată deasupra capetelor lor se afla ceva asemănător cu un tron, având strălucirea pietrei de safir[h], iar deasupra a ceea ce părea a fi un tron se afla cineva care la înfăţişare era asemănător cu un om. 27 De la ceea ce părea a fi brâul său în sus am văzut ceva ca sclipirea metalului lustruit, ca un foc închis de jur împrejur, iar de la ceea ce părea a fi brâul său în jos am văzut ceva ca înfăţişarea focului. De jur împrejurul lui era o lumină strălucitoare.

28 Asemenea curcubeului din nor în ziua ploioasă, aşa era înfăţişarea sclipirii ce radia de jur împrejur. Aşa arăta înfăţişarea ce părea a fi slava Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia Care vorbea.

Notas al pie

 1. Ezechiel 1:1 Probabil vârsta profetului
 2. Ezechiel 1:1 31 iulie 593 î.Cr.; multe date oferite de Ezechiel pot fi stabilite cu acurateţe, datorită analelor babiloniene şi a datelor exacte ale eclipselor, înregistrate în arhivele antice
 3. Ezechiel 1:3 Sau: la preotul Ezechiel, fiul lui Buzi,
 4. Ezechiel 1:3 babilonienilor; peste tot în carte
 5. Ezechiel 1:4 Sau: ca strălucirea chihlimbarului
 6. Ezechiel 1:24 Ebr.: Şadai
 7. Ezechiel 1:25 Sau: Când fiinţele se opreau şi îşi lăsau aripile jos, de deasupra întinderii care era peste capetele lor se auzea un glas
 8. Ezechiel 1:26 Sau: lapislazuli

New Living Translation

Ezekiel 1

A Vision of Living Beings

1On July 31[a] of my thirtieth year,[b] while I was with the Judean exiles beside the Kebar River in Babylon, the heavens were opened and I saw visions of God. This happened during the fifth year of King Jehoiachin’s captivity. (The Lord gave this message to Ezekiel son of Buzi, a priest, beside the Kebar River in the land of the Babylonians,[c] and he felt the hand of the Lord take hold of him.)

As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before it a huge cloud that flashed with lightning and shone with brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber.[d] From the center of the cloud came four living beings that looked human, except that each had four faces and four wings. Their legs were straight, and their feet had hooves like those of a calf and shone like burnished bronze. Under each of their four wings I could see human hands. So each of the four beings had four faces and four wings. The wings of each living being touched the wings of the beings beside it. Each one moved straight forward in any direction without turning around.

10 Each had a human face in the front, the face of a lion on the right side, the face of an ox on the left side, and the face of an eagle at the back. 11 Each had two pairs of outstretched wings—one pair stretched out to touch the wings of the living beings on either side of it, and the other pair covered its body. 12 They went in whatever direction the spirit chose, and they moved straight forward in any direction without turning around.

13 The living beings looked like bright coals of fire or brilliant torches, and lightning seemed to flash back and forth among them. 14 And the living beings darted to and fro like flashes of lightning.

15 As I looked at these beings, I saw four wheels touching the ground beside them, one wheel belonging to each. 16 The wheels sparkled as if made of beryl. All four wheels looked alike and were made the same; each wheel had a second wheel turning crosswise within it. 17 The beings could move in any of the four directions they faced, without turning as they moved. 18 The rims of the four wheels were tall and frightening, and they were covered with eyes all around.

19 When the living beings moved, the wheels moved with them. When they flew upward, the wheels went up, too. 20 The spirit of the living beings was in the wheels. So wherever the spirit went, the wheels and the living beings also went. 21 When the beings moved, the wheels moved. When the beings stopped, the wheels stopped. When the beings flew upward, the wheels rose up, for the spirit of the living beings was in the wheels.

22 Spread out above them was a surface like the sky, glittering like crystal. 23 Beneath this surface the wings of each living being stretched out to touch the others’ wings, and each had two wings covering its body. 24 As they flew, their wings sounded to me like waves crashing against the shore or like the voice of the Almighty[e] or like the shouting of a mighty army. When they stopped, they let down their wings. 25 As they stood with wings lowered, a voice spoke from beyond the crystal surface above them.

26 Above this surface was something that looked like a throne made of blue lapis lazuli. And on this throne high above was a figure whose appearance resembled a man. 27 From what appeared to be his waist up, he looked like gleaming amber, flickering like a fire. And from his waist down, he looked like a burning flame, shining with splendor. 28 All around him was a glowing halo, like a rainbow shining in the clouds on a rainy day. This is what the glory of the Lord looked like to me. When I saw it, I fell face down on the ground, and I heard someone’s voice speaking to me.

Notas al pie

 1. 1:1a Hebrew On the fifth day of the fourth month, of the ancient Hebrew lunar calendar. A number of dates in Ezekiel can be cross-checked with dates in surviving Babylonian records and related accurately to our modern calendar. This event occurred on July 31, 593 B.c.
 2. 1:1b Or in the thirtieth year.
 3. 1:3 Or Chaldeans.
 4. 1:4 Or like burnished metal; also in 1:27.
 5. 1:24 Hebrew Shaddai.