Nouă Traducere În Limba Română

Exodul 36

1Beţalel, Oholiab şi oricine era priceput, căruia Domnul îi dăduse îndemânare şi înţelepciune ca să cunoască cum să facă vreo lucrare în vederea construirii Lăcaşului, au lucrat potrivit cu tot ceea ce a poruncit Domnul.

Moise i-a chemat pe Beţalel, pe Oholiab, pe oricine era priceput, adică pe toţi cărora Domnul le dăduse îndemânare, şi pe toţi cei dornici să vină şi să înceapă lucrarea. Ei au luat de la Moise toate contribuţiile pe care israeliţii le aduseseră pentru lucrarea de la Lăcaş. Fiindcă ei continuau să aducă daruri de bunăvoie în fiecare dimineaţă, toţi meşterii care făceau lucrările la Lăcaş, au lăsat lucrul, au venit la Moise şi i-au zis: „Poporul aduce mai mult decât este nevoie pentru lucrarea pe care Domnul ne-a poruncit să o facem.“ Atunci Moise a poruncit să se anunţe prin toată tabăra ca nici un bărbat şi nici o femeie să nu mai aducă contribuţii pentru Lăcaş. Şi astfel, poporul a fost oprit să le mai aducă, căci adusese deja mai mult decât era nevoie pentru lucrare.

Tabernaculul

Toţi bărbaţii cu îndemânare, care erau printre lucrători, au făcut tabernaculul din zece draperii din fir de in subţire răsucit şi din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie; ele erau brodate cu heruvimi, lucraţi cu măiestrie. Fiecare draperie era lungă de douăzeci şi opt de coţi şi lată de patru coţi[a]. Toate draperiile erau de aceeaşi mărime. 10 Ei au prins laolaltă cinci dintre aceste draperii, după care le-au prins laolaltă şi pe celelalte cinci. 11 La marginea draperiei exterioare din primul set, au făcut nişte cheotori din fir de culoare albastră; la fel au făcut şi la marginea draperiei exterioare a celui de-al doilea set. 12 Au făcut cincizeci de cheotori pe marginea draperiei din primul set şi cincizeci de cheotori pe marginea draperiei celui de-al doilea set, astfel încât cheotoriile să se potrivească unele cu celelalte. 13 Apoi au făcut cincizeci de cârlige de aur şi cu acestea au prins draperiile unele de altele, astfel încât tabernaculul alcătuia un întreg.

14 De asemenea, au făcut şi unsprezece draperii din păr de capră pentru acoperişul tabernaculului. 15 Fiecare draperie era lungă de treizeci de coţi şi lată de patru coţi[b]; toate cele unsprezece draperii erau de aceeaşi mărime. 16 Au prins laolaltă cele cinci draperii ca să alcătuiască un set, iar cu celelalte şase au făcut un alt set. 17 Au făcut cincizeci de cheotori pe marginea draperiei exterioare din primul set şi cincizeci de cheotori pe marginea draperiei exterioare a celui de-al doilea set. 18 Au făcut cincizeci de cârlige de bronz ca să îmbine părţile cortului, astfel încât acesta să alcătuiască un întreg. 19 Au făcut pentru cort o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roşu şi o acoperitoare exterioară din piele de viţel de mare.

20 Apoi au făcut pentru tabernacul nişte scânduri drepte din lemn de salcâm. 21 Fiecare scândură era lungă de zece coţi şi lată de un cot şi jumătate[c]; 22 fiecare avea câte două cepuri prin care erau îmbinate. Au făcut la fel toate scândurile tabernaculului. 23 Au făcut douăzeci de scânduri pentru partea de sud a Tabernaculului. 24 Sub cele douăzeci de scânduri au făcut patruzeci de piedestale de argint, din care două sub prima scândură cu cele două cepuri ale ei şi două sub următoarea scândură cu cele două cepuri ale ei. 25 Pentru partea de nord a Tabernaculului au făcut douăzeci de scânduri 26 şi patruzeci de piedestale de argint, câte două sub fiecare scândură. 27 Pentru partea din spate a Tabernaculului, orientată spre apus, au făcut şase scânduri. 28 Apoi au făcut încă două scânduri pentru colţurile părţii din spate a Tabernaculului. 29 Fiecare era făcută din câte două bucăţi, unite de sus până jos, în partea de sus fiind prinse cu un inel de metal; au făcut la fel pentru scândurile din ambele colţuri. 30 Erau opt scânduri cu piedestalele lor de argint, în total şaisprezece piedestale, câte două sub fiecare scândură.

31 Au făcut apoi drugii din lemn de salcâm, cinci drugi pentru cadrul primei părţi a Tabernaculului, 32 cinci pentru cadrul celei de-a doua părţi a Tabernaculului şi cinci pentru cadrul din spate al Tabernaculului, orientat spre apus. 33 Drugul din centru trecea prin mijlocul cadrului, de la un capăt la celălalt. 34 Au poleit cadrul cu aur şi i-au făcut inele de aur, ca să ţină drugii poleiţi cu aur.

35 După aceea, au făcut draperia din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit, cu heruvimi brodaţi pe ea cu măiestrie. 36 Au făcut pentru ea patru stâlpi din lemn de salcâm şi i-au poleit cu aur; cârligele stâlpilor erau din aur iar cele patru piedestale ale lor erau făcute din argint. 37 De asemenea, au făcut la gherghef o draperie pentru intrarea în cort, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie şi din fir de in subţire răsucit. 38 Au făcut pentru ea şi cinci stâlpi cu cârlige. Le-au acoperit vârfurile şi partea de jos cu aur, iar piedestalele le-au făcut din bronz.

Notas al pie

  1. Exodul 36:9 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 14 m lungime şi 2 m lăţime
  2. Exodul 36:15 Aproximativ 15 m lungime şi 2 m lăţime
  3. Exodul 36:21 Aproximativ 5 m lungime şi 0,75 m lăţime

New International Version - UK

Exodus 36

36 So Bezalel, Oholiab and every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary are to do the work just as the Lord has commanded.’

Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people continued to bring freewill offerings morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, ‘The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to be done.’

Then Moses gave an order and they sent this word throughout the camp: ‘No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary.’ And so the people were restrained from bringing more, because what they already had was more than enough to do all the work.

The tabernacle

All those who were skilled among the workers made the tabernacle with ten curtains of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn, with cherubim woven into them by expert hands. All the curtains were the same size – twenty-eight cubits long and four cubits wide.[a] 10 They joined five of the curtains together and did the same with the other five. 11 Then they made loops of blue material along the edge of the end curtain in one set, and the same was done with the end curtain in the other set. 12 They also made fifty loops on one curtain and fifty loops on the end curtain of the other set, with the loops opposite each other. 13 Then they made fifty gold clasps and used them to fasten the two sets of curtains together so that the tabernacle was a unit.

14 They made curtains of goat hair for the tent over the tabernacle – eleven altogether. 15 All eleven curtains were the same size – thirty cubits long and four cubits wide.[b] 16 They joined five of the curtains into one set and the other six into another set. 17 Then they made fifty loops along the edge of the end curtain in one set and also along the edge of the end curtain in the other set. 18 They made fifty bronze clasps to fasten the tent together as a unit. 19 Then they made for the tent a covering of ram skins dyed red, and over that a covering of other durable leather.[c]

20 They made upright frames of acacia wood for the tabernacle. 21 Each frame was ten cubits long and a cubit and a half wide,[d] 22 with two projections set parallel to each other. They made all the frames of the tabernacle in this way. 23 They made twenty frames for the south side of the tabernacle 24 and made forty silver bases to go under them – two bases for each frame, one under each projection. 25 For the other side, the north side of the tabernacle, they made twenty frames 26 and forty silver bases – two under each frame. 27 They made six frames for the far end, that is, the west end of the tabernacle, 28 and two frames were made for the corners of the tabernacle at the far end. 29 At these two corners the frames were double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring; both were made alike. 30 So there were eight frames and sixteen silver bases – two under each frame.

31 They also made crossbars of acacia wood: five for the frames on one side of the tabernacle, 32 five for those on the other side, and five for the frames on the west, at the far end of the tabernacle. 33 They made the centre crossbar so that it extended from end to end at the middle of the frames. 34 They overlaid the frames with gold and made gold rings to hold the crossbars. They also overlaid the crossbars with gold.

35 They made the curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen, with cherubim woven into it by a skilled worker. 36 They made four posts of acacia wood for it and overlaid them with gold. They made gold hooks for them and cast their four silver bases. 37 For the entrance to the tent they made a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen – the work of an embroiderer; 38 and they made five posts with hooks for them. They overlaid the tops of the posts and their bands with gold and made their five bases of bronze.

Notas al pie

  1. Exodus 36:9 That is, about 13 metres long and 1.8 metres wide
  2. Exodus 36:15 That is, about 14 metres long and 1.8 metres wide
  3. Exodus 36:19 Possibly the hides of large aquatic mammals (see 35:7)
  4. Exodus 36:21 That is, about 4.5 metres long and 68 centimetres wide