Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 38

Altarul arderii de tot şi vasul pentru spălare

1După aceea, a făcut din lemn de salcâm altarul arderii de tot; suprafaţa altarului era pătrată, având lungimea şi lăţimea de cinci coţi, iar înălţimea de trei coţi[a]. La cele patru colţuri i­a făcut nişte coarne care erau din aceeaşi bucată cu el, după care l-a poleit cu bronz. A făcut şi toate uneltele altarului: oalele, lopeţile, vasele, furculiţele şi făraşele; toate uneltele lui le-a făcut din bronz. A făcut pentru altar un grătar din bronz, ca o reţea, pe care l-a pus sub pervaz, la jumătatea înălţimii. A turnat patru inele la cele patru colţuri ale grătarului de bronz, inele ce urmau să ţină drugii. A făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a poleit cu bronz. A introdus drugii prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta să poată fi dus. Altarul l-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.

Din oglinzile femeilor care slujeau la intrarea în Cortul Întâlnirii a făcut ligheanul de bronz cu piedestalul lui făcut tot din bronz.

Curtea Tabernaculului

Apoi a făcut curtea: în partea de sud, pe o lungime de o sută de coţi[b], erau draperiile curţii, din fir de in subţire răsucit . 10 Cei douăzeci de stâlpi cu cele douăzeci de piedestale ale lor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint. 11 În partea de nord, pe o lungime de o sută de coţi, au fost puse draperiile cu cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de piedestale de bronz ale acestora; cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint.

12 În partea de apus au fost puse draperii pe o lungime de cincizeci de coţi[c], cu cei zece stâlpi ai lor şi cele zece piedestale ale acestora; cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint. 13 În partea de răsărit se aflau draperii pe o lungime de cincizeci de coţi. 14 Draperiile pentru una din părţile intrării erau pe o lungime de cincisprezece coţi[d], cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora. 15 În cealaltă parte, la fel; astfel, de fiecare parte a intrării în curte se aflau draperii pe o lungime de cincisprezece coţi, cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora. 16 Toate draperiile din jurul curţii erau din fir de in subţire răsucit. 17 Piedestalele stâlpilor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor şi legăturile lor erau din argint; chiar şi partea de sus a stâlpilor era poleită cu argint; astfel, toţi stâlpii curţii aveau legături din argint.

18 Draperia de la intrarea curţii era din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir de in subţire răsucit, lucrată la gherghef; era lungă de douăzeci de coţi şi înaltă de cinci coţi[e] ca şi draperiile curţii. 19 Cei patru stâlpi ai ei şi cele patru piedestale ale acestora erau din bronz, iar cârligele şi legăturile erau din argint, partea de sus fiind poleită tot cu argint. 20 Toţi ţăruşii Tabernaculului şi ai curţii dimprejur erau din bronz.

Inventarul materialelor folosite

21 Aceasta este cantitatea materialelor folosite la Tabernacul, la Tabernaculul Mărturiei, numărate după porunca lui Moise, prin lucrarea leviţilor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 22 Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a făcut tot ce i-a poruncit Moise; 23 împreună cu el a fost şi Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminţia lui Dan, cioplitor, proiectant, ţesător la gherghef cu fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi cu fir de in subţire.

24 Tot aurul folosit pentru lucru, în toată construcţia Lăcaşului, aur adus ca jertfă legănată, a fost de douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci de şecheli[f] măsuraţi după şechelul Lăcaşului[g].

25 Argintul strâns de la adunare cântărea o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şecheli[h], măsuraţi după şechelul Lăcaşului. 26 S-a folosit o beca de fiecare om, adică o jumătate de şechel[i], măsurat după şechelul Lăcaşului, pentru fiecare om numărat la recensământ de la douăzeci de ani în sus, adică şase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni. 27 O sută de talanţi[j] de argint au fost folosiţi pentru a turna piedestalele Lăcaşului şi piedestalele curţii; o sută de piedestale dintr-o sută de talanţi, ceea ce înseamnă că un piedestal a fost făcut dintr-un talant[k]. 28 Din o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de şecheli[l] au fost făcute cârligele pentru stâlpi, le-au fost poleite vârfurile şi le-au fost făcute legăturile.

29 Bronzul dăruit a fost de şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de şecheli[m]. 30 Cu el au fost făcute piedestalele de la intrarea în Cortul Întâlnirii, altarul de bronz şi grătarul lui de bronz cu toate uneltele lui, 31 piedestalele de jur împrejurul curţii, piedestalele de la poarta curţii, toţi ţăruşii cortului şi toţi ţăruşii din jurul curţii.

Notas al pie

 1. Exodul 38:1 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 2,5 m lungime şi lăţime şi 1,5 m înălţime
 2. Exodul 38:9 Aproximativ 50 m; şi în v. 11
 3. Exodul 38:12 Aproximativ 25 m; şi în v. 13
 4. Exodul 38:14 Aproximativ 7,5 m; şi în v. 15
 5. Exodul 38:18 Aproximativ 10 m lungime şi 2,5 m înălţime
 6. Exodul 38:24 Vezi nota de la 25:39; aproximativ 900 kg
 7. Exodul 38:24 Vezi nota de la 21:32; şi în vs. 25, 26
 8. Exodul 38:25 Peste 3 tone
 9. Exodul 38:26 Vezi nota la 21:32; aproximativ 5 gr
 10. Exodul 38:27 Aproximativ 3 tone
 11. Exodul 38:27 Aproximativ 30 kg
 12. Exodul 38:28 Aproximativ 20 kg
 13. Exodul 38:29 Peste 2 tone

Korean Living Bible

출애굽기 38

번제단

1그는 아카시아나무로 제물을 태워 바칠 제단을 만들었다. 그것은 가로 세로가 각각 2.3미터로 네모가 반듯하고 높이는 1.4미터였다.

그리고 제단 네 모퉁이에 뿔이 하나씩 나오도록 만들고 그 제단을 놋으로 쌌다.

그런 다음 그는 그 단의 모든 기구, 곧 재를 담는 통과 부삽과 피를 담는 그릇과 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 놋으로 만들었으며

또 단에 쓸 놋그물을 만들어 단의 아래 언저리 밑에 놓아 그것이 단의 절반 높이로 올라오게 하고

그 놋그물 네 모퉁이에 운반채를 꿸 고리 네 개를 만들었다.

그리고 운반채는 아카시아나무로 만들어 놋으로 싸고

그것을 단의 양쪽 고리에 꿰어 단을 운반할 수 있게 하였으며 그 단은 널빤지로 속이 비게 만들었다.

그는 또 회막 입구에서 섬기는 여자들이 바친 놋거울로 넓적한 물통과 그 받침을 만들었다.

성막 뜰

다음으로 그는 성막 뜰을 위해 고운 모시 포장을 만들었는데 뜰 남쪽을 위해서 포장의 길이를 45미터로 하고

10 20개의 기둥을 만들었다. 그리고 그 기둥 받침은 놋으로 만들고 기둥의 갈고리와 가로대는 은으로 만들었다.

11 또 맞은편인 북쪽을 위해서도 이와 똑같이 만들고

12 서쪽을 위해서는 포장 길이를 22.5미터로 하였으며 10개의 기둥과 받침을 만들고 기둥의 갈고리와 가로대를 은으로 만들었다.

13 그리고 출입구를 낼 뜰 동쪽 길이도 22.5미터가 되게 하였다.

14-15 출입구 양쪽을 위해 각각 3개의 기둥 과 받침을 만들고 거기에 칠 6.8미터 길이의 포장을 만들었다.

16 이와 같이 뜰 사면의 포장은 모두 고운 모시로 만들었으며

17 기둥 받침은 놋으로 만들고 기둥의 갈고리와 가로대와 기둥머리 덮개는 은으로 만들었으며 뜰의 모든 기둥에는 은가로대를 꿸 수 있게 하였다.

18 그리고 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수놓아 짜서 뜰의 출입구 막을 만들었으며 그 길이는 9미터, 높이는 뜰의 포장과 마찬가지로 2.3미터로 하였다.

19 또 출입구 막을 달 수 있도록 4개의 기둥과 기둥 받침과 기둥머리 덮개, 그리고 가로대와 갈고리를 만들었는데 그 기둥 받침은 놋이며 갈고리와 기둥머리 덮개와 가로대는 은이었다.

20 그리고 성막 말뚝과 뜰 사면의 포장 말뚝은 다 놋으로 만들었다.

성막을 만드는 데 쓰인 재료

21 법궤를 안치할 성막을 세우는 데 쓴 재료의 품목은 모세의 명령을 받아 제사장 아론의 아들인 이다말이 계산하였으며

22 유다 지파 사람 훌의 손자이며 우리의 아들인 브사렐은 여호와께서 모세에게 명령하신 모든 것을 만들었다. 그리고

23 그의 조력자인 단 지파 사람 아히사막의 아들 오홀리압은 재능이 있어서 조각하고 정교한 일을 하며 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 베실로 수놓는 일을 하였다.

24 성소를 짓고 그 모든 기구를 만드는 데 사용된 금은 [a]약 톤이었다.

25 그리고 인구 조사를 받은 백성들이 바친 은은 [b]약 3,420킬로그램이었다.

26 20세 이상 인구 조사를 받은 사람이 전부 603,550명이므로 인당 [c]약 6그램씩 낸 셈이었다.

27 그 중에서 [d]은 3,400킬로그램으로 성막 벽이 될 기둥과 지성소 앞의 휘장 기둥에 받칠 밑받침 100개를 만들었으며 그 밑받침 하나에는 은 34킬로그램씩 들었다.

28 그리고 나머지 은 20킬로그램으로 기둥 갈고리와 기둥머리와 기둥 가로대를 만들었다.

29 그 밖에 백성들이 바친 놋은 [e]약 2,400킬로그램인데

30 이것으로 성막 출입구 기둥 받침, 놋제단과 놋그물과 그 모든 기구,

31 뜰 사면의 기둥 받침과 뜰 출입구 기둥 받침, 그리고 성막의 말뚝과 뜰 사면의 모든 말뚝을 만들었다.

Notas al pie

 1. 38:24 히 ‘성소의 세겔대로 29달란트와 730세겔’
 2. 38:25 히 ‘성소의 세겔대로 100달란트와 1,775세겔’
 3. 38:26 히 ‘성소의 세겔대로 은 한 베가 곧 반 세겔’
 4. 38:27 히 ‘은 100달란트’
 5. 38:29 히 ‘70달란트와 2,400세겔’