Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 40

Ridicarea şi sfinţirea Tabernaculului

1Domnul i-a vorbit lui Moise şi i-a zis: „În prima zi a lunii întâi să ridici Tabernaculul, Cortul Întâlnirii. Înăuntru, în spatele draperiei despărţitoare, să aşezi Chivotul Mărturiei. Să duci masa înăuntru şi să aranjezi pe ea lucrurile ei; să aduci sfeşnicul şi să-i pui candelele. Altarul de aur pentru tămâiere să-l pui înaintea Chivotului Mărturiei şi să atârni draperia de la intrarea în Tabernacul.

Să pui altarul arderilor de tot înaintea intrării în Tabernacul, în Cortul Întâlnirii, iar ligheanul să-l aşezi între Cortul Întâlnirii şi altar şi să pui apă în el. Să ridici curtea de jur împrejur şi să pui draperia la intrarea în curte.

Apoi să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi Tabernaculul cu tot ce este în el; să-l sfinţeşti cu toate uneltele lui şi el va fi sfânt. 10 Apoi să ungi altarul arderilor de tot şi toate uneltele lui; să sfinţeşti altarul şi acesta va fi preasfânt. 11 Să ungi ligheanul cu piedestalul lui şi să-l sfinţeşti.

12 După aceea, să-i aduci pe Aaron şi pe fiii săi la intrarea în Cortul Întâlnirii şi să-i speli cu apă; 13 să-l îmbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte, să-l ungi şi să-l sfinţeşti, ca el să-Mi îndeplinească slujba de preot. 14 Să-i aduci şi pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunici 15 şi să-i ungi aşa cum l-ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi îndeplinească slujba de preoţi; ungerea lor va da urmaşilor lor dreptul unei preoţii veşnice.“

16 Moise a făcut totul aşa cum i-a poruncit Domnul. 17 În luna întâi, în anul al doilea, în prima zi a lunii, Tabernaculul a fost ridicat. 18 Moise a ridicat Tabernaculul; i-a pus piedestalele, a aşezat scândurile şi drugii, a ridicat stâlpii, 19 a întins acoperitoarea peste Tabernacul şi a aşezat acoperitoarea cortului deasupra lui, aşa cum îi poruncise Domnul.

20 A luat Mărturia şi a pus-o în Chivot, a aşezat drugii Chivotului şi a pus Capacul Ispăşirii deasupra Chivotului; 21 a adus Chivotul în Tabernacul, a agăţat draperia despărţitoare şi a acoperit astfel Chivotul Mărturiei, aşa cum îi poruncise Domnul.

22 A aşezat masa în Cortul Întâlnirii, în partea de nord, dincoace de draperie 23 şi a pus pe ea pâinea înaintea Domnului, aşa cum îi poruncise Domnul.

24 A pus sfeşnicul în Cortul Întâlnirii, faţă în faţă cu masa, în partea de sud a Tabernaculului 25 şi a aşezat candelele înaintea Domnului, aşa cum El îi poruncise.

26 A pus altarul de aur în Cortul Întâlnirii, înaintea draperiei 27 şi a ars tămâie mirositoare pe el, aşa cum îi poruncise Domnul. 28 A aşezat şi draperia de la intrarea în Tabernacul.

29 A pus altarul arderilor de tot la intrarea Tabernaculului, la intrarea Cortului Întâlnirii şi a adus pe el arderea de tot şi darul de mâncare, aşa cum îi poruncise Domnul.

30 A pus ligheanul între Cortul Întâlnirii şi altar şi a turnat în el apă pentru spălat, 31 apă cu care Moise, Aaron şi fiii săi trebuiau să se spele pe mâini şi pe picioare; 32 când intrau în Cortul Întâlnirii şi când se apropiau de altar, ei trebuiau să se spele, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

33 Apoi a ridicat curtea din jurul Tabernaculului şi a altarului şi a pus draperia de la intrarea curţii. Şi astfel, Moise a isprăvit lucrarea.

34 Atunci norul a acoperit Cortul Întâlnirii şi slava Domnului a umplut Tabernaculul. 35 Moise n-a putut să intre în Cortul Întâlnirii deoarece norul se aşezase deasupra lui şi slava Domnului umplea Tabernaculul. 36 În toate călătoriile lor, israeliţii porneau atunci când norul se ridica de deasupra Tabernaculului; 37 când norul nu se ridica, ei nu porneau, dar în ziua în care acesta se ridica, plecau şi ei. 38 Norul Domnului era deasupra Tabernaculului ziua, iar noaptea, în nor era un foc sub privirea celor din casa lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor.

New International Version - UK

Exodus 40

Setting up the tabernacle

1Then the Lord said to Moses: ‘Set up the tabernacle, the tent of meeting, on the first day of the first month. Place the ark of the covenant law in it and shield the ark with the curtain. Bring in the table and set out what belongs on it. Then bring in the lampstand and set up its lamps. Place the gold altar of incense in front of the ark of the covenant law and put the curtain at the entrance to the tabernacle.

‘Place the altar of burnt offering in front of the entrance to the tabernacle, the tent of meeting; place the basin between the tent of meeting and the altar and put water in it. Set up the courtyard around it and put the curtain at the entrance to the courtyard.

‘Take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it; consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. 10 Then anoint the altar of burnt offering and all its utensils; consecrate the altar, and it will be most holy. 11 Anoint the basin and its stand and consecrate them.

12 ‘Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. 13 Then dress Aaron in the sacred garments, anoint him and consecrate him so that he may serve me as priest. 14 Bring his sons and dress them in tunics. 15 Anoint them just as you anointed their father, so that they may serve me as priests. Their anointing will be to a priesthood that will continue throughout their generations.’ 16 Moses did everything just as the Lord commanded him.

17 So the tabernacle was set up on the first day of the first month in the second year. 18 When Moses set up the tabernacle, he put the bases in place, erected the frames, inserted the crossbars and set up the posts. 19 Then he spread the tent over the tabernacle and put the covering over the tent, as the Lord commanded him.

20 He took the tablets of the covenant law and placed them in the ark, attached the poles to the ark and put the atonement cover over it. 21 Then he brought the ark into the tabernacle and hung the shielding curtain and shielded the ark of the covenant law, as the Lord commanded him.

22 Moses placed the table in the tent of meeting on the north side of the tabernacle outside the curtain 23 and set out the bread on it before the Lord, as the Lord commanded him.

24 He placed the lampstand in the tent of meeting opposite the table on the south side of the tabernacle 25 and set up the lamps before the Lord, as the Lord commanded him.

26 Moses placed the gold altar in the tent of meeting in front of the curtain 27 and burned fragrant incense on it, as the Lord commanded him.

28 Then he put up the curtain at the entrance to the tabernacle. 29 He set the altar of burnt offering near the entrance to the tabernacle, the tent of meeting, and offered on it burnt offerings and grain offerings, as the Lord commanded him.

30 He placed the basin between the tent of meeting and the altar and put water in it for washing, 31 and Moses and Aaron and his sons used it to wash their hands and feet. 32 They washed whenever they entered the tent of meeting or approached the altar, as the Lord commanded Moses.

33 Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses finished the work.

The glory of the Lord

34 Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. 35 Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle.

36 In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out; 37 but if the cloud did not lift, they did not set out – until the day it lifted. 38 So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their travels.